Solcellebranchen: Uhyre komplicerede regler stiller store krav til solcelle-ejerne

Støttesystemet for solceller er blevet et meget tungt og kompliceret system, som kræver meget af ejerne, leverandørerne og installatørerne – og meget administration fra myndighedernes side.

Det vurderer formand for brancheforeningen Dansk Solcelleforening Flemming Kristensen, efter at Energistyrelsen og Energient.dk nu – efter næste to års ventetid – har meldt ud, hvordan reglerne for udbetaling af støtte til solcelle-el skal uddeles.

Læs også: Nu skal solcelle-ejere søge om tilskud – igen

Det gælder både støtten til nye anlæg – som skal søges i en puljeordning – og til eksisterende anlæg eller projekter, som er sat i søen efter nogle bestemte regler. De skal ansøge fra 10. februar:

Læs også: Markedet for solceller får nyt løft

»Jeg synes godt, at man kan undre sig over, at eksisterende nettilsluttede solcelle-anlæg, som allerede er registreret med en dato og får tilskuddet på 60 øre – nu skal ansøge igen for at få del i et ekstra tillæg,« siger han og tilføjer, at også det fremtidige puljesystem kræver, at solcelleejerne er oppe på dupperne med at søge til de forskellige puljer og genansøge senere, hvis puljen i første omgang blev fyldt op.

Han vil dog gerne understrege, at solcellebranchen overordnet er rigtig glad for, at der nu endelig kommer gang i solcelleudbygningen igen.

»Vi vil gerne se fremad nu – efter at branchen har tabt i tusindvis af arbejdspladser i de år, hvor vi har ventet på ny lovgivning og på, at EU fik godkendt støttereglerne,« siger han.

Læs også: Solcelleboom kan koste branchen livet

Flemming Kristensen tilføjer, at prisen på solceller i de to år er faldet betydeligt:

»Hvis man køber solceller i dag og får del i tilskuddet i puljerne, vil man kunne opnå den samme tilbagebetalingstid som ved den gamle nettomålerordning, det vil sige cirka ti år på et husstandsanlæg,« siger han.

Ifølge Energinet.dk's seneste statistik over udbygningen med solceller i Danmark findes der i dag 87.251 solcelleanlæg på den helt gamle, fordelagtige årsbaserede nettoafregning og 5.279 anlæg, der måske kan komme ind under overgangsordningen. Tilsammen udgør de to kategorier 605 MW solcellekapacitet.

Energinet.dk skriver i øvrigt, at 2.653 anlæg i sidstnævnte kategori endnu ikke er helt færdigbehandlet, og at man yderligere forventer at modtage 1.645 ansøgninger.