Smelterekord: Over halvdelen af Grønlands indlandsis smeltede nedefra i 2010

Det hidtil største areal af indlandsisen i Grønland blev sidste sommer ramt af afsmeltning, hvor indlandsisen smelter nedefra på fladen, der vender ned imod fjeldet. Hele 52 procent af indlandsisen smeltede på denne måde, hvilket svarer til 950.000 kvadratkilometer. Det er et dobbelt så stort område som i 1972.

Det fremgår af nye forskningsresultater, som præsenteres af den danske arktiske klimaforsker Sebastian H. Mernild på et videnskabeligt møde i Colorado. Det skriver dagbladet Information.

»I 2007 havde vi rekordafsmeltning, og i 2010 har vi haft det igen. Der er kortere imellem rekordværdier end tidligere, og inden for de seneste tre-fire årtier har vi set større variation i måledata og flere ekstreme værdier end før,« siger den danske forsker til avisen.

I 2010 smeltede 52 procent af Grønlands indlandsis nedefra. Det tal er det højeste siden 1972. Illustration: Nasa

Sebastian Mernild mener, at de store udsving kan være et tegn på, at balancen i systemet af is og varme er ved at tippe, det såkaldte tipping point. Ved tipping point forudser forskeren, at der vil ske hurtige og dramatiske ændringer i systemet, som ikke kan ændres. Det vil med andre ord sige, at indlandsisen i Grønland pludselig kan smelte meget hurtigere, end den har gjort hidtil.

»Om vi med de forandringer, vi ser i indlandsisen, allerede har passeret tipping point, er svært at sige. Men tendensen peger kun i én retning: Mod mere ekstreme forhold. Og vi er gang på gang blevet overraskede,« siger Sebastian Mernild til Information.

Sebastian Mernild har tidligere udgivet et paper, hvori han forudser, at det økologiske og meteorologiske system i Grønland vil nå sit tipping point, og at indlandsisen vil smelte væk i 2040.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Er det ikke netop et stabilitetskriterie at iskappens temperatur er 0C ved grundfjeldet og der altid er flydende vand under iskapperne, med mindre iskappen tager på i masse?

 • 0
 • 0

Påpege, at det er 52 % af arealet, der er begyndt at smelte nedefra, så man ikke tror, at det er 52 % af den samlede mængde is (rumfang), der er smeltet.

Jeg blev i hvertfald lidt forvirret først.

Det er interessante er heller ikke, hvor meget der smeltede af, men om mængden var større end, den mængde ny sne, der blev tilført. Hvis der tilføres mere nyt materiale end, der bortsmelter, eller der tilføres mindst lige så meget, så er alt jo godt.

Mvh Tine- der sidder og fryser og derfor ikke (vide anden artikel) lige er GW-troende. ;-)

 • 0
 • 0

Afsmeltning målt i kvadratkilometer. Bortsmeltning af en enorm ismasse på 30 år - hvilket må kræve en tilsvarende enorm lokal energitilførsel.

Mon ikke den gode Mernild mener at "tipping point" nås om 30 år? Og at den efterfølgende irreversible afsmeltning vil strække sig over adskillige århundreder?

 • 1
 • 0

Den gode nyhed (for danskerne især) er, at vandet i verdenshavene ikke er steget synderligt, hvilket selvfølgelig medfører, at når al indlandsisen er smeltet, vil verdenshavene være steget 2 * ikke synderligt

 • du har ret! Forklaringen er måske, at isen i virkeligheden er [b]fordampet[/b]? :)
 • 0
 • 0

Det hidtil største areal af indlandsisen i Grønland blev sidste sommer ramt af afsmeltning, hvor indlandsisen smelter nedefra på fladen, der vender ned imod fjeldet. Hele 52 procent af indlandsisen smeltede på denne måde, hvilket svarer til 950.000 kvadratkilometer. Det er et dobbelt så stort område som i 1972.

Så må grundfjeldet jo blive opvarmet af noget, der i hvert fald ikke er solen. Har han været derinde for at se efter? Og jeg vil da også lige henlede opmærksomheden på, at 950.000 kvadratkilometer is intet siger om hvor meget is, der er smeltet.

 • 0
 • 0

Jeg må medgive, at artiklen med rette giver anledning til morsomme kommentarer. Det er sådan, at tempererede gletchere (bl. a. i Alperne) flyder på en vandfilm, fordi bunden ligger på tryk/smeltepunktet. Modsat er arktiske gletchere frosset ved overgang til fjeld. Det er definitionsforskellen på disse gletchere. At en meget stor del af Grønlands iskappe har skiftet karakter er foruroligende, da tempererede gletchere flyder meget hurtigere end polære og derfor kan isen meget hurtigt nå "the point of no return". NB Der har altid været tempererede gletchere i Grønland, men de har udgjort en meget lille del af arealet.

 • 0
 • 0

Jeg må medgive, at artiklen med rette giver anledning til morsomme kommentarer. Det er sådan, at tempererede gletchere (bl. a. i Alperne) flyder på en vandfilm, fordi bunden ligger på tryk/smeltepunktet. Modsat er arktiske gletchere frosset ved overgang til fjeld. Det er definitionsforskellen på disse gletchere. At en meget stor del af Grønlands iskappe har skiftet karakter er foruroligende, da tempererede gletchere flyder meget hurtigere end polære og derfor kan isen meget hurtigt nå "the point of no return". NB Der har altid været tempererede gletchere i Grønland, men de har udgjort en meget lille del af arealet.

Da der ikke kan trænge varme ned igennem flere km is, så må varmen komme nede fra. Hvorfor bliver jordskorpen ligenu varmere? Og hvorfor forsvinder isen på Island ikke før end på Grønland?

Artiklen virker meget meget rodet. Og poppet, som popkorn.

 • 1
 • 0

Endnu engang bliver man forbløffet over de resultater man præsenteres for i forbindelse med forskning i global opvarmning herunder isafmeltning. Enten er forskningen forbavsende ringe, eller også er formidlingen det. I stedet for store overskrifter kunne følgende data være interessante. Hvad er omslagstemperaturen, hvor kommer energien fra, er det virkeligt muligt at lave en så stor temperaturgradient gennem 3 km is på bare en sommer. Målte temperaturer ville være dejligt at se. For nuværende ligner det for mig humbug, eller det evindelige problem, at få fokus på sin forskning for at få penge til at fortsætte. Fik forresten en rigtig god latter over kommentar 2, og det er jo ikke så ringe endda.

 • 0
 • 0

[quote]Det er sådan, at tempererede gletchere (bl. a. i Alperne) flyder på en vandfilm, fordi bunden ligger på tryk/smeltepunktet.

Da der ikke kan trænge varme ned igennem flere km is, så må varmen komme nede fra. [/quote]

Peter Madsen har vist givet en del af forklaringen: Smeltepunktet er blandt andet afhængig af trykket.

Jeg så en udsendelse over Discovery Channel i sidste måned, hvor en gruppe forskere lavede et forsøg med at dække isen til med hvid dug. Det var både besværtligt, dyrt og brugte for meget CO2, men det virkede. Deres fokus var på smeltevandssøer på indlandsisen. Disse opstår når overfladen bliver for varm. Så smelter noget af isen og efterlader snavs og sten tilbage, som nemmere bliver opvarmet af solen, der derved forøger smeltningen af overfaldeisen. Smeltevandssøer medfører dels at der dannes vandløb på overfladen, der er med til både at sprede afsmeltningen og erodere den is, de strømmer hen over, og dels hjælper vandet i søen med at smelte isen underneden. Det kan i grelle tilfælde skabe en gennemsmeltning til grundfjeldet, hvorved søen pludselig tømmes sammen med det vand, der eventuelt tilstrømmede søen fra overfladevandløb. Alt det vand, der rammer grundfjeldet, får isen der til at smelte og danner derved en tempereret gletcher-tilstand i et ellers polar område.

Artiklen virker meget meget rodet. Og poppet, som popkorn.

Det er ikke nemt at gennemskue præcis hvad der menes. Det kræver en del af læseren at danne sig et klart billede. Det burde journalisten have gjort for os.

 • 0
 • 0

Hvis man tager tallene fra Wikipedia, så skulle der være 2,800,000 km3 is på Grønland. Hvis der smalter smelter 239 km3 om året så vil det vare 11,715 år før isen er smeltet. Med et areal på 1,700,000 km2 så forsvinder der i middel 14 cm om året. Fra min egen tur op på indlandsisen i 1979 og 1981 ved jeg, at nedbøren ved Dye 3 var ca. 70 cm is om året. Til sidst skal vi jo huske at Grønland er som et 'badekar', med bjerge langs kysten og lavt på midten. Selv om isen glider hurtigere, så er der stadig et begrænset antal 'åbninger' i kanten på 'badekaret'.

 • 0
 • 0

Jeg sidder her og kommer i tanke om at, det ville måske være meget bedre, hvis al isen smeltede.Lige nu er det jo kun til at køre hundeslæde på, hvis det var væk, ville der jo være plads til minedrift og alle 75000 grønlænder kunne få et job, nu hvor der ikke er så meget fiskeri. MVH Toni.

 • 1
 • 0

Sikke en masse misforståelser i kommentarerne. Men artiklen er også kringlet.

 • Det er ikke 52% af is-volumen, der er smeltet. Det er 52% af arealet, der nu smelter nedefra (om sommeren)

 • At smelte nedefra betyder, at der er vand under gletscheren. Det skyldes kombinationen af jordens varme, trykket fra isen, smeltevand fra overfladen og iskappens temperatur. Is kan sagtens smelte ved mindre end 0C, bare trykket er stort nok.

 • Når isen smelter nedefra betyder det, at gletscherne flyder meget hurtigere. Normalt er polare gletschere frosset fast til grundfjeldet og bevæger sig kun langsomt, og næsten ikke om vinteren. Jo hurtigere gletscherne flyder, jo hurtigere sender de isbjerge ud i havet, hvilket er med til at øge afsmeltningen.

 • Man kan finde ud af, om isen smelter nedefra ved at måle formindskelsen i tykkelsen af iskappen og sammenligne det med, om der er sne eller is på overfladen. Hvis der er sne, og kappen bliver tyndere, smelter isen nedefra.

 • 0
 • 0

Ifølge Information (JSN) er der afsmeltet 510 km3 vand alene fra Indlandsisen i 2010, hvilket skulle betyde 1,41 mm vandstigning efer min regnestok.

I august 2010 lå havenes vandstand 5 mm under 2009 niveau, så det er svært at forestille sig hvor de 510 km3 er blevet af... Så den gode forklaring er at det smelter nedefra... det gælder om at smede medens jernet er varmt synes at være moralen i klimasammenhæng.

Dertil kommer de sædvanlige ca. 240 km3 ved gletsjerkælvning, så den samlede vandstandsstigning burde give 2,08 mm

Der er kun en mulig forklaring tilbage, de grønlandske flaskevandssælgere har en rimelig god forretning. Gu' ved om sælstyret er klar over denne lukretive forretning

BTW... hvor meget forsvinder der op i atmosfæren i forbindelse med sublimation (fordampning direkte fra fast stof til vanddamp) ?

 • 0
 • 0

hvis det ikke er godt nok, kan man prøve denne:

Det jeg mener er, at du i et plot med en klar stigende tendens i vandstandsstigningen vælger to enkelte målinger, som isoleret set viser en vandstandssænkning. Det er selektiv læsning.

 • 0
 • 0

"* At smelte nedefra betyder, at der er vand under gletscheren. Det skyldes kombinationen af jordens varme, trykket fra isen, smeltevand fra overfladen og iskappens temperatur. Is kan sagtens smelte ved mindre end 0C, bare trykket er stort nok."

Der hvor smeltevandet løber ud, er trykket nok 1 atm. mellem venner. Eller sprøjter vandet op i store kaskader og fryser til is ?

 • 0
 • 0

I følge Mernild var afsmeltningen i 2007 på 523 km3/år.

Spørgsmål: hvilken vandmåler bruger man ? (Hvormeget er skøn ?)

Og i februar 2010 skrev Mernild følgende om afsmeltningen:

"However, a full understanding and description of the interacting processes that link climate to ice sheet dynamics and ice discharge are still incomplete."

Jamen, jamen så er grundlaget for yderligere "forskning" på plads !

Kan den varme undergrund ikke udnyttes - ligesom på Island ?

 • 0
 • 0

Kan den varme undergrund ikke udnyttes - ligesom på Island ?

Jo, det er bare et spørgsmål om at bore langt nok ned, ligesom alle andre steder på kloden. Der er mig bekendt ikke særlig geotermisk aktivitet på Grønland.

 • 0
 • 0

Det er i hvert fald ikke 52 % af den samlede mængde, for så skulle verdenshavene være steget med ca 4,5 meter. Da vandstanden i verdenshavene ikke er steget målbart, så sover jeg ganske rolig. Det ville være passende om der blev lagt beviser frem sammen med påstandene.

 • 0
 • 0

Spørgsmål: hvilken vandmåler bruger man ?

Formentlig bruger man satellitbaseret højdemåling af isens overflade, hvorefter man kan beregnevolumentabet, når man har en tidsserie.

 • 0
 • 0

[quote]Spørgsmål: hvilken vandmåler bruger man ?

Formentlig bruger man satellitbaseret højdemåling af isens overflade, hvorefter man kan beregnevolumentabet, når man har en tidsserie.[/quote]

Der hvor det tankespindet knækker er at isen starter som sne, det vil sige at overfladen falder sammen underomdannelsen fra sne til is, uden at vand indholdet ændres. Selvom isen tør i overfladen, så fryser vandet igen nede i den kolde sne. Hvis der er en katastrofal virkning af CO2 så er denne artikel og denne "forskning" skadelig for videnskabens troværdighed, og dermed forringes politikkernes handlemuligheder.

 • 0
 • 0

Der hvor det tankespindet knækker er at isen starter som sne, det vil sige at overfladen falder sammen underomdannelsen fra sne til is, uden at vand indholdet ændres. Selvom isen tør i overfladen, så fryser vandet igen nede i den kolde sne.

Og du antager naturligvis, at der ikke er taget højde for dette, eller at målingerne ikke er sammenlignes med samme tidspunktet hvert år...

 • 0
 • 0

til Erik Cederstrand for at gide blive ved med, sagligt at tilbagevise de mere eller mindre tåbelige "der forsvinder nok ikke noget is" alligevel argumenter.

mvh Flemming

 • 0
 • 0

er det virkeligt muligt at lave en så stor temperaturgradient gennem 3 km is på bare en sommer.

En gletscher i ligevægt (årlig afsmeltning = årlig tilførsel af sne) er kendetegnet ved, at sneen ophober sig på toppen og isen smelter i bunden. Det er det, der får den til at bevæge sig.

Det er altså ikke på Summit i 3 km's højde, at afsmeltningen (og bundsmeltningen) foregår, men derimod i randen, hvor isen er tyndere.

 • 0
 • 0

Da der ikke kan trænge varme ned igennem flere km is, så må varmen komme nede fra.

Jo - det kan det godt - hvis smeltevand løber ned i bunden af isdækket.

Mvh Søren

 • 0
 • 1

Da der ikke kan trænge varme ned igennem flere km is, så må varmen komme nede fra.

Jo - det kan det godt - hvis smeltevand løber ned i bunden af isdækket.

Mvh Søren

 • 0
 • 0

Rigtigt tydeligt er det nu ikke - satellitmålingerne måler højden (på havoverfladen), med orbit som reference - altså ikke i forhold til jordskorpen.

Det fremgår derfor ikke om vandet stiger fx omkring Danmark.

Havoverfladen er nu engang vores reference for højder - højder på land måles i forhold til middelvandstanden. Jeg forstår ikke, om du dermed antyder, at stigningen i vandstanden skyldes, at jordskorpen globalt set hæver sig. Det er i så fald nyt for mig.

Der er et ganske fint kort på samme hjemmeside, som viser fordelingen af stigningen på et verdenskort: http://sealevel.colorado.edu/maps.php

 • 0
 • 0

@Erik Cederstrand svarer:

"Formentlig bruger man satellitbaseret højdemåling af isens overflade, hvorefter man kan beregnevolumentabet, når man har en tidsserie"

Svar: Højdemåling pr. satellit er ikke nok. Man må også kende nedbøren og den aktuelle kompression af isen. Desuden må man have en model, der medtager hulrumsdannelse. Mon ikke usikkerheden på dette foretagende er omkring 50 % = et kvalificeret gæt.

Jeg har set billeder af Mernild (eller kolleger), der med en stav måler vandstanden i diverse udløb. Men det er det rene nonsens. De kan ikke stå der hele året og i alle udløb.

Størrelsen af afsmeltning varier. Mernild anfører følgende:

2007: 523 km3/year 2005: 392 km3/year 2003: 477 km3/year

Stigningstakten er beregnet til ca. 50 km3/year.

@Svend Erik Hendriksen

Dit regnestykke holder ikke. Der har jo altid været en afsmeltning og en ballance uden at vandstanden de sidste 100 år er steget. (Du kunne ligesågodt regnet på udløbet fra Amazons, Ganges, Nilen osv.)

Det afgørende er stigningstakten, som Mernild har bereget/skønnet til at være omkring (+/- 75% ?) 50 km3/år.

Den udregning du laver for vandstanden er der for ca. en 10 års-periode (sådan da).

 • 0
 • 0

@Flemming Rasmussen

Yeahhhh man ! Hvad er dit faglige bidrag til debatten ???????????

 • 0
 • 0

Interessant kort, du henviser til (http://sealevel.colorado.edu/maps.php). Jeg kan dog ikke få det til at passe, med et område jeg kender til. Hvis du ser den Botniske Bugt. Ifølge kortet i din link, er stigningstakten 6mm/år. Det er dog således, at landhævningen er ca. 8mm/året som følge at isens tilbagetrækning fra sidste istid. Så enten stiger vandstanden 6+8mm. Eller de måler på jorden, og tillægger dette vandet. Begge tilfælde er nonsens. Nu skal du ikke forsvare Colorado Universitet; men deres kort bæger lidt præg af over-ivrig interpolering til den side, som sikrer deres fortsatte existens.

 • 1
 • 0

[quote]Da der ikke kan trænge varme ned igennem flere km is, så må varmen komme nede fra.

Jo - det kan det godt - hvis smeltevand løber ned i bunden af isdækket.[/quote] Det kræver at der er hul hele vejen ned. Det indvendige af isen er stadig kold efter sidste istid, så noget må genfryse inden at det når bunden.

 • 0
 • 0

[quote]Der hvor det tankespindet knækker er at isen starter som sne, det vil sige at overfladen falder sammen underomdannelsen fra sne til is, uden at vand indholdet ændres. Selvom isen tør i overfladen, så fryser vandet igen nede i den kolde sne.

Og du antager naturligvis, at der ikke er taget højde for dette, eller at målingerne ikke er sammenlignes med samme tidspunktet hvert år... [/quote]

Det er ikke sikkert at sneen er lige stiv hvert år. Sne som er dannet ved meget lave temperature er tynde nåle, som ligger løst, ved højere temperature så bliver sneen nogen hårde korn, og ligeunder frysepunktet så bliver sneen dejlig blød. Man kan derfor ikke regne med at sneen falder ligemeget sammen hvert år.

 • 0
 • 0

Ja- det kunne godt være rigtigt, for da boringen inde på indlandsisen nåede bunden var der vand. Jeg kunne endda tro at al isen var smeltet i bunden, men det siger intet om opvarmning eller afsmeltning. Hvis smeltningen er øget, hvad artiklen ikke direkte taler om, så må det jo være varmen nedefra der er øget, og det giver jo nogle helt andre aspekter. Artiklen virker som fiskeri i rørte vande. Man må håbe at artiklen indeholder mere substans end dette uddrag.

 • 0
 • 0

man antager at grundfjeldet nok næppe er gået op i temperatur, at luftens temperatur nok heller ikke kan trænge igennem et par kilometer sne/is samt at evt smeltevand fra overfladen nok ej heller kan trænge igennem, så er der vel kun forøget masse der kan resultere i forøget afsmeltning.

Da luften nok ikke er blevet tungere, så må det vel være sne/isdækket der er vokset.

Nogen der kan være så venlig at fortælle hvor jeg går forkert ?

M

 • 0
 • 0

Nej, ikke forstået - jeg antyder at jordskorpen hæver sig - det er ikke det samme; men heller ikke nødvendigvis forkert.

Nej, men i modsætning til teorien om vandstigningen er din teori indtil videre fuldstændig blottet for understøttende data.

 • 0
 • 0

(Var for langsom til at redigere ovenstående...)

Hvis havoverfladen er referencen, kan samme ikke stige (eller falde). Sætningen giver ingen mening i forhold til dine tidligere indlæg.

Havoverfladen stiger i forhold til satellitternes bane, og dermed i forhold til Jordens centrum. Det er det kortet i linket viser. Under forudsætning af, at landjorden forbliver hvor den er, må vandstanden nødvendigvis stige i forhold til landjorden.

Nej, ikke forstået - jeg antyder at jordskorpen hæver sig - det er ikke det samme; men heller ikke nødvendigvis forkert.

Der er masser af steder med landhævning og landsænkning pga. bjergkædedannelse, vulkansk aktivitet eller dekomprimering, f.eks. Himalaya, Yellowstone eller Botniske Bugt som nævnt i et andet indlæg. Men i modsætning til teorien om vandstigningen er din teori om global landhævning indtil videre fuldstændig blottet for understøttende data.

 • 0
 • 1

Men i modsætning til teorien om vandstigningen er din teori om global landhævning indtil videre fuldstændig blottet for understøttende data.

Ikke alene er den blottet for understøttende data, den er modsagt af data.

Der måles på mm-niveau med både VLBI og GPS netværk og ingen af dem har set skyggen af en sådan "global landhævning".

Ikke dermed sagt at ting ikke flytter sig.

Der er folk der regner på hvor meget stillehavets volumen som funktion af vandstand ændrer sig af tektoniske årsager, men da de fleste ændringer er på tværs af vandoverfladen frem for parallele med den, er effekten ikke ret stor.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Jeg tillægger dig følgende intilligente indndspark PHK uden at være sikke på at det det var dig der påpegegede at indlandsisens masse gav en forøgelse i tyngdekraften således at det omgivende vands overflade/dybde/højde i havene der omgav en sådan masse ville påvirkes deraf.

 • 0
 • 0

Forkerte paastande i resumeet/artiklen - beklageligt, at journalisten ikke kunne traekke det korrekte ud af den ellers gode artikle fra avisen Information.

I resumeet staar: 52 procent af Grønlands indlandsis smeltede i 2010 nedefra, hvilket er ny rekord. Forskerne frygter, at balancen mellem is og varme er ved at tippe så drastisk, at indlandsisen er væk inden for 30 år.

Det rigtige er: - 52% af indlandsiden har vaeret udsat for overfladesmeltning i sommeren 2010. - Indlandsisen er paa ingen maade vaek om 30 aar. Det vil tage omimod 8000-10000 aar med det nuvaerende klima, men tipping point (irreversible processer) vil i foelge vores klima- og ismodeller indtraedde i begyndelsen af 2040'erne.

 • 0
 • 0

Tak for din korrektion af ing.dk's version af jeres resultater - der er trods alt en forskel der er værd at nævne ;-).

Teknisk set skulle hele denne tråd nok slettes, men må jeg foreslå at journalisten i stedet indsætter en kommentar i starten der fortæller at han har begået en alvorlig fortolkningsfejl og at det efterfølgende er noget regulært vås ?

Jeg venter spændt.

M

 • 0
 • 0

Det faglige niveau ligger langt over Ingeniøren's. Pinligt. Pinligt.

Et par udsnit fra Information:

Mark Flanner, klimaforsker ved Michigan University, har netop i tidsskriftet Nature Geoscience offentliggjort et studie, der bekræfter, at de skrumpende is- og snearealer - af forskere kaldet kryosfæren - på den nordlige halvkugle har medført en klart reduceret evne til at reflektere solenergien. Mere præcist en reduktion af refleksionen pr. kvadratmeter på godt 10 pct. siden slutningen af 1970’erne.

Albedoen er en overflades evne til at reflektere solenergien, og når tør sne afløses af våd sne på grund af opvarmningen, eller når en hvid overflade ved smeltning afløses af en mørk overflade, så opsuges en større del af energien og giver øget opvarmning, der fører til forstærket afsmeltning osv. - processen er således selvforstærkende.

»Ifølge vore modeller vil Mittivakkat-gletscheren miste 85 pct. af sin samlede masse på grund af forstærket afsmeltning, hvis de nuværende klimaforhold fortsætter,« siger Sebastian Mernild.

Konklusionen er, at udviklingen simpelthen er meget svær at forudsige.

Det sidste er godt nok: Det er svært at spå, - især om fremtiden. Piet Hein

 • 0
 • 0

Indlandsisen er paa ingen maade vaek om 30 aar. Det vil tage omimod 8000-10000 aar med det nuvaerende klima, men tipping point (irreversible processer) vil i foelge vores klima- og ismodeller indtraedde i begyndelsen af 2040'erne.

Et par interessante klip:

The rare melt features in the GISP2, central Greenland deep ice core have decreased in frequency over the most recent 7000 years. Calibration of this change in melt frequency against modern spatial variation of melt frequency and temperature in central Greenland, and against modern temporal variability of temperatures in central Greenland, indicates that mean mid-summer temperatures have cooled over the most recent 7000 years, probably by slightly more than 1¡C if variability of summer temperatures has not changed. Comparison to GRIP isotopic records from central Greenland and to the melt record from the Agassiz ice cap, Arctic Canada, suggests some seasonal and regional coherence for this cooling signal, as well as for a cold event about 8000-8500 years ago.

http://www.gisp2.sr.unh.edu/GISP2/Contri_S...

The warming at the end of the last glaciation was characterized by a series of abrupt returns to glacial climate, the best-known of which is the Younger Dryas event. Despite much study of the cause(s) of this event and the mechanism(s) by which it ended, large questions remain. Oxygen-isotopic data from Greenland ice cores suggest that the Younger Dryas ended abruptly, over a period of about 50 years. Moreover, ice-core dust concentrations suggest that the Younger Dryas may have ended in just 20 years or less. This extremely short timescale places severe constraints on the mechanism(s) of the transition.

 • 0
 • 0

Når isen smelter på "den forkerte side" er det ikke lufttemperaturen der alene er stigende , det må så være grundfjeldet/undergrundens temperatur der også stiger , påvirket af en forhøjet jordskorpetempetatur . Kan det have et sammenhæng med nogle føromtalte ændringer i at jordens flydende kernemasse har ændret strømningsretning og derved i højere grad rammer undergrunden på nordpolkalotten .??

 • 0
 • 0

Den gode nyhed (for danskerne især) er, at vandet i verdenshavene ikke er steget synderligt, hvilket selvfølgelig medfører, at når al indlandsisen er smeltet, vil verdenshavene være steget 2 * ikke synderligt - hvilket igen er forsvindende lidt.

For I er der vel stadig.... hallo.. hallo.o..

Vrøvl- men artikelen er heller ikke for klar.

Meningen er selvfølgelig -og forhåbentlig da- at der hen over indlandsisens samlede AREAL, ikke volumen, er foregået afsmeltning mod fjeldet.

Det skumle i dette er at afsmeltningen så kan komme til at gå væsentlig hurtigere fordi mekanismerne omkring gletschermøller, nedstrømning af vand under isen og efterfølgende smeltning nedefra har været undervurderet.

Isen er åbenbart så varm at den er i ustabil balance mod fjeldet.

mvh Jens Nyborg

 • 0
 • 0

Den forøgede afsmeltning af isen på bl.a. Grønland og Nordpolen kan skyldes varme, der strømmer ud fra aktive vulkaner, der befinder sig under grønlandsisen og Nordpolen.

Hilsen fra Louis Nielsen

 • 0
 • 0

Der kan forekomme sort humor i det efterfølgende: Vi har en global opvarmning. Den startede da sidste istid sluttede for ca. 11.000 år siden. Den vil sansynligvis fortsætte til næste istid begynder påny. PS: For de politisk korrekte: Sort humor = humor af ikke kaukasisk oprindelse. Mvh. Jan

 • 1
 • 0

@Louis Nielsen

[b]Hele artiklen i Ingeniøren er en fuser.[/b]

Det er 52% af overfladen mod atmosfæren, der smelter fordi tøsæsonen pga. klimaændringer starter 40 dage tidligere og slutter 30 dage senere end førhen. Processen forstærkes af nedsat albedo for tø-is. Fortsætter det nuværende afsmeltningstempo, vil indlandsisen være væk om 8000 år og ikke de 30 år, som der fejlagtigt står i artiklen.

Læs indlægget fra Mernild.

Michel Berggren skrev:

Teknisk set skulle hele denne tråd nok slettes, men må jeg foreslå at journalisten i stedet indsætter en kommentar i starten der fortæller at han har begået en alvorlig fortolkningsfejl og at det efterfølgende er noget regulært vås ?

Jeg venter spændt.

Det er desværre ikke sket , så sagesløse, der læser artiklen og ikke læserbrevene, bliver fortsat misinformeret.

 • 0
 • 0

.......hylekoret ( som jeg iøvrigt mener har ret)vil jeg anbefale redaktionens medlemmer ( og en del af hylekoret)at læse artiklen

Matematik for 9. klasse fortalt i 37 videoer :o)

og derefter øve sig med disse 37 vidioer således at procenter og brøker bliver rygmarvsstof.

For det er for dårligt at man hele tiden skal krumme tæer over for dårlig talbehandling i et fagblad for talnørder ;o)

God læselyst :o)

 • 0
 • 0

Kunne medårsagen til smeltningen være varm fugtig luft hvis fugt kondenserer.

Resultat:

 • Varm luft smelter is
 • Den varme fugt (fra luften) smelter is (ved luft-plus-dage)
 • [b]Nyt: Den kondenserede fugt løber med den smeltede is[/b] (ved luft-plus-dage)

Det sidste punkt kunne gøre at der løber mere smeltevand end man måske forventede?

-

Grønlandsisen (og arktis) er, sålænge den er der, en gigantisk affugtningsmaskine.

 • 0
 • 0

Se dog på kurverne for havniveau i:

1) Højere oppe i tråden henvises til: http://sealevel.colorado.edu/index.php som strækker sig over 18 år og summeres med en lineær stigning af havsniveau med 3,1 mm/år.

2) I en nyere tråd henvises til: http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1105/110... som strækker sig over 800 000 år, hvor havsniveauet har svinget op og ned omkring 100 m.

Selv helt uden matematisk viden burde man indse betydningen af måleperiodens længde, og undlade estimater for noget man [University of Colorado] ikke har en fysisk forklaring til.

Mvh Tyge

 • 0
 • 0

07.24.12, Satellites See Unprecedented Greenland Ice Sheet Surface Melt: http://www.nasa.gov/topics/earth/features/... Citat: "... On average in the summer, about half of the surface of Greenland's ice sheet naturally melts. At high elevations, most of that melt water quickly refreezes in place. Near the coast, some of the melt water is retained by the ice sheet and the rest is lost to the ocean. But this year the extent of ice melting at or near the surface jumped dramatically. According to satellite data, an estimated 97 percent of the ice sheet surface thawed at some point in mid-July. ... This extreme melt event coincided with an unusually strong ridge of warm air, or a heat dome, over Greenland. The ridge was one of a series that has dominated Greenland's weather since the end of May. "Each successive ridge has been stronger than the previous one," said Mote. This latest heat dome started to move over Greenland on July 8, and then parked itself over the ice sheet about three days later. By July 16, it had begun to dissipate. ... [b]"Ice cores from Summit show that melting events of this type occur about once every 150 years on average. With the last one happening in 1889, this event is right on time," says Lora Koenig, a Goddard glaciologist and a member of the research team analyzing the satellite data.[/b] "But if we continue to observe melting events like this in upcoming years, it will be worrisome." ..."

 • 0
 • 0

.19. maj 2014, Grønlands indlandsis smelter hurtigere end ventet. Ny kortlægning viser, at en større del af den grønlandske indlandsis end tidligere antaget ligger under havets overflade og derfor vil smelte, når det kommer i kontakt med varmt havvand. http://ing.dk/artikel/groenlands-indlandsi... (ovenstående betyder at smeltningen ikke vil give så meget havstigning, men det vil give en masse koldt smeltevand ovenpå havets saltvand...)

23. marts 2015, Mystisk havfænomen kan give ekstremt klima i Danmark. Indlandsisen smelter, og det ændrer på havstrømmene i det nordlige Atlanterhav. Derfor kommer vi til at få mere ekstremt vejr i Europa og USA i fremtiden, siger forskere. http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/m... Citat: "... Det kolde område syd for Island laver rod i denne globale varmefordeler. »Problemet med dette kolde område er, at det består af koldt ferskvand. Da ferskvand er lettere end saltvand, vil det ikke synke til bunds, men lægger sig som et låg over de globale havstrømme syd for Island. Det betyder at hele bevægelsen i havstrømmene aftager. Derfor har vi forskere været meget interesserede i at finde ud af, hvorfor dette kolde område overhovedet findes, og hvorfor det bliver ved med at blive større,« forklarer Jason Box. ... Undersøgelser viste, at havstrømmene i Atlanterhavet aldrig har været svagere, end de er i dag, og at det siden 1970’erne er gået hastigt ned ad bakke. »Klimaforandringerne har været med til at svække de atlantiske havstrømme dramatisk, og det ser ud til, at det kommer til at blive endnu mere markant i fremtiden,« siger Jason Box. ..."

-

Det er dog i modstrid med følgende?:

-

29 March 2010, BBC News: Gulf Stream 'is not slowing down': http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/... Citat: "...Between 2002 and 2009, the team says, there was no trend discernible – just a lot of variability on short timescales...The NOC team now has a chain of instruments in place across the Atlantic, making measurements continuously. "In four-and-a-half years of measurement, we have found there is a lot of variability, and we're working to explain it," said NOC's Harry Bryden...Professor Bryden's team calculates that their system is good enough to detect a long-term change in flow of about 20% – but it has not happened yet..."

University of Rhode Island. (2014, March 3). Oceanographer refutes claims that climate change is slowing pace of Gulf Stream. ScienceDaily: http://www.sciencedaily.com/releases/2014/... Citat: "...But this is exactly what has been underway at the University of Rhode Island and Stony Brook University for the last 20 years: measurement of the strength of the Gulf Stream....These new results reinforce earlier findings about the stability of Gulf Stream transport based on observations from as far back as the 1930s..."There are variations of the current over time that are natural -- and yes, we need to understand these better -- but we find absolutely no evidence that suggests that the Gulf Stream is slowing down."..."

-

Hvad er rigtigt - sløves Golfstrømmen fra Island mod Europa - eller gør den ikke?

 • 1
 • 1

Yderligere artikelomtaler:

National Oceanography Centre. (2015, March 23). Ocean circulation changing: Ten years of ocean monitoring uncovers secrets of changing UK winters. ScienceDaily: http://www.sciencedaily.com/releases/2015/...

Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK). (2015, March 23). Atlantic Ocean overturning, responsible for mild climate in northwestern Europe, is slowing. ScienceDaily: http://www.sciencedaily.com/releases/2015/...

 • 0
 • 0

Når det bliver varmere heroppe, så smelter isen og strømmen svækkes. Derefter øges isen igen fordi det bliver koldere, og så øges strømmen igen. Det lyder da meget tilforladeligt og ikke alarmerende.

 • 2
 • 9

Derefter øges isen igen fordi det bliver koldere, og så øges strømmen igen. Det lyder da meget tilforladeligt og ikke alarmerende

- passer dog mindre godt med dette:

New NASA measurements of the Atlantic Meridional Overturning Circulation, part of the global ocean conveyor belt that helps regulate climate around the North Atlantic, show no significant slowing over the past 15 years. The data suggest the circulation may have even sped up slightly in the recent past

Kilde:

http://www.nasa.gov/topics/earth/features/...

 • 0
 • 3

"Det er det ikke, da det kan afgøre hvor drastiske midler, der skal tages i brug."

Her Glenn

Det jeg mener er at vi i stedet for hele tiden at se på observationer af alle muligt forhold bør fokusere på hvordan vi kommer i gang med at løse problemerne som vi har forstået dem. I årevis har strategien fra benægterside netop været at holde gang i diskussionen om alle mulige detaljer for på den måde at så tvivl om videnskaben, forvirre offentligheden, paralysere politikerne og forhale handling. Det er ikke bare Svend - han er bare en af de nyttige ...

Vi ved rigeligt til at begynde at handle og det helt overordnede mål er at stoppe brugen af fossiler. Midlet i den globale markedsøkonomi vi befinder os i er at ændre på markedsbetingelserne for energiindustrien som i øjeblikket er og de sidste 100 år har været voldsomt biased til fordel for fossilindustrien. Det er en bredt forstået helt nødvendighed forudsætning for for alvor at vende udviklingen og skal bl.a. ske ved at stoppe for subsidier i energisektoren (jf selveste Lomborg :-)) og ved at lægge skat på forurening (IPCC, IEA, EU, Kyoto, Kina). Andre midler kan være lovgivning vedr luftforurening og energibesparelser, støtte til forskning i rene energiteknologier, omlægning af energii nfrastrukturen, målrettet byplanlægning osv osv.

Men først og fremmest skat på forurening og stop for subsidier for at drive markedet væk fra fossiler. Med den teknologiske og prisudvikling der er for VE vil disse to ting tilsammen lægge fossilerne i graven så hurtigt det er muligt at erstatte energiforsyningen med VE og akraft, eventuelt kul med CCS og andre ikke CO2 forurenende teknologier. Fossiler vil på ingen måden kunne konkurrere på markedet så snart deres privilegier fjernes og dette vil samtidig drive en hastig udvikling i gang inden for transport, landbrug og alle andre fossilbaserede industrier og produktioner.

Disse midler er der stor enighed om. Problemet er hvordan de gennemføres. Hvordan stopper man for subsidierne? Hvordan bliver man enige om en global kulstofskat? Hvad er strategien for gennemførelse af disse midler? Hvem vil stritte imod og hvordan ordner vi dem?

Det bliver svært og modstanden er formidabel. Alene mængden af idioter i USA kan få hjertet til at synke i livet jf den første republikanske præsident kandidat Ted et eller andet og hans jublende tilhængere.

Men i Indonesien har man netop besluttet at stoppe for salg af olie til underpris. I Kina og globalt er kulforbruget stagneret eller faldet. Saudi investerer vildt i solenergi fra ørkenen. Iran forsøger at udvikle et system til social kompensation når man hæver den lave oliepris. Prisen på både batterier, sol og vind styrtdykker. Osv. Drt er noget i gang og det er lige ved man kan tro på at vi kan klare det uden globale aftaler. Det er formentlig også en forudsætning for der kan ske noget.

Så i stedet for at gruble over hvor drastiske midler der er nødvendige må vi hellere bare se at komme i gang nu. Vi ved nok. Det andet kommer hen ad vejen.

 • 3
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten