Sommerhusejere bremser udvidelse af Lundbecks risikofabrik

Illustration: Lundbeck

»Det er en glædelig afgørelse, men vi er stadig forberedt på det værste.«

Glæden og den samtidige bekymring kommer fra sommerhusejer Jens Gudum, som holder til i byen Lumsås i Odsherred Kommune på Sjællands Odde.

Han repræsenterer en række sommerhusejere og helårsbeboere i Lumsås, som i snart to år har protesteret mod mulige udvidelser af Lundbecks medicinfabrik i området. De mener, at det hverken er miljømæssigt eller menneskeligt forsvarligt med en endnu større kemikaliefabrik op ad privatbeboelse og landsby i de naturskønne omgivelser.

Derfor har de klaget til Planklagenævnet for at få sat en stopper for den lokalplan, der blev godkendt af Odsherred byråd i efteråret 2017, som giver Lundbeck lov til en udvidelse af fabriksarealet på op mod 50 procent til produktion af aktivstoffer til medicin.

Læs også: Omfattende forurening standser Lundbeck-udvidelse

Kommuneplan skal rettes til

Nu har Planklagenævnet så ophævet lokalplanen og indtil videre sat en stopper for udbygningsplanerne, da kommuneplanen bl.a. er formuleret på en sådan måde, at lokalplanen ikke uden videre kan tillade udvidelser tættere på beboelse end 500 meter.

Samtidig skriver Planklagenævnet i sin afgørelse, at kommunen ved en eventuel ny planproces skal inddrage reglerne i EU-direktivet Seveso-III og risikobekendtgørelsen, der indeholder regler for beskyttelse af nærtboende til en potentielt farlig virksomhed.

Kort efter vedtagelsen af lokalplanen kom det nemlig frem, at medicinalfabrikken havde skiftet status og nu var at regne som en kolonne 3-virksomhed, dvs. en virksomhed med et større oplag af potentielt farlige stoffer.

Det skete efter nye beregningsmetoder, der indebærer, at hvor man før så på lageret af farlige stoffer, så indregner man nu også, hvilke kemiske processer der indgår i selve produktionsanlægget. Og selv om de står halvtomme, skal worst case-scenariet regnes ud fra, at alt står fyldt.

Læs også: Efter fire års lovkamp: Nu skal Jyllinge Nordmark sikres med diger

Ny status som risikovirksomhed

At virksomheden er landet i denne kategori – og burde have været der i nogen tid – er således faldet beboerne for brystet, for denne risikovurdering var ikke en del af det nye lokalplanforslag om udvidelse af fabrikken.

Derfor søgte naboerne aktindsigt i hele godkendelsesprocessen og sendte materialet til Planklagenævnet.

»Problemet er især, at fabrikken ligger mindre end 500 meter fra forsamlingshus, supermarked og de nærmeste huse, og det må den slet ikke,« siger Jens Gudum med henvisning til Miljøministeriets Håndbog om Miljø og Planlægning.

»Vi gør så planklagenævnet opmærksom på, at Lundbeck allerede i dag er en risikovirksomhed – og at det burde indgå i lokalplanen. Men det gjorde det ikke,« understreger han.

Læs også: Retssag om banebrydende genteknologi får danske forskere til at tøve

Klagen fik opsættende virkning

Sagens særlige karakter medførte, at Planklagenævnet i foråret 2018 meget opsigtsvækkende besluttede, at sagen skulle have opsættende virkning. I delafgørelsen, der faldt tidligere på året, skrev nævnet, at der var lagt vægt på, »om det er overvejende sandsynligt, at der foreligger en væsentlig overtrædelse af loven«, og at »Planklagenævnet lægger navnlig vægt på, at Miljøstyrelsen d. 27. februar 2018 har truffet afgørelse om, at H. Lundbeck A/S er omfattet af risikobekendtgørelsen som en kolonne 3-virksomhed (risikovirksomhed, red.), og at virksomheden dermed potentielt kan udgøre en væsentlig risiko for menneskers sundhed og/eller miljøet.«

Det betød, at Lundbeck ikke kunne udvide, før nævnet havde taget stilling til, om kommunen havde undersøgt risikoen for forurening og storbrand godt nok.

»Normalt får en klage kun opsættende virkning, hvis man er så godt som sikker på, at den er helt gal. I den konkrete sag har vi dog sat tærsklen lidt lavere, fordi det handler om risikoen for menneskers liv og helbred,« fortalte formand for Planklagenævnet Carsten Munk-Hansen forud for afgørelsen.

Læs også: Brandfarlige og giftige batterier kan snart høre fortiden til

Jubel hos klagerne

Den er så faldet nu, og den understreger, at lokalplanen ikke kan ses som gyldig. Flere forhold gør sig gældende, men Planklagenævnet understreger, at den ganske rigtigt ikke matcher kommuneplanen og indholdet omkring Miljøstyrelsens anbefalede mindsteafstande til øvrig bebyggelse, der altså lyder på 500 meter.

Delafgørelsen vakte jubel hos klagerne, som krydsede fingre for, at Lundbeck-fabrikken kunne blive fortid – eller i hvert fald begrænset i størrelse, men det skal vise sig, hvor længe glæden holder.

Ifølge Planklagenævnet kan kommunen nemlig rette til i kommuneplanen, at mindsteafstandene ikke er et krav, men blot en anbefaling fra Miljøstyrelsen. Og så kan det også konkretiseres i en ny lokalplan, som dog skal starte forfra med høringer og alt, hvad der dertil hører.

»Der foreligger derfor ikke absolutte hindringer for Lundbecks påtænkte udvidelser,« lyder det fra formand Carsten Munk-Hansen, efter at afgørelsen er truffet.

Ud over at få styr på disse detaljer i formuleringerne, skal Lundbeck også redegøre for, hvorfor det er nødvendigt, at bygningerne skal rage mere end 8,5 meter op i landskabet.

Læs også: Ny dansk teknik kan revolutionere medicinproduktion

Til gengæld var Planklagenævnet tilfredse med miljørapporten, som ikke behøver at blive skrevet om.

Lundbeck ønsker stadig at udvide

Ifølge Odsherred Kommune, som vedtog lokalplanen i sin tid, vil Center for Miljø og Teknik nu holde et møde med Lundbeck om, hvorvidt de stadig ønsker at udvide, men det bekræfter Lundbecks adm. direktør for fabrikken i Lumsås, Steen Søgaard.

»Det er ærgerligt, at lokalplanen er aflyst på baggrund af teknikaliteter, men vi accepterer selvfølgelig afgørelsen og håber på stadig at kunne udvide fabrikken i Odsherred. Jeg synes også, at det virker som en overkommelig opgave at få løst detaljerne i lokalplanen,« siger Steen Søgaard.

»Kommunen har lagt op til dialog, som vi gerne tager imod, så vi kan få en ny lokalplan på plads. Det er ikke farligt at bo i nærheden af os, vi har 200 mennesker på arbejde på fabrikken hver dag, og de arbejder i sikkerhed,« siger han.

Hos Miljøstyrelsen har man endnu ikke fået fat i afgørelsen, og derfor har styrelsen ingen kommentarer for nuværende.

Læs også: Regeringen vil bygge motorvej til Kalundborg

Klagere står klar til ny runde

Jens Gudum har dog ikke stor tiltro til sagens udfald:

»Det bliver antydet, at annulleringen af lokalplanen bare er et mindre bump på vejen, men vi mener, at loven skal både strækkes og bøjes til det ukendelige, hvis Lundbeck skal have lov til at udvide i Lumsås, som de ønsker det,« siger sommerhusejeren, som dog ikke opgiver så let.

Når den nye godkendelsesproces går i gang, er de atter klar til komme med indsigelser.

»Vores kamp for, at mennesker kan få lov at bo i sikkerhed i en enestående natur og et bevaringsværdigt landskab, som kommunen ironisk nok selv bryster sig af, er langtfra slut. Så vi er forberedt på det værste, når kommunen og Lundbeck igen forsøger sig,« lyder det fra Jens Gudum.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Dette er på ingen måde en kritik af beslutningen om at indefryse lokalplanen, men en kommentar til beregningsgrundlaget. citat "Det skete efter nye beregningsmetoder, der indebærer, at hvor man før så på lageret af farlige stoffer, så indregner man nu også, hvilke kemiske processer der indgår i selve produktionsanlægget. Og selv om de står halvtomme, skal worst case-scenariet regnes ud fra, at alt står fyldt."

Formuleringen er interessant og jeg forstår forsigtighedsprincippet. Ikke desto mindre kunne det være relevant at kigge på, om worst case scenariet i betragtningen er relevant / fysisk muligt. Når alt kommer til alt må det være fabrikkens ansvar at komme frem til relevante og realistiske worst case scenarier.

Hvis det fx drejer sig om dimensionering af en containment område for en tankfarm giver det mening at designe området ud fra at nettovolumen af tanken(e) skal kunne indeholdes i containment og ikke forurener omgivelserne.

Men et andet ikke så åbenlyst eksempel: Fabrikken har en lagertank med 1000 liter af X. Lagertanken føder 10 forskellige reaktorer der alle bruger 500 liter af X til batchvis produktion af 10 forskellige produkter Y1 - Y10. Risiko af X = 500 liter x 10 = 5000 liter? Ikke nødvendigvis. Det afhænger af leveringsfrekvensen af X og forbruget af produkterne.

Og det helt ekstreme eksempel: en tank med flydende ammoniak og fordamper føder en reaktor med gasformig ammoniak til en proces. Er worst case scenariet at reaktoren er fyldt op? Og i givet fald med hvad?

 • 3
 • 0

Kommune og regioner har eksepertisen for godkendelse af virksomheder. Skal myndighederne fratages denne kompetence? At sommerhusejere som tilbringer 3 uger i sommerlandet og derefter efterlader de fastboende til sig selv blander sig er grov utidig indblanding. På den måde sættes samfundet helt i stå, men det er måske også DN's målsætning? Risiko assesment kræver selvfølgelig opfyldelse. Men det betyder at assesment udføres for de scenarier, der er relevante ikke, ud fra en hypotetisk maximal tilstand der er helt urealistisk. Det er den fornuftige og generelle tilgang andre steder.

 • 6
 • 7

At sommerhusejere protesterer, forstår da sig selv, og da der også er tale om helårsbeboere, gør da protesterne endnu mere iorden. DN har deres berettigelse. Men hvorfor nedgøre dem, og kommunal ekspertise på området, det tillader jeg mig at betvivle.

 • 4
 • 1

Hvis du ikke ved det, så kan jeg fortælle, at Lundbeck har sine fabrikker liggende på et af de ALLER smukkeste områder i Danmark, og med aller smukkeste udsigt til både Sejerøbugt og Kattegat. Og hvorfor gør den så det?

Arbejdspladser arbejdspladser arbejdspladser....

Er der noget at stille op mod arbejdspladser?

Men hvorFOR lige netop DER?

 • 4
 • 1

"Det er ikke farligt at bo i nærheden af os, vi har 200 mennesker på arbejde på fabrikken hver dag, og de arbejder i sikkerhed,« Firmaet er nok mere ansvarlig overfor de ansatte, det er jo dem, der skal producere til profitten, og hvis ikke deres arbejdsmiljø er i orden, så kan der blive ballade med Arbejdstilsynet (de rester, som VLAK-regeringen med støtte af DF endnu ikke har sparet væk) og fagforeningerne. Naboerne er evt. aftagere af Lundbecks produkter, men er ellers mest til besvær, og især når de brokker sig over udvidelsen af fabrikken. Og desuden har virksomheden intet miljøansvar for naboerne.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten