Solceller slår kul i britisk energiproduktion

Elektricitet baseret på solenergi har oversteget energiproduktionen fra kulkraftværker i Storbritannien i sommerhalvåret af 2016. Illustration: Fra Wikipedia

Siden der i år 1882 blev fyret op i et britisk kulkraftværk for første gang, har kulkraft været en af de væsentligste kilder til energiforsyning i Storbritannien. Men 9. april i år blev kul for første gang i britisk historie overgået af solenergi i energiproduktionen på denne dag. Og ifølge det britiske medie Carbon Brief har andet og tredje kvartal af 2016 budt på mange rekorder for solenergi.

Læs også: Vedvarende energi sætter rekord i USA

I en ny opgørelse kan Carbon Brief nemlig påvise, at solceller producerede omkring 10 procent mere elektricitet end kulkraftværkerne i løbet af perioden fra april til og med september i år. Således producerede solceller 6,964 GWt elektricitet i det forgangne halvår, mens kulkraft stod for 6,342 GWt.

Storbritanniens samlede elektricitetsproduktion på månedlig basis i 2016 fordelt solcelleenergi og kulkraft (pct.). Kilder: Sheffield Solar og Gridwatch. Tabellen er lavet af Carbon Brief ved brug af Highcharts.

På den måde var april til september det første halvår med mere solbaseret elektricitet end kulbaseret. Hertil skal tilføjes, at maj 2016 var den første måned med mere solcelle-produceret energi end energi fra kulkraft, og andet kvartal slog rekorden som første periode af tre sammenhængende måneder med mere sol end kul.

Et skift i britisk energiforsyning

Årsagen til disse ‘førstegangs’-rekorder skal ifølge Carbon Brief findes i en generel udvikling i den britiske energiforsyning.

Læs også: Rekordstor investering i grøn teknologi i 2015

Således skød solcelleanlæggene op i løbet af 2015 og fordoblede den samlede britiske kapacitet i solar energi. Ved starten af 2015 var den samlede solare kapacitet på godt og vel 6 GW, mens den i dag er på 12 GW.

I samme periode har der været et drastisk fald i kulbaseret energiproduktion. Den kulbaserede produktion i 2016 ligger 65 procent under niveauet for samme periode i 2015.

Selvom forholdet mellem kul- og solenergi varierer i løbet af året, som et følge af mere sol om sommeren og større efterspørgsel på elektricitet om vinteren, nærmer graferne for energiprodukionen fra de to kilder sig hinanden.

Samlet elektricitetsproduktion i Storbritanniens fra henholdsvis solenergi og kulkraft på månedlig basis fra 2015 til i dag (GWt). Kilder: Sheffield Solar og Gridwatch. Tabellen er lavet af Carbon Brief ved brug af Highcharts.

Fra kul over gas til grøn energi

Det er der flere årsager til. Som et led i at nå regeringens mål om en udfasning af al britisk kulkraft i 2025 blev tre kulkraftværker lukket dette forår. Samtidig bidrager høje afgifter på kulkraft og lave markedspriser på gasbaseret energi til, at stadigt mere elektricitet er produceret på gas frem for kul.

Og selvom gas således erstatter kul, sker der samlet set et fald i brugen af fossile brændsler, som bliver erstattet af blandt andet vedvarende energikilder. Det viser data fra det britiske ministerium Department for Business, Energy and Industrial Strategy.

Carbon Brief har desuden kortlagt udviklingen i den britiske energiforsyning. Man kan danne sig et overblik over den historiske udvikling ved at se på, hvilke typer af energiforsyningskilder, der er blevet opbygget i forskellige perioder. Først en bølge af kulkraftværker efterfulgt af atomkraftværker, før gas fandt sin vej ind på energimarkedet, mens de seneste fem år har været præget af investeringer i vedvarende energi.

Emner : Solceller
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Samtidig bidrager høje afgifter på kulkraft og lave markedspriser på gasbaseret energi til, at stadig mere elektricitet er produceret på gas frem for kul.

For at det ikke skal være misvisende, produceres den meste elektricitet på gas, men vind følger godt med:

http://www.gridwatch.templar.co.uk/

Sol kan konkurrerere mod kul, fordi gas har undertrykt kul i stor grad, men sol som helhed bærer omkring 3% af Storbritanniens energiforbrug idag.

 • 11
 • 0

Grunden til at solkraften overstiger kul er, at kulkraften lukkes ned, ikke så meget at solkraften øges. De leverer begge 5% af forbruget for tiden.

 • 5
 • 7

Det er faktisk ikke noget at smile af.

Solceller virker bedre hvis man køler dem.

I USA har mange vandforsyninger sat solceller på skåningerne ned til deres vandmagaziner netop fordi de kan kølesolcellerne med vandspray relativt billigt og samtidig holder det vegetationen ned så der ikke kommer skadedyr (rotter mv) i nærheden af vandet.

I Indien lægger man solceller over kanaler, dels fordi pladsen ikke skal bruges til andet, men også fordi vandet holder solcellerne køligere og solcellerne reduerer fordampningen.

 • 8
 • 0

Ha ha. Men du må indrømme, at man har gjort en indsats for at få det til at se britisk ud: Jeg tænker på den røde dobbeltdækkerbus... selvom sådanne køretøjer også kan antræffes udenfor Storbritannien.

 • 5
 • 0

Det kan godt være at kullene reelt bliver fortrængt af gas, men symbolværdien er markant. Kulmineindustrien var drivkraften for den industrielle revolution, og Storbritanniens position som verdens førende industrimagt.

 • 4
 • 2

Grunden til at solkraften overstiger kul er, at kulkraften lukkes ned, ikke så meget at solkraften øges. De leverer begge 5% af forbruget for tiden.

Tjek lige kurven igen, Svend.

Det er da tydeligt at solkraft i januar 2016 ligger og roder omkring 1% (mit skøn). I maj 2016 passerer solkraft 5% hvorefter det svinger omkring dette punkt resten af tiden.

I min optik er solkraftens andel altså blevet øget med en faktor fem i løbet af året. Vi er selvfølgelig enige om at kuls andel i samme periode er falder drastisk, og at det er den primære årsag. Men at sige at solkraftens andel ikke er steget, er decideret forkert.

 • 2
 • 2

Det er da tydeligt at solkraft i januar 2016 ligger og roder omkring 1% (mit skøn). I maj 2016 passerer solkraft 5% hvorefter det svinger omkring dette punkt resten af tiden.

Du kan se det samme for kurven for 2015... I 2016 vil effekten fra solcellerne igen falde til omkring 1 % når vi kommer hen til oktober, november og december... Den følger den samme kurve hvert år, producerer mest om sommeren og mindst om vinteren...

 • 3
 • 0

Det er da tydeligt at solkraft i januar 2016 ligger og roder omkring 1% (mit skøn). I maj 2016 passerer solkraft 5% hvorefter det svinger omkring dette punkt resten af tiden.

I min optik er solkraftens andel altså blevet øget med en faktor fem i løbet af året.

Vel snarere i løbet af halvåret. ;o)

På de nordeuropæiske breddegrader, må det af indlysende årsager være sådan at solkraften øges med en faktor 5-10 stykker fra December til Juni, og falder med en modsvarende faktor, fra Juni til December.

 • 4
 • 0

På de nordeuropæiske breddegrade

I Tyskland svingede elproduktionen fra solceller, fra jan. 2013 til sep. 2015 mellem 5-700 GWh og 5000 GWh, altså en faktor 10. I Frankrig lå bundproduktionen, jan. 2013-sep. 2015, på 200-250 GWh og toppen på 3000 GWh, altså en faktor på 12-15. I Danmark er bundniveauet hævet fra ”0” i vinteren 2011-12 til 7 i dec. 2015 og 11 i jan. 2016. Topproduktionen er tilsvarende hævet fra 11-16 i jun.-aug. 2012 til 88 i jul-aug 2015, og 124 GWh i maj, 112 i juni og 99,5 i juli 2016, altså en faktor der er på vej mod de 8-10. (Kilde: ENTSO-E* og Energistyrelsen)

*) ENTSO-E databasen har lang produktionstid, og man offentliggør endnu ikke data for elproduktion fra solceller i Storbritannien.

 • 1
 • 0

Jeg har engang fået denne liste fra en leverandør og månedsvariationen passer meget fint med de engelske målinger:

Januar 16 kWh/kw Februar 33 kWh/kw Marts 91 kWh/kw April 129 kWh/kw Maj 144 kWh/kw Juni 143 kWh/kw Juli 148 kWh/kw August 125 kWh/kw September 95 kWh/kw Oktober 47 kWh/kw November 19 kWh/kw December 10 kWh/kw

Men så kan man vel heller ikke koge mere på det spørgsmål :) energi fra solceller varierer hen over året, afhængigt af solindstrålingen... :)

 • 2
 • 0

Det vil sige en årlig gennemsnitsydelse på 0,114 KW. Nu er det ikke nævnt hvor stor installeret effekt er. Men et godt gæt vil nok være 12 KW. Altså en årlig gennemsnitsydelse på 1 % installeret effekt.

Hvis de tal er rigtige, så har jeg altså lidt svært ved at se det smarte i solceller på vores breddegrader.

 • 0
 • 2

Det summerer sig op til præcis 1.000 kWh / kW, det forekommer mig for elegant til at være sandt.

Nej, det er ret præcist. Jeg har 6kW peak solceller, og får cirka 5800kWh på årsbasis ved København vest.

/Torben

 • 1
 • 0

Det vil sige en årlig gennemsnitsydelse på 0,114 KW. Nu er det ikke nævnt hvor stor installeret effekt er. Men et godt gæt vil nok være 12 KW. Altså en årlig gennemsnitsydelse på 1 % installeret effekt.

Enheden er kWh/kW... Dvs. for hver kW du installerer på dit hus kan du forvente at få omkring 16 kWh i januar måned og 148 kWh i juli måned... Dvs. hvis du har 12 kW installeret, vil du få ca 12 gange så meget effekt hver måned...

Det summerer sig op til præcis 1.000 kWh / kW, det forekommer mig for elegant til at være sandt.

Ja, det giver præcist 1000 kWh/kW, jeg formoder at tallene er lavet ud fra at man som tommelfingerregel får 1000 kWh/kW og så den procentvise fordeling af energien hen over året...

Det ser ud til at passe meget godt med den engelske fordelingskurve for 2016, når man omregner den til tilsvarende talstørrelser... https://www.dropbox.com/s/djr499tsd4f79lj/...

 • 1
 • 1

Spørgsmålet er så om ikke det er bedre at vinkle dem, så de yder så godt de kan under efterårs- og vinterforhold, mod lidt ringere om sommeren. Så er det lettere at overdimensionere anlægget måske 20%.

Det er f.eks. idag ganske fint solskin med 220 MW fra solceller leveret iflg. energinet.dk, men vi får under den halve ydelse af, hvad de burde kunne yde, hvis de var vinklet mere lodret, og man tog mere høje for de lange vinterskygger.

 • 0
 • 1

Det er f.eks. idag ganske fint solskin med 220 MW fra solceller leveret iflg. energinet.dk, men vi får under den halve ydelse af, hvad de burde kunne yde, hvis de var vinklet mere lodret

Halv ydelse?! Måske ift nominel ydelse, fordi her er halvskyet, men da ikke ift en stejlere vinkel. Ellers må du meget gerne underbygge. Solcelleparker opsættes med 30-35gr hældning på vores breddegrader, selvom solen i gennemsnit står lavere. Det skyldes flere ting, bl.a. at solen nu engang skinner mere om sommeren, samt at stejlere hældning kræver større afstand mellem rækkerne og dermed mere areal.

 • 2
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten