Sløjfet krav i Femern-kontrakter koster dyrt at genindføre
more_vert
close
close

Vores nyhedsbreve

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Sløjfet krav i Femern-kontrakter koster dyrt at genindføre

Allerede i 2012 vidste Femern A/S, at den omstændelige tyske godkendelsesproces kunne forsinke byggeriet alvorligt. Derfor ville man gøre myndighedernes godkendelse til en betingelse for at indgå de store byggekontrakter. Det viser et dokument om tidsplanen for udbuddet, som Femern A/S sendte til de interesserede bydere.

‘Der vil ikke ske indtræden i kontrakter, indtil der er opnået godkendelse af projektet i både Danmark og Tyskland,’ står der i tidsplanen, som især fremhæver usikkerheder om den tyske myndighedsgodkendelse som årsag til kravet.

Vi underskriver ingen kontrakter, før myndighederne har godkendt projektet. Så klar var talen fra Femern A/S i 2012, hvor bygherreorganisationen sendte en tidsplan til de entreprenører, der ville byde på projektet. Siden fraveg Femern A/S kravet - af grunde som de ikke vil oplyse i dag - og fordi Tysklands godkendelse af projektet nu er forsinket, kommer Femern A/S nu til at betale dyrt, hvis man vil have genindført et krav om, at kontrakterne først træder i kraft efter tysk myndighedsgodkendelse. Illustration: Femern A/S

Men kravet blev fjernet, før udbuddet om det godt 60 mia. kroner dyre projekt gik i gang. Det ser nu ud til at kunne blive et potentielt meget dyrt fravalg.

For som forfatteren til tidsplanen forudså, har den tyske miljøgodkendelse trukket ud – det bedste bud er nu, at de tyske miljømyndigheder i Kiel vil godkende byggeriet i 2017, men flere miljøorganisationer har varslet, at de vil lægge sag an mod godkendelsen, og de klager kan få opsættende virkning, så man er helt fremme i 2019, før alle klagemuligheder er udtømt.

Læs også: Magtfuld miljøbevægelse: Femern-tunnel står til ny gigant-forsinkelse

Det er et stort problem, for entreprenørkonsortierne har allerede afleveret deres bud. Og de tog udgangspunkt i, at byggeriet skulle gå i gang i år. Uden andre betingelser. Det fortæller direktør Lars M. Carlsen fra entreprenørfirmaet Per Aarleff A/S, der deltager i flere af de konsortier, der har budt på kontrakterne.

»Der har på intet tidspunkt stået noget i kontrakterne om, at de var betinget af myndighedsgodkendelse. Der har været taget højde for en vis forsinkelse - men ikke nok i forhold til den situation, som man nu står i,« fortæller han.

Allerede da entreprenørerne i efteråret indleverede deres bud på projektets fire største kontrakter, stod det klart, at man ikke ville komme i gang med at bygge i år. Derfor bad forligspartierne Femern A/S, om at forhandle med entreprenørerne om, hvad det ville koste at udskyde den såkaldte vedståelsesfrist – altså den frist, Femern A/S har til at underskrive kontrakter med vinderkonsortierne - eller at gøre kontrakterne betingede af den tyske miljøgodkendelse.

Siden oktober har Femern A/S derfor forhandlet med entreprenørkonsortierne om, hvad de skal have for at holde gang i deres projektorganisationer og reservationer af dyrt materiel som flydekraner, etc. i en udefineret årrække. Hvor meget det løber op i, er det endnu kun Femern A/S, der ved. Først til marts bliver forligspartierne orienteret af Femern A/S.

Enkelte trafikpolitikere er dog meget bekymrede for, hvor godt entreprenørkonsortierne vil tage sig betalt.

»Det vil de formentlig have et beløb for, og vi skal så overveje, om den pris er så høj, at vi skal droppe udbuddet. Det skal vi sige åbent. Det kan være, at det er dér, vi skal ende,« sagde den radikale trafikordfører, Andreas Steenberg, således i sidste uge.

Læs også: Politikere: Vi risikerer at måtte skrotte Femern-udbud

Men hvad fik Femern A/S til at droppe at gøre kontrakterne betingede af myndighedernes godkendelse? Det er svært at få svar på. Ingeniøren har sendt tre spørgsmål om, hvorfor man foretog dette fravalg til Femern A/S, men har fået nedenstående svar:

‘Vi er ved at afslutte arbejdet med evalueringen af de indkomne tilbud og de øvrige forhold, som vi er blevet bedt om at undersøge for at bidrage et godt beslutningsgrundlag, herunder konsekvenserne af den tyske godkendelsesproces for udbudsprocessen. Sagen vil blive forelagt for Transportministeriet,’ skrev pressechef Jens Villemoes i en e-mail.

Da Ingeniøren bad Femern A/S forholde sig til spørgsmålene om, hvorfor man fravalgte at betinge kontrakterne af myndighedernes godkendelse, svarede Jens Villemoes, at de ‘ikke havde yderligere at tilføje på nuværende tidspunkt.’

Læs også: Se de sorte streger i dokumentationen: Femern skjuler økonomiske prognoser

Femern A/S' beslutning om at ignorere en stor risiko, som man allerede havde identificeret, ligner en klassisk fejl på store anlægsprojekter, mener adjunkt Morten Skou Nicolaisen fra Aalborg Universitets Institut for Planlægning.

»Det sker nogle gange, når man har et projekt, hvor der er politisk opbakning nærmest hele raden rundt. Så har man en tendens til at negligere risici, som man ellers er bekendt med. Måske har de også troet på, at den tyske myndighedsproces simpelthen ville være en formalitet ligesom den danske. Nu er vi i fasen mellem den formelle godkendelse, i hvert fald i Danmark, og selve projektopstarten – og det er typisk her, at projektusikkerhederne begynder at komme frem, og vi ser budgetoverskridelserne.«

I marts får forligspartierne indsigt i, hvad det vil koste at forlænge vedståelsesfristen.

Time Schedule for the Fehmarnbelt Coast-To-coast Project April 2012

Det er jo en ren og grusom skrækhistorie "Monstret fra den gamle tidsplan" eller noget i den retning.

Det mest nærliggende er at droppe udbyddet helt - fik jeg sagt helt og aldeles - og så overveje og prioritere hver enkelt af de påtænkte danske samfundsinvesteringer mht. deres nytte, deres pris, samt set i lyset Claus Hjorts (mangel på) penge.

Så kan man måske også overveje, hvor megen nytte og betaling, der vedrører Sverige og Tyskland og andre, men skal medregne !

Lars :)

  • 8
  • 4

Det er vel det der er sket. Eller måske rettere sagt fejlkalkuleret risiko.

Som artiklen siger, når der er politisk opbakning hele vejen rundt, så kan der være pres på at få det til at se ud som om at enderne kan hænge sammen.

  • 5
  • 0