SolarVenti indstiller luftsolfanger

SolarVenti Industrialhtml {overflow:visible};.tblGenFixed td {padding:0 3px;overflow:hidden;white-space:normal;letter-spacing:0;word-spacing:0;background-color:#fff;z-index:1;border-top:0px none;border-left:0px none;border-bottom:1px solid rgb(255,255,255);border-bottom:1px solid rgba(204, 204, 204, 0);border-right:1px solid rgb(255,255,255);border-right:1px solid rgba(204, 204, 204, 0);} .dn {display:none} .tblGenFixed td.s0 {background-color:#cfe2f3;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:180.0%;font-weight:bold;font-style:normal;color:#073763;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:bottom;direction:auto-ltr;white-space:normal;overflow:hidden;border-top:1px solid #CCC;border-right:;border-bottom:;border-left:1px solid #CCC;} .tblGenFixed td.s2 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:140.0%;font-weight:bold;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:bottom;direction:auto-ltr;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;} .tblGenFixed td.s1 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:bold;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:top;direction:auto-ltr;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;border-left:1px solid #CCC;} .tblGenFixed td.s9 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:normal;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:bottom;direction:auto-ltr;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;} .tblGenFixed td.s7 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:140.0%;font-weight:normal;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:bottom;direction:auto-ltr;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;} .tblGenFixed td.s8 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:bold;font-style:normal;text-decoration:none;vertical-align:top;direction:Context;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;border-left:1px solid #CCC;} .tblGenFixed td.s5 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:140.0%;font-weight:normal;font-style:normal;text-decoration:none;vertical-align:bottom;direction:Context;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;} .tblGenFixed td.s6 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:normal;font-style:normal;text-decoration:none;vertical-align:bottom;direction:Context;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;} .tblGenFixed td.s10 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:bold;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:bottom;direction:auto-ltr;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;border-left:1px solid #CCC;} .tblGenFixed td.s3 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:normal;font-style:normal;text-decoration:none;vertical-align:top;direction:Context;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;} .tblGenFixed td.s11 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:normal;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:bottom;direction:Context;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;} .tblGenFixed td.s4 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:bold;font-style:normal;text-decoration:none;vertical-align:bottom;direction:Context;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;border-left:1px solid #CCC;}

Kandidat til Produktprisen 2012
Produktets navn:SolarVenti Industrial
Firma:SolarVenti A/SFabriksvej 88881 Thorsø
Beskrivelse af produktet:Produktet er 100 % dansk udviklet og er patenteret i 41 lande. Der er et vist samarbejde med det canadiske firma Enerconcept, som har været medvirkende årsag til at produktet blev udviklet her i landet i 2012, da man efterspurgte noget sådant først og fremmest i Canada. Dvs. at der er hentet inspiration fra udlandet - også Tyskland, som har en større producent af luftsolfangere allerede til industriel brug (Grammer).Dette anlæg skiller sig ud fra eksisterende (i Tyskland og Canada)på flere væsentlig punkter:1) Solfangerne er betydeligt billigere at fremstille og bruger færre råstoffer end tidligere set. Eksempelvis koster det tyske produkt Grammer 2,5 gange mere og er langt mere materilaeforbrugende.2) Trykfald for luften er væsentligt reduceret under normal drift i forhold til traditionelle anlæg3) Kræver ingen isolering i selve solfangerne (som også fungerer som rørføring) = stor besparelse4) Filtre, som også er absorbere, kræver ikke vedligeholdelse, da de er selvrensende ved hjælp af solvarmen5)Designet gør at elementerne samles færdigt på stedet - og fylder et minimum under transport6) kan derfor eksporteres til lavtlønslande fra Danmark da den største arbejdsindsats ligger i montagen
Produktkategori:Bæredygtighedsprisen (grønt produkt)
Produktets betydning:Anvendelsesområder af denne type produkt er meget omfattende og findes som sagt ikke i Danmark, men kan fx ses benyttet i Tyskland og Canada samt USA især. Dette produkt er i en prisklasse som gør det attraktivt - også uden tilskud fra Staten - til at investere i grøn teknologi.Udover den traditionelle anvendelse af store luftsolfangere til opvarmning af ventilationsluft i fx landbrug (tørring, klimastalde etc.) industri, offentlige haller (fx svømme- og sportshaller) er der et nyt område, som sandsynligvis er endnu mere økonomisk attraktivt nemlig affugtning af store lager- og maskinhaller, hvor temperaturen ikke er så vigtig som graden af fugt eller tørhed. Ud fra erfaring med affugtning og "friskholdelse " af sommerhuse ser der ud til at være en helt ny niche inden for brug af solenergi ved at holde større haller tilstrækkeligt affugtede, så man kan opbevare genstande mm. næsten uden energiforbrug. Ofte drejer det sig om haller på flere tusinde m2, som skal holdes tørre (ikke nødvendigvis varme). Energiforbruget til dette er sædvanligvis meget stort og kan med denne type anlæg reduceres meget om ikke fuldstændigt.SolarVenti har allerede leveret små luftsolfangeranlæg til ca. 10% af de danske sommerhuse (+ en del mere til udlandet) og benyttes disse som det er muligt (ifølge tal fra "Go energi") sparer det allerede danske sommerhusejere for hen ad 70 mill. kr om året i strøm (dertil sparet vedligeholdelse af husene som måske er endnu mere, samt en uvurderlig komfortforbedring). Dette er leveret uden tilskud fra Staten. Tværtimod har salg og montage af disse anlæg lagt mange mill. i den fælles statskasse som moms og skat. Udover dette har disse anlæg også været medvirkende til at solenergi har fået et positivt image.Denne succes kan langt hen ad vejen overføres til det større professionelle marked i DK og til eksport.Da der er tale om et stort markedspotentiale her i landet og langt mere udenfor kan betydningen af denne teknologi være meget stor. Både fordi den er enkel og ikke kræver højtuddannet arbejdskraft til de fleste processer. Også fordi, den ikke behøver belaste den offentlige økonomi i en investeringsfase, som så meget andet vedvarende energi, er den attraktiv og til at gå til.Ventilatorer kan også drives direkte af solceller så man helt undgår afhængighed af offentlige net (sikkerhedsmæssigt en fordel)
Betydning i kategori:Produktet er 100 % bæredygtig, da det omsætter solenergi til ren CO2-fri varme.Udover varmen styres anlægget, så det også har en fin affugtende virkning, da den luft som indblæses (normalt) har et lavere fugtindhold end den i bygningen i forvejen. Dvs. at der kan spares affugtning som eller kan være en dyr affære. Man bruger ganske enkelt naturens egen affugtende mekanisme på denne måde. For at kunne sikre at der ikke transporteres ekstra fugt ind har SolarVenti tidligere udviklet en styring som hindrer dette.Besparelsen i kWh pr m2 afhænger af den aktuelle brug, men vil typisk ligge mellem 400 og 600 kWh/m2/årEffektiviteten i udnyttelse af solindstråling er helt oppe på 70 %
DesignHer er lagt vægt på at anlægget skal være nemt at samle på stedet og ikke fylde i transport. Uden at gå ud over effektivitet af det færdige anlæg. Ca. 60 m2 anlæg kan således pakkes på en alm. palle på 80 x 120 cm med 2 meter i højden. Desuden skal komponenter være genanvendelige, ugiftige og i det hele taget minimeret i forbrug at anlægget har hentet fremstillingsresurser hjem hurtigst muligt. Der er således anvendt en lille brøkdel af materialer pr m2 for den samme virkning i forhold til den nærmeste konkurrent i Tyskland.
UdviklerteamHans Jørgen ChristensenRene MøllerEnrique Martin
Lanceretapril 2012
![Eksternt billede](//images-docs-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http://ing.dk/modules/xphoto/library/originals/7/0/70270.jpg&container=docs&gadget=docs&rewriteMime=image/*&resize_h=136&resize_w=204)
Produktet er en luftsolfanger til enten opvarmning eller affugtning af større haller, industriel eller offentlig brug. Luften opvarmes af solen og blæses ind i bygningen enten via eksisterende eller nye ventilatorer.Denne type solfangere er ikke tidligere set i Skandinavien og er i denne udformning heller ikke set andre steder. Anlæg ligger typisk på 100 - 400 m2 men fylder meget lidt i transport.Solfangeren bygger på samme patent som de små sommerhusanlæg som SolarVenti introducerede i 2002. Produktet er nyt ved at den er forsynet med en udposning på bagsiden, i hvilken luften kan transporteres langt uden nævneværdigt varmetab. Den samlede løsning er meget økonomisk og kan ofte sælges med under 3 års tilbagebetalingstid uden statstilskud. Se gerne vedlagt beskrivelse af opbygningen (URL til PDF)
Hjemmeside[www.solarventi.dk](http://www.google.com/url?q=http://www.solarventi.dk&sa=D&usg=ALhdy2_xyIkxB19wjKdMkz3qPSK2FN77nA)
Beskrivelse (PDF)[http://bit.ly/RaGWMp](http://www.google.com/url?q=http://bit.ly/RaGWMp&sa=D&usg=ALhdy29JklnKp8RzOrN8ulSDIPXEAOOeaQ)
Video