Sorte huller æder stjerner

Hidtil har man antaget, at supermassive sorte huller, specielt dem der findes i yngre galakser, opsluger deres omkringliggende materiale ved deres gravitionelle tiltrækning.

Andre og ældre sorte huller, som f.eks. det der findes i centrum af vores egen galakse Mælkevejen, er forbavsende passive. Hidtil har astronomer ment, at sorte huller spiste mindre med alderen. Europæiske astronomer har nu afsløret en ny mekanisme, som konstant skubber materiale ind til de sorte huller, så deres gravitionelle tiltrækning kan opsluge det.

Astronomerne har studeret tre forholdsvis nærtliggende galakser, NGC 1097, NGC 1808 og NGC 5728 i det infrarøde område.

Her har man opdaget, at de enkelte stjerner og hele grupper af stjerner bevæger sig med tiden. De fungerer som en stor stang af materiale på flere tusinde lysårs længde, der skubber galaksens gas ind mod dens centrum. Når der har samlet sig nok materiale, dannes der mindre såkaldte nukleare stænger, der overtager processen og skubber materialet længere ind mod det centrale sorte hul.

Overraskende fund

I centrum af de tre galakser fandt astronomerne meget overraskende desuden en gruppe unge stjerner. Den hastighed og uberegnelighed, hvormed stjernen bevæger sig indenfor stjernetågen, giver et udtryk for det astronomerne kalder tågens dynamiske temperatur. Hurtigere individuelle bevægelser antyder en højere dynamisk temperatur. Astronomerne fandt, at tæt ved galaksens centrum var et område med en lav dynamisk temperatur, lavere end forudsagt af computermodellerne.

Forklaringen menes at være, at der befinder sig et nydannet stjernesystem, hvor stjernernes individuelle hastighed endnu ikke er kommet op i fart. Astronomerne mener dog, at den dynamiske temperatur snart vil stige her, og stjernerne så også vil ende som føde for de sultne sorte huller i galaksernes centrum.

Resultaterne blev offentliggjort af et hold franske og schweiziske astronomer i det seneste nummer af det europæiske tidsskrift Astronomy & Astrophysics.