Slut med at brænde affaldet af: 70 procent skal genanvendes
more_vert
close
close

Vores nyhedsbreve

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Slut med at brænde affaldet af: 70 procent skal genanvendes

Fra 2030 skal hele 70 pct. af det kommunale affald i EU genanvendes, hvis det står til EU-Kommissionen, som dermed strammer skruen markant i forhold til de eksisterende krav. Her skal 50 pct. af affaldsmaterialerne fra husholdningerne genanvendes i 2020.

Det fremgår af et direktivforslag fra kommissionen, som blev fremlagt 2. juli, og som er sendt i høring frem til 3. september.

Udviklingskonsulent Henrik Wejdling fra Affaldsplus, der er affaldsselskab for seks sjællandske kommuner, kalder 2030-målene for meget ambitiøse:

»At nå 2020-målene er muligt. At nå de foreslåede 2030-mål kræver virkelig nytænkning,« siger han.

Fagkonsulent i Dansk Kompetencecenter for Affald Morten Carlsbæk er enig:

»Hvis kravene i forslaget skal opfyldes, vil det kræve, at Danmark gør meget mere end i dag, og i hvert fald, at kommunerne når målet i den danske ressourcestrategi om, at 50 pct. af husholdningsaffaldet skal genanvendes i 2022,« siger han.

Hos Danmarks Naturfredningsforening er klima-, energi- og miljøpolitisk medarbejder Sine Beuse Fauerby meget positiv over EU-udspillet:

»Det er et kæmpevink med en vognstang til EU-landene om, at der virkelig skal ske noget på det her område, og at det skal ske nu,« siger hun og tilføjer, at forslaget ikke er vedtaget endnu.

Genanvender cirka 38 pct. i dag

Ifølge Miljøstyrelsens beregninger genanvender vi i dag 38 pct. af husholdningsaffaldet i Danmark, men da begrebet ’kommunalt affald’ og husholdningsaffald ikke omfatter samme mængder, er dette tal ikke umiddelbart sammenligneligt med procenterne i forslaget.

Forskellen ligger i, at det nye begreb også omfatter det dagrenovationslignende erhvervsaffald, som kommunerne skal indsamle eller anvise til behandling på sine forbrændingsanlæg. Om den anviste mængde skal tælles med, er endnu ikke afklaret.

Hos Affaldplus har Henrik Wejdling prøvet at omsætte de nye definitioner til sammenlignelige størrelser. Han kommer frem til, at kommunerne i 2013 genanvendte henholdsvis 37 pct. og 41 pct. efter de nye definitioner. Laveste procent, hvis det anviste affald også regnes med. Højeste procent, hvis det kun er det indsamlede affald fra virksomhederne.

For 2020 – udarbejdet på basis af tal fra de seks kommuners affaldsplaner, der i øjeblikket er i høring – ligger tallene på henholdsvis 49 pct. og 54,8 pct.

»Overordnet set viser tallene, at vi under alle omstændigheder når vores 2020-mål – også med de nye definitioner. Men det fremgår også, at det har stor betydning, om man også skal regne det anviste erhvervsaffald med eller ej,« siger Henrik Wejdling.

Får det dårligste affald

Wejdling ser det som en stor opgave at opfylde de nye krav frem mod 2030, fordi kommunerne ikke mere må indsamle genanvendeligt affald fra virksomhederne:

»Dermed får kommunerne hele tiden det ‘dårligste’ affald at arbejde med, som stort set kun kan brændes,« siger han.

Wejdling påpeger også, at kommissionen faktisk med sit forslag også skærper 2020-kravene, som efter det gældende direktiv kunne opfyldes alene ved, at kommunerne dokumenterer 50 procent genanvendelse af de fire fraktioner pap/papir, plast, metal og glas. Ifølge det nye forslag er det 50 pct. af alt ‘det kommunale affald’, der skal genanvendes.

Opgør med taljungle

I direktivforslaget lægger kommissionen også for første gang op til, at man indfører en helt fast og fælles definition på affaldsmængderne i hele EU, hvilket branchen hilser velkomment. I dag er det nemlig stort set umuligt at sammenligne genanvendelsesindsatsen i forskellige lande, fordi mængderne defineres forskelligt.

Den nye betegnelse ‘kommunalt affald’ dækker over affald fra husholdninger, små virksomheder, detailhandel, bygninger og institutioner, der er indsamlet og måske anvist af kommunerne. Mængden inkluderer storskrald, haveaffald samt have-/parkaffald.

Samtidig lægger forslaget op til skrappe krav for genanvendelse af emballageaffald allerede i 2020, hvor hele 60 pct. skal genanvendes – voksende til 80 pct. i 2030. Ligesom medlemsstaterne bliver pålagt at etablere særskilt indsamling af bioaffald fra 2025.

Miljøstyrelsen ønsker ikke at kommentere direktivforslagets indhold på nuværende tidspunkt.

Og hvorfor ikke 69 eller 71%?

Lad dog for f.... producenterne indvinde nye ressourcer indtil disse bliver tilpas dyre, at marginalomkostningen ved genanvendelse svarer dertil. Så skal det nok ske helt af sig selv. Der er ingen vindere i det her.

  • 4
  • 11

Sjovt nok så må man ikke genanvende fra genbrugs stationer. Der bliver smidt rigtig meget brugbart ud som ikke må komme i omløb igen bare fordi.

  • 18
  • 0

Nu har vi i mange år haft et "konen med ægene" princip med forbrændingsanlæg, jo større jo mere kan vi tjene - resultatet er en overkapacitet som har gjort import af affald nødvendig i de senere år for at holde gang i bålene rundt om i landet. Nu skal vi så til at genanvende, det var da også på tide, men hvornår får vi nogle politikere i dette land som tænker længere end en valgperiode, politikere som tør lave en ressourcepolitik som ikke bare føles godt indtil næste valg, men som også ser 100 eller 200 år ud i fremtiden - jeg spørger bare... Vores politikere fagter rundt i blinde og skifter kurs konstant, hvad med en målrettet politik som virkelig kan få vendt op og ned på vores ressourceforbrug, så vores oldebørn også har en chance for at få et anstændigt liv?

God weekend

  • 9
  • 0