Sønderborg Fjernvarme bygger avanceret flis-kedelanlæg

Sønderborg Fjernvarme går nu i gang med byggeriet af et spritnyt avanceret biomasseanlæg på 9 MW indfyret effekt.

Ovnen skal hjælpe fjernvarmeselskabets 8.800 kvm store solvarmeanlæg med at opfylde varmebehovet hos 1.100-1.200 husstande i tre mindre byer uden for Sønderborg.

Ovnen er anden generation af Dall Energys prisbelønnede biomasseovn, som kort fortalt benytter et forgasningsprincip i sin totrinsproces. Herved opnår man at kunne brænde forskellige biomassetyper med højt vandindhold, men højeffektivt og med lave emissioner.

Læs også: Dansk biomasseovn slog alle konkurrenter i opfinderdyst

I Sønderborg forventer man i første omgang at skulle brænde træflis, men vil senere eksperimentere med billigere brændsler, forklarer direktør for Sønderborg Fjernvarme Erik Wolff:

»Vi har først og fremmest valgt denne løsning, fordi det er et spændende koncept, hvor vi kan anvende et bredt udbud af brændsler og dermed afprøve så billige biobrændsler som muligt,« siger han.

Han tilføjer, at ovnen samtidig er meget enkel i sin konstruktion og har en god regulerbarhed, ligesom den forurener mindre end almindelige ristefyrede ovne.

'Fin' businesscase

Anlægget, som forventes klar til brug i indeværende år, koster 58 millioner kroner, Heraf har Sønderborg Fjernvarme fået 3 mio. kr. i støtte fra markedsmodningsfonden til at afdække risikoen ved at etablere ny teknologi.

Erik Wolff vil ikke afsløre konkrete detaljer i businesscasen for den nye ovn, men siger, at ’den er fin’.

Det er Cowi, som er bygherrerådgiver, mens Dall Energy har projekteret ovnen, som udstyres med et særlig kompakt keramisk filter, en højeffektiv røggaskøler samt en antislagge luftbefugter.

Samlet set kalder Jens Dall Bentzen, direktør i Dall Energy, anlægget for en slags demonstrationsprojekt:

»Det er første gang, vi prøver alle disse elementer i et samlet anlæg, og jeg er rigtig glad for, at Sønderborg Fjernvarme har haft vilje til at etablere ny teknologi,« siger han.

Læs også: Ny ovn forgasser biomassen inden den brændes af

I forvejen kører en Dall Energy-biomasseovn på 8 MW hos Bogense Varmeværk, og en 2 MW ovn skal startes op i USA i april.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Uanset hvad deres varme koster, så sidder hver kunde altså stadig med en investering på nærved 500.000kr, og deres sidste stunt kræver yderligere 50.000. Selve varmeprisen er rimelig, men med den investering er kunderne stavnsbundet for tid og evighed. Metoden minder lidt om anpartsrederier. Du betaler lidt nu og her og får nogle fordele, og indtjeningen betaler så efterhånden den gæld du har bundet dig for (om alt går vel). En bankrådgiver kunne ikke have gjort det bedre. Værket og deres kunder kan egentlig have et godt system, jeg synes bare det er en voldsomt stor kapital relativt til den rå pris på varmen. Som ved andre værker, er der lidt kommunalt sanktioneret pyramideselskab over det. Du kan ikke slippe ud medmindre kommunen har tilladt det, og hvis, så skal du betale din del af investeringen, som du kan slippe for, hvis du kan finde en anden til at binde sig. Disse bindinger, som de fleste selskaber har, virker ikke betryggende. Hvis deres produkt er så godt, kunne det vel sælge sig selv.

 • 3
 • 4

Hvordan når du frem til en investering pr kunde på 500.000? Jeg læser mellem linjerne, at fjernvarmen til boligopvarmning i de mørke vintermåneder, når varmebehovet er størst, er baseret på solvarme, og systemet har brug for "hjælp" - men selv det dyreste solvarmeanlæg kan da næppe koste en halv milliard (?)

 • 0
 • 0

Jeg kan ikke finde et regnskab på nettet, men jeg ser nu at anlægget er vældig stort, hvis der altså er tale om Sønderborg Kraftvarmeværk I/S: Affalds- og naturgasfyret kraftvarmeværk med følgende nominelle produktionsværdier. Afbrænding af 55.000 tons affald, produktion af 838.000 GJ fjernvarme samt 193.000 MWh i el-produktion pr. år. Det producerer el til 41.000 husstande, varme til 14.000. Taler vi om to forskellige anlæg?

 • 0
 • 0

Regnskabet for Sønderborg Fjernvarme finder du her: http://www.sonderborg-fjernvarme.dk/wp-con...

Bemærk... Som nævnt under afsnittet om budgettet for 2013, besluttede byrådet i oktober 2012 at pålægge en ny omkostning på fjernvarme. Det drejer sig om en kommunegaranti, som Sønderborg Fjernvarme skulle bruge i forbindelse med optagelse af et lån på 440 mio. kr. til investering i geotermianlægget m.v. Denne kommunegaranti fik vi så i 2010 på hel sædvanlig måde, uden at fjernvarmeforbrugerne skulle betale provision eller andre afgifter til kom- munekassen.

Byrådet, der traf beslutningen i 2010, er det samme byråd, som nu har truffet den modsatte beslutning, nemlig at kommunegarantier skal pålægges provision. Det vil sige en omkostning, der også skal gælde med tilbagevirkende kraft for kommunegarantien fra 2010.

For fjernvarmeforbrugerne betyder dette en ekstra udgift på ca. 60 mio. kr. alene for geotermilånet i dette låns løbetid.

Hertil kommer, at investeringer i fjernvarme i fremti- den belastes med disse nye provisioner...

.....Derfor indbringes sagen for domstolene. Virkningen af denne nye provision til kommunekassen vil øge varmeprisen hvert år i de kommende 25 år. For året 2013 betyder det, at varmeprisen på grund af den nye provision øges med ca. 400 kr./år inkl. moms for en standardbolig.

.......... fra side 4.

 • Fjernvarmen og kommunen betaler hver til driften af affaldsforbrændingen, men fjernvarmens bidrag til driften af affaldsforbrændingen er dog væsentligt større end kommunens bidrag.

 • Samlet set betyder det, at Sønderborg Fjernvarme i 2012 har betalt ca. 76 % af kraftvarmeværkets totale nettoudgifter, og Sønderborg Kommune har betalt ca. 24 %.

 • 3
 • 0

Den omtalte ovn afbrænder flis og andet brændbart og leverer en røggas på tæt på 1.000 grader.

Er der oplysninger om hvad energien anvendes til. ?

Er det blot til varmeproduktion eller et det til et ORC-anlæg. Eller noget helt tredje. ?

 • 1
 • 0

Karsten.

Tillykke med det. Det er således alene Dall ovnen, der er nyt. Resten helt traditionelt. Egentligt ærgerligt der ikke for eks. implementers en absorptionsvarmepumpe, der ville kunne øge effektiviteten, uden at være et eksperiment.

 • 1
 • 0

Karsten.

Det forstås. Og I får sjældent ros for at fremkomme med gode ideer til forbedringer.

I Marstal er der efterhånden rigtigt gode driftserfaringer med ORC-anlægget. Princippet har dog en lidt anstrengt samfundsøkonomi, hvilket gør vi nok ikke ser så mange Nye anlæg af tilsvarende opbygning.

 • 0
 • 0

Egentligt ærgerligt der ikke for eks. implementers en absorptionsvarmepumpe, der ville kunne øge effektiviteten, uden at være et eksperiment.

Ja, og de kunne også sætte en sterlingmotor på og termoelektriske elementer på resten Mon ikke den valgte løsning har noget med økonomi at gøre. Hvis du vil betale installation og vedligehold af alle disse fantastiske apparater, tror jeg godt, de vil give dig besparelsen i varmeudgift til at betale det.

 • 1
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten