Slimede bunddyr genopstår som foder

Håndværkerne har travlt i en nyopført fabrikshal nord for Skive i disse dage. Det sidste inventar er ved at blive monteret, og hele overvågnings- og styringssystemet skal på plads og testes, så fabrikken her i november står klar til at modtage de første læs søstjerner som råvare til en helt ny type produktion af proteinrigt foder til svin, kyllinger og høns.

»Det er verdens første fabrik til forarbejdning af søstjerner til foder­brug,« fortæller Niels Jørgen H. Madsen, direktør for den nystartede virksomhed Danish Marine Protein, mens han viser rundt mellem endnu ufærdige skillevægge og rustfri konstruktioner.

De første par måneder bliver der tale om en prøveproduktion til at køre fabrikken og logistikken ind. Den egentlige sæson går i gang midt i januar og varer frem til maj, mens søstjernerne har rogn og dermed er mest proteinrige og værdifulde.

Aftager fangst fra op til 15 både

I sæsonen skal Danish Marine Protein aftage al fangst fra 13 til 15 fiskebåde, som normalt skraber muslinger i Limfjorden, men i de fire måneder er udstyret med specielle vod til fangst af søstjerner.

Fangsten landes på havnen i Nykøbing Mors, hvor den renses for sand og andre urenheder, og bifangst sorteres fra. Derefter transporteres søstjernerne i lukkede lastbiler de 23 km ned til Danish Marine Proteins nye fabrik.

På en time kan fabrikken forarbejde fem til seks ton råvarer, og da der skal køres i døgndrift i sæsonen, bliver det til over 120 ton søstjerner i døgnet. Under optimale forhold, hvor fiskeriet ikke generes af is på fjorden eller andre vejrforhold, kan indvejningen komme op på 14.500 ton i hele perioden fra medio januar til maj.

I tørringsprocessen vil mellem to tredjedele og tre fjerdedele af søstjernerne fordampe som vand, mens resten bliver til søstjernemel. Dermed kan produktionen komme op på 4.000 ton mel i løbet af de fire måneder.

»Hele råvaren går ind i det færdige produkt. Vi får ingen bi- eller restprodukter ud over vanddamp,« fortæller Niels Jørgen H. Madsen.

Fabriksanlægget er designet som et helt lukket system. Fra søstjernerne hældes ind i anlægget og frem til selve tørringen, pumpes de frem i et rørsystem med lobepumper – en pumpetype, der er særligt egnet til halvflydende materialer.

Tidligere forsøg mislykkedes

Men vil det overhovedet fungere i praksis? En pjece fra Innovationsnetværket for Biomasse fortæller om et par tidligere mislykkede forsøg på at fremstille foder af søstjerner. Begge gange er forsøget gået i vasken, fordi de slimede bunddyr klistrede sammen i procesanlægget og var for svære at kværne eller tørre.

Niels Jørgen H. Madsen er dog ikke i tvivl om, at det er lykkedes Danish Marine Protein at løse problemet.

»Det handler om at lave den rigtige forberedelse af søstjernerne inden tørringen. Det har vi udviklet en metode til, som blandt andet omfatter, at de bliver hakket i mindre stykker. Men af konkurrencehensyn kan jeg ikke fortæller nærmere om, hvad vi gør. Der er andre, der gerne vil lure os af,« siger han.

Den nyudviklede metode er med succes blevet afprøvet i en test, hvor der blev produceret 250 ton søstjernemel.

Under hele processen med at vurdere potentialet og planlægge produktionen har Danish Marine Protein fået hjælp fra Aarhus Universitet og DTU Aqua.

Spinning-tørrer

Efter den indledende fase bliver den sønderdelte søstjernemasse pumpet over i en tørrer, som er købt brugt gennem SiccaDania, en ingeniørvirksomhed med speciale i tørrings- og inddampningsanlæg.

»Tørreren fungerer efter spinning-princippet. Der dannes en meget stor overflade, så snart materialet kommer ind i spinning-zonen. Det giver en meget skånsom tørring, hvilket er vigtigt for proteiner. Desuden fylder en spinning-tørrer væsentligt mindre end andre typer tørrere,« forklarer Steen Simonsen, direktør for SiccaDanias stivelsesdivision.

Ud af tørreren kommer lagerfast søstjernemel med 92 procent tørstof.

Melet er først og fremmest tænkt som proteinkilde til økologiske foderblandinger til svin, kyllinger og høns. Her skal det erstatte økologisk sojakage importeret fra Kina. Ikke alene har søstjerner en god kombination af de proteiner, dyrene har brug for, men ligesom fiskemel indeholder det også sundhedsgavnlige omega-3-fedtsyrer.

Også andre råvarer

Uden for søstjernesæsonen vil Danish Marine Protein bruge anlægget til at producere proteinrigt foder fra andre kilder – muslinger, græs, tang med mere.

»Det hele skal være godkendt til økologisk brug. Økologiske landmænd vil betale en højere pris, fordi de ikke kan vælge mellem så mange foderkilder som de konventionelle. Vores produkter ville aldrig kunne konkurrere med det GMO-soja fra USA og Sydamerika, som de konventionelle bruger som proteinkilde,« forklarer Niels Jørgen H. Madsen.

Den nye fabrik hænger også ejermæssigt sammen med økologisk landbrugsproduktion. Hovedaktionæren i Danish Marine Protein er nemlig grovvareselskabet Vestjyllands Andel, der ifølge selskabets egne oplysninger er Danmarks største leverandør af foder til økologiske landmænd.

Cirka 15 mio. kr. er der investeret i fabrikken nord for Skive.