Solcelleejere bliver straffet på pengepungen med skjult regelændring

Husejere med solceller risikerer, at deres hus i dag får et ringere energimærke, end det ville have fået før 8. marts i år. I al ubemærkethed er reglerne omkring energimærkning af huse nemlig ændret via en ny bekendtgørelse.

Det betyder, at et solcelleanlæg nu kun forbedrer husets energitilstand på den del af elforbruget, der går til husets drift. Tidligere var det hele elproduktionen fra solcellerne, der kunne modregnes. Samtidig er det så ovenikøbet kun en del af elforbruget til bygningsdriften, der kan kompenseres for - beregnet efter, hvor meget af elforbruget der forekommer, mens solen skinner.

Læs også: Endelig kan solcelleejerne få deres statsstøtte

Ifølge energivejleder Anette Klidsbjerg fra Energitjenesten vil forandringen i værste fald kunne betyde, at et hus går et trin eller to ned i energimærke på grund af denne ændring, hvilket ifølge Statens Byggeforskning kan koste ca. 100.000 i salgsprisen.

»Ingen har gjort opmærksom på denne ændring, så derfor kommer det bag på husejerne, at de – uden at have foretaget sig noget – pludselig må leve med et D-mærke i stedet for et C-mærke,« siger hun og henviser til kontakter med boligejere og andre energirådgivere omkring spørgsmålet.

Læs også: Solkraft, saltvand og drivhuse skal gøre ørken til landbrug

Ifølge energivejlederen kunne et hus med solceller tidligere godskrive 10.000 kWh på energimærket fra det totale elforbrug i huset. I dag kan et hus med solceller og fjernvarme – hvor elforbruget blot kommer fra én til to cirkulationspumper – trække i størrelsesordenen 200-250 kWh fra på mærket.

»Det kan være fornuftigt nok at ændre mærkningsreglerne, så det kun er husets elforbrug, som solcellerne kan kompensere for. Men det er ikke i orden, at myndighederne ikke fortæller forbrugerne om det,« siger Anette Klidsbjerg fra Energitjenesten.

Dækkede over dårlig isolering

Ændringen er sket via en bekendtgørelse, der trådte i kraft den 8. marts 2014. Ifølge Energistyrelsen er den alene ændret, fordi man ønsker overensstemmelse mellem reglerne for energimærkning af huse og bygningsreglementets regler for beregning af energirammer på nye huse og større ombygninger.

»Både ændringen af bekendtgørelsen og ændringen af bygningsreglementet har, som alle ændringer i bygningsreglementet, været i høring i branchen«, forklarer kontorchef Henrik Andersen.

Ændringen i selve bygningsreglementet blev gennemført ved årsskiftet 2012-13, og formålet med den er ifølge Energistyrelsen at sikre mod for fordelagtige indregninger af vedvarende energi i energirammen. For eksempel kunne elproduktion fra solceller kompensere for manglende isolering eller uhensigtsmæssige designvalg.

Det er lovpligtigt at få lavet et nyt energimærke i forbindelse med salg og udlejning af huse. Cirka hvert 7. år skal et energimærke på et hus eller en lejlighed fornys under alle omstændigheder.

Emner : Solceller
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

"... beregnet efter hvor meget af elforbruget, der forekommer mens solen skinner."

Dette er komplet latterligt. Strømmen er produceret og lagt ud på nettet, hvor den er blevet brugt. 100% af produktionen er derfor brugt til gavn for klima og miljø i nærområdet.

Skal vi også have en regel der siger, at fordi det blæser mindre i København end i Vestjylland, så skal Københavnerne betale mere for strømmen, da en større del af deres forbrugt kommer fra kulkraftværker i stedet for fra vindmøller? Så må alle have en vindmåler på taget som afgør, hvor meget de skal betale, der hvor de bor. Dette er mindst lige så rimeligt!

 • 7
 • 5

@Lars. Der er lige nøjagtig pointen. Du skal vide hvad du ca. skal forvente at betale, under forudsætning af, hvordan din familie er sammensat. Derfor skal du vide hvad der produceres og hvad der forbruges. Samt hvilken tilstand de forskellige energi ting er i. Vedlige hold af energisystemer koster også penge.

Forbruget er meget afhængig af, hvem der bor i huset. Med denne nye ændring så bliver mærket bedre, hvis f.eks. pensionister har boet i huset, fordi de kan ligge et en større del af forbruget, når solen skinner og de har typisk et meget lavere el og varme forbrug end en børnefamilie. På den andenmåde viste du at huset selv bidrager med X MWh i løbet af et år, som du kan bruge af.

Jeg vil helle have en ordning der er mere fyldest gørende og viser fakta. Jeg har ikke noget behov for at man skal blande æbler, pærer og gulerødder sammen til et enkelt intetsigende bogstav. Problemet er at huse får flere og flere typer af energikilder, som sol, vind, jordvarme, vandgenindvinding etc. Derfor bliver det svære og svære at finde ud af hvad en simple mærkning dækker over, hvis ikke total produktioner og indtægterne derfra må indgår.

 • 8
 • 1

Dette er komplet latterligt. Strømmen er produceret og lagt ud på nettet, hvor den er blevet brugt. 100% af produktionen er derfor brugt til gavn for klima og miljø i nærområdet.

Men er du ikke allerede blevet kompenseret for dette i form af at du har solgt el til nettet? At du støtter miljøet er jo ikke det samme som at dit hus forbruger mindre energi.

I min optik er det helt bagvendt at energimærket OVERHOVEDET påvirkes af at man har installeret solceller. Solcellerne gør ikke huset mindre energihungrende, det er bare et spørgsmål om at man har brugt energi fra en vedvarende kilde. Den gevinst man får fra solceller skal komme i form af en lavere elregning, ikke at man får et lavere energimærke. Vil det så også sige at de mennesker der vælger at støtte elselskaber der forsøger at opkøbe ren vindstrøm (selvom det principielt ikke kan lade sig gøre) skal have nedskrevet deres energimærke med det strøm de får fra vindmøller? Principielt er det det samme. Det kræver præcis den samme energimængde at drive et hus om man har solceller på taget eller ej. så jeg mener egentlig man kan tage sin argumentation så langt som at sige at forbrugere får forkert vejlledning af et energimærke der kompenserer for dårlig isolering eller utætte vinduer, fordi der ligger solceller på taget. Skal energimærket så løbende ændres som solcellerne mister effekt?

Man sænker heller ikke et energimærket på et hus fordi ejerne er ekstra flittige til at fyre op i brændeovnen. Her har man igen en gevinst af at få energi ind i huset fra vedvarende kilde, men energimærket er stadig det samme - for energiforbruget er det samme, det er bare kilden der er ændret. Og det er DET energimærket skal fortælle dig: Hvor meget energi huset forbruger, ikke hvor mange krumspring du kan lave for kunstigt at sænke forbruget.

Jeg syntes det er en absolut fair justering af lovgivningen. At man så ikke har gjort mere for at gøre opmærksom på det er en anden snak.

 • 20
 • 0

Det er oplagt at staten har det svært med solceller. Dels fjerner de indtægter fra elafgifterne og dels giver det ikke arbejdspladser på samme måde som el. Decentral elproduktion er liberalisme udlevet i praksis og det er uanset politisk observans vanskeligt foreneligt med central styring og beskatning.

Dette konkrete tiltag er nok mere et udtryk for, at det faktiske forbrug fra elnettet skal afspejles i energimærket - husk på at tilskuddet kun løber ti år, hvorefter det kun er 40 øre/kWh solcellestrøm til ejeren.

Vi ser frem til en batteriløsning...

 • 2
 • 4

Nu håber jeg ikke jeg bliver nødt til at sælge de næste 20 år, så jeg er ret ligeglad. Men gad vide hvordan de så regnes ud når man bruger en del af strømmen til opvarmning og har en samlet strøm og gas forbrug om året på 2500kr.

 • 1
 • 0

Husets energibehov ændres naturligvis ikke af solceller på taget, så energimærkningen bør ikke påvirkes. Men hvis solcellerne stadig virker, giver de en indtægt til den nye ejer. Derfor bør husets salgspris være tilsvarende højere. Især hvis man finder en køber, der værdsætter solcellerne. Helt anderledes, hvis man har vindmølleanparter. De følger jo ejeren, - så det er salget uvedkommende.

 • 1
 • 0

Som et tænkt eks., er udgangspunkt 2 nøjagtig ens huse. Eneste forskel er at det ene hus har gulvarme m. elkabler og det andet gulvvarme med vand/ oliefyr. Samme energimærke ?

Begge ejere er lidt utilfredse med deres varmeudgifter. Elvarmemanden installerer et solcelleanlæg og oliemanden en varmepumpe. Samme energimærke ?

Begge ejere skal nu omlægge lån og ønsker sig i den forbindelse en yderligere reduktion af varmeudgiften, Elvarmemanden investerer i + energi vinduer, som på årsbasis tilfører boligen + end der tabes af varme gennem det. Den oprindelige oliemand, nu med varmepumpe, kan stort set helt eliminere sin varmeregning med et solcelleanlæg (gl. ordning), så det installerer han. Samme energimærke ?

Hvilken bolig ville du vælge ?

 • 0
 • 0

Desværre blev energimærket blandet godt og grundigt sammen med energitypen ved at elopvarmning ganges med 2,5. Det giver så nogle mærkværdigheder når folk installerer solceller og/eller varmepumper. Det skulle fra starten have været skilt ad i husets varmeforbrug og opvarmningsform. Så vidste folk hvad de købte umiddelbart. Eksemplerne du beskriver viser hvad problemet er. Det må være den grønne klaphat der har skygget for den rigtige løsning, og en generel mistro fra myndighederne til at folk selv kan regne det ud, når blot de får informationen.

 • 4
 • 0

Det er vel tilladt selv at have en fornuftssans? Selvom vi i dette samfund har en ide om at staten har en pligt til at pakke os ind i vat og isolerer os fra alt der minder om risiko, men det er nu engang ikke sagen.

Et energimærke er en hjælp til at vurdere et normalt forbrug inet hus - forbruget skal afspejle det fulde forbrug, og ikke et forbrug der er justeret kunstigt. HERFRA er det køberens risiko at undersøge og beregne hvad dette forbrug har af betydning for el og varmeforbrug ud fra husets opvarmningsform. Hvordan kan man gøre dette hvis man ikke ser hele husets forventede forbrug, men et forbrug minus noget?! Faktisk går energimærket et skridt videre og anbefaler forbedringsforslag og et overslag på besparelser. Men det nytter ikke noget at maskere et forbrug for at gøre ejeren glad. Det er fair nok hvis man skriver i energimærket hvordan forbruget forventes påvirket af solceller og en forventet indtægt på det, men man kan ikke tillade at justere på forbruget bare for at højne et energimærke kunstigt.

 • 1
 • 0

Det er sgu da en god ide Niels. Hvorfor skal vestjyder betale for, at københavnerne sutter mere på brunkullet bare fordi, at de ikke kan finde ud af, at lave el fra solen?

 • 0
 • 2

Som jeg læser vedtagelsen i EU, det er det først med virkning fra 2015 så alle de anlæg der er etableret efter ny ordning i 2013 og 2014 får ikke dækket forskellen på de 0,60 kr./kWh som er udbetalt og de 1,30 kr./kWh som loven gav os ret til???

D.v.s. at regeringen endnu engang er løbet fra et løfte, men det er vel målet for denne "svingdørsregering"

 • 2
 • 3

@Niels-Søren Bøgh Det gør vi da også, når det blæser meget er strømmen tit billigere i jylland end på sjælland. Men når det er sagt så betaler vi det samme i PSO afgift her på sjælland, så jyderne burde vel betale til os. Er i øvrigt enig i at solceller ikke har noget at gøre med energimærkningen af huset.

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten