Smart grid bliver til virkelighed på Færøerne

Med et ceremonielt tryk på en stor rød knap blev Færøernes elforsyning torsdag kl. 8.55 rykket op i en særlig liga - nemlig som øen med verdens første fuldskala smart grid.

Trykket markerede idriftsættelsen af it-systemet Power Hub, som kontrollerer dele af elforbruget hos tre af Færøernes store virksomheder. Systemet kan koble virksomhederne af nettet ved problemer i øernes meget lille og spinkle elnet.

Problemerne i det færøske elnet skyldes ofte skyldes ekstremvejr og betyder, at elforbrugerne årligt må leve med op til flere timers blackout. Sidste gang var for kort tid siden - midt på en konfirmationssøndag.

Det er øens eneste elselskab, SEV, og Dong Energy, der arbejder sammen om projektet, og fra begge sider blev der brugt store ord i dagens anledning:

Færøernes minister for Handel og Industri, Johan Dahl, talte om 'ground breaking technology', og at Færøerne nu kan bidrage til at gøre verden grønnere, mens Dong Energys udviklingsdirektør, Charles Nielsen, kaldte projektet 'en milepæl':

»Der er så mange smarte ord i smart grid-verdenen, men nu begynder nogle af dem at blive en realitet med implementeringen af Power Hub her på Færøerne. Hvis ikke vi kan lykkes med at integrere store mængder vedvarende energi her, hvor der er så gode muligheder, så kan vi heller ikke gå videre i resten af Europa,« sagde han.

Udviklet af Dong

It-systemet Power Hub, som er udviklet af Dong Energy, skal i praksis hjælpe det færøske elsystem med deres dobbelt-udfordring:

 • At undgå blackout i et ø-elsystem, som er uden elforbindelser til omverdenen og derfor skal afhjælpes inden for få sekunder.

 • At få skiftet noget af den hundedyre oliefyrede kraftværks-kapacitet ud med vindkraft.

Frem til i dag blev 60 procent af strømmen til de knap 50.000 indbyggere fremstillet på basis af olie, 35 procent på vandkraft og fem procent på vindkraft.

24 procent vindkraft

Men netop i dag indvies en ny møllepark med fem stk. 900 kW Enercon-møller, som i 2014 får selskab af yderligere 13 stk., der skal bringe vindkraftandelen på Færøerne op på 24 procent. Og som vil stille store krav til elsystemets fleksibilitet på kort tid.

Færøerne har fantastiske vindressourcer, der i styrke matcher placering til havs, og med de høje oliepriser taler vi om tilbagebetalingstider på tre til fire år på vindmølleprojekterne. Det er da tydeligvis også økonomien, der tæller for færingerne, som ikke taler helt så meget om at reducere CO2-udslip.

Et ekstra vandkraftprojekt er også under overvejelse hos SEV på længere sigt.

Power Hub og SEV har til en start indgået aftale med tre virksomheder om at overvåge og om nødvendigt afkoble dele af deres elforbrug inden for et sekund, og systemet kan på denne måde udkoble op til ti procent af forbruget. Dog altid kun, hvis det passer ind i virksomhedens kram.

De tre virksomheder er en laksefarm, hvor systemet kan udkoble en varmepumpe på 35 kW, der opvarmer vandet til fiskeynglen. Det er en 150 kW kompressor i et frostlager til fisk, og så er det en 4.200 kW kølekompressor på én af verdens største fiskefabrikker, hvor friskfanget fisk indfryses.

»Virksomhederne her på Færøerne er stolte af at kunne bidrage til at løse problemerne, så det har ikke være noget problem at få deltagere til projektet,« siger teknisk direktør i SEV Finn Jakobsen.

Ved at have et system som Power Hub, hvor man kobler forbrug ud inden for 1-2 sekunder for at holde frekvensen oppe og systemet på benene, kan SEV også undgå at skulle have alt for mange dieselkraftværker stående og brumme på standby som reserveværker, hvilket også sparer penge til olie.

Ved middagstid fik alle fremmødte parter og interessenter så demonstreret, at Power Hub virkelig virker i praksis.

På øernes største kraftværk i Sunds koblede teknisk direktør Finn Johansen under stor bevågenhed et af motoranlæggene ud. Herefter droppede frekvensen kortvarigt med et sekund, men rettede sig op igen, da belastningen faldt som følge af udkoblingen af dele af de tre virksomheders effektforbrug. Og så kom de store smil frem hos Dong-folkene ...

Fakta om Færøernes elsystem:

Total kraftværkskapacitet: 101 MW
Elforbrug i 2011: 274 GWh
Fordelt på:
Olie: 62 pct.
Vandkraft: 33 pct.
Vindkraft 5 pct.
Kraftværksbestanden omfatter: 13 olieværker, 4 vandkraftværker og 2 vindkraftanlæg.
Det største oliekraftværk er på 46,7 MW.

Dokumentation

Læs mere om Power Hub

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

til Færøerne, SEV og DONG Energy. Det er nemlig et stort skridt fremad mod optimalt at udnytte vindkraftenergi (utilregnelig energikilde). Jeg glæder mig til den dag, hvor private forbruger også kobles på Power Hub, for teknologien er nu bevist. Man skal nok bare blive enige om timeterrier for private forbrugere også, vil jeg gætte på. På den måde vil man i princippet også som kunde (industri og privat), have mulighed for at prisoptimere sit forbrug, en fryser kan vist godt holde til et par timers arbejdsfrede på det tidspunkt i døgnet hvor el-prisen er højest. Og som regel er det også den tid på døgnet hvor el-nettet er mest belastet. Tilsvarende kan man sætte fx sin vaske- opvaskemaskine til at starte hvor el-prisen er lavest, det er også som regel det tidspunkt på døgnet hvor el produktionen (vindmøllerne kan få lov til at snore rund) overstiger forbruget.

 • 0
 • 0

Sjovt formulering, " - hvor black-outs er en årlig begivenhed." -Lyder som om vi ser frem til den årlige black-out fest-

 • 0
 • 0

Man kan jo undre sig over hvor al vores møje med at skaffe energi efter behov gik hen. Selvfølgelig gør det ikke noget at man tænker sig om, men at indrette vores liv efter sol og vind helt og holdent er måske ikke rigtig holdbart. Det er faktisk den afhængighed vi har kæmpet mod i de sidste hundrede år. Måske Færøerne kan blive et laboratorium for alle visionerne, hvis det måles reelt. At tale om spotpriser og varierende takst i sådan et net virker vanvittigt, som det virker i mange andre net. Alle er afhængige af at der er strøm i kontakten, og alle bør betale for hvad det koster i brændstof og maskineri. Det væsentlige er, at folk kan se det rimelige i det og ikke føler sig ført bag lyset. Hjortekær fjernvarme er jo et skrækkeligt eksempel på noget jeg ville betragte som bedrageri.

 • 0
 • 0

Ja - undskyld mig - men det der beskrives her, lyder ikke som andet end at 3 storforbrugere kan kobles ud baseret på underfrekvens. Kan faktisk ikke lige se det avancerede i det IT system - det kunne klares med udstyr lokalt ved de 3 storforbrugere, som blev justeret til udkobling ved (meget gerne forskellig) underfrekvens - og med mulighed for at fabrikken kunne enable/disable efter hvad der passede dem. Mig bekendt er der overhovedet ikke noget nyt i det - i hvert fald er der intet nyt i det den anden ved rundt - altså overfrekvens reaktion hos f.eks. solcellekonvertere og vindmøller - som reducerer/stopper deres produktion ved for høj frekvens.

I min verden er smart-grid altså meget mere. Vi skal have signaler ud til alle forbrugs og produktionsenheder, indeholdende information om el-pris og forecast om el-pris det næste døgn. Kun på den måde får man reelt mulighed for at der kan flyttes rundt på forbruget til fordel for elnet stabilitet, og pris. Ja - og så skal vi selvfølgelig over på en eller anden form for time-afregning. Jeg kan ikke forstå at det skal være så svært - og tage så lang tid - at få fastlagt en standard for et sådan smart-grid signal - enten indlejret kommunikation i el-nettet, eller vi et signal via internet. Først når man har det - bliver det jo interessant at laver systemer/produkter der agere ud fra det.

Så hvis det de havde lavet deroppe, reelt gjorde at de 3 fabrikker flyttede deres køle/varme behov til andre tidspunkter var der tale om smart-grid.

 • 0
 • 0

Tillykke, Power Hub-team, hvor er I bare seje :-)

Til hr. Fomsgaard: Det som du beskriver som "smart", er reelt det Power Hub-systemet laver. Det optimerer netop hvilke enheder der kan kobles ud (eller ind) med lavest samlet omkostning & ulempe. Forbruget flyttes til et andet tidspunkt, hvor det er billigere, og hvor elsystemet bedre kan bære det. Du har ret i, at der bør være en smartgrid-kommunikationsstandard. Det er der nogen der arbejder på.

/indlæg skrevet af Sju Thorup

 • 0
 • 0

Det var en spændende artikel om et spændende projekt. Jeg savnede lidt flere kolde fakta om systemet. a) Installeret produktionskapacitet, (maksimal forbrug er oplyst til ca 35 MW) b) største produktionsenhed, . c) Forsyningssikkerhed / afbrydelseshyppighed sammenlignet med Danmark. Min ven Peter Vinter oplyser, at der nok vil gå mindst 6-7 år før vores elsystem er lige så presset, som det færøske. Da der går ca 10 år fra beslutning om anlæg, til de virker, så risikerer Danmark at komme fælt bagefter. Næsten samtlige danske store kraftværker på transmissionsniveau er gamle, nedslidte, forældede og forlængst afskrevne. Vores HVDC forbindelser virker ikke, hvis AC transmissionsnettet ikke er stabilt. Fokus har tilsyneladende været at samle ejerskabet til nettet hos staten i stedet for at sikre systemets egenskaber med hjælp fra markedets aktører.

 • 0
 • 0

Min udvidenhed om Power Hub er uden huller.

Kan nogen hjælp med at lave huller i min uvidenhed om emnet ?

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten