Smitsomme bakterier går i dvale og vågner på ny

Illustration: Wikipedia

Naturen er forunderlig. Sygdomsfremkaldende bakterier er indrettet til at beskytte sig, så de kan overleve angreb. Det er derfor, at de sommetider udvikler antibiotika-resistens, så medicinen ikke virker.

Skrækscenariet er, at lægerne en dag ikke længere kan behandle harmløse infektioner. Dét gør et overraskende fund af forskere på Københavns Universitet ekstra interessant.

Forskerne har undersøgt, hvorfor et fåtal af bakterier (herunder E. coli) er i stand til at modstå antibiotika: De går i dvale og vågner op til dåd, når antibiotikakuren er ude af kroppen igen.

Antibiotika overser sovende bakterier

Antibiotika er rettet mod bakteriecellens evne til at vokse, og derfor virker medicinen ikke på de bakterier, der går i dvale, fortæller forskningsleder Kenn Gerdes i en pressemeddelelse:

»Bakterien i dvale er ikke resistent. Den er blot midlertidigt tolerant, fordi den standser sin vækst og dermed kan den overleve virkningen af antibiotikummet.«

Læs også: Fynsk bioreaktor fjerner medicinrester fra spildevandet

Genetisk er der ikke forskel på dvale-bakterien og andre bakterier i samme gruppe, og man kan endnu ikke opsætte regler for, hvilke bakterier der går i dvale og overlever antibiotikummet, og hvilke der ikke gør.

Antibiotika skal ramme enzymet

Men man har fundet ud af, at der findes et enzym i de sovende bakterier, som starter dvaletilstanden, der gør bakterierne i stand til at gemme sig.

Læs også: Sæbe preller i stigende grad af på sygdomsfremkaldende bakterier

Og hvis man kan udvikle et antibiotikum, der kan ramme det enzym, kan man bekæmpe de hvilende bakterieceller, siger professor Kenn Gerdes:

»Enzymet udløser nemlig et såkaldt ’overlevelsesprogram’, som næsten alle sygdomsfremkaldende bakterier benytter sig af for at overleve i naturen og modstå antibiotika i kroppen. Det ville være et stort fremskridt, hvis man kunne udvikle et antibiotikum, der rammer netop det generelle program,« siger han.

Forskningsresultatet er netop offentliggjort i tidsskriftet Science Signaling.