Slut med oversvømmelser: Efter valget udvider politikerne kloakkerne

Stort set alle folketingskandidater landet over er enige om, at bevillingerne til kloakkerne skal i vejret for at forhindre oversvømmelser, når den globale opvarmning fremover giver os flere heftige regnskyl.

Det viser en rundspørge blandt 511 folketingskandidater, som IDA har foretaget.

Både Venstre og Socialdemokratiet peger på, at kloaksystemet skal indrettes, så spildevand og regnvand skilles ad.

»Der er også et ansvar i Folketinget på grund af klimaforandringer og den ekstra regn. Derfor må vi hjælpe kommunerne med finansieringen af den nødvendige renovering og udbygning. Det kan ske på flere måder - f.eks. gennem kommuneaftalerne eller ved specifikt at afsætte et beløb på finansloven til formålet,« siger miljøordfører for Venstre Eyvind Vesselbo i et svar på en rundspørge foretaget af Miljøteknisk Brancheforening.

Efterslæb på mellem 2 og 3 milliarder kroner

Eyvind Vesselbo ønsker ikke at sætte et beløb på, hvor meget der skal bevilges til kloakområdet, men det gør Socialdemokraternes miljøordfører, Torben Hansen.

»For nuværende er der vel et efterslæb på to-tre milliarder kroner om året, og den finansiering skal aftales med kommunerne,« siger han.

Flere eksperter har dog tidligere advaret mod at udvide kloakrørene i forbindelse med renoveringer, fordi det eksempelvis vil koste hver eneste københavner fra baby til pensionist omkring 20.000 kroner, hvis kloakrørene under København skal udvides.

I stedet opfordrer de til, at vandet ledes til naturområder eller samles i store underjordiske bassiner.

Håb om færre oversvømmelser

Miljøteknisk Brancheforening glæder sig dog over udsigten til, at kloaksystemet bliver prioriteret efter et valg.

»Nu tør politikerne at tale om infrastruktur og kloakker. Sommerens voldsomme regnskyl og oversvømmelser har gjort indtryk. Og det giver håb om, at der efter valget kan blive gjort en indsats på dette forsømte område,« siger Jesper Nybo Andersen, formand for Miljøteknisk Brancheforening.

Blandt de 511 adspurgte folketingskandidater i IDA's undersøgelse svarer kun fem, at de ikke vil øge bevillingerne til det danske kloaksystem. Af dem var tre fra Venstre, en fra Dansk Folkeparti og en fra de konservative.

Emner : Kloakker