Solenergi slår vinden i Tyskland i 2020

Tyskland vil formentlig have en større produktionskapacitet fra solenergi end fra vindmøller inden for det næste årti.

Det vurderer Stefan Kohler, der er formand for det tyske energiargentur Dena.

Tyskland, der er Europas største elproducent, vil inden 2020 sandsynligvis have installeret en kapacitet på omkring 42 gigawatt fra solceller. Til sammenligning ser det ud til, at Tyskland i slutningen af dette årti vil få 41,9 gigawatt fra vindkraft både på land og vand, skriver Bloomberg.

Installationer af solpaneler i Tyskland forventes at blive fordoblet i år, så kapaciteten næsten når ni gigawatt. Tyskland er da også blevet verdens største marked for solceller, da området er blevet stimuleret af garanterede højere priser for elektricitet produceret ved hjælp af vedvarende energikilder.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvis det er den installerede kapacitet, så vil indmøllerne stadig producere langt mere energi, to til tre gange så meget.

Solceller har i Tyskland en kapacitetsfaktor på omkring 12% i snit og det kan ikke ændres, da det er afhængig af hvad solen indstråler. Vindmøller har mindst dobbelt så meget, på vandet tre gange så meget. Og samtidig kan man påvirke den opad ved at bygge vindmøller, der bedre kan udnytte svag vind.

 • 0
 • 0

Anders: jeg giver dig ret; at sammenligne solenergi og vindenergi kapacitet, det er næsten som at sammenligne vindenergi og atomenergi kapacitet.

Ha, godt forsøgt ;)

Det er rigtigt at kapacitetsfaktoren er langt højere for atomkraft, men det er prisen for ikke at behøve hele den topsikrede betonbygning foran turbinen.

På samme måde kunne du sammenligne vandkraft og atomkraft. Kapacitetsfaktoren fra svensk vandkraft er på ca 30%. Burde svenskerne bare afskaffe vandkraft, fordi det har lavere kapacitetsfaktor end deres atomkraftværker? Selvfølgelig ikke. Det er alt for forsimplet at se det på den måde.

Imellem vind og solkraft ligger næsten alle fordelene med vind, kW per kW: Større kWh produktion, billigere at opstille, bedre tilpasset forbruget. Og derfor er det rimeligt at påpege, at selv når den opstillede vind- og solkapacitet er lige, så vil der stadig blive produceret to-tre gange mere vindstrøm end solstrøm. Men det er egentlig også ok, for det optimale forhold imellem vind og sol er syv til en og så behøver vi (DK, UK, Irland Norge) ikke at opsætte solpaneler for at balancere vindproduktionen, men kan købe den billigere fra Tyskland end vi sælger vores vindenergi.

 • 0
 • 0

Tyskland forudsiges ved indgangen til år 2020 at have 42GW installeret kapacitet fra photovolt paneler, men de har kun 41,9GW installeret kapacitet fra vindmøller.

Tyskland forventer at have rundet 9GW kapacitet på photovolt paneler inden udgangen af 2010, det er en fordobling i år, og godt og vel en firedobling over de næste 9 år.

 • 0
 • 0

For det første så er der problemet med at det opgøres i installeret effekt, og hvor meget laver en given "installeret" effekt? Og det gælder for både vindmøller, solceller og ikke at forglemme kraftværker. Dernæst så kunne det være rart at vide hvad status er i øjeblikket, og ikke mindst hvad de forskellige ting har produceret. Til sidst mener jeg at ti års fremskrivning må være meget usikker, men ellers var der vel ikke blevet en historie. Hvorfor er reelle målte tal ikke mere af interesse? Man hører snart ikke andet end at lige om hjørnet, eller det næste, så lurer enten katastrofen eller paradiset. Nutiden og den nærmeste fortid er åbenbart ikke journalistisk interessant, men den er dog produktet af de tanker man gjorde sig dengang. Hvad forventede man af de tiltag man gjorde, og hvad blev det til? Lidt sund refleksion kan hjælpe til at vi ikke gør de samme fejl igen og igen. Men "nu skal vi kigge fremad" har åbenbart fået overtaget i en sådan grad, at ingen ved hvor vi er, eller hvordan vi kom der. Rrrrr som overingeniøren siger.

 • 0
 • 0

Dernæst så kunne det være rart at vide hvad status er i øjeblikket

Tilsluttet vindkraft ved indgangen til 2010 havde Tyskland 25.777MW heraf offshore 42MW, forstået på den måde at en møllepark tæller med hvis den er tilsluttet gridden, uanset om alle møllerne er monteret.

Altså i runde tal havde Tyskland ved indgangen til år 2010 installeret 4,5GW solpaneler og 25,5GW vindmøller.

Til sammenligning havde Danmark 3.465MW vindmølle kapacitet heraf offshore 639,15MW, ved indgangen til andet halvår havde Danmark 3.619MW vindmølle kapacitet.

http://www.dkvind.dk/materiale/vindens_ene...

 • 0
 • 0

Vi har ca. 1.000 Photovolt solcelleanlæg i Danmark, med en samlet installeret effekt på ca.3MW, i Tyskland har de 34 gange så meget per indbygger.

 • 0
 • 0

3,20 kr. kwh er vel ikke udtryk for stimulation, der vel nærmere tale om et beskæftigelsesprojekt med stor "feel good" effekt, på det nuværende stadie må markedsværdien være nul.

Men hvad en sammenligning af el og solkapacitet kan bruges til, det synes ikke rigtigt at fremgå.

Det kunne også være interessant at vide, om Tyskland fortsat har råd til og brug for disse meget dyre solpaneler, hvis statsstøtte opstod under den forudsætning, at man ville nedlægge a-kraftværkerne. Denne beslutning bliver jo nu lavet om, og her kunne en officiel holdning være interessant.

 • 0
 • 0

3,20 kr. kwh er vel ikke udtryk for stimulation, der vel nærmere tale om et beskæftigelsesprojekt med stor "feel good" effekt, på det nuværende stadie må markedsværdien være nul.

Mener du alvorligt, at tyskerne installerer gigawattvis af solcelle anlæg på grund af en Feel-Good effekt?

De gør ikke det her for sjov - det er en nøje planlagt del af deres strategi hen imod at oplægge energiforsyningen til VE.

3,20 kr/Kw, er en rigtig god pris og et godt incitament, hvis man for alvor vil have gang i omlægningen til VE. Solcelleanlæggene i Tyskland yder ca. den installerede effekt om året eller noget mere, jo længere du kommer syd på i landet.

Her hjemme sidder vi bare og sover i timen, og nedgør - som du - hånligt andre landes indsats og strategier i energipolitikken....

Tyskerne har indset, at en omlægning af samfundet til VE, starter med at den enkelte bygning producerer mere energi end den forbruger, men da ikke alle bygninger har potentialet betaler man altså for at andre sætter ekstra op.

Prisen er iøvrigt billig set i et lidt længere perspektiv, for om bare 10 år, tvivler jeg på at du kan købe en kilowatt time til under 4 kroner....

 • 0
 • 0

Jeg må erkende, at jeg ligger meget på linie med Thomas. Det er statsstøttede "fell good" projekter. Selvfølgelig er det glimrende at få CO2 neutral og vedvarende elproduktion. Selvfølgelig er der ingen tvivl om at prisen på energi stiger på længere sigt. Men hvis det er målet at få CO2 neutral elproduktion, så kan det fremskaffes billigere f.eks. ved kernekraft.

 • 0
 • 0

Her hjemme sidder vi bare og sover i timen, og nedgør - som du - hånligt andre landes indsats og strategier i energipolitikken

Jeg skal udtrykke mig mere præcist, jeg er bestemt ikke ude på at håne nogen.

Men man kan ikke fortsætte uden at se på økonomien.

 • 0
 • 0

@ Jacob, Thomas m.fl. Det der ligger til grund for tyskernes, og iøvrigt spaniens strategi og heftige indsats på solcelle området, er at man på sigt ønsker en størst muligt omlægning af energiforsyningen til VE - væk fra olie og andre fossile brændsler, som man selv ikke er i besiddelse af, og som de forventer kommer til at stige kraftigt i pris i de kommende år.

Den klart hurtigste og billigste måde for staten at gøre dette på er, at den enkelte bygning producerer mere energi end den forbruger. Sværere er det altså ikke når vi snakker om bygningsmassen.

Det drilske bliver transport sektoren, og så naturligvis den ældre del af bygningsmassen.

Så vil mange - mere eller mindre med rette - hævde at man kan opføre både vindmøller og A-kraftværker som kan levere strømmen billigere osv.

Jo nok - men vindmøller kræver placeringer med vind - godkendelser i lokalplaner osv, og både placering med vind og plads er begrænset for møller i Tyskland, og herhjemme er der også ved at være fuldt.....

Det tager ikke under 20 år, at opføre et A-kraft værk - det er upopulært, og hvor skal man lægge dem?

Med solcellerne er det enkelt - de kan monteres - uden problemer - på nærmeste udhustag, eller på taget af den lokale kirke for den sags skyld. De larmer ikke, forurener ikke, de er populære, og man involverer samtidig hele samfundet i energiproduktionen. De er desuden servicefri, og en decentral distribueret energiproduktion er langt mindre sårbar, og kræver ikke de store kostbare udbygninger af elnettet i modsætning til både A- og vindkraft.

Men de giver naturligvis ikke mange jobs til ingeniører, hverken i centralforvaltningen eller de lokale forvaltninger, da de er aldeles uproblematiske at installere.

I en omlægning af samfundet til VE kommer man helt enkelt ikke uden om solcellerne som en vigtig del af rygraden i energiforsyningen f.s.v.a. strøm.

Solcelle el er, som jeg lige husker det, konkurrencedygtigt allerede ved en oliepris på 100$ tønden, og der er vi snart igen. Ved 150$ tønden som vi kortvarigt ramte inden finanskrisen, er det en virkelig god forretning for samfundet.

 • 0
 • 0

Poul Petersen:

[quote]3,20 kr. kwh er vel ikke udtryk for stimulation, der vel nærmere tale om et beskæftigelsesprojekt med stor "feel good" effekt, på det nuværende stadie må markedsværdien være nul.

Mener du alvorligt, at tyskerne installerer gigawattvis af solcelle anlæg på grund af en Feel-Good effekt? ....... Prisen er iøvrigt billig set i et lidt længere perspektiv, for om bare 10 år, tvivler jeg på at du kan købe en kilowatt time til under 4 kroner.... [/quote]

Som bosiddende i Norge må jeg jo sige: "Giv det var så vel."

 • Desværre må jeg sige, at du har ikke det ringeste kendskab til, hvad du snakker om.

Ved en pris på 4 kr/kWh ville den norske vandkraftproduktion på 140 TWh (som altovervejende produceres af staten og amtskommunerne) være værd 560 mia. kr. - altså ca. 125.000 kr. pr. nordman!!

Allerede nu sælges driftkontrakter på kraftværker med stor reguleringsevne til 0,50 kr/kWh - hvilket er nær det dobbelte af den gennemsnitlige pris på NorPool. Ved en yderligere udbygning af vind- og solkraft i den størrelsesorden, du antyder, vil reguleringskraft i hver fald ikke blive relativt billigere, hvilket fortsat skulle garantere mindst dobbelt pris for reguleringskraft. At øge effekten på eksisterende anlæg kan gøres for under 10 øre/kWh. Da ville effekten garanteret blive doblet på kort tid, og i samme forbindelse ville årlig produktion sættes op til 200 TWh.

Vandkraften produceres i dag for ca. 10 øre/kWh. Hvis vi da lægger 10 øre til for at udbygge HVDC-linier og øget effekt, ville vi alligevel kunne hæve en nettogevinst på godt 350.000 kr. pr indbygger. - - Det danske BNP er på ca. 220.000 kr. per indbygger!!

 • Der er desværre en del VE-folk, der fuldstændigt har tabt jordforbindelsen. Det er synd, for "ædruelighed" er en nødvendighed, hvis vi skal klare målene om en afskaffelse af global fattigdom, social sikkerhed for befolkningsstabilisering, bevare tilgængeligheden af jordens nødvendige resurser og omlægge energiforbruget til mindst mulig CO2.

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Glimrende perspektivering Peder !

Det er rart en gang i mellem at få et lidt bredere syn. Danmark er ikke i elmæssig forstand isoleret. Og emnerne kan defor heller ikke kun anskues fra en snæver dansk vinkel.

 • 0
 • 0

Solcelleanlæggene i Tyskland yder ca. den installerede effekt om året eller noget mere

Som jeg læser reklameinfo så får vi under optimale forhold den installerede kW effekt på en time, på årsbasis får vi i kWh 1.100 gange så meget.

På vindmøller får vi 2.000-2.500 gange den installerede effekt, i kWh om året.

Når ny teknik og masseproduktion er ved at slå igennem for photo paneler, og de efterfølgende prisfald kan stimulere til 40% årlig vækst mange år frem, så bliver vindmøllerne indhentet så snart de tager en puster...

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten