Solcelleejere får grønt lys til at slæbe minister i retten

Solcelleejerne i foreningen Denfo, som varetager interessen for danske energiforbrugere, er rykket et skridt tættere på en retssag mod Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og minister Lars Chr. Lilleholt (V).

Denfo stævnede i foråret ministeriet for at opkræve skatter og afgifter fra solcelleejerne i strid med loven. Nu har advokaterne sendt yderligere processkrifter i sagen videre til domstolen, efter at foreningen i november måned fik anerkendt retlig interesse i sagen ved Københavns Byret.

»Vi har fået tilladelse til at føre sagen ved domstolen, og jeg mener, at vi har en utrolig stærk sag. Hos Denfo mener vi at have tilstrækkelig dokumentation for, at lovgivningen på området skal tolkes til vores fordel,« siger Denfos formand, Michael Hvitfeldt.

Læs også: Nu skal 85.000 solcelleejere afregnes efter omstridt model

Afregningsmetoder

Der er flere stridspunkter i sagen.

Først og fremmest ønsker Denfo at få slået fast, at der er blevet lavet flere ændringer i forholdene for solcelleejere, som strider imod anden eksisterende lovgivning og aftaler.

Læs også: Centralt dokument mangler, før solcelleejere kan overføres til flexafregning

Foreningen kritiserer den planlagte indfasning af flexafregning for de 85.000 solcelleejere, der hidtil har været årsafregnet. Overgangen vil betyde årlige fordyrelser for solcelleejerne, og ifølge Denfo rammer reglerne for flexafregning med tilbagevirkende kraft på trods af en politisk aftale om at frede ejerne frem til 19. november 2032.

Derudover påpeger foreningen, at egenproducenterne mister deres lovmæssige ret til at blive friholdt fra betaling af tariffer og moms, hvis de flyttes over på flexafregning.

Læs også: 267 kommunale solcelleanlæg stemplet som ulovlige

Og endelig er der striden om elmålerne. En bestemt type elmåler, som er installeret hos omkring halvdelen af ejerne, har ifølge Denfo lavet fejlagtige målinger af egenproducenternes forbrug og salg af el. Det har blandt andet ført til, at solcelleejerne har betalt langt mere i afgifter til staten, end de skulle.

Læs også: Udbredt elmåler giver solcelleejere ekstraregning

Dårligt hjemmearbejde

Cheføkonom Martin Salamon fra Forbrugerrådet Tænk finder det vigtigt, at forbrugernes rettigheder området bliver afklaret i retslig forstand, men tør ikke spå om udfaldet er retssagen. Han mener dog, at selve årsagen til konflikten er meget simpel.

»Politikerne har opfordret private forbrugere til at bidrage til den grønne omstilling, men i forhold til lovgivningen har man ikke gjort sit hjemmearbejde godt nok. Man burde have været grundigere i den oprindelige proces i stedet for at skynde sig ud med løsninger, der viser sig ikke at holde,« siger Martin Salamon.

Læs også: Kritikere: Bred energiaftale svigter solcellerne

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt meddeler, at han har taget sagen til efterretning og afventer det videre forløb.

Den 11. januar 2019 afleverer kammeradvokaten processkrift i sagen.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Der står i artiklen:

[individuelle fasemålere] har ifølge Denfo lavet fejlagtige målinger af egenproducenternes forbrug og salg af el. Det har blandt andet ført til, at solcelleejerne har betalt langt mere i afgifter til staten, end de skulle.

Burde være (*): Det har blandt andet ført til, at solcelleejerne har betalt langt mere i tariffer til elselskaberne, end de skulle.

(*) I hvert fald for Gruppe 6 solcellerne, som er artiklens primære fokus. For de timeafregnede kunder, drejer det sig også om elafgifter

  • 6
  • 0

Tilbagebetalingshorisonten var lang da de private anlæg blev etableret. Ejerene af disse anlæg må virkelig føle sig snydt!

Med så meget spin i energisektoren kan olieselskaberne trygt fortsætte deres investeringer i nye olieboringer.

Der bliver noget at se til for de kommende generationer...

  • 3
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten