Små gårdbiogasanlæg i Jylland får 16 mio. kr. i støtte

Et nyt, banebrydende projekt i Ringkjøbing-Skjern-området skal være med til at afklare, om det er smartest med store, centrale biogasanlæg eller om små gårdbiogasanlæg i virkeligheden er det mest miljøvenlige samlet set.

Eller sagt på en anden måde: Skal landmændene fragte gyllen hen til store biogasanlæg, eller skal man i stedet producere biogasen ude på gårdene og transportere gassen derhen, hvor den skal bruges.

Konkret omfatter projektet fem gårdbiogasanlæg og 35 kilometer separat biogasledningsnet, som skal føre gassen frem til Skjern Fjernvarme, der skal aftage den.

EUDP har netop bevilget 16,3 mio. kroner til projektet, som i alt er på 36 mio. kroner.

Bag projektet står et kommunalt selskab, Bioenergi Vest og Combi-gas, der er en sammenslutning af virksomheder, der har viden inden for biogasområdet:

»Politikerne har mest snakket om store fælles biogasanlæg. Vi tænker den anden vej og tror, at det som regel er bedre at flytte gassen end gyllen,« siger Formand for Combigas, Kent Skaaning.

Mister procesvarmekilden

Selve biogasanlæggene, som hver i snit skal kunne behandle gylle fra 1.000 dyreenheder, bliver også af et nyt design. For når el- og varmeproduktionen flytter væk fra biogasanlægget, kommer anlægget til at mangle procesvarme, og det skal skaffes fra en anden kilde.

Samtidig med, at man må arbejde seriøst med optimering og effektivisering af hele anlægget på en anden måde, end når man har en 'gratis' varmekilde lige ved hånden.

»Vi kan ikke afsløre, hvordan vi præcis løser denne opgave, da vi ikke er færdige med de sidste test af teknologierne,« siger Kent Skaaning, som dog har dokumenteret over for EUDP, at man har fat i noget realiserbart.

50 biogasanlæg til slut

Projektet med de fem anlæg og 35 kilometer gasrør er første trin i en biogasplan for hele Ringkjøbing-Skjern, der til sidst vil omfatte 50 biogasanlæg og 135 km rør.

Planen skal opfylde Ringkøbing-Skjern Kommunes vision om at blive selvforsynende med vedvarende energi i 2020. For at nå målet skal bioenergi bidrage med 15-25 pct. af energiforbruget, og 80 pct. af gyllen fra området skal anvendes til biogas.

Direktør Lars Byberg, Bioenergi Vest, forventer, at den viden og teknologi, der opbygges i projektet, bagefter vil kunne sælges både i Danmark og udlandet.

Men også selve projektet i Ringkøbing har store fordele:

»Et transmissionsnet, der binder mange leverandører og aftagere sammen, giver forsyningssikkerhed og gør det nemmere at finde aftagere til gassen og at tilrettelægge produktionen, så den modsvarer variationerne i forbruget,« siger Lars Byberg i en pressemeddelelse fra Energistyrelsen.

Lars Byberg er direktør for Bioenergi Vest og leder projektet om ledningsnettet.

Emner : Biogas
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Produktion af energi på baggrund af husdyrgødning vil være en meget ustabil og miljømæssigt problematisk kilde til energi. Hvad vil man gøre, hvis husdyrproduktionen ikke længere er rentabel i Danmark og gyllen forsvinder? Med betydelige investeringer i biogasanlæg risikerer man at skulle holde liv i en husdyrproduktion, alene for at dyrene kan producere gylle. Det vil øge prisen på gyllen og ramme energimodtagerne og samfundet økonomisk.

 • 0
 • 0

Produktion af energi på baggrund af husdyrgødning vil være en meget ustabil og miljømæssigt problematisk kilde til energi. Hvad vil man gøre, hvis husdyrproduktionen ikke længere er rentabel i Danmark og gyllen forsvinder? Med betydelige investeringer i biogasanlæg risikerer man at skulle holde liv i en husdyrproduktion, alene for at dyrene kan producere gylle. Det vil øge prisen på gyllen og ramme energimodtagerne og samfundet økonomisk.

Ja, og hvad vil man gøre med alle vindmøllerne, hvis det pludselig holder op med at blæse???? Uden at jeg skal kloge mig ret meget på biogas, så mener jeg at have læst mig til, at biogasanlæg kan virke med andre produkter end lige husdyrgødning......hvis det endelig skulle være... Men jeg håber da, at vi kan holde liv i husdyrproduktionen her i Danmark. (selvom landbruget er ved at blive kvalt i omkostninger og restriktioner, som man ikke møder ret mange andre steder) Det ville da være synd, hvis endnu en af de brancher, som vi har ekspertise i herhjemme skulle udflages..

 • 0
 • 0

Og tænk hvis Olie og kul begynder at slippe op så vil det jo påvirke prisen helt vildt. Nej hov er det allerede sket?

Disse tiltag hvor vi indvoldveer lokale områder til gavn for hele samfundet er en kæmpe gevinst som netop styrker samfundet både lokalt og nationalt.

Nu har jeg igennem mit arbejde set nogle af de tidlige gård produktioner hvor man omdanner biogassen fra gylle til strøm på stedet og ved derfor også hvor store investeringer dette kræver. Derfor mener jeg der kan være nogle fornuftige elementer i at prøve at opdele denne produktion. Er bestemt et projekt jeg har tænkt mig at følge nøje i fremtiden.

 • 0
 • 0

Uden at jeg skal kloge mig ret meget på biogas, så mener jeg at have læst mig til, at biogasanlæg kan virke med andre produkter end lige husdyrgødning......hvis det endelig skulle være... Men jeg håber da, at vi kan holde liv i husdyrproduktionen her i Danmark. (selvom landbruget er ved at blive kvalt i omkostninger og restriktioner, som man ikke møder ret mange andre steder) Det ville da være synd, hvis endnu en af de brancher, som vi har ekspertise i herhjemme skulle udflages..

Gylleanlæg virker nærmest ikke uden et solidt tilskud af f eks slagteriaffald. Som mangeårig skaffedyr for hunde,katte og høns ville jeg ønske at alle biogastumberne kom ud at arbejde på en grise-resoscialicerings-lejr en uges tid. Ved valget mellem KK og gylle er KK det mindst svinske.

 • 0
 • 0

Kunne man gøre noget for at berige gyllen ude hos landmanden uden at spredningen efterfølgende bliver umuliggjort.

Det vil jo være beskedne mængder der skal flyttes den vej fremfor at sende gyllen til central afgasning.

Tja - vi kunne begynde at sortere vores køkkenaffald i en vegetabilsk og en animalsk pose, så kunne begge dele lettere indgå i biogasproduktionen.

 • 0
 • 0

[quote][quote]

Uden at jeg skal kloge mig ret meget på biogas, så mener jeg at have læst mig til, at biogasanlæg kan virke med andre produkter end lige husdyrgødning......hvis det endelig skulle være...

Men jeg håber da, at vi kan holde liv i husdyrproduktionen her i Danmark. (selvom landbruget er ved at blive kvalt i omkostninger og restriktioner, som man ikke møder ret mange andre steder) Det ville da være synd, hvis endnu en af de brancher, som vi har ekspertise i herhjemme skulle udflages..

Gylleanlæg virker nærmest ikke uden et solidt tilskud af f eks slagteriaffald.

Som mangeårig skaffedyr for hunde,katte og høns ville jeg ønske at alle biogastumberne kom ud at arbejde på en grise-resoscialicerings-lejr en uges tid. [/quote]

Kunne man gøre noget for at berige gyllen ude hos landmanden uden at spredningen efterfølgende bliver umuliggjort.

Det vil jo være beskedne mængder der skal flyttes den vej fremfor at sende gyllen til central afgasning.[/quote]

Hvis man brugte akvatisk biomasse kunne man flytte næringstoffer fra vandmiljøet til landbrugsjorden samtidig. På den måde kunne man spare ikke fornybare resourcer som f.eks. fosfor samtidig med at man fik ryddet op i det fosfor som blev udledt i perioden mellem introduktionen af "træk og slip" og introduktionen af rensningsanlægget.

 • 0
 • 0

citat Gylleanlæg virker nærmest ikke uden et solidt tilskud af f eks slagteriaffald.citat slut

skal der tilføjes døde dyr så kan man jo passene tage de svin der dør på stedet, så spare man også skulle transportere dem væk, :)

aldrig forstået at skal der laves biogas i Danmark koster det millioner eller milliarder, men i den 3 verden kan det laves for et par 100$

princippet er jo enkelt nok man skal have noget gassen dannes i og noget opsamle den i og det hele skal være over vist nok 20 grader,

så skal der tilsættes noget så man kan lugte gassen og noget til komprimere den så den kan komme på trykflasker, hvis den ikke skal bruges på stedet, så skal man dog bruge gasledningerne til ?

det burde kunne laves i alle størrelser fra små systemer som man kunne have der hjemme udnytte sit eget affald. til store besætninger. princippet er vel det samme,

 • 0
 • 0
 • bio-gyllegas vil aldrig nogensinde kunne betegnes som "vedvarende energi". Og at benytte husdyrgødning til denne proces er udelukkende for at skabe et alibi for især svinebønderne til at producere endnu flere svin. At denne "guldgødning" fra gyllekogerierne skulle være bedre for miljø og klima er en myte af de store. Det vil ALDRIG kunne svare sig at hente store mængder soja i Sydamerika, fodre det op her, slagte svin i Tyskland og sejle bulkvarer til fjerne lande. Det er meget, meget farligt at gøre sig afhængige som varmemodtagere af en underskudsgivende svinefabrikation - dette kan kun lade sig gøre med store subsidier. Lad os i stedet bruge forskerpenge på RIGTIGE vedvarende energikilder: Sol & vind, thermisk varme, bølgeenergi osv.
 • 0
 • 0

Man skal da være noget dummere end en rulle tagpap for at ikke at finde ud, at det er mere miljørigtigt at flytte gassen i rør end at flytte gyllen i tanke med fossilt brændstof. Endelig har de danske landmænd og især politikerne fundet ud af at gassen skal udvindes på stedet og senere spredes på marken, for når gassen er ude af gyllen lugter den ikke ved nedfældning i jorden, som den gør nu, og så skal landmanden kun køre en gang med gyllen inden den skal i jorden.

 • 0
 • 0

Man skal da være noget dummere end en rulle tagpap for at ikke at finde ud, at det er mere miljørigtigt at flytte gassen i rør end at flytte gyllen i tanke med fossilt brændstof.

man kunne jo så bruge gasrevene køretøjer, de er opfundet ;)

 • 0
 • 0

og enig gyllen skal da ikke flyttes, gassen skal produceres hvor gyllen er

 • 0
 • 0

og enig gyllen skal da ikke flyttes,

gassen skal produceres hvor gyllen er

Enig i at gylle ikke skal flyttes i tankvogne. Gyllen kan om nødvendig flyttes evt. i et rørsystem og evt. som slush ice, hvis det giver en mere rationel biogasproduktion.

 • 0
 • 0

Jeg synes egentligt det er ok vi bruger svinenes gylle. Jeg tror ikke de selv er interesserede i at beholde det, men hvad ved jeg?

 • 0
 • 0

Mange gange enig, Bjarke - uden at aspierere til at blive "Niels Hansen II" vil jeg tro at man kan få et ø40 PEM pløjet ned i 1,1-1,2 mtr for 35-40,- kr/ mtr incl materialer i ubefæstet areal.

Indrømmet Karsten du er meget langt fra at blive Niels Hansen II, (og med fare for at genere Niels Peter) så er jeg nød til at gøre opmærksom på at en ø40 mm PEM gasledning iht. DS2131, til et maks. tryk på 4 bar, nok koster mere end dobbelt så meget pr. meter at etablere. (kilde : V&S Priser, Anlæg netto) Men det er altså helt godt ramt alligevel.

 • 0
 • 0

@Jakob Rasmussen

Nu skal jeg drille lidt tilbage Jakob: Hernede i Sønderjylland får vi gravet med minigraver el. pløjet et sort PE80 Ø40PN6 mm rør ned til kr 35,- kr/ mtr til jordvarmeanlæg. Det er i folks haver og eksklusiv top-reetablering. Lægningsdybde 1,0-1,2 mtr. Så det bliver nok ikke dyrere ude i "Guds frie natur på Bondemandens mark"

Jeg kan ikke lige se, hvorfor det skal blive dobbelt dyrt, fordi PE gasrøret er i indfarvet gul i stedet for sort ;-)

Karsten Du bliver nød til at medregne bl.a. retablering af dræn og servituterstatning. Og så er landmænd altså "nogle sære størrelser" for de vil også have en rende retableret ordentligt igen, samt erstatning for afgrøder og strukturskade. Men hvad - det er jo trods alt også deres jord (eller bankens)

 • 0
 • 0

Claus Madsens betragting om at anvende akvatisk udvundet biomasse til at supplere biogasanlæg er faktisk en overvejelse værd. Både de konventionelle og økologiske landmænd får over de kommende 30 år en alvorlig udfordring med deres fosforbalance, efterhånden som vi får brugt jordens sidste rene fosforreserver og fortsat eksporterer fosfor ind til menneskene i byerne - ned i kloakken - ud i havet. Venlig hilsen Klaus

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten