Solcelleejere truer energiminister med stævning i målersag

Illustration: BlueSolar

Danske Energiforbrugere, som blandt andet repræsenterer de danske solcelleejere, truer nu energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) med en stævning med baggrund i sagen om elmålere, der er uegnede til at opgøre solcellernes produktion og forbrug. En sag, som Ingeniøren tidligere har skrevet om.

Læs også: Udbredt elmåler giver solcelleejere ekstraregning

Ifølge netmediet Energiwatch mener foreningen, at omkring halvdelen af dens medlemmer ulovligt har betalt ekstraregninger for at producere strøm til elnettet, fordi de tilfældigvis har en elmåler, som er uegnet tlt at opgøre solcelleejernes produktion og forbrug på en korrekt måde.

Samtidig mener Denfo at energiministeren har siddet på hænderne i forhold til sagen, der har været kendt af en række myndigheder siden 2016:

Læs også: Fagfolk til politikerne: Sådan skal I fremtidssikre solcellestøtten

»Jeg har truet med at tage dette skridt længe, men nu er min tålmodighed sluppet op. Sagen bliver trukket i langdrag, selv om man sådan set har erkendt, at der er et problem,« forklarer formand i Denfo, Michael Hvitfeldt til Energiwatch.

Summasions- eller fasemåler

Michael Hvitfeldt tilføjer, at man er fortsat med at forskelsbehandle solcelleejere og udskrive regninger til dem i tusindvis.

Som vi skrev tilbage i december 2016 handler sagen om, hvorvidt solcelleejerne har en fasemåler, der måler forkert eller en summationsmåler, der måler rigtigt.

Michael Hvitfeldt anslog dengang, at omkring halvdelen af landets solcelleejere har en såkaldt fasemåler installeret. Mens resten har en såkaldte summationsmåler.

Læs også: Solcelle-ejere kan se frem til årlig ekstraregning på 500-1.500 kroner

Forskellen for solcelle-ejerne ligger i den måde, som de to målertyper virker på. En såkaldt summationsmåler trækker hele tiden selv solcellernes elproduktionen fra husstandens elforbrug og sender nettoresultatet hen til netselskabet.

Den anden målertype er en fasemåler. Her afregnes forbrug/produktion individuelt på hver af de tre faser.

Men da solcellernes elproduktion og noget af husets elforbrug typisk findes på fase 1, mens kraftforbrug til tørretumbler eller vaskemaskine aflæses på fase 2 og 3 - så kan solcelleejeren for eksempel blive afregnet for et 2 kW effektforbrug, samtidig med at solcellerne producerer 3 kW.

Kompensation på ½ mia. kroner

Private solcelle-ejere er fritaget for at skulle betale skatter og afgifter af det, de producerer og selv forbruger. Men hvis ikke målerne afregner egenproduktionen korrekt, kan solcelleejerne altså ende med at betale for meget i skatter og afgifter.

Nu vil Denfo have ministerens ord for, at de berørte solcelleejere ikke skal betale afgifter og tariffer, ligesom man vil have ensartet målestandarderne i de forskellige energiselskaber.

Læs også: 7.000 solcelleanlæg rammes af nyt hovsa-indgreb

Kompensationen i sagen kan ifølge Michael Hvitfeldt løbe op i en regning for staten på op mod en halv milliard kroner.

Energiministeren bekræfter overfor Energiwatch, at han er blevet sagsøgt. Han vil nu kigge nærmere på, hvad stævningen handler om og vurdere, hvordan han skal forholde sig til den.

Selve stævningen mod energiministeriet og Lars Chr. Lilleholt vil blive indleveret til retten på tirsdag.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Er det en inverter på der kun leverer på 1 fase er det lidt nemmere. Det kræver adgang til time aflæsningen på el-måleren og måske også loggen for solcelle anlægget. Hvis de solcelleanlæg midt på dagen laver f.eks 3 kW på fase T1, og du bruger 3kW på T2. Så betaler du fuld pris for de 3kW du bruger. Men ved en summationsmåler betaler du "0".

 • 0
 • 0

Jeg har en mistanke om, at min måler er fasemåler, fordi jeg registrerer et meget lille direkte forbrug, som jeg opgør som forskellen mellem den årlige produktion aflæst på inverteren og den årlige leverance til nettet som oplyst af mit elselskab Ørsted. Er der noget til hinder for at forbinde solcellerne til den fase, hvor de store forbrugerenheder som vaskemaskine, vandvarmer og elovn trækker fra ? og vil det løse problemet med fasemålerne.

 • 2
 • 0

Er der noget til hinder for at forbinde solcellerne til den fase, hvor de store forbrugerenheder som vaskemaskine, vandvarmer og elovn trækker fra ? og vil det løse problemet med fasemålerne.

Nej og nej.

Nej, der er ikke noget til hinder for at forbinde din inverter til en anden/andre fase(r), men det er nok nemmere at flytte vaskemaskine m.m. over på de(n) fase(r), som inverteren leverer på. Det kan du i hvert fald gøre selv (for det meste).

Ved en en-faset inverter vil det i praksis godt kunne fungere, så man stort set ikke henter strøm fra nettet, hvis man selv producerer. For flerfasede invertere vil det hjælpe lidt på økonomien, men det vil ikke løse problemet. Der skal noget mere avanceret styring til for at sikre, at du bruger af din egen strøm først inden du henter fra nettet.

Men hvorfor skulle du bruge tid og penge på det, når det er branchen, der har administreret ulovligt i forhold til nettomålerordningen, hvor måleren "løber baglæns"?

Du kan læse mere om forskellen mellem de to måleprincipper her: https://ing.dk/sites/ing/files/maale_konse...

 • 2
 • 0

Re. Henrik Blitger :

Tak for svaret - jeg er meget enig i din betragtning om, at det ikke skal være forbrugerens problem og omkostning at få rettet op på et forkert målesystem og slet ikke nu, hvor netselskaberne er begyndt at opkræve egenproducentbidrag og nettarif m.m. af den overskudsproduktion, man leverer ud på nettet og henter tilbage senere.

 • 2
 • 0

Det er korrekt, som Henrik skriver, at der ikke er forskel på de to målerprincipper, hvis du får koblet den en-fasede inverter og alt forbrug på den samme fase. Men det er jo hverken meningen med eller gavnligt for vores tre-fasede forsyningsnet.

Men hvorfor skulle du bruge tid og penge på det, når det er branchen, der har administreret ulovligt i forhold til nettomålerordningen, hvor måleren "løber baglæns"?

Der er to fejl i de individuelle fasemålere, som gør dem uduelige til måling af energi for prosumere (så hvis du "kun" er forbruger, er de gode nok), fordi den rapporterer både forbrug og produktion inden for den samme time, istedet for at trække dem fra hinanden først: 1.hvis du i perioder producerer og i andre perioder forbruger inden for samme time. 2.hvis du producerer på en eller to faser og samtidigt forbruger på den/de andre. I disse to situationer opfylder individuelle fasemålere ikke de stillede krav til måling af nettoleveret elektrisk trefaset energi målt i kWh, som er det du betaler, tariferes og betaler skat for. Det svarer til at drejeskiven kan køre begge veje samtidigt. Drejeskivemålerne er summationsmålere, og derfor er summationsmåling det måleprincip, som opfylder lovgivningen for prosumers på time- og årsnetto-ordningerne.

 • 1
 • 0

Det er ret let at afgøre din målertype, hvis du er prosumer: 1) Log ind på eloverblik.dk 2) Hent dit forbrug pr time, fx for hele 2017 som csv fil 3) Hent din produktion pr time for samme periode 4) Sidestil dem i et regneark

Hvis der er timer med både produktion og forbrug - det svarer til at drejeskiven løber begge veje - inden for samme time, så har du en individuel fasemåler.

Hvis der for samtlige 8760 timer i året ikke er en eneste time med både forbrug og produktion samtidigt, så har du sandsynligvis en summationsmåler, svarende til en drejeskive, som i sagens natur kun kan dreje den ene eller den anden vej for hver time, der går.

Det viste sig, at jeg havde en individuel fasemåler. Derfor regnede jeg samtidig produktion og forbrug sammen til det, en summationsmåler burde have vist. Forskellen var 236kWh. Det har bevirket, at jeg har betalt overkommelige 100kr for meget i nettariffer. For en kollega som også har jordvarme, men enfaset inverter til solcellerne, var forskellen det dobbelte, 470kWh.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten