Solcelleejere får ekstraregning på 1.000 kroner fra elselskaberne

Fra 2014 skal både nye og gamle solcelle-ejere betale omkring 1.000 kroner ekstra om året inklusive moms for at benytte elnettet til at sælge deres solcellestrøm. Det fremgår af et forslag, som landets elnetselskaber netop har indleveret til Energitilsynet, oplyser brancheforeningen Dansk Energi.

»Vi har fået at vide af Energitilsynet, at vi ikke kan få lov at beholde særlige tariffer for visse kunder, og derfor lægger vi nu op til at lave ensartede nettariffer for alle kunder – solceller eller ej,« siger direktør Lars Aagaard.

Han tilføjer, at netselskaberne ellers gerne ville have fastholdt en midlertidig fritagelse for nettarif for eksisterende solcelleejere for ikke at forringe økonomien for allerede foretagne investeringer. En fritagelse, som netselskaberne vedtog i 2010 for at støtte udbredelsen af solceller. Men det har Energitilsynet altså afslået.

»Generelt mener vi, at alle kunder fremadrettet skal betale det samme for at bruge elnettet,« siger Lars Aagaard.

Ifølge Dansk Energis forslag består de 1.000 kroner årligt af en rådighedsbetaling på 50-60 kroner og 750 kroner i nettarif, hvilket med et forbrug på 5.000 kWh vil sige omkring 15 øre pr. kWh. Hertil kommer momsen. Tariffen lægges på alle de kWh, der løber ind til husstanden.

Netbetalingen for solcelle-ejerne har tidligere været genstand for hidsig debat, hvor solcelleejerne anførte, at den ville forringe økonomien i solcelleinvesteringen med tilbagevirkende kraft. Og det kommer altså også til at holde stik.

Læs også: Elselskaber lægger bombe under solcelle-lovforslag

Det forventes, at den endelige branchenorm for tarifering af solceller vil være på plads i løbet af forsommeren, hvorefter de enkelte elnetselskaber skal anmelde deres specifikke tariffer. Den enkelte solcelleejer vil forventeligt først mærke forskel primo 2014.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Jeg producerer ca. 2.5KW om året via solceller og bliver derfor nød til at købe tilsvarende hos Dong ... skal jeg så også betale 1.000 kr.? ... så er det eddermame frækt!

 • 4
 • 0

Den decentralisering af el produktionen som solcellerne repræsenterer mindsker belastningen og dermed også "sliddet" på elnettet.

De forbrugere der selv producerer el "trækker" mindre el fra nettet - både det lokale forsyningsnet og det overordende transmissionnet.

Den decentrale produktion (vores tilfælde ca. 25% af husene på vejen) mindsker hele vejens generelle "slid" på den infrastruktur der forsyner vejen med el.

Jeg har svært ved at se de reelle begrundelser for at de borgere der har investeret i solceller også skal betale ekstra for at "forbrug af/slid" på elnettet.

 • 13
 • 1

Den indledende paragraf er vist gået lidt for stærkt. Så vidt jeg kan læse ud af

http://www.danskenergi.dk/Aktuelt/Arkiv/20...

er der tale om at alle med eller uden solceller skal betale nettarif af de indgående kWh (for solcelleejere nærmere bestemt de indgående kWh man ville have haft uden solceller).

På nettomålerordningen betalte man kun transportbetaling for de kWh der var ud over den årlige produktion mens man med timemålerordningen betalte for de der var ud over samme times produktion.

I øvrigt lyder det som om man kun skal betale transport til lokalnettet. Ifølge elpristavlen.dk betaler jeg 15 øre/kWh + 6,90 øre/kWh for transport på overliggende net.

 • 0
 • 0

I alle de indlæg jeg efterhånden har læst om emnet er der ikke nogen der forholder sig til at der betales målerleje på 1250 kr om året (Nordjylland). Skal der så lægges 1000 kr oveni begynder det efterhånden at have lange udsigter med tilbagebetalingen af et middel 4 kW anlæg også efter den gamle ordning.

 • 4
 • 0

El-selskaberne kan videresende overskuds-el fra soilscelleejerne. El som elselskaberne betaler 60 øre for og kan videresælge til en højere takst til andre kunder. Er det ikke betaling nok ?

Skal solcelleejerne koble sig af nettet og selv opsætte batterier og have en nødgenerator klar ? Er det dér vi skal hen nu ?

 • 5
 • 2

Tariffen lægges på alle de kWh, der løber ind til husstanden.

Spændende, for så skal alle solcelle ejere flytte alt forbrug til samme fase som inverteren producerer strøm på, ellers løber det nye gebyr jo også på det samtidige forbrug på de 2 sidste faser.

Dem der har haft en bagtanke og købt solceller for at supplere med en el-bil når/hvis de en dag bliver til at betale, for at køre på egen energi, de må så også ofre et batteri eller en kondensator så de kan gemme strømmen til bilen kommer hjem så den kan lades op om natten.

Den nye generation super kondensator kan worst case stå 2 år ved 70° Celcius før den har tabt 10% af ladningen, så selvafladning er ikke længere et problem, 3.000 Farad er heller ikke noget problem, DC-DC convertere og andet power elektronik styrtdykker i pris, tilbage står kun at det stadig fylder og koster lidt.

 • 0
 • 2

Danmark financeres af afgifter, og det gælder også solceller, og citatet; Med afgifter vi land bygge, Hurra Danmark. Finn Bjerrehave Vig

 • 3
 • 7

Endnu i skrivende stund er det det optimale indkøb, nemlig en El bil uden afgifter ingen vægtafgift(den er måske vægtløs) gratis parkering, med ladestandere. Hvem snyder os andre? Finn Bjerrehave Vig

 • 2
 • 7

Med politikken fra borgen vil en elbil kun være fri for afgifter indtil et tilstrækkeligt stort antal er kommet på vejene.

Registreringsafgift kommer der nok ikke på med tilbagevirkende kraft, men parkering, ejerafgifter og elafgifter kan jo nok bidrage med lidt. Ellers så så indføres da bare en mere målrettet afgift til formålet - elbilsafgift lyder for enkelt, men man kunne jo indføre en miljøbeskyttelsesafgift for at køre rundt med "farlige" batterier der en gang skal skrottes. Det er der vel ingen der kan have noget imod da det jo er for at sikre at batterierne skrottes miljø mæssigt forsvarligt (og give lidt kroner i kassen). Ligesom forsyningssikkerhedsafgiften der påvirker økonomien kraftigt for dem der fornyligt har investeret i biomasse opvarmning til erstatning for de udskældte oliefyr.

Det er meget svært at foretage investeringer når vilkårene hele tiden ændres. Så bør nok som privat helt afholde sig fra at investere i noget som helst, men koncentrere sig om at nedbringe sit forbrug mest muligt. Efterisolering og bedre døre/vinduer vil næsten altid kunne svare sig. Altså medmindre at forsyningssikkerhedsafgiften bliver pålagt administrativt efter hvilket bygningsreglements energirammer huset oprindeligt er opført efter ...

 • 2
 • 0

Spændende, for så skal alle solcelle ejere flytte alt forbrug til samme fase som inverteren producerer strøm på

Det er jo nok derfor at vi ikke må få adgang til de data vores elektroniske elmålere allerede registerer. Så begynder vi bare at flytte rundt på strømforbruget for at minimere vores eltarif betaling. Det er jo ikke hensigten for så kommer der jo færre penge ind ...

Gutten her http://openenergymonitor.org/emon/node/1170 startede med at måle på sit sol-anlæg og indgående ledninger. Dernæst er han godt igang med styring af forbruget for at sikre at han aldrig har eloverløb til nettet http://openenergymonitor.org/emon/node/841

 • 0
 • 0

Konkret viden efterlyses: Først skriver I 1000 kr om året fra alle. Så skriver I: "en rådighedsbetaling på 50-60 kroner og 750 kroner i nettarif, hvilket kun giver 800 kr om året. Så skriver I, at det er ca. 15 øre/kWh (ved 5000 kWh/år) + moms. Og så står der min-sandten, at "Tariffen lægges på alle de kWh, der løber ind til husstanden". - altså en afgift pr kWh + 50-60 kr (+ moms??). Kunne vi få løftet sløret for, hvad den nye afgift består af?

 • 4
 • 0

Det korte af det lange er at en solcelleejer skal betale ca. det samme i transportbetaling som hvis vedkommende ikke havde solceller fordi netselskaberne har ca. samme udgifter for solcelleejere som for alle andre. Læs selv den officielle pressemeddelelse her:

http://www.danskenergi.dk/Aktuelt/Arkiv/20...

Dansk Energi har adspurgt Energitilsynets sekretariat, om det er muligt at lave en tariferingsmodel med rabat fra solcelleejerne. Det har de afvist, da der skal tariferes omkostningsægte: Altså således, at den enkelte gruppe af kunder betaler for de omkostninger, som de giver anledning til. Det betyder, at selskaberne ikke lovligt kan fortsætte med at give solcelleejere rabat og lade de andre elkunder betale. Til gengæld røres der ikke ved de rabatter, som er givet i de foregående år lyder forklaringen fra Lars Aagaard, administrerende direktør i Dansk Energi.

og

Den model, som er fremsendt til Energitilsynet rummer tre elementer. For det første en betaling for abonnement til elnetselskabet, for det andet den almindelige nettarif og endelig en rådighedsbetaling, da solcelleejerne giver anledning til stort set de samme omkostninger, som ejere med et tilsvarende elforbrug, der ikke har solceller.

 • Et hus med solceller har brug for den samme kapacitet på nettet, som et hus uden. Forestil dig en mørk, kold vinteraften, som vi ser det i disse dage. Det er her, at elkunderne trækker maksimalt på nettet og sådan en aften bidrager solcellerne slet ikke. Nettet skal bygges til netop den maksimal-belastning og derfor skal alle elkunder bidrage – solcelleanlæg eller ej. Den nye tariferingsmodel vil i langt højere grad ligestille vores kunder, konstaterer Lars Aagaard.
 • 0
 • 0

Hvis grundtaksten stiger med 1000kr om året, begynder vi at nærme os et punkt hvor det giver økonomisk mening at havde sit eget lille kraftværk, en lille gas generator hvor spildvarmen bruges til hus opvarmning, alternativt brændelscelle. En total beregning som indeholder "at blive på el-nettet" versus eget kraftværk kunne være overordentligt interassant.

 • 3
 • 0

DE er en interesseorganisation, som varetager medlemmernes interesse, hvorfor de som oftest arbejder for at skaffe penge til medlemmerne (feks. mindre reduktion af elprisloft end ønsket fra myndighederne, mindre energisparekrav mm). Dette er lidt af et paradoks, idet en delaf medlemmerne er forbrugerejede eller -styrede, og det er de små forbrugere, der relativt betaler mest, og det gælder også i tariffering. det kunne derfor være interessant at se DEs anmodning til energitilsynet om at måtte give rabat til solcelleejere.

 • 0
 • 0

og så kan man jo forundres over, at der pludselig kommer en hel ny post på regningen nemlig rådighedsbetaling. Det harmonerer ikke helt med, at man gerne vil give rabat. Resultatet er i hvert fald, at alle forbrugere kommer til at betale endnu mere. Og som det kan ses af dagspressen, så kommer regningen også for smarte nye elmålere til de små forbrugere.

 • 0
 • 0

Jeg synes at det er lidt svært at gennemskue præcist hvad det præcist skal koste. For 2012 har jeg givet: 26,9 øre kWh i Transport (net) for netto købte kWh - Dertil en PSO afgift til staten.

Og så betaler jeg 550kr i abbonnement til net selskabet og 120kr til elselskabet

I årets første 3 måneder har jeg: Købt 1130 Solgt 403 Produceret 576 Brugt 1303 Brugt direkte 30%

I sommermåneder vil jeg kunne bruge mindre mens det produceres så mindst 70% af min strøm skal en tur omkring nettet og vende

Afrundet bliver budgettet for i år.

Købt 4500 Solgt 4000 Produceret 5500 Brugt 6000

Produceret og brugt er elselskabet uvedkommende. Produceret er en sag mellem skat og mig og forbruget kun til diskussion i husstanden ;-)

Mit netto køb på 500kWh - skal jeg vel stadig betale net transmission af. Er det så det resterende køb på 4000kWh der skal betales nettarif på ca 15øre/kWh af ?

Rådighedsbetaling 50-60kr

Dvs ca 650kr/årligt PLUS MOMS - så nærmer vi os de 1000,-

Så kan man flytte noget forbrug til når solen skinner kan der godt blive økonomi i betale lidt for styring af det. Men med 3 faset produktion og næsten kun 1 fasede brugsgenstande kan det godt blive svært. Selv elvandvarmeren (der kører når fyret bliver slukket for sommeren) har kun ved 2 faser og kunne nemt vente med at varme vandet efter morgenbadet til midt på dagen hvor solen måske titter frem

Hvor ville det være rart hvis jeg kunne få lov at læse i min elmåler jeg jeg kunne se køb/salg på fase niveau

 • 0
 • 0

Et spørgsmål: Er der ikke helt ligegyldigt, hvordan forbruget og produktionen fordeles på faserne? - (Mit anlæg leverer på en fase ved små effekter og ellers på tre faser). Jeg troede, at det kun er energien (kWh), der købes fra nettet - og energien (kWh), der sælges til nettet, der tæller. Uanset fordelingen på faserne. Altså når det gælder elselskabet. - Derimod skal SKAT (ved virksomhedsordningen) kende hele elproduktionen fra solcellerne, fordi vi skal beskattes af 60 øre/kWh. - Og de aner naturligvis intet om faser !!!

 • 0
 • 0
Finn

Nu hedder det altså GRØN EJER AFGIFT og ikke vægt afgift, så din pointe med at en el bil er "vægt løs"er ikke meget værd ! Mvh Allan

 • 0
 • 0

Fantastisk - jeg vil købe aktier i elselskaber.

Vi skal betale 1000 kr årligt for at "lagre" strøm på elnettet. Den samme strøm lagret på elnettet, kan elselskaberne sælge til fuld pris. Det betyder at de skal producere mindre, eller købe mere vand strøm af vore nordiske venner. Det vil betyde enorme besparelser for elselskaberne - og gigantiske indtægter, både på salg af el produceret af solcelle ejerne, men så sandelig også på den ekstra årlige indtægt.

Jeg må sige at elselskaberne og rød regering i DEN grad har taget røven på danskerne.

jeg er målløs.....

mikale

 • 1
 • 0

Der er arrangeret en energikonference snart - yderst nødvendigt - CEPOS inviterer til en konference om den kommende energiaftale fra 12:30-16.00 den 8. februar 2018 i Fællessalen på Christiansborg

Vi forbrugere betaler for at få leveret strøm. I den betaling indgår allered en 'fuld' betaling for forsynings nettet (ja vi betaler snart ikke meget for selv energien).

Så kan man da ikke opkræve afgift for det samme en gang til? Det er tyveri og dobbelt fakturering.

 • 2
 • 1

Knud og Mikael: Jeg er enig i, at det er fuldstændig urimeligt, at vi solcelleejere skal betale, fordi vi opfyldte politikernes ønsker om mere solcelle-energi. Det er simpelt hen løftebrud. Omvendt er det logisk set OK, at vi skal betale for samfundets backup til os, fordi vi jo bruger masser af el, også når vores solceller (80-85 % af tiden) ikke leverer el. Men det er politikerne, der har kvajet sig. PS. Til Mikael, der skriver: "eller vi skal købe mere vand strøm af vore nordiske venner." Hvorfor tør du ikke nævne, at det især er kernekraft-strøm vi får fra Sverige? - Det fremgår bl.a. af DONG/Ørsteds eldeklarationer.

 • 1
 • 5

Hvorfor tør du ikke nævne, at det især er kernekraft-strøm vi får fra Sverige? - Det fremgår bl.a. af DONG/Ørsteds eldeklarationer.

Fordi det er forkert, det du skriver. Det er den forkerte deklaration du kikker på Kan vi ikke snart stoppe den diskussion. Det er blevet forklaret igen og igen, givet links etc. i mindst 10 forskellige tråde. Det er Miljø deklarationen der giver det mest retvisende billede af hvor strømmen kommer fra når vi tænder for stikkontakten

Troværdigheden af A- kraft tilhængere, bliver mindre og mindre, når de til stadighed referere til den generelle deklaration. Det er da forøvrigt helt fint at købe A- kraft strøm fra Sverige, når den er billigst.

 • 3
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten