Slåskampe styrker kampevnen for tilskuere

Ethan Clotfelter på Providence College på Rhode Island i USA arrangerede en række dueller imellem hanner af kampfisken Betta splendens. Under hver duel fik en tredje fisk lov til at overvære kampen, men kun som tilskuer fra naboakvariet. Denne fisk blev derefter sat sammen med en duellant, som var af samme størrelse som den selv, men som ikke havde overværet nogen slåskamp. Fysisk burde disse to fisk være lige stærke, men de havde bestemt ikke samme chance for at vinde duellen, viste det sig. Tilskuerfisken havde 80 procent chance for succes. I nogle kontrolforsøg kiggede tilskuerfisken blot på to hanner, der var adskilt af en glasrude, så de ikke kom i kamp. Disse kontroltilskuere havde kun de ventede 50 procents chance for at vinde den påfølgende duel.

Man ved, at mængden af hormonet testosteron stiger i fisk, der ser andre slås, og man ved også, at jo højere testosteron, fisken har i blodet, desto større er dens kamplyst. Men en ting er lysten, noget andet er evnen. Clotfelter er den første, der har undersøgt om fisk, der ser andre slås, rent faktisk har større chance for selv at vinde kampe bagefter. Han fortalte 16. juli på det årlige møde i det amerikanske Animal Behavior Society, at forsøgets konklusioner sikkert kan overføres til mennesker. Han siger, at mennesker, ligesom fiskene, "svømmer" i hormoner, når de overværer en kamp. Lee Dugatkin, som er adfærdsbiolog på University of Louisville i Kentucky, erklærede sig enig. Kriminaliteten vokser efter en stor fodboldkamp, fordi kampen øger mængden af aggressionshormoner, især hos mænd, siger han. Clotfelters forsøg viser, at mænd, der opildnes hormonalt til kamp ved selv at overvære en nævekamp på et værtshus eller en sportsbegivenhed på et stadion, har større chance for også at vinde disse kampe, end hvis de "bare var begyndt at slås uden videre".

Clotfelters næste forsøg skal undersøge, om kampens forløb har betydning. Dens varighed og voldsomhed kunne have betydning for effekten. Overført til Lewis-Tyson-eksemplet kunne det være vigtigt, om kampen ender med en spektakulær knockoutsejr eller en pointsejr efter 12 omgange uden større drama undervejs.