Spareøvelser på kommende Kattegatbro bringer unikt naturområde i fare

'Indsæt motorvej her.' Sådan frygter beboere på halvøen Røsnæs, at der vil blive tænkt på Christiansborg. En ny rapport har vist, at en vejbro over Kattegat kun kan betales af bilisterne, hvis der findes milliardstore besparelser. En af mulighederne er at lade motorvejen til broen gå ud gennem det naturskønne område på Vestsjælland. Illustration: Annette Christoffersen / Miljøstyrelsen

En vejbro over Kattegat kan alligevel ikke betales af brugerne alene. Det var den triste besked, som transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) og transportordførerne i blå blok fik, da de torsdag modtog en ny screeningsrapport om prisen for at anlægge en forbindelse over Kattegat.

Beskeden kom dog med den tilføjelse, at hvis anlægsomkostningerne kunne gøres 25 procent lavere end Vejdirektoratets nuværende estimat – så ville en vejbro alligevel kunne klare sig uden statstilskud.

I foråret havde en meget hurtigt udført beregning fra Vejdirektoratet og Niras vist, at en vejforbindelse over havet ville koste 58 mia. kr. og kunne betales tilbage af bilisterne på 32 år. men i den nye screeningsrapport er prisen steget til 62 mia. kr., og vurderingen fra forfatterne i Vejdirektoratet, Sund & Bælt og Transportministeriets departement er, at staten dermed bliver nødt til at skyde 5,2 mia. kr. ind i forbindelsen, hvis den skal være tilbagebetalt efter 40 år.

Læs også: Ole Birk: Ny undersøgelse viser, at bilisterne alene kan betale Kattegat-bro

Milliardbesparelse ved at asfaltere naturområde

Rapporten indeholdt imidlertid også besparelsesforslag, der kunne bidrage til at få anlægsomkostningerne ned – og ét af dem får det til at løbe koldt ned ad ryggen på beboere på Vestsjælland.

»Såfremt linjeføringen kan gå i land på spidsen af Røsnæs vil længden af broen mellem Samsø og Røsnæs kunne afkortes, og der vurderes, at kunne være en besparelse i størrelsesordenen 2,5-3,5 mia. kr. ved en ren vejforbindelse og 6-7 mia. kr. for en kombineret forbindelse,« står der således i rapporten.

Røsnæs er en halvø, der stikker omkring 15 km ud i Storebælt nord for Kalundborg. Området er blandt de tørreste og mest solrige i Danmark til glæde for såvel sommerhusejere som naturen, fordi man her kan finde planter man ellers skal langt længere mod syd eller østpå i Europas steppelandskab for at opleve.

Den særlige natur var så sent som i november med til at bringe området ind i Miljøministeriets såkaldte Naturkanon – et projekt, der var en del af regeringsgrundlaget fra 2016. Det yderste af halvøen er desuden udpeget som såkaldt Natura 2000-område og besøges årligt af omkring 180.000 gæster.

Parat til retssag

Derfor undrer det nogle af beboerne på Røsnæs, at der nu snakkes om at pløje en tosporet motorvej og eventuelt også en dobbeltsporet højhastighedsjernbane gennem området.

»Man kan ikke sige, at Røsnæs er i top-15 i Danmarks nye Naturkanon og så lægge en motorvej lige oven i for at spare lidt penge. Så er man ikke troværdig. Hvis regeringen og Dansk Folkeparti går videre med denne plan, vil vi tage kontakt til miljøorganisationerne og forberede en præventiv EU-retssag mod den danske stat for brud på EU-fredningen,« siger formanden for foreningen Nej til motorvej på Røsnæs, Anders Jørn Jensen, i en pressemeddelelse.

Læs også: »Man kan se en ny Kattegatforbindelse som positiv, eller man kan vælge at polemisere, politisere eller være useriøs«

I screeningsrapporten står der imidlertid også, at »de natur-, miljø-, og landskabsmæssige konsekvenser skal dog undersøges nærmere, herunder Natura 2000-områder langs korridoren.«

Denne nærmere undersøgelse bliver nu sat i gang, for regeringen og Dansk Folkeparti har besluttet at gå i gang med en forundersøgelse af en forbindelse over Kattegat. Som led i undersøgelsen skal der ses på forskellige linjeføringer, tekniske løsninger og miljøkonsekvenser.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Lad staten betale motorvejene på land, så det kun er kyst-kyst forbindelsen som skal betales af brugerne, så hænger budgettet sammen, og Røsnæs kan undgå en motorvej.

Eller da en Kattegatforbindelse og i øvrigt også en Femernforbindelse som er brugerfinansieret vil umuliggøre gratis trafik over Storebælt når denne er tilbagebetalt, kan provenuet fra Storebælt betale til en Kattegatforbindelse, så er der rigeligt med penge.

I alle scenarier hænger vejforbindelsen jo sammen samfundsøkonomisk, så resten er bare kassetænkning.

 • 12
 • 11

Jeg mindes gamle dage hvor man kunne iagttage Sprogø, med dens ufatteligt rige natur, fra den forbisejlende færge. Dengang tænkte man jo at man aldrig ville kunne komme til at beundre denne natur på nært hold.

Heldigvis ændrer tingene sig jo, og nu har jeg flere gange været på Sprogø. Men det viser sig - ak! - at nogen har bygget op til flere broer og tunneler til øen og denne er derfor komplet ødelagt.

Hvorfor lærer vi mennesker aldrig af vore fejl!

 • 13
 • 13

1/3-del af det gamle Sprogø er brugt til Storebæltsforbindelsen, men øen voksede til firedobbelt størrelse med anlæg af forbindelsen, og langt det meste er vild natur. Det kræver ikke den store ingeniør at regne ud, af naturen på Sprogø har fået meget bedre betingelser og der er langt mere af den end der var tidligere.

Vi mennesker kan godt synes en motorvej ødelægger et landskab og den larmer, men kløverblomsten er ligeglad.

 • 15
 • 12

1/3-del af det gamle Sprogø er brugt til Storebæltsforbindelsen, men øen voksede til firedobbelt størrelse med anlæg af forbindelsen, og langt det meste er vild natur. Det kræver ikke den store ingeniør at regne ud, af naturen på Sprogø har fået meget bedre betingelser og der er langt mere af den end der var tidligere.

Dit indlæg fik mig til at skifte mening. Altså, tre fjerdedele af naturen på Sprogø er skabt af danske ingeniører! Vildere bliver det ikke!

Vi mennesker kan godt synes en motorvej ødelægger et landskab og den larmer, men kløverblomsten er ligeglad.

Ja det kan du sagtens påstå. men det ved vi jo sådan set ikke? Når jeg tænker på de muntre rødspætter som før svang sig over Storebælts blånende bølger og nu ligger fladtrykte under enorme pyloner må jeg knibe en tåre!

 • 3
 • 12

Hvorfor lærer vi mennesker aldrig af vore fejl!

Fordi de fleste mennesker faktisk lever og tænker som det de (videnskabeligt) er - gren af aber kaldet Homo Sapiens[1].. pænt organiseret og dresserede samt normalt med tøj på ;)

Selv i år 2118+ vil den dresserede abe kvaje sig. https://www.berlingske.dk/rejser/uddannet-...

Denne Homo Sapiens bygger også samtlige deres fantastiske ting og maskiner helt i den samme ånd - næsten fejlfrie - da det ellers vil blive alt alt for dyrt og/eller besværligt. https://www.sfi.dk/nyt/nyheder/artikler/dr...

[1] (masculine substantive) a wise man, sage, philosopher

 • 1
 • 2

Hvorfor lærer vi mennesker aldrig af vore fejl!

Fordi de fleste mennesker faktisk lever og tænker som det de (videnskabeligt) er - gren af aber kaldet Homo Sapiens[1].. pænt organiseret og dresserede samt normalt med tøj på ;)

Selv i år 2118+ vil den dresserede abe kvaje sig. https://www.berlingske.dk/rejser/uddannet-...

Sådan er det når man tager en uddannelse, så er man nødt til at gå på arbejde.

Denne Homo Sapiens bygger også samtlige deres fantastiske ting og maskiner helt i den samme ånd - næsten fejlfrie - da det ellers vil blive alt alt for dyrt og/eller besværligt. https://www.sfi.dk/nyt/nyheder/artikler/dr...

Jeg vil her opfordre danske virksomhedejere til at fjerne løse kokosnødder fra deres kantiner.

 • 1
 • 3

Når man går ind på en debat på Ingeniøren, står der 'Bidrag med din viden'. Her er, hvad vi allesammen ved:

1) Vi har et problem med klimaet. 2) Transporten står for mellem 20 og 40 procent af klimabelastningen - afhængigt af hvem der leverer tallet. 3) (Privat)bilisme er en væsentlig del af den forbrugs- og vækstøkonomi der truer kloden. 4) Bilismen leverer desuden miljøproblemer, enorme mængder asfalt (der uanset kløverblomstens uvidenhed smadrer flora og fauna), trafikdrab, dødsfald som følge af partikulær forurening, dårlige og usikre skoleveje ... find selv på flere.

Hvorfor er mere vej- og brobygning så overhovedet på programmet? Så vi kan få mere vækst, mere forbrug? Er det det, der hedder cognitiv dissonans - altså at vi ignorerer sandheden, fordi den ikke er så sjov?

 • 11
 • 4

Niels Abildgaard De glemte, at mænd, udover dimser, broer og veje, så elsker de især jernbaner, uanset pris og hvor tåbelige de er.

 • 1
 • 5

Hvordan kan denne tanke om en supplerende Kattegatbro være til så megen debat, hvordan kan den skabe så meget tvivl om, at den er endog meget nødvendig?

Storebæltsbroen er blevet en kæmpe succes - så meget at den snart når sin maximale kapacitet! Den var også ilde set - ja der var ingen grænser for alt den elendighed den ville skabe, hvis den blev en realitet.

Men den tilfører Danmark så meget rigdom/ velfærd - at det ville bringe landet på kanten af økonomisk kollaps, hvis den med ét skulle undværes.Hvad ville det mon koste landet / virksomhederne at skulle finde alternative løsninger? Jeg tør næsten tænke tanken - derfor kan det kun gå for langsomt med at få skabt en alternativ forbindelse, som uden tvivl vil blive en næsten lige så stor succes. Hvordan tør nogen løbe den risiko at lade vær!

 • 7
 • 3

Vi har en ærkeliberal transportminister, der ikke ser det som sin opgave, at tage vare på miljø, klima og natur. Han skal bare få trafikken til at glide, og det gøres i hans optik bedst ved at plastre landet til med motorveje. Herved får han så endnu en mulighed for at underminere togtrafikken, idet der - hvis det står til Ole Birk - kun skal anlægges en vejbro dvs. togene skal så fortsat køre via Store Bælt mens de "privatejede" fjernbusser kører over Katttegat. Og dermed tappes DSB's guldæg København-Aarhus for passagerer, hvilket også er ministerens mening. Skulle Arriva - ejet af Deutsche Bahn - ønske at køre på ruten, så siger Ole Birk ja tak, bare han kan genere DSB. At han så forærer DB en masse penge - skudt pyt. Ganske som han lige har foræret Skånetrafikken flere hundrede mio kr. for at køre Østerport-Malmö.

Det her minder om dengang Den kullede greve kunne sætte sig på det halve af Danmark, takket være tåbelige regenter - dem havde man også dengang - der havde pantsat landet for at få råd til at føre krige. I dag sælges ud af "arvesølvet". TDC, CPH, Radius og hvad ellers. Tiden er inde til en 2018-udgave af Niels Ebbesen.

 • 5
 • 3

Det er mig ubegribeligt, at Kattegatbroen ikke skal gå fra Ebeltoft til Odden. Hvorfor ??

Fordi det naturligvis rykker grænsen, for hvornår det kan betale sig tidsmæssigt at vælge kattegatforbindelsen længere nordpå.

Starter forbindelsen i Ebeltoft, vil f.eks. folk fra Horsens naturligvis fortsætte med at bruge Storebælt, og dermed får du ikke den ønskede aflastning af Vejlefjordbroen, Lillebæltsbroen, Storebæltsbroen og motorvejen over Fyn.

 • 4
 • 0

Der er ikke mege tvivl om hvem der kommer til at betale gildet, men det vil være en lækker opgave for første års studerende at bestemme den maksimalt tilladelige,optimale vægt og dynamisk påvirkning per meter i bredden og længden. Anlægspris og medfølgende miljøforringelse kan antages at være lineært afhængig af kger og Newtoner per kvadratmeter. Skal vi prøve efter jul?

 • 0
 • 4

Bro/dæmning Hundested - Rørvig, tunnel(?) Odden - Ebeltoft, tunnel under Ebeltoft Vig og Kalø Vig, så får hele det ellers trafikalt isolerede Nordsjælland adgang til Øst- og Nordjylland.

Totalt urealistisk!

Det var sådan cirka hvad de også sagde da jeg begyndte at advokere for en Samsøbro på usenet dk.fritid.jernbaner for snart ti år siden.

Der er ingen mening i at man fra det tætbefolkede Nordsjælland skal sydpå for at komme til Vestdanmark. Den del af trafik-U'et får Samsøbroen ikke has på. Det gør en Oddenforbindelse derimod.

 • 1
 • 3

Her er en bog der hedder Wilful Blindness. Den handler netop om, at vi hellere vil plastre landet til med broer og veje og starte hver sin personlige forurening fremfor at skabe god kollektiv transport, der kan efterlade os med måske både natur og miljø.

http://www.bogvaegten.dk/wilful-blindness/

Hvad med lidt nytænkning? Var det ikke netop her, der skulle ske innovation?

 • 3
 • 2

Kan du begrunde dit svar?

Det burde faktisk ikke være nødvendigt.

Din plan omfatter (som jeg lige kan tælle det) 6 ekstra broer eller tunneler udover selve Kattegatforbindelsen. Hvad bliver den samlede pris for det, og hvordan forestiller du dig, at det nogensinde skal kunne finansieres?

Tricket er at man fordeler dem på flere projekter. De to sydligste overgange ved Roskilde Fjord bliver en del af en Ring 6 transit- og pendlertrafikkorridor og skal finansieres som en del af samme. Overgangene ved Kulhuse og ved Hundested kan bygges som del af et stormflodsværn. Overgangene ved Ebeltoft og Kalø Vige kan udelades i første omgang, siden sælges som Århus' adgang til Mols.

Derudover forestiller jeg mig lånefinansiering på samme måde som Kina, i forventning om fremtidigt øget skatteprovenu.

 • 0
 • 3

Man kan roligt spare de 60 MKr til en forundersøgelse af en Kattegatforbindelse. Den vil nemlig ikke kunne bygges hvor den generer naturen. Den kan ikke gå over Søby Rev og Svanegrund, hvor der er så lavvandet at den kunne anlægges som dæmning 2/3 af vejen til Samsø. For dér er der en måge, der ruger. Den kan ikke gå over Samsø, selvom den kunne nedgraves under terræn, så ingen ser den. Den kan ikke gå den direkte vej langs nordkysten af Røsnæs, hvor den vil skæmme udsigten. Kort sagt, hvis den skulle anlægges må den gå langt uden om den naturlige rute på dybere vand og dermed blive prohibitivt dyrere. Så dyr, at den aldrig vil blive anlagt. Men det er vel dybest set også det, ”naturfolket” ønsker.

 • 1
 • 6

Som beboer på den østligste del af Røsnæs, har jeg selvfølgelig fulgt den oppustede negative stemning, der opstod da foreningen "Nej til motorvej på Røsnæs" blev startet. I virkeligheden er det jo bare ganske få Nordsjællandske sommerhusejere, der har fået nogle lokale medløbere med. Det er jo sjovt nok at tænke sig, at alle sommerhusejerene fra Nordsjællend gerne vil køre "op på landet" på en motorvej men når de kommer det op, skal der være ro og fred som på et museum. Vi lokale ønsker også udvikling her, - herunder gode trafikkale løsninger. Der er jo ingen der siger at Røsnæs bliver ødelagt af dette. Det findes der da løsninger på,- heldigvis.

 • 2
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten