Spansk los forsvinder i klimaforandringer inden 50 år

Kampen for at redde verdens mest truede kat fra ødelæggelse har kostet over 700 millioner kroner, der blandt andet er brugt på at flytte kaniner, forebygge sygdomme og beskytte leveområder.

Alligevel skrumper bestanden så meget, at den spanske los er udryddet inden for 50 år, lyder vurderingen fra danske forskere.

Vurderingen bygger på modelleringer af klimaforandringer foretaget af professor Miguel Araújo fra Center for Makroøkologi, Evolution, og Klima på Statens Naturhistoriske Museum på Københavns Universitet, og resultaterner er udgivet i tidsskriftet Nature.

Læs også: Gorillaen favorit til at blive genskabt ud fra DNA

Den overordnede trussel mod den spanske los er klimaforandringer, der øger temperaturen og skaber så udbredt tørke, at urter - der er fødegrundlaget for kaniner - ikke kan gro.

Kaninerne er den vigtigste næringskilde for den spanske los, og sammen med krybskytteri og tab af levesteder ved anlæg af nye veje har bestanden været i frit fald i dette århundrede.

I dag har de sidste store katte med de spidse ører og hvide skæg samlet sig i to små regioner i Andalusien i det sydvestlige Spanien.

Hvis lossen skal overleve som mere end et par fotografier i vores børns historiebøger, skal indsatsen tage højde for netop klimaforandringer. Der brænder stadig et spinkelt håb om at genudsætte bestande i den nordlige halvdel af den iberiske halvø, hvor flere byttedyr trives og klimaforandringerne ikke har samme skadelige indvirkning. En genudsættelse i nord kan hæve bestanden til 900 individer, viser forskernes modeller.

Emner : Dyr
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

...må lossen have overlevet mange klimaforandringer; racen må jo have ekisteret i hundredetusinder af år. Den er vel flyttet med klimazonerne, og mon ikke dét er løsningen nu?

  • 1
  • 0

Den er vel flyttet med klimazonerne, og mon ikke dét er løsningen nu?

- jo, og i medfør af Schengen-reglerne kan den jo flytte ret uhindret omkring: For nogle år siden blev der (i agurketiden) jævnligt rapporteret om observation af losse(r?) og pumaer i Udkantsdanmark - nu kan de jo få (næsten) uhindret adgang, i hvert tilfælde hvis de husker passet! :)

At dømme efter forskerens navn synes det iøvrigt at være lidt af en tilsnigelsen at tale om 'vurderingen fra danske forskere'!? :)

  • 2
  • 2

på det norra halvklotet, men inte så hög att jordens klimat gick ur den istid som verkat i flera miljoner år.

Den ökade temperaturen under stenåldern ledde till ökad avdunstning vilket i sin tur fyllde många öknar med skog.

Sahara var skogsklätt och därmed utstrålades mindre energi från den ytan mot jordens omgivning ty utstrålad effekt ökar med temperaturen upphöjt till fyra.

Varmare än ca 80C blir inte en svartkropp på detta avstånd till solen, ty då utstrålas lika mycket energi till omgivningens 3C över nollpunkten som mottas från solen.

Men jorden vänder bara 1/4 av sin yta ortogonalt mot solen, därför har aldrig den globala medeltemperaturen varit över 25C med 22C som den normala de sista 600 miljoner åren och därmed ett tropiskt livsvänligt klimat polnära och dagens öknar i de flesta fall skogsklädda.

Det är kyla som kommer fort och dräper.

För 20.000 år sedan hade jorden en kallare period (ökade temperaturskillnader gav energibalans mot en lika starkt strålande sol) med mycket större ökenutbredning än dagens.

För ca 13000 år sedan föll plötsligt temperaturen i Nordamerika och runt 30 stora däggdjur dog ut.

Så småningom bildades en stor issjö över nuvarande Kanadas östkust och när dess vallar brast, stoppade Golfströmmen.

Svalbards klimat flyttade söderut till Irland och Nordeuropa täcktes av is på månader.

Detta varade i över 1000 år, när Golfströmmen startade tog det flera hundra år för tidigare varmare klimat att infinna sig.

Jag kan aldrig förstå hur klimataktivister tänker?

Deras hotbild strider ju mot all kunskap om jordens klimat och fysikens lagar.

Dessutom och vad värre är så är de flesta klimataktivister mot mänsklighetens enda fossilfria energisystem med potential att konkurrera ut olja, kol och gas, kärnkraft GenIV med en sluten bränslecykel.

Vill man reglera klimatet så fungerar cloud seeding och då föreslår jag avvattning av tunga moln som rör sig över torra områden mot hav på morgonen så vi får en ökad solinstrålning och ett globalt varmare, mer livsvänligt klimat.

De flesta klimatkrigare tycks inte vilja vinna "kriget" för att därefter tvingas söka sig nya intäktskällor.

Det Spanska Lodjuret hotas kanske mest av att vi människor upptar allt större del av jordytan?

Vill man kan man säkert spara DNA-koden likt fröbanken som finns på Svalbard (med 8C högre medeltemperatur under stenåldern men med den tidens isbjörnar i högönsklig välmåga).

Snart behövs bara exakt habitatbeskrivning och DNA-kod för att bevara arter, ganska trist tycker jag om än jag fascineras av återskapandet av den ullhåriga Mammuten (som dog ut under den nedkylningsperiod jag skrev om ovan).

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten