Små doser bisphenol A kan svække immunforsvaret

Bisphenol A bruges også i fødevareemballage. Illustration: DTU Fødevareinstituttet

En hollandsk undersøgelse af plastkomponenten bisphenol A (BPA) har vakt så meget opsigt, at EU’s fødevaremyndighed, Efsa, er gået i gang med en nærlæsning.

Det er sket på opfordring af det hollandske sundhedsministerium, efter at et metastudie konkluderede, at stoffet kunne give problemer for immunsystemet hos fostre og nyfødte. Det skriver Efsa i en meddelelse.

BPA har været i søgelyset i årevis på grund af stærk mistanke om en hormonforstyrrende effekt ved selv små doser. Stoffet er primært brugt i hårde, klare plastprodukter, og hollænderne har selv været en ivrig bruger af stoffet i sutteflasker. Et forbud mod dette er dog siden trådt i kraft i hele EU.

Læs også: DTU: Ny grænseværdi for bisphenol A er stadig seks gange for høj

Også kasseboner på termisk papir indeholder BPA, men dette er på vej mod en ende, eftersom butiksejere er blevet pålagt at beskytte deres medarbejdere mod stoffet.

Det fremgik af Efsas seneste vurdering i slutningen af 2014, da det også blev besluttet at sænke grænseværdierne for dagligt optag fra 50 mikrogram pr. kg kropsvægt til 4 mikrogram/kg. I den forbindelse konkluderede Efsa dog, at forbrugeren allerede blev udsat for langt mindre, så der burde ikke være nogen fare på færde.

Efsa havde imidlertid ikke så stor opbakning i videnskaben, at agenturet fuldstændigt kunne afvise, at BPA havde nogen effekt for sundheden, så det forpligtede sig til at se på sagen igen, når et større amerikansk studie er bragt til ende i 2017. Derpå skulle følge en ny risikovurdering i 2018.

Læs også: Efter årtiers slagsmål: Nu er bisphenol A officielt sundhedsskadeligt

At metastudiet fra det hollandske nationale institut for sundhed og miljø ikke kom til at påvirke den seneste nedsættelse af grænseværdierne, skyldtes, at de to inkluderede undersøgelser ikke var offentliggjort på det tidspunkt, siger Efsa.

Den første undersøgelse viste, at rotter, der blev udsat for BPA i foster- og ungestadie senere oplevede specifikke fødevareintolerancer, mens den andet viste, at de unge rotter fik større risiko for infektioner med parasitter, hvis de tidligere var blevet udsat for BPA i mængden 5 mikrogram/kg kropsvægt.

Det har tvunget Efsa tilbage til skrivebordet for at læse op på tingene igen, og agenturet regner med at komme med en udtalelse i løbet af de næste par måneder.

Bekymringen deles af en kemikalie-komité i EU, som i februar, efter en indstilling fra EU-Kommissionen, konkluderede, at BPA kunne være skadeligt for reproduktionsevnen i selv meget små doser.