Solcelleejere snyder sig selv for flere tusinde kroner

Salget af solceller er steget meget på det sidste, men alligevel har hver tiende husstand med solcelleanlæg endnu ikke tilmeldt sig den såkaldte nettoordning, der får elmåleren til at løbe baglæns. Det vurderer civilingeniør Peter Christian Gaarde fra Energinet.dk, som skal godkende, at solcelleanlæggene overholder kravene til nettoafregning.

Hvis en husstand har produceret mere strøm, end der er brugt, udbetaler det statsejede Energinet.dk 60 øre pr. kWh for denne mængde. Men det sker altså kun, hvis man som husejer får tilmeldt sig nettoordningen, som ud over at være en god forretning faktisk også er lovpligtig. Konsekvensen ved ikke at tilmelde sig er altså en tabt fortjeneste for, hvad Energinet.dk vurderer til at være tusindvis af kroner for den enkelte husejer.

Energinet.dk har indtil videre kun haft sager med ti husstande, der skulle have haft penge tilbage, men som ikke havde tilsluttet nettoordningen, og derfor ikke fik penge tilbage for den leverede strøm. Alligevel vurderer Peter Christian Gaarde, at elselskaberne har forbarmet sig over mange forbrugere, som trods manglende tilmelding alligevel ikke får den fulde regning. Der er i dag 18.500 solcelleanlæg blandt private husstande.

Læs mere på side 5 i dagens udgave af Jyllands-Posten.

Emner : Solceller
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Endnu engang hvor Ingeniøren 'bare' citere et andet Dansk avis, for et 'teknisk relevant historie.

Jeg syntes at det ikke var så længe siden at det var som udgangspunkt omvendt. Jeg syntes det er et kedlige udvikling :-(

 • 0
 • 0

man har lavet mere strøm, end man selv har forbrugt igennem året, såer anlægget for stort, og forkert dimensioneret.

 • 0
 • 0

man har lavet mere strøm, end man selv har forbrugt igennem året, såer anlægget for stort, og forkert dimensioneret.

Eller en teenager har været på skoleophold i udlandet, eller familien på 3 ugers ferie i sommerhus eller ....

 • 0
 • 0

Årsafregningen er vel ikke afgørende for om måleren kan løbe baglæns. Jeg går da ud fra at alle de opsatte anlæg er lavet så måleren kan løbe baglæns, ellers er der ikke meget fidus i anlægget. Jeg går derfor ud fra at JP har fået blandet godt rundt i det. I øvrigt troede jeg at denne tilmelding skete automatisk når anlægget blev sluttet til elnettet og måleren.

 • 0
 • 0

Endnu et eksempel på hvor selvhøjtideligt Energinet fører sig frem. (Hvis nogen spørger hvorfor jeg skriver sådan så spørg.)

Men. Jeg går ud fra at alle fornuftige solcelleejere har undersøgt at de selv kan bruge al den støm deres solceller laver.

Jeg er sikker på at det kun er ganske få mennesker der kan få den ide at ofre 100.000 kr på et solcelleanlæg, blot for at forære strømmen bort.

 • 0
 • 0

En elinstallatør ironiserede over den med elmåleren, der løb baglæns, under et indlæg om solfangeranlæg. Han sagde det var en skrøne, man forsyner anlægget med to målere - en for solfangeren og den sædvanlige for elforbruget i boligen - de løber begge forlæns!

Afregninger sker så ud fra forskellen i målervisningerne.

(Vores vindmøllepark havde i starten kun en måler, der løb baglæns ved opstart (forbrug af strøm fra nettet). Det system blev efter pålæg fra elselskabet erstattet med 2 målere - en for produktion og en for forbrug fra nettet til magnetisering.)

Det er ret overraskende, at der kan være problemer med tilslutningen, jeg troede da at det skulle meldes til forsyningsselskabet, der vel har ansvaret for at der placeres en måler på solcelleanlægget? Det skal vel også være anmeldt til kommunen hvis man vil opnå fordele ved skattemæssig afskrivning.

 • 0
 • 0

Nu har jeg ikke købt et anlæg endnu, men det varer nok ikke længe før regeringen finder på at tappe penge fra cellerne. Sælg energien for 40 øre/kWh og køb den for 250 øre/kWh. Diffen går lige i regeringskassen.

Jeg skal sikkert slutte cellerne direkte til et (DC)el-varmelegeme uden tab til inverter. Nogle ældre renoverede batterier kan nok levere (DC-)energi via en mindre inverter til en anlægsdel, der ikke er tilsluttet lysnettet, så man kan høre radio eller se TV gratis, samt have nogle mindre belysninger her og der. Staten eller Energinet skal dævlemig ikke have mulighed for at suge penge op af lommen her. Jeg betaler hvad det koster, og så er anlægget mit - ikke 'bankens'. At der skal en øhlektriker på, er da kun for en Sikkerheds skyld i forhold til brandforsikringen. ;-D

Systemet er jo lavet så smart, at man sælger energien til Energinet via den ene måler - modtager så 60 øre/kWh de første år (var det 10?), hvorefter prisen falder til 40 øre/kWh. Man betaler fuld pris til sit elselskab via den anden måler, men Energinet modregner egenforbruget (til fuld pris) så længe de SKAL dette.

Invester 100.000 og afskriv 115.000 med 25% om året, der modregnes i ens trækprocent. Er trækprocenten 40% så bliver det ret meget man selv skal betale alligevel. Derved forsvinder 'fidusen' ret hurtigt.

Der går nok noget tid, før der kommer ekstra CELLER på taget her. ;-D

 • 0
 • 0

Hej.

Har selv et solcelle anlæg. Anlægget blev installeret som en total løsning hvor firmaet også tog sig af at tilmelde installationen hos SEAS. Efter 4-6 uger fik jeg brev med kode, så jeg kunne tilmelde mig netto måler ordningen, omkring samme tidspunkt blev min eksisterende "intelligente" elmåler opdateret, så den kan måle salg + køb. Dvs. én elmåler, der viser både køb og salg. En anden ting er Co2 reduktions puljen, den kan man selv søge - giver ca. 1400Kr. Tilsidst er der nogle penge at hente hvis man som mig, har brugt håndværkere til at installere, så kan man få nogle penge retur over skattebilletten for bygnings forbedring.

 • 0
 • 0

En elinstallatør ironiserede over den med elmåleren, der løb baglæns, under et indlæg om solfangeranlæg. Han sagde det var en skrøne, man forsyner anlægget med to målere - en for solfangeren og den sædvanlige for elforbruget i boligen - de løber begge forlæns!

Moderne digitale målere kan måle begge veje. Så jeg har kun en måler og den registrerer så hvor meget der er løbet den ene og den anden vej.

Det er iøvrigt selvfølgelig tilmeldt både hos energinet.dk og elselskabet.

 • 0
 • 0

[quote]En elinstallatør ironiserede over den med elmåleren, der løb baglæns, under et indlæg om solfangeranlæg. Han sagde det var en skrøne, man forsyner anlægget med to målere - en for solfangeren og den sædvanlige for elforbruget i boligen - de løber begge forlæns!

Moderne digitale målere kan måle begge veje. Så jeg har kun en måler og den registrerer så hvor meget der er løbet den ene og den anden vej.

Det er iøvrigt selvfølgelig tilmeldt både hos energinet.dk og elselskabet.[/quote] Du har TO målere indbygget i ÉT målerhus.

 • 0
 • 0

Per A. Hansen fortæller at han har 2 målere. Ja selvfølgelig, han har jo en vindmøllepark! Jeg er helt sikker på at den er på mere end 6 KW, så nettomålerordningen gæler ikke for ham.

Jeg har kun een måler som kan tælle både ind og ud, ganske som Steven Lose har det.

Jeg har dog også, her i nærheden set et 2 KW solcelleanlæg opsat af det lokale forsyningsselskab. Her er der opsat en bruttomåler direkte efter inverteren. Ejeren oplyste at den var opsat som en service fordi inverteren ikke har tællerudlæsning. Og ja, ude i vejen sider der en måler mage til min, med 2 tælleværker.

Et 6 KW anlæg opsat mindre end 2 Km fra mig af det samme selskab, har derimod ingen bruttomåler, idet inverteren har display hvor produktionen kan aflæses.

Altså, fordi et solcellenalæg på under 6 KW har 2 målere, behøver det ikke at betyde at man bruger begge til afregning.

Men jeg har fattet pointen, at staten på et tidspunkt forlanger bruttomålere opsat, også på små anlæg for at kunne kræve afgifter, også af den strøm du selv kan nå at bruge inden den går igennem din elmåler.

 • 0
 • 0

Du skriver: "Du har TO målere indbygget i ÉT målerhus."

Jeg tror du er galt informeret. Prøv at kigge ind på Kamstrup.dk, og læs lidt om deres måler model 382.

Det er EEN måler, som kan måle 3 faser i alle 4 kvadranter.

Den har mange tælleværker, hvoraf jeg med det program der er i min måler kan udlæse 5.

 • 0
 • 0

Tja, så vil jeg da sige du har 5 målere i ét hus. At det er én måler, der kan switches/multiplexes, medfører stadig at der er 5 målere, der kan aflæses.

For at skære det ud i krydsfiner, så var den 'gamle' måler i stand til at tælle (måle) baglæns, hvor de nye kun kan tælle forlæns med hver deres formål.

Det var 'vist' denne egenskab visse 'elementer' benyttede til at mindske elregningens størrelse.

 • 0
 • 0

Jeg har et anlæg der er lidt over 3 år gammelt - og her skiftede DONG Energy vores elektroniske måler ud med en fin rekalibereret mekanisk måler fra 1973. Påsat en mærkat "Specialmåler - kalibreret i 2 energiretninger". Og den kører lystigt i begge retninger - men dog ikke samtidig! Så det er altså ikke en skrøne. Men om de stadig anvender gamle målere til det ved jeg så ikke.

 • 0
 • 0

Bare det var mig. :)

Jeg tiggede og bad i sin tid mit elselskab om at få en farrismåler.

Beskeden var, at hvis jeg var utilfreds med min elektroniske måler ville de da gerne komme og tage den ned. Når jeg så indvendte, at så havde jeg jo ingen strøm, var svaret: "Det er dit problem, ikke vores."

Skal jeg gætte på den virkelige årsag, er det at den elektroniske måler der er opsat hos mig, kun koster 325 Kr i indkøb. En farrismåler er meget dyrere. Argumentet med at den elektroniske måler kan fjernaflæses holder ikke. Der står fjernaflæses på måleren, men den indberetter kun mit forbrug, ikke mit salg. Derfor skal der stadig aflæses med "håndkraft".

Pøj, pøj med at du får lov at beholde din farrismåler. Oplevelsen ved at se måleren løbe baglæns er uvurderlig. Det overbeviser selv den argeste solcellemodstander. :)

 • 0
 • 0

Bare det var mig. :)

Hvad er det for en type måler ? Hvis den har en IEC1107 optisk port kan du bare udlæse den elektronisk selv...

 • 0
 • 0

Per A. Hansen fortæller at han har 2 målere. Ja selvfølgelig, han har jo en vindmøllepark! Jeg er helt sikker på at den er på mere end 6 KW, så nettomålerordningen gæler ikke for ham

 • ikke helt rigtigt opfattet. Da vor vindmøllepartk blev oprettet ( 4 stk. 1992) var der kun en måler, der kunne løbe forlæns/baglæns. Myndighederne påbød senere, at der skulle etableres 2 målere - en for produktionen fra møllerne - og en for møllernes egenforbrug. Spørgsmålet er ikke om målerne kan løbe begge veje, men at en el-installatør sagde, at det ikke at rigtigt, at måleren i huset ville løbe baglæns, hvis et solanlæg producere mere strøm end ejendommen forbrugte - ganske enkelt fordi der blev opsat en måler i forbindelse med inverteren, der alene målte solcellerne produktion. Altså samme system som man pålagde vore vindmøller (som forøvrigt senere blev erklæret konkurs fordi måleren af produktionen kørte for langsomt - sikkert fordi det blæste for lidt - og at vi kun fik omkring 25 øre/kWh - men det er en anden sag). Om installatøren og solcelleeksperten have ret ligger lidt uklart for mig ved at læse debatindlæggene. Såvidt jeg kan tolke det, så vil min nuværende måler ikke løbe baglæns, hvis jeg får opsat et 6 kW-anlæg på taget, den erstattes af 2 særskilte målere for in/out?
 • 0
 • 0

[Om installatøren og solcelleeksperten have ret ligger lidt uklart for mig ved at læse debatindlæggene. Såvidt jeg kan tolke det, så vil min nuværende måler ikke løbe baglæns, hvis jeg får opsat et 6 kW-anlæg på taget, den erstattes af 2 særskilte målere for in/out?

Det må så være op til elselskabets krav.

På solcelledebat er der en i Viborg der lige har postet en video af hans gamle analoge måler der løber baglæns. http://www.solcelledebat.dk/showthread.php... (Elselskabet er der http://www.energiviborg.dk/)

Jeg bor selv lidt nordligere i Viborg kommune og har http://www.energimidt.dk som leverandør. Jeg har en elmåler med flere tælleværker således at strøm til og fra nettet tælles seperat.

Jeg har ikke en separat måler på solcelleanlægget så produktions tal (til beskatning) får jeg kun fra inverteren og ikke fra en kalibreret og godkendt måler. Noget siger at nøjagtigheden af inverterne kan være ringe (som i op til 1-2%) men selvom min inverter skulle måle 2% for lidt vil det kun være en "skatteundragelse" på 35kr - Og den kan vel ligeså vel være for optimistisk så jeg betaler kommer til at betale for meget i skat ...

http://majland.org/blog/?tag=solceller og produktionstal på http://clxportal.danfoss.com/index.php?mod...

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten