Solcelle-boom overstiger igen ministerens fejl-prognose

I sidste uge indgik folketinget en solcelleaftale, der gør det muligt at installere 20 MW solcelleanlæg om året frem mod 2020. Til den tid skal den samlede mængde installerede solceller så nå højst 800 MW, der kan producere strøm til 200.000 husstande.

Nye tal viser imidlertid, at der allerede nu er så mange solceller på vej, at kapaciteten ligger alt for tæt på de 800 MW.

Tallene kommer fra de lokale danske elmonopoler, også kaldet netselskaberne. De skønner, at der er anmeldt 140 MW store solcelleanlæg på tage.

De kommer oven i de 490 MW, der blev installeret på private tage sidste år, samt de 130 MW, som forventes opstillet på landjorden med en overgangsordning, der er med i den seneste ændring af loven.

Tilsammen tyder tallene på, at der allerede er eller er ved at blive installeret 760 MW solceller i Danmark, 100 MW mere, end myndighederne anslog, inden politikerne blev enige om den seneste lovændring.

Klima- og energiminister Martin Lidegaard (R) henviser til, at skønnet, der ligger til grund for loven, hele tiden har været usikkert. Han oplyser, at partierne bag forliget vil drøfte situationen når der er et overblik over, hvor mange af de anmeldte anlæg der rent faktisk føres ud i livet.

Dokumentation

Berlingskes artikel