Spildevand kan overføre antibiotikaresistens mellem bakterier

Bakterier har en unik unik evne til at overskride artsbarrierer. Billedet er et arkivbillede af den resistente MRSA Illustration: Wikipedia

Forskerne har længe vidst, at der sker en udveksling af gener mellem bakterier inden for bakteriestammer, der er nært beslægtede. På den måde kan bakterierne f.eks. overføre antibiotikaresistens til hinanden.

Et nyt dansk forskningsresultat med spildevand viser dog, at bakterier i langt højere grad, end man hidtil har vidst, også er i stand til at overføre gener til andre end de tæt beslægtede arter.

Den viden er uhyre vigtig, for studiet viser, at spildevandsrensningsanlæg vil kunne være med til at spille en vigtig rolle for at reducere spredningen af antibiotikaresistens, fastslår forskerne fra DTU og Københavns Universitet.

Svarer til en kanin med vinger

Forskerne har undersøgt prøver af spildevand taget forskellige steder på dets vej fra et hospital, gennem kloaksystemet til renseanlægget.

Læs også: Hospitalers spildevandsrensning møder kritik

Man mærkede de genetiske elementer, som koder for antibiotikaresistens med en grøn markør, og fulgte generne hele vejen gennem spildevandsystemet. Med hjælp fra avanceret teknologi kunne man tælle dem og se, hvordan og i hvilket omfang bakterierne udvekslede arvemateriale.

Det var tydeligt, at bakteriernes evne til at overføre arvemateriale ikke svækkedes undervejs, ligesom man også kunne se, at de kunne overføre gener til bakterier fra andre arter end deres nærmest beslægtede.

»Bakterierne har en unik evne til at overskride artsbarrierer. En evne vi ikke kender fra andre organismer. Det ville svare til, at en kanin over få generationer udviklede vinger, for derved bedre at kunne slippe væk fra ræven,« forklarer en af forskerne, professor Søren Sørensen fra Biologisk Institut ved Københavns Universitet i pressemeddelelsen.

Renseanlæg skal hjælpe med guidelines

Forskerne går nu i gang med at undersøge, hvordan udformningen af rensningsanlæg kan have en betydning for overførslen af gener mellem bakterier. Undervejs vil forskerne undersøge rensningsanlæg i Danmark, Sverige, England og Spanien.

Læs også: Sjusk med nye kloakker: Urenset toiletvand kan ramme kommuner i hele landet

»De opnåede resultater åbner flere døre til forståelsen af den øgede resistens, vi netop nu ser på verdensplan, og vi kan nu begynde at afdække, hvordan vi undgår, at blandt andet rensningsanlæg bliver hot spots for overførsel af resistens,« siger postdoc Liguan Li fra DTU Miljø.

Målsætningen er, at man gennem kommende studier udvikler guidelines til spildevandsrensning.