Spanien indfører 30 km/t på byveje - i Danmark har politiet afvist

Illustration: Morten Egholm Jeppesen

Spanien er det første land i verden, som indfører hastighedsgrænser på 30 km/t for alle ensporede veje i byerne. Derudover indføres grænser på 20 km/t på veje med et spor per retning og et fortov, fremgår det på den spanske trafikstyrelses hjemmeside.

De spanske byer har nu seks måneder til at implementere loven, som netop er blevet vedtaget af Spaniens ministerråd, der har den udøvende magt i landet. På veje med to eller flere baner per retning vil grænsen fortsat være 50 km/t.

Det europæiske trafiksikkerhedsråd glæder sig over det nu vedtagne lovforslag og skriver på Twitter:

Målet med landets nye regler på trafikområdet er at højne trafiksikkerheden i tråd med EU's politik på området og Verdenssundhedsorganisationens (WHO) mål om at reducere antallet af døde og tilskadekomne i trafikulykker med 50 procent, fremgår det på Spaniens trafikstyrelses hjemmeside.

Læs også: Holland indfører 30 km/t i boligområder - i Danmark siger politiet nej

Flere lande har indført lavere hastigheder

I Holland vedtog et flertal i Repræsentanternes Hus i oktober et lovforslag om at sætte hastigheden i boligområder ned fra 50 til 30 km/t. I Holland døde 203 cyklister og 29 fodgængere sidste år ifølge tal fra Hollands statistikbank.

Ifølge parlamentsmedlem Suzanne Kröger fra GroenLinks, så har fodgængere og cyklister meget små chancer for at overleve et sammenstød med en bil, der kører 50 km/t.

»Byerne Oslo og Helsinki har allerede implementeret de her hastighedsbegrænsninger, og i de to byer var der ingen døde cyklister eller fodgængere i 2019,« skrev hun på partiets hjemmeside i forbindelse med lovforslaget.

Læs også: Antallet af trafikdrab stiger: Høj hastighed får skylden

Danske kommuner afvises af politiet

I Danmark oplever en lang række kommuner, at politiet afviser deres ønske om at indføre lignende hastighedsbegrænsning, som nu er indført i lande som Norge, Finland, Holland og nu også Spanien.

I Danmark kræver det ifølge færdselslovens paragraf 92 og 100 politiets samtykke, før der kan foretages såkaldte “færdselsindskrænkninger”, men mange af kommunerne løber panden mod en mur, når de spørger politiet om lov om at indføre 40 km/t-zoner i en række almindelige boligområder.

Læs også: Højeste antal trafikdrab i næsten fem år

For en uge siden fik Københavns Kommune af Transport- og Boligministeriet medhold i en klagesag om 40 km/t-zoner på Amager efter et årelangt tovtrækkeri med Københavns Politi. Transportminister Benny Engelbrecht (S) forventer, at afgørelsen vil gøre det nemmere for kommuner at få politiets samtykke i lignende sager.

»Det er første gang, ministeriet har haft mulighed for at tage konkret stilling til tolkningen af reglerne, og derfor forventer jeg også, at afgørelsen vil få stor betydning for kommunernes mulighed for at sætte farten ned,« sagde han til Ingeniørens MobilityTech.

Det kan du læse mere om på Ingeniørens PRO-medie MobilityTech her og her.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Der er ikke tvivl om, at flere kommunalbestyrelser ville indføre meget lave fartbegrænsninger i kommunen, hvis de havde magt til det, for det er jo det beboerne vil have i deres kvarter/by/område. Der er stemmer i det!

Føromtalte beboere ville derimod synes, at det er irriterende, når trafikken snegler sig af sted i nabobyen, når de er på de kanter, fordi dér også er indført lave hastighedsgrænser. Dér har de bare ikke stemmeret til kommunalbestyrelsen, så det er der ikke nogen, som tager sig af.

Derfor er i Dannevang ordnet sådan, st det er op til politiet, at afveje lokalhensyn/trafiksikkerhed vs. trafikafvikling, og det er efter min mening et godt sted, ansvaret/magten er landet for at undgå ovenstående NIMBY-problematik.

Jeg forstår derimod ikke, hvorfor Ingeniøren nu i flere artikler er hoppet med på den snæversynede lokalfacistoide vogn, der mere eller mindre direkte advokerer for at flytte beslutningskompetencen ned på kommunalt niveau?

Sporene skræmmer jo. Se fx. på København, der i praksis er helt umulig at færdes og parkere i med udenbys privatejede motorkøretøjer, takket være en årelang trafikpolitik drevet af et usundt had til privatbilisme uden hensyn til dem, der afhængige af den.

Enhver, der har prøvet at fx. besøge Rigshospitalet som patient ved, hvad jeg mener. Og tænk så at have et arbejde der med skæve arbejdstider som portør, laborant eller sekretær, som ikke giver én råd til at bo med sin familie i Kbh. Så godt virker offentlig transport heller ikke, særligt ikke udenfor normal åbningstid. Man forstår, hvis nogle job på Riget er svære at besætte.

 • 42
 • 40

...første land i verden, som indfører hastighedsgrænser på 30 km/t for alle ensporede veje i byerne. Derudover indføres grænser på 20 km/t på veje med et spor per retning og et fortov

gad vide, hvad en 'ensporet' vej er...og hvorfor det er tilladt at køre hurtigere dér end 'på veje med et spor per retning' - med eller uden fortov!? På den ensporede vej (uden fortov) skal fodgængere vel bruge kørebanen, hvilket forekommer endnu farligere!? Hvor mange 'spor' har mon den på billedet viste vej?

 • 9
 • 13

Kendetegnet ved jubelartikler fra enkelte ing.dk skrivere, som f.eks.:

Anpriser vegan levestil (redder klimaet, skønt enhver ved at det er afbrænding af fossile brændstoffer der er problem nr. 1, landbrug og skovrydning som nr. 2)

20...30 km/t zoner overalt, skønt Danmark har generelle hastighedsgrænser for forskellige vejtyper. Men det er in at give Politiet skylden.

Jeg kunne blive ved.

Det er ren nydelse at læse artiklerne fra "Tidsmaskinen", some udviser faglighed, saglighed og omhu, from for en smart (og meget vinklet) overskrift.

 • 23
 • 30

Hvorfor genindfører vi ikke at der er en mand med en klokke der skal gå foran køretøjet, nøjagtigt som i automobilets barndom?

 • 16
 • 24

Hvis man har prøvet at køre bil i spanske byer, så opdager man at veje - som oftest - i spanske og danske byer ikke tåler sammenligning. Eller jo, det gør de jo egentlig. Men konklusionen af en sådan sammenligning bliver dog, at vejene og deres brug er meget forskellige. I spanske byer føles det ofte allerede desideret unaturligt, vel nærmest uforsvarligt, at køre op imod 50 km/t. Vejene er smalle, tit også bakkede med dårligt udsyn, trafikpresset er generelt stort, og medtrafikkanter (fx i form af byscootere) er ofte svært uforudsigelige og mere risikovillige. Så ja, 30 km/t er fornuftigt i denne kontekst - som altså er meget forskellig fra de fleste danske byzoner.

 • 29
 • 3

gad vide, hvad en 'ensporet' vej er...og hvorfor det er tilladt at køre hurtigere dér end 'på veje med et spor per retning

lyder fornuftigt med lavere hastighed når bilerne skal deles om den samme bane med modsatrettet trafik, og omvendt lidt højere hastighed når når hver kørselsretning har sin egen bane.

• På veje, der har en enkelt kørebane og fortovsplatform, er grænsen 20 km / t.

• På vejene med en enkelt bane i hver trafikretning er grænsen 30 km / t.

• På veje med to eller flere baner pr. Trafikretning vil grænsen fortsat være 50 km / t.

Mere overraskende er at kattegori B i byzonen kun gælder til 3.500kg, hvor samme kørekort gælder til 4.250kg når bilen/varebilen er elektrisk fremdrevet.

Og så sænker de alderen for kørsel med lastbil til kun 18år, begrundelsen er mangel på chaufører, og det gælder naturligvis kun i Spanien, og først fra 2.januar 2021.

 • 10
 • 2

Forrige århundrede var bilernes århundrede. De var det moderne og fik kæmpe veje og masser af plads. Nogle af de kæmpe veje har man fundet ud af ikke var så god en idé. Bare se Thomas B Thriges Gade i Odense, der er erstattet af en ringvej.

Samtidig er bilen gået fra at være noget som de mest velhavende havde én af til at rigtigt mange har en og mange familier har to. Samtidig er forstæderne vokset og nye forstæder kommet til. Vejen er slet ikke fulgt med den stigning i biler vi har set.

Resultatet er små veje der slet ikke er gearet til den trafik der er i dag. De steder hvor man gerne vil indføre lavere hastigheder er slet ikke gearet til de trafikmængder der afvikles idag. Der burde for længst have været lavet et utal af ring- og omfartsveje - men de koster også.

De lave hastigheder er fuldt ud fornuftige og problemet er ikke at folk ikke gider have at deres villavej er en ringvej. Problemet er at der er alt for mange biler til vores infrastruktur - eller for lidt infrastruktur til de biler der er.

 • 16
 • 5

Et andet eksempel på lokalfacisme i mindre skala er fra Roskilde, hvor en meget aktiv lokalgruppe for nogle år siden udover at få en fartbegrænsning på 30km/t fik lukket Skt. Jørgensbjerg-kvarteret helt for “uvedkommende trafikanter” dvs. gennemgående trafik. Og så må resten af befolkningen bare køre en omvej:

https://sn.dk/Roskilde/Lukker-Sct-Joergens...

 • 11
 • 9

Der er mange måder at ødelægge det gode liv på, og en ukritisk hang til påbudt slow-motion i et og alt er vel bare een af dem. Det næste bliver vel et forbud imod mere end 2 gear på cykler, for de vil jo nu i Spanien blive de hurtigste på mange vejen.

 • 13
 • 14

I en del byområder er 50 km/t uforsvarligt (om det så er på cykel eller i bil). Det er bare ikke alle med kørekort der er i stand til at se det.

Måske er du uenig, men lad os et øjeblik antage at det er rigtigt - hvad er så den rigtige retning at gå i? At vi tager konsekvensen og indretter samfundet efter det, måske med en udvidelse af omfartsveje, eller at vi bare ignorerer det og finder os i at der ryger et barn en gang imellem?

Når man skal lave et samfund om, kræver det nogle gange nogle (midlertidige) afsavn.

Dit sprogbrug er i øvrigt ikke i overenstemmelse med retningslinjerne for debatten (fascist-delen, hvis du skulle være i tvivl). Selvom jeg er enig i din betragtning om lokale vs. tilkørende motiver.

 • 12
 • 5

Nu skal man jo lige huske. At veje i Spanske byer, ofte er fra før bilen og hestevognen. Så her kan 20 / 30km. føles stærkt. Her i landet er veje som minimum fra hestevognens tid. Men langt de fleste, er med fortov og mange med cykelstier. Så helt andre forhold i Danmark. at københavn mangler Ppladser er et andet problem. Her køre næsten alle jo i bil. Men syd på er Scooter og små Mc jo meget mere brugt. Der kan nok ikke laves nok Ppladser i københavn. Så skal Pplads problemet løses, skal man nok kigge på Ppladser ved stationerne på Stog nettet. Ved mange stationer mangler der allerede Ppladser. og så kan man jo lige så godt lede i københavn som ved Stationen.

 • 10
 • 0

Sømmet på hovedet

Jeg tror Ole i kommentar nr. 11 i første afsnit rammer hovedet på sømmet.

Min påstand ud fra erfaring er, at en desværre ret stor andel af danske bilister og cyklister ikke kan finde ud af at køre efter omstændighederne.

Når man må køre f.eks. 50 km/t, skal man køre 50 km/t, og helst over.

Fordi kontrol og hastighedsbestemmelser kun er der som pengemaskine for politiet.

Danske trafikanter kan selv vurdere om vejforholdene er til den hastighed de vil køre.

Derfor kan man køre 130 km/t på isglat motorvej, sms'e og samtidig køre over 50 km/t på en skolevej hvor børnene myldrer på fortovene. Klassikeren: ikke at holde nok afstand til forankørende ved tåge.

Jeg har skam også set en kvinde kigge på mobilen mens hun prøvede at parallelparkere på en trafikeret vej.

Kvindelig billist der kørte 200 km/t på dansk landevej. Det var ikke hendes skyld, at hun kørte ind i billisten, der prøvede at komme ud på landevejen.

Så jeg tror mange ser det, som hurtigste måde at beskytte sig mod disse billister, at få sat 30 km/t skilte op.

Problemet med politiet tror jeg er, at de er som folk er flest og derfor nogen gange per refleks afviser 30 km/h. Selv om de fysiske omstændigheder taler for det.

Personligt mener jeg, vi burde have samme mulighed som i Tyskland.

I Tyskland skal man ved visse trafikforseelser påvise sin mentale sundhed, for at få lov at køre igen.

 • 4
 • 3

Eller Hillerød hospital. Der er det svært at finde plads når man kommer som patient. Det har de naturligvis løst med det nye super sygehus. Nå nej. Der er endnu færre parkeringspladser til endnu flere patienter.

 • 5
 • 2

Hvad hedder den "BY" i Danmark hvor det føles forsvarligt. Altså på ensporet byveje som der ofte er rigtigt mange af i en by. Jeg tror mange af trådens deltagere gerne vil flytte til dette bil paradis.

Så flyt til en landsby i Vestjylland ;-)

Der er nu også mange veje i de lidt større byer, hvor der er god plads og meget lidt trafik. Tit er der også lysreguleringer og cykelstier til at adskille trafikken.

Jeg skriver ikke at man SKAL køre mere end 50 på disse veje, blot at det er let at komme til at køre mere end 50.

 • 5
 • 1

Jeg elsker min bil, ja også at køre stærkt. Men hvor skal man dog passe på cyklister og fodgængere. Jeg elsker også at cykle og at vandre. Men biler larmer, og mega farligt er det. Ja, et dilemma. Der er brug for ingeniører ..

 • 1
 • 0

Det næste bliver vel et forbud imod mere end 2 gear på cykler, for de vil jo nu i Spanien blive de hurtigste på mange vejen.

Er der hastighedsgrænse på 20kmt, så gælder den alle for alle trafikantgrupper, helt på samme måde som rødt lys gælder for alle trafikantgrupper.

I øvrigt bliver de små elektriske køretøjer der kan fremføres med op til 26kmt fremadrettet i lovgivningen opfattet som el-biler, det skal blive spændende at se hvordan butikkerne vil håndtere det, andre el-biler må jo ikke køre i butikkernes smalle gange, og hvordan de nye el-biler kommer ind i butikkerne uden at køre på fortorvet skal blive spændende at se, bare en sjov tanke for naturligvis vil intet ændres i praksis.

 • 2
 • 0

Axel Egeløv

Det er vel ikke tænkeligt, at når der tales om énsporede veje, så er der tale om veje, hvor trafikke i begge retninger skal dele ét spor. Sådanne har jeg kørt på i mindre bjergbyer i den nordlige del af Italien. Der var så med mellemrum vigepladser, hvor den ene billist skulle holde ind, eventuelt bakke tilbage til for at den anden kunne passere. Derfor var det også praksis, at man brugte hornet når vejen slog et sving, som man ikke kunne overse. Gaderne var også tit uden fortov. Under sådanne omstændigheder vil en hastighed på 30 km/t eller lavere være fornuftig.

 • 6
 • 0

Kvindelig billist der kørte 200 km/t på dansk landevej. Det var ikke hendes skyld, at hun kørte ind i billisten, der prøvede at komme ud på landevejen.

Så jeg tror mange ser det, som hurtigste måde at beskytte sig mod disse billister, at få sat 30 km/t skilte op.

Jeg har svært ved at se logikken i at en trafikant der allerede er over grænsen for ubetinget frakendelse af kørekortet på nogen som helst måde skulle lade sig begrænse af at overskride hastighedsgrænsen med 170km/t i stedet for 120km/t.

 • 7
 • 0

Nogle steder i byer kan det være forsvarligt at køre 10 km/t. Andre steder 30, 50, 70 km/t eller mere. Og det afhænger også af tidspunkt, vejr- og vindforhold. Det vil næsten være umuligt at skilte med det passende. Det er mit indtryk at langt de fleste godt kan finde ud af at køre med en passende, forsvarlig hastighed. Men der er nogen ind imellem der kører råddent. Og de er nok lige glade med nye lavere hastighedsgrænser. Hvorfor skulle de overholde dem, når de ikke overholder de gamle.

Her hjælper bump, men de er til gengæld en pestilens for os andre. Så der er ikke nogen entydig god løsning på hvordan vi skaber trafiksikre veje, hvor vi stadig kan komme frem uden for mange gener.

Så jeg tror det stadig er bedst at lade politiet vurdere, ud fra tilstræbt objektive kriterier.

 • 3
 • 2

Den kvindelig billist med 200 km/t på landevejen var kun et eksempel på billisters selvovervurdering.

Hun hørte/hører helt klart til de uforbederlige vanvidsbillister.

For dem ville det være rart hvis vi i Danmark havde den samme mulighed som i Tyskland med den af tyske billister frygtede mentalundersøgelse.

Ved at lave en 30 zone hvor det passer til omstændighederne, vil en hastighed på 50 km/t Kunne have konsekvenser, med den lovgivning vi har i dag. De andre trafikanter vil ikke mere på samme måde være afhængig af billsternes egen vurdering af forholdende.

Og der håber jeg at forbederlige, men selvovervurderende, billister vil tage ved lære af konsekvenserne.

Efter min mening og erfaring er der desværre lidt flere end kun få, der ikke kan køre efter omstændighederne.

 • 3
 • 2

Billisterne vil have øjnene stift rettet mod speedometeret, og "de svage" trafikanter vil have deres endnu mere stift rettet mod mobiltelefonen.

En god bilist kan sagtens finde ud af at køre 30 km/t uden at have øjnene stift rettet mod speedometeret. Præcis ligesom en god bilist i dag kan finde ud af at køre 50 km/t uden at have det.

Men lad os endelig få fjernet de bilister, som ikke er i stand til at køre bil. Dem er der desværre rigtig mange af.

 • 3
 • 1

En god bilist kan sagtens finde ud af at køre 30 km/t uden at have øjnene stift rettet mod speedometeret. Præcis ligesom en god bilist i dag kan finde ud af at køre 50 km/t uden at have det.

30 km/t er faktist meget lidt, og bilen ligger køremæssigt så lavt, at selv en Suzuki har magt over det. Derfor kan en rutineret bilist meget let komme til at køre 10 km/t for hurtigt. Forskellen er også stor fra 80 til 30, og der er immervæk forskel på at køre 25 km/t hurtigere end at køre 10 km/t hurtigere.

 • 0
 • 2

Risikosamfundet er flyttet til Rusland og Asien, og dermed al værdiskabende udvikling. De frie demokratiske staters periode er forbi, og det hele startede med cykelhjælmen. Siden er det kun gået een vej: Nedad, og retningen er dikteret af en emotionel og ukonkret sikkerheds-trang der bakkes op af et væld af "nyere undersøgelser" fra overflødige phD-ere på jagt efter et emne, ligegyldigt hvad, og de er dygtige til at kamuflere videnskabelig usikkerhed og divergens med et vandfald af floskler.

Den feminine cocooning-trang fra glittede magasiner dikterer nu resten, og motormagasinerne er uddøende. Stats-TV gør landbrugsdyr til kæledyr, og stiller det retoriske spørgsmål: Vil Du slå den ihjel og spise den ? Man mærker hensigten og bliver forstemt. Statsministeren optræder som Lukaschenko og beordrer alle mink slået ihjel "for en sikkerheds skyld," selv om der ikke er det fjerneste belæg for nødvendigheden, og hun morer sig med at beordre os alle til at gå med mundbind og masker, uanset at det ikke har nogen beviselig effekt på virus-smitterisiko. Men bevares: " For en sikkerheds skyld."

Fattigdom og arbejdsløshed truer, men det bekymrer ingen, bare det sker i Slow-Motion.

 • 5
 • 6
 • næ, før i tiden turde bankerne godt forvalte vores opsparede kontanter, og endda tjene på det. Nu tør de ikke det mere, og sender pengeforvaltning tilbage til os selv. Det var ellers bankernes kærnekompetence - men bevares, når de ikke længere kan eller tør, må vi jo selv tage over. Men hvad i alverden skal vi så med bankerne ? Nu er de jo bare et forstyrrende mellemled imellem ansatte og arbejdsgivere for udbetaling al lønnen !

Fagbevægelsen burde kræve lønningsposen genindført. Tænk hvor meget administration og PC-regnekraft vi så kunne spare !

 • 0
 • 2

næ, før i tiden turde bankerne godt forvalte vores opsparede kontanter, og endda tjene på det. Nu tør de ikke det mere, og sender pengeforvaltning tilbage til os selv. Det var ellers bankernes kernekompetenc

Nu skal det retfærdigvis siges at nationalstaterne har skabt negativ rente, og samtidigt pålagt finansektoren så mange solvens reguleringer, at der ikke er plads til kernekompetencen længere.

Er politikerne bedre til bankernes kernekompetencer?

Fagbevægelsen burde kræve lønningsposen genindført. Tænk hvor meget administration og PC-regnekraft vi så kunne spare !

Uha nej, så åbner man jo for sort arbejde.

 • 1
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten