Solceller kan genskabe koralrev

Ved hjælp af elektricitet fra solbatterier omdanners havets kuldioxid til karbonat, og dermed dannes en såkaldt "biorock" som korallernes polypdyr gerne tager ophold på.

I det indiske ocean, på en banke på Mascarene-højderyggen, kan man se frugten af biologerne Thomas Goreaus og Wolf Hilbertz' udforskning af dannelse af CaCO