Snart risikerer danske raketbyggere fængsel for rumskud

CS udstiller i øjeblikket på Gentofte Bibliotek. Illustration: Mads Stenfatt / CS

To års fængsel og bøder kan blive konsekvensen, hvis raket- og satellitbyggere ignorerer en ny rumlov, der netop er ved at blive behandlet i Folketinget.

Efter en længere høring har uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen (V) fremlagt det endelige forslag til en rumlov, der stort set er uændret i forhold til det oprindelige udkast.

Læs det endelige forslag her.

Vil man opsende raketter og satellitter, risikerer man omfattende krav om tilsyn, forsikring og registrering, som man selv må finansiere. Og selvom man holder sig under rummets grænse på 100 kilometer, kan man stadig være omfattet af rumloven. Som udgangspunkt er man undtaget, men om man er omfattet eller ej, er op til flere ministres vurdering, og i bemærkninger til loven skriver ministeren - med direkte henvisning til danske Copenhagen Suborbitals' (CS) opsendelser, følgende:

'Efter den foreslåede bestemmelse kan uddannelses- og forskningsministeren efter forhandling med forsvarsministeren og transport- og bygningsministeren fastsætte regler om, at §§ 5-9 og 11-21 og regler udstedt i medfør heraf skal finde tilsvarende anvendelse for så vidt angår civile aktiviteter i højder under det ydre rum, som ikke er omfattet af definitionerne i § 4, nr. 1 og 2..'

Med andre ord: Hvis de tre ministre kan blive enige, så kan danske amatør-raketfolk blive omfattet af loven - også hvis de holder sig under 100-kilometer grænsen.

»Men vores mål er jo rummet, og selvom vi muligvis kan lege lidt endnu under 100 kilometer, så er det da ret surt, hvis vi skal stoppe festen ved 99,9 kilometer,« siger formand for Copenhagen Suborbitals Kristian Elof Sørensen.

Læs også: Minister om ny dansk rumlov: »Raketbygning er ikke det samme som lystfiskeri«

Loven giver også til enhver tid myndighederne bemyndigelse til 'uden retskendelse (at få red.) adgang til operatørens anlæg, virksomhed eller øvrige lokaliteter for at tilvejebringe oplysninger til brug for gennemførelse af tilsyn efter denne lov.' Ministeren har også mulighed for at stille særlige krav til forsikring, sikkerhed og miljø.

I Copenhagen Suborbitals er det en frustration, at alt er så uklart formuleret, at det i praksis er umuligt at afgøre, hvilken betydning loven vil få for dem. F.eks. er det stadig uklart, hvad en 'rumgenstand' er, fordi loven - foruden fysiske genstande opsendt til rummet - også medtager 'anordning, der er anvendt eller planlægges anvendt til opsendelse af en genstand til det ydre rum'.

»Er min skruetrækker til at samle satellitten så også en rumgenstand?« spørger Kristian Elof Sørensen.

CS prøver dialogens vej

De nærmere bestemmelser i loven vil først komme i en bekendtgørelse, efter at loven er vedtaget. Og måske derfor kan de store uklarheder vise sig at blive raketbyggernes største fordel. Copenhagen Suborbitals arbejder i hvert fald på at komme i god dialog med folkene i det nye danske rumkontor. Det skal ledes af kontorchef Peter Sloth.

Læs også: Satellitbygger i Aalborg: Vi bad selv ministeriet om rumlov

»Hvis loven bliver vedtaget, ligger magten reelt hos embedsmændene, så nu vil vi prøve at komme i dialog med dem. De fik også en mail fra os, lige da forslaget kom,« siger Kristian Elof Sørensen.

Smuthul giver mulighed for at flytte til udlandet

På ét afgørende punkt er forslaget til en ny rumlov dog blevet ændret i forhold til udkastet. Før kunne man som dansker ikke arbejde for en udenlandsk rumfartsvirksomhed uden at være omfattet af loven. Men det kan man nu.

'Som følge af definitionen af operatør, jf. forslaget til § 4, nr. 3, vil rumaktiviteter i udlandet foretaget af danske ansatte hos udenlandske operatører, f.eks. rumfartsorganisationer, ikke være omfattet af loven, medmindre sådanne aktiviteter finder sted på dansk fartøj eller indretning.'

Læs også: Raketbyggere frygter rumlov: Alt bliver kun mere besværligt

Ingeniøren har forgæves forsøgt at få et svar fra den ansvarlige kontorchef i Uddannelses- og Forskningsministeriet på, om man som dansker kan indregistrere et firma eller en forening i et andet land og opsende fra et andet land - og dermed blive undtaget loven.

Ingen i ministeriet vil citeres for, at dette også er deres opfattelse, selvom Ingeniøren bliver efterladt med det meget klare indtryk, at man i så fald er undtaget loven. Ministeriet ønsker ikke at svare - og fortolke - på spørgsmålet, da lovforslaget netop er blevet fremlagt for Folketinget og nu er i sin sagsbehandling.

Spørgsmålet er blandt andet relevant, fordi den danske raketbygger Peter Madsen, der har været involveret i alle større raketopsendelser herhjemme, forgæves har ledt efter 'et hul i hegnet', som han kalder det. Hans planer er nemlig at opsende en større raket til rummets grænse - og muligvis over - fra Malta til sommer, og rumloven kan tvinge ham til at indregistrere sin virksomhed i udlandet på sigt.

»Hvis rumloven viser sig at være fyldt med dyre og tidskrævende tilsyn, vil det kvæle opstartsvirksomheder som Raketmadsens Rumlaboratorium på dansk grund. Så er det naturligt at flytte til udlandet. Jeg synes bare, at det er en utrolig trist konsekvens set med danske briller,« siger Peter Madsen.

Rettelse: *
*Det fremgik tidligere, at danske amatør-raketfolk kan blive undtaget loven - hvis de holder sig under 100-kilometer grænsen. Men ministeriet har efterfølgende oplyst, at opsendelser til under 100 kilometer som udgangspunkt er undtaget fra loven, men uddannelses- og forskningsministeren kan efter forhandling med forsvarsministeren og transport- og bygningsministeren vælge at lade opsendelser under 100 kilometer være omfattet af loven. Yderligere er det en fejl, at ingeniøren skrev, at Gorm Kofoed Petersen bliver kontorchef i det ny rumkontor. Det bliver derimod Peter Sloth.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Dette må være tåbligste og mindst gennemtænkte lov indtil videre fra nuværende regering - sandsynligvist udtænkt af en djøffer blottet for teknisk indsigt.

Hvad gør mon mest ondt? At få en raket i hovedet der har været 10 - 20 - eller 101 km ude i rummet?

Og hvad er rationalet for lovgivningen? At man er bange for at ting ikke kommer ned igen - nu de er i "rummet" ?????

Jeg ville forstå hvis man overvejede en lov der forhindrede folk at fylde skrammel og hobbyprojekter i kredsløb om jorden. Jeg ville forstå (men misbillige) hvis man forbyder raketter.

Men man skal sat.. være embedsmand uden faktuel forståelse for noget som helst for at trække en grænse ved von Karman linien.

Jeg græmmes.........

 • 25
 • 0

Man skal i min optik bare have en moral som en normal forretningsmand for at vade direkte gennem dette makværk af en lov.

1) Find en stråmand med udenlandsk statsborgerskab (det koster et par tusinde at finde en analfabet fra Nordafrika). 2) Stråmanden indsættes som (ubetalt) direktør i et skuffeselskab hjemhørende på Jersey, Barbados el.lign. 3) Omregistrer klubben/foreningen/firmaet som en maskinfabrik, der tilfældigvis lave dele der, hvis samlet rigtig, måske er en raket.

Er man rigtig snedig opdeler man 3) i tre selskaber: maskinfabrik, elektronikværksted og et IP selskab (IP = intelectual property).

Held og lykke til anklagemyndigheden med at pille det fra hinanden.

 • 10
 • 0

Et fundamentalt element i et demokrati er adgangen til at klage over en afgørelse. Dette er åbenbart ikke en holdning ministeren (og hans embedsmænd) deler. I hans høringssvar der kan ses her

Høringringsnotat

kan man læse følgende:

DI og Jesper Schou finder det ikke hensigtsmæssigt, at uddannelses- og forsk- ningsministeren kan afskære klageadgangen for visse faglige afgørelser. Ministeren bemærker, at området i vidt omfang kræver særlig faglig indsigt, som uddannelses- og forskningsministeren ikke kan antages at være i besiddelse af. På den baggrund finder ministeren, at det er hensigtsmæssigt med en adgang til at afskære klageadgang ved afgørelser på områder, som er delegeret fra ministeren. Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til den konkrete udmøntning af bestemmelsen.

Her ser man, at ministeriet planlægger at træffe afgørelser, selv om de ikke er i besiddelse af indsigt. Da de mangler indsigt, kunne de tænkes at delegere afgørelser og disse skal ikke kunne påklages. WOW! Outsourcer vi lige her til tyranni?

Og som om det ikke er slemt nok, hvad så lige med aktindsigt? Er det rimeligt at antage, at kommunikation mellem ministeren og pågældende enhed som afgørelser vil være uddelegeret til, er undtaget af aktindsigt, da det kan falde under ministerbetjening.

 • 17
 • 0

går hånd i hånd, og entusiasme frabedes. Ved jorden at blive, det tjener os bedst... Det er vist lige førstehåndsindtrykket her. Selvfølgelig skal der være orden i tingene, da vi taler om udstyr, som er pænt farligt i ukyndige hænder, Men dette forslag tyder ikke på meget orden i tankerne hos lovgiverne, som derfor vælger at involvere ikke mindre end 3 ministerier, der så bagefter i ring kan skyde skylden på hinanden, hvis noget går galt. Måske man skulle involvere lidt sagkundskab, i stedet for at skive løs, uden at vide, hvsd man har med at gøre.

 • 9
 • 0

Hvis nu loven ændrede de 100 km til 120 km ville alle så ikke være glade? Ingenting går i kredsløb ved 120 km, men man kan fortjene sit "egeløv" og kan endda ramme lidt for højt uden at blive kriminel...

 • 1
 • 2

Ingenting går i kredsløb ved 120 km,

Det giver simpelthen ingen mening, ligegyldigt hvilken højde der vælges. At sætte højde som kriterie er udtryk for enten inkompetance eller sjusk. En railgun kan sikkert godt skyde et hypersonisk projektil i "kredsløb" i jordhøjde. Projektilet vil bare kun være i kredsløb indtil friktion med atmosfæren har bremset det tilstrækkeligt.

 • 2
 • 0

er de tydeligste kræfter bag et så hamrende idiotisk lovforslag.

Man får uværgeligt den tanke, at der bør bores i, hvem som får mest ud af at hindre andet end allerede etablerede kræfter, eller eksisterende storindustri i, at skabe noget.

Det er skræmmende som embedsmænd og ministre åbenbart er den type personligheder, som primært tænker i hindring og besværliggørelse, fremfor understøttelse og bortskaffelse af hindringer.

Skam jer, uopdragne individer !

 • 10
 • 0

Efter dette lovforslag er ALLE der skyder en nytårs raket af lovbrydere. Hvem er det der kan straffes? I RML kan Anja straffes for at deltage i opsendelsen når hun dokumenterer og blogger under opsendelsen, eller kan bestyrelsen i RMSG fordi at de aktivt støtter projektet? Den lov en noget totalt klyt og klamp.

 • 5
 • 0

Hvis Vostok og Sputnik blev udflaget til Bahamas, ville det så være lovligt at foretage affyringer fra dem i internationalt farvand, som ESD 139?

 • 1
 • 0

Et Limited Liability Partnership (LLP) koster GBP 40 og kan klares online.

Mjaeh, men nu er det klogt at undgå både EU og US jurisdiktion. Og det er bare så let. Bare det at være udenfor 12 sømilsgrænsen OG være hjemhørende på Barbados (eller værre) vil få enhver anklager til at se meget træt ud.

I mit oprindelige indlæg undlod jeg et punkt 4) fordi det er på kanten af loven og bestemt udenfor min moral. Men man skal ikke være specielt snedig for at se et gabende hul og mange penge.

 • 2
 • 0

I mit oprindelige indlæg undlod jeg et punkt 4) fordi det er på kanten af loven og bestemt udenfor min moral.

Jeg er efterhånden blevet ret kold i röven - särligt efter "håndteringen" af skattesagen: Hvert år, når man forhandler finansloven, udsättes vi for ugers ävl, kävl, bävl og pladder over langt mindre belöb end de 9.6 milliarder man vil indrömme at blive svindlet for -

Og hvad sker der her: Et par mellemledere ryger under bussen imens topchefen samt departementet går totalt fri af enhver konsekvens. Ikke engang "oppositionen" kan tilsyneladende hidse sig op over de sölle par milliarder. I et land hvor 25% af befolkningen ikke evner at tage en uddannelse og der i övrigt aldrig er råd til noget som helst?

Ingen läkager, ingen "whistle-blowers" heller!!

Det hele signalerer at man inden for "systemet" og på regeringsniveau accepterer, måske indirekte belönner adfärden (hvis der nu er et par rådne äbler med "på holdet", som man helt bekvemt ikke undersöger närmere) men man er måske ikke så tilfreds med presseomtalen, så derfor skal "sagen" dysses ned?

Hvorfor pokker skal "vi" spilde tiden og vores muligheder på at väre lovlydige borgere over for nogle myndigheder som i bedste fald er totalt sködeslöse med "vores" tid og penge fordi de altid bare kan kratte nogle flere ind?

 • 6
 • 0

Danmark skal lave grise, ikke raketter, er moralen i denne lov.

Der er en anden vej. Istedet for de der håbløse forsøg på at underflyve vort feminiserede samfunds middelmådighedsradar med raketskud ,hvor de potentielle genier er på niveau før 1943 Peenemunde,kan de samme færdigheder,hvis der er nogen,bruges til atomaffaldsbrændere. De fleste af suppeforsøgene behøver ikke være radioaktive og kan koges med vindmøllekraft.. Med lidt forsigtighed opdager de magthavende ikke engang hvad der er gang i.

 • 1
 • 6

Loven giver også til enhver tid myndighederne bemyndigelse til 'uden retskendelse (at få red.) adgang til operatørens anlæg, virksomhed eller øvrige lokaliteter ...

Var der ikke politisk gang i at få dette uvæsen reduceret? Embedsmændene fortsætter bare som sædvanlig med at give dem selv mere magt uden nogen kontrol.

 • 4
 • 0

NASA ESA med flere vil nok gerne beholde deres imaginære forskning og modtage uanede midler uden indblanding fra nysgerrige videnskabsfolk som ikke er med på diverse finanslove og som kunne risikere at bevise at NASAs forskning er det rene science fiction. Tænk hvis nogen tog et kamera med der op og med en ikke forvrængende linse og viste at horisonten er vandret! Ballon eksperimenter viser nemlig at jorden ikke krummer... shh jorden er flad :) Så det skal være besværligt og dyrt, og true jer med fængsel som prøver at lave den slags forskning.

 • 0
 • 4

NASA ESA med flere vil nok gerne beholde deres imaginære forskning og modtage uanede midler uden indblanding fra nysgerrige videnskabsfolk som ikke er med på diverse finanslove og som kunne risikere at bevise at NASAs forskning er det rene science fiction.

Uhm. Det er nu ikke meget, NASA får. Det har skiftende præsidenter siden månelandingen sørget for (månelandingen var en koldkrigsbeslutning, ikke en videnskabelig beslutning).

Og det med science fiction, er da nok ret modsat af virkeligheden. Jeg synes at kunne huske NASA sendte en robot eller to til Mars. Men det er nok bare en conspiracy også.

Måske du skulle studere emnet lidt nærmere, og fra videnskabelige sites, ikke kreationisme sites, forstås.

Hvis du vitterligt mener, at jorden er flad, så bør du undgå at bruge GPS systemer, for så virker de ikke (iflg. din fladjordslogik). En lidt mærkelig verden at leve i, hvor det virker for alle andre end dig, er det ikke.

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten