Socialdemokratiet: Tre nye havmølleparker og fossilfrit Danmark allerede i 2045

Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen på et udsnit af forsiden til partiets klima- og miljøudspil »Danmark skal igen være en grøn stormagt«. Illustration: Socialdemokratiet

Under den pompøse overskrift »Danmark skal igen være en grøn stormagt« offentliggjorde Socialdemokratiet torsdag deres bud på en klima- og energipolitik frem mod 2030 – en plan, som på mange måder overbyder ambitionerne i regeringens udspil til et nyt energiforlig.

Læs også: Her er regeringens energiudspil

Det gælder både det langsigtede mål, hvor Socialdemokraterne vil have Danmark til at klare sig uden fossile brændsler fem år før regeringen, altså i 2045.

Og det gælder investeringer i vedvarende energi, hvor partiet lægger op til at bygge tre havmølleparker og ikke én inden 2030 på samlet set 2500-3000 MW, hvoraf én allerede skal udbydes i 2019.

Læs også: Analyse: Én stor havmøllepark kan langtfra indfri regeringens VE-mål

Udspillet tager også livtag med problembørnene transportsektoren og landbruget med en række konkrete forslag til at reducere klimabelastningen i disse sektorer.

Indsats mod plastforurening og skadelig kemi

Planen indeholder et forslag om næsten at fordoble midlerne til energiforskning i forhold til regeringens plan.

Konkret ved at afsætte 1 mia. kroner til energiforskning i stedet for 580 mio. kroner som i regeringens plan frem mod 2030. Socialdemokratiet sætter dog ikke tidspunkt på, hvornår milliarden vil være til rådighed.

Læs også: Flere penge til energiforskning – men ikke alle er glade

Natur- og miljøbeskyttelse er ligeledes en del af udspillet. Partiet mener nemlig, at natur og dyreliv er under pres og vil derfor hjælpe både den og miljøet på fode igen med en lang række initiativer.

Blandt andet vil man udvide de nuværende 11.700 hektar urørt skov til 75.000 hektar og etablere 15 nye vilde naturparker for at bidrage til, at flere dyr og planter overlever.

For eksempel ved en markant indsats mod plastforurening, ved at udfase dieselbiler, ved at begrænse mængden af skadelig kemi i hverdagen, øge overvågningen af drikkevandet og gøre Danmark til et foregangsland inden for cirkulær økonomi.

Læs også: Ny målemetode skal afsløre mikroplast i drikkevandet

Endelig vil partiet som noget nyt oprette en uafhængig grøn investeringsfond, som skal være med til at løse de globale udfordringer, som klimakrisen og den voksende befolkning skaber.

Med 20 milliarder statskroner i kassen vil fonden blive »én af verdens største satsninger på fremtidens grønne og bæredygtige løsninger,« som det hedder i oplægget.

Fonden skal investere i løsninger og teknologier inden for temaerne grøn energi, energilagring, vandknaphed og fødevareproduktion. Samtidig er det ideen, at fondens investeringer skal understøtte fremtidens grønne arbejdspladser.

Flere pejlemærker og målsætninger

Ud over det langsigtede mål om et energisystem uden fossile brændsler i 2045, mener Socialdemokraterne også, at det er vigtigt, at man har delmålsætninger undervejs. Derfor foreslår partiet konkret, at 55 procent af energiforbruget skal være vedvarende energi i 2030, hvilket stemmer overens med Klimarådets forslag, som vi tidligere har omtalt.

Læs også: Klimaråd til regeringen: Hæv målet til 55 pct. sol og vind i 2030

Et mål, som dog ikke kan stå alene, men ifølge partiet skal kombineres med andre mål og konkrete pejlemærker på centrale områder såsom elektrificering af transport- og varmesektoren, energieffektivisering, forskningsmidler, private investeringer i grøn omstilling, eksport af grønne løsninger og reduktion af vores udledning af drivhusgasser.

Finansiering af klimatiltagene mener partiet kan rummes inden for det beløb, vi tidligere betalte over PSO-regningen til grøn omstilling, og som nu opkræves via personskatterne. Ifølge partiet frigøres et stadigt større beløb til yderligere grønne investeringer, fordi de faktiske udgifter til VE-støtte falder.

Læs også: Lave vind-bud har reduceret PSO-regning med 1,4 mia. kroner

Miljø- og naturtiltagene i udspillet er samlet set udgiftsneutrale. Nogle af forslagene kræver nye midler, men dette finansieres af provenuet fra de foreslåede afgifter på plast og kemikalier, som skal være med til at nedbringe forureningen med og brugen af disse produkter.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Citat: "Socialdemokratiet sætter dog ikke tidspunkt på, hvornår milliarden vil være til rådighed."

.......men det vil helt sikkert være op til et folketingsvalg og ikke efter et valg, hvor der ikke vil være råd.

 • 19
 • 2

Hvorfor ikke fem havmølleparker, når det nu skal være. Det er et imponerende kissejav de har gang i, som om det var sidste udkald, som det slet ikke er. Klimaet ændrer sig næsten uafhængigt af hvad vi gør, og det afhænger slet ikke af hvad Danmark gør. Omkring 98% af Norges el er produceret på vandkraft, men det har vist ikke ændret klimaet, hverken i Norge eller Danmark. At forcere hurtige ændringer i energiforsyning er dyrt og kan medføre fejlinvesteringer. At et emne har stor opmærksomhed er ikke ensbetydende med at det er et væsentligt problem, og slet ikke over længere tid. Dernæst må man jo se på om vores indsats har nogen virkning.

 • 17
 • 23

Vi har 12 år til at nå fra 38 -> 50% reduktion eller 12% på 12 år.

Fra 2030 skal vi nå en reduktion på 25% pr. årtie ...

Lægger vi ikke for store byrder på de kommende generationer?

 • 20
 • 1

Regeringen forslår en plan som består af stort set det som dukker op af sig selv gratis. Derefter kommer Socialdemokratiet med en plan som er 3 vindmølleparker i stedet for én, dobbelt så meget forskning, dobbelt så meget skov...

Hvis udspillet var kommet først, så ville det stå klart hvor uambitiøst regeringens udspil er. Nu ligner det bare overbudspolitik, ligesom den gode gamle artikel på The Onion med barberskraberen med 5 knive: https://www.theonion.com/fuck-everything-w....

(Jeg købte for nyligt en barberskraber med 5 knive, men jeg synes den gamle med 2 er bedre...)

 • 14
 • 2

Det virker ikke totalt gennemtænkt? Eller skal vi bare forsætte med at købe strøm fra Norge (vandkraft) / Sverige/Tyskland (Atomkraft/Kul) de vindstille dage?

Det virker lidt dumt at lægge alle æg i samme kurv (Havmøller), hvad med energi lagring på de dage der bliver produceret for meget vindenergi, alternative energi kilder, sol/bølgekraft etc.

 • 7
 • 3

Most of the world is turning its back on burning coal to produce electricity; Japan is embracing the fossil fuel. The nation has fired up at least eight new coal power plants in the past 2 years and has plans for an additional 36 over the next decade—the biggest planned coal power expansion in any developed nation.

And last month, the government took a key step toward locking in a national energy plan that would have coal provide 26% of Japan's electricity in 2030, and abandon a previous goal of slashing coal's share to 10%.

Critics fear the coal revival will have alarming implications for air pollution and Japan's ability to meet its pledges to cut greenhouse gas emissions by 26% below 2013 levels by 2030, and by 80% by 2050.

They also say the nation is missing an opportunity to boost solar power and other renewable energy technologies.

http://science.sciencemag.org/content/360/...

 • 6
 • 1

Enten kan ngen af grupperne regne eller også er de begge fulde af BS?

Socialdemokraternes udspild er LANGT mere ambitiøst end Venstres, og indeholder masser af gode ideer.

Men, og der er et men, kan ingen af dem regne?

Danmark har idag 3.2 millioner motorkøretøjer, biler, busser, lastbiler, traktorer osv, og de brænder over 35% af vores primære energiforbrug af med fossile brændstoffer.

Vores skibstrafik (Mærsk og co) brænder dobbelt så meget fossile brændstoffer af som køretøjerne.

Flytrafik, landbrug, cementproduktion osv.

Listen er lang, og er alle emner, der skøjtes meget let og elegant hen over i skønmalerierne, om "verdens grønneste land"!

 • 9
 • 1

Men hvordan vil man udvide arealet af urørt skov?? Skal 63.300 hektar skov plante sig selv, urørt?

"Blandt andet vil man udvide de nuværende 11.700 hektar urørt skov til 75.000 hektar og etablere 15 nye vilde naturparker for at bidrage til, at flere dyr og planter overlever."

 • 0
 • 1

Men hvordan vil man udvide arealet af urørt skov?? Skal 63.300 hektar skov plante sig selv, urørt?

Det er vist et eksempel på at læse teksten som fanden læser biblen. Det man givetvis gør er at inddrage jord hvor der ikke pt. er skov, som man derefter beplanter med skov. Herefter lader man skoven passe og udvikle sig selv, så man med tiden får "urørt" skov. Jeg tror i øvrigt ikke der ville være noget i vejen for at lade skoven etablere sig selv, ved blot at lade et passende areal ligge urørt hen. Det vil så med tiden "gå i skov" helt af sig selv - det sker overalt hvis ikke man har græssende dyr eller på anden måde aktivt holder skoven nede. Selv i min have er jeg regelmæssigt nødt til at fjerne små nye træer der har etableret sig selv.

 • 2
 • 0

Aha ok - på den måde. Umiddelbart da jeg læste "urørt" skov, forstod jeg det på den måde som skov, der aldrig har haft menneskelig indblanding. (Altså hvordan udvide arealet af urørt skov, uden at røre ved den / gøre et eller andet menneskelig indblanding?). Dvs. som planter og udvider sig selv. Og i den sammenhæng lyder 63.000 hektar umiddelbart af meget.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten