Solcelle-lovforslag vil blot øge salget af batterianlæg

Illustration: MI Grafik

Regeringens solcelle-forslag - der skal bremse udbygningen med solcelleanlæg på mere end 6 kW med tilbagevirkende kraft - vil blot føre til etablering af flere batterianlæg og dermed kun forsinke en udbygning med solceller et år eller to.

Læs også: 7.000 solcelleanlæg rammes af nyt hovsa-indgreb

Det første fremgår af lovforslagets bemærkninger. Det andet vurderer forsknings- og teknologidirektør i brancheorganisationen Dansk Energi Jørgen S. Christensen over for ing.dk:

»Vi kaldet det at sætte plaster på en brækket arm. Lovforslaget vil blot forstærke argumentet hos mange for at anskaffe sig et batterianlæg til solcellerne, og dermed vil det ikke for alvor dæmpe udbygningen – højst forsinke den et par år eller to,« siger han.

Han mener, at det eneste rigtige vil være at nedsætte elafgiften, så business casen ikke mere drives af, at man kan spare på elafgiften.

Lovforslag erkender batteri-effekt

I bemærkningerne hedder det, at mange solcelleejere allerede i dag investerer i batteriløsninger, og at en overgang til øjebliksafregning vil øge incitamentet til at anskaffe sig et batteri for dermed at kunne bruge en større del af strømmen selv.

Samtidig forventes batteriløsninger at falde betydeligt i pris de kommende år, hedder det i bemærkningerne:

Læs også: Små batterianlæg vil tilplastre danske tage med solceller

’Der kan hermed forventes en omfattende udbredelse med batteriløsninger, hvilket på lidt længere sigt vil reducere den årlige besparelse for staten ved en overgang fra timeafregning til øjebliks-afregning.’

Lovforslaget, der kom som en stor overraskelse for branchen, blev sendt i turbo-høring i lørdags. Høringsparterne har kun frem til onsdag til at komme med deres kommentarer.

Batterier skal udbygges intelligent

Mange individuelle batteripakker er ifølge for eksempel energiforskere fra Aalborg Universitet en meget dyr form for energilager, hvis man anvender de samfundsøkonomiske briller.

Også energiordfører for Enhedslisten Søren Egge Rasmussen finder, at mange flere individuelle batterianlæg er en dårlig løsning for samfundet:

Læs også: Batterilagrene kommer snart – gøgeunge eller gamechanger?

»Vi har i forvejen et elnet, der løber ud til samtlige husstande, og som vi kan bruge som lager for overskydende elproduktion. Samtidig er der en balanceansvarlig, der forstår at håndtere den varierende VE-produktion, hvilket jo netop er unikt for Danmark. Så det skal vi bygge videre på«, siger han.

Han tilføjer, at hvis der endelig skal indbygges nogle batterier i elsystemet, så skal det være på en intelligent måde, og derfor skal det være netselskaberne, der skal stå for sådanne anlæg.

Ifølge Dansk Energi falder prisen på batterier til husstandsanlæg cirka 20 procent om året.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Der har netop været møde i Dansk Energi om bl.a. tarifmodel 3.0 - altså de kommende rammer for branchens opkrævning af tariffer for eldistribution. Et af de bærende principper forventes at være, at forbrugeren skal betale for den ydelse de får - og yder! Det bør betales mindre pr kWh energi, men mere pr kW i spidslastperioder. Sidstnævnte for eksempel i form af en månedlig afgift for det maksimale antal kW forbrugt i spidslastperioder. Det betyder, at det kan blive relativt billigere at lade elbilen om natten og bruge strøm på varmepumpen, men dyrere at lade bilen op i kogespidsen. Producenter (solceller/batterier mm) tænkes at få belønning ved indfødning i spidslastperioden i form af en negativ kWh tarif. Hvis SKAT med sin afgiftpolitik går i samme retning - og gerne nedsætter elafgiften i erkendelse af, at det er den reneste energiform, vi har - så ser det ikke så ringe ud for elektrificering og smartgrid i Danmark

 • 27
 • 0

Ja naturligvis vil der det.

Hvis de virkelig vil ramme os der synes det er fedt at lave egen strøm, så kan de bare dynamisk fjerne elafgiften hver gang der er mere end 90% VE strøm i nettet.

Der vil nok komme mange nye batterier, men vi kommer til at bruge langt mere grøn strøm.

 • 4
 • 1

...fra energisektoren. Små lokale kraftværker, som forsyner naboen. Produktionen kan forudsiges af DMI. Forsyningsnettet er batteriet. Jo mere grøn energi, jo større omstilling, når det blæser, og/eller solen skinner. Europa er batteriet

 • 9
 • 4

Der er 2 primære mål: 1) Der skal penge i statskassen. 2) CO2 udledningen skal mindskes.

Uden alt for meget huttelifut, så gøres det nemmest ved at på lægge skat på CO2-udledningen ved produktion af strøm. Så er man fri for trarifmodeller og mere djøfferi.

 • 14
 • 1

"Vi har i forvejen et elnet, der løber ud til samtlige husstande og som vi kan bruge som lager for overskydende elproduktion. Samtidig er der en balanceansvarlig, der forstår at håndtere den varierende ve-produktion, hvilket jo netop er unikt for Danmark. Så det skal vi bygge videre på«, siger han.

Han tilføjer, at hvis der endelige skal indbygges nogle batterier i elsystemet, så skal det være på en intelligent måde og at det derfor skal være netselskaberne, der skal stå for sådanne anlæg."

Fremragende udtalelse...! Nettes batterier kan aflaste spislaster og samtidig bidrage til ladestationer for fremtidens elbiler. Selv uden for byen, hvor forsyningen ikke er bygget til hurtigladning, kan batterierne lade over dagen, når folk er på arbejde/solen skinder og aflade, ved spislast/opladning af bilerne.

 • 7
 • 1

Alle glemmer tilsyneladende, at energiafgifterne oprindeligt er indført som adfærdsregulering: der skulle ikke laves billig elvarme når der nu var et gasnet, som skulle udnyttes (og dermed betales).

Efterfølgende, som så mange andre afgifter (eg. Registreringsafgift på biler), så bliver provenuet så stort, at den drivende kraft ikke er adfærdsregulering, men indtægter.

I litteraturen har man et begreb "cash cow", som dækker en ydelse, et produkt, som man bare kan malke og malke. Kræver sjældent udvikling, har stort overskud og vil blive eftspurgt i al forudseelig fremtid. Eksemplerne er .........

Og her troede vi måske det handlede om vedvarende energi ? Nej, det er cool cash ....

 • 28
 • 0

Det er på tide at politikere, elselskaber, embedsfolk og andre beslutningstagere begynder at spille sammen med de forbrugere, som gerne vil investere i miljøvenlig energiproduktion. I stedet for at spilde tiden på at modarbejde decentrale anlæg til at udnytte og lagre energi fra sol og vind skal de sige tak og indrette markedsbetingelser og skattepolitik efter det. Hold op med at skælde ud på folk, som gør en indsats for en hurtig omstilling til mere miljøansvarlig energiproduktion. Man angriber jo ikke folk, der køber større biler end de behøver, større huse end de behøver, faldskærms TV, mobiltelefoner.

 • 6
 • 0
 

Der tales fra politisk hold om, at solceller er alt for gunstige at etablere. Det er de for nogen. De der kan få dækket deres øjebliks forbrug med en øjebliks produktion. Imidlertid vil der være udsving(store) i både forbrug og produktion. Den 100% selvforsynende løsning vil for nuværende være urealistisk i et praktisk og økonomisk perspektiv. Årsagen til at solcelleanlæg etableres som aldrig før, skyldes de skærpede energiramme krav, som de selv samme politikere, har vedtaget i miljøets navn. I mit daglige arbejde med projektberegning af solcelleanlæg, hos PHØNIX TAG Energi A/S, kan jeg konstatere at mere end 90% af de solgte/etablerede solcelleanlæg i 2016-17 udspringer fra energirammekravene. Bygherre efterspørger ikke solcellerne, han er dem på tvunget. At priserne så er blevet så gunstige, at den teoretiske tilbagebetalingstid kan måles i ganske få år, er en anden sag. For at illustrere virkeligheden med el-produktion fra solceller, integreret med batteri i et super lavenergihus, kan jeg henlede til følgende link: https://www.solarweb.com/Account/GuestLogO... Her vises et 6,4kWp solcelleanlæg med 7,5kW batteripakke. Huset varmeforsynes af en varmepumpe. Bemærk på linket, at nogle dage er batterikapaciteten for lille, andre dage bliver batteriet kun sporadisk opladet. Skulle vi projektere en løsning til 100% uafhængighed, vil antallet af solceller og antallet af batterier blive voldsomt. Investeringen vil ikke kunne nå at tjene sig ind. En realistisk løsning lige nu, for de der ønsker batteriløsninger, ville det være at sigte på en reduktion af el-indkøbet, herunder at "overløb" af elproduktionen undgås. Et anlæg kan hurtigt blive for stort. Ved etablering af et solcelleanlæg i dag, kan man ikke modtage betaling for den overskydende el-produktion. (teoretisk jo, men det koster mange kr. at sælge for få øre!). Derfor er enhver overproduktion i privatøkonomisk øjemed et spild. PS: Ingen i Danmark kan købe et solcelleanlæg i dag, og montere det i morgen! Du starter med at ansøge om tilsagn på energinets hjemmeside. Herefter venter du nogle uger (8-12 uger), Når du har fået tilsagn, kan du påbegynder monteringen, ikke før! Herefter ansøger du om lov til at bruge strømmen selv, og levere det overskydende ud i nettet u/b. Du er på intet tidspunkt sikker på at det lykkes dig at etablere et anlæg til eget forbrug, eller blot i miljøets navn. Det er besynderligt, at vi i Danmark har en såkaldt liberal regering, der i den grad medvirker til knægtelse af den personlige frihed til egen el forsyning. Man undres.

 • 15
 • 0

Det er på tide at politikere, elselskaber, embedsfolk og andre beslutningstagere begynder at spille sammen med de forbrugere, som gerne vil investere i miljøvenlig energiproduktion. I stedet for at spilde tiden på at modarbejde decentrale anlæg til at udnytte og lagre energi fra sol og vind skal de sige tak og indrette markedsbetingelser og skattepolitik efter det. Hold op med at skælde ud på folk, som gør en indsats for en hurtig omstilling til mere miljøansvarlig energiproduktion. Man angriber jo ikke folk, der køber større biler end de behøver, større huse end de behøver, faldskærms TV, mobiltelefoner.

Den miljøbelastning solcelleejere og ejere af husstandsvindmøller afstedkommer når deres strøm bare dumpes ind i (og ud af) el-nettet skal henføres til solcelleejerne og mølleejerne. Eller solcellerne producere på må og få og så kan kraftværker ellers bare indordne sig som er endog meget brændselkrævende og dermed miljøbelastende. Denne miljøbelastning skal tilskrives solcelleejerne.

Uanset hvor mange møller og solceller der installeres så går brændselsforbruget ikke ned ved de danske kraftværker og en af grundene er at de store kræftværker som nu bygges om til flis de kvitterer simpelthen ikke for den strøm f.eks. solcellerne de producere ved at reducere brændselsforbruget.

Eller det giver ikke mening at bruge milliarder efter milliarder på solceller når de enorme mængder flis som brændes i de danske centrale kraftværker uden problem producere denne strøm og endda mere til hvis flisens evne til el-produktion blev udnyttet, som bla. solcellerne står i vejen for.

 • 1
 • 11

Hvis formålet med denne øvelse: "Regeringens solcelle-forslag - der skal bremse udbygningen med solcelleanlæg på mere end 6 kW med tilbagevirkende kraft .... " udelukkende er, at skaffe penge i statskassen, kunne man vel vedtage, at politikerne sættes ned i løn, med tilbagevirkende kraft.

 • 6
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten