Slagsmål mellem trafikselskaber forhindrer oprydning i rejsekortets takstjungle

Januar 2015 skulle være måneden, hvor der én gang for alle blev ryddet op i den takstjungle, som ligger bag rejsekortet på Sjælland. Men pendlerne må igen væbne sig med tålmodighed. Der bliver nemlig heller ikke ryddet op denne gang, viser et nyt notat fra Transportministeriet.

Med rapporten ’Et takstområde på Sjælland’ fremlagde Trafikstyrelsen i 2013 tre konkrete strategier for, hvordan man gør takststrukturen på Sjælland mere overskuelig for pendlerne. Samtidig skulle en fælles takststruktur også sikre bedre overgange mellem tog, bus og metro.

I drøftelser med DSB, Movia og Metroselskabet blev det senere præciseret til fire forslag, som findes i tabellen til højre. Men den store oprydning kommer altså ikke til at finde sted i januar 2015. Trafikstyrelsen skriver i notatet fra Transportministeriet:

’Trafikstyrelsen vurderer ikke, at det er realistisk at implementere et nyt takstsystem i januar 2015. Det skyldes uenighed mellem parterne DSB, Movia og Metroselskabet’.

Jan Albrecht, der er kontorchef i Trafikstyrelsen, følger op:

»Dermed kan vi på nuværende tidspunkt ikke gå videre med forslag til at få lavet ét samlet takstsystem på Sjælland.«

Erik Frøkjær, der er lektor på Datalogisk Institut på Københavns Universitet, har tidligere berørt rejsekortets udfordringer for takster. Han har desuden fulgt rejsekortet siden dets fødsel med forsøgsordninger i 2007:

»Rejsekortets bagvedliggende struktur bremses enormt af ugennemsigtige takststrukturer, som styres af DSB, Movia og Metroselskabet, hvis vi taler Sjælland og hovedstadsområdet,« fortæller Erik Frøkjær.

Læs også: Styrelse: Sådan kan vi få ryddet op i rejsekortets takst-jungle

Modeller vil gøre det mere gennemskueligt

I forbindelse med trafikselskabernes seneste drøftelse kom konsulentfirmaet Incentive med en række vurderinger af, om de fire løsningsmodeller til højre ville gøre det mere gennemskueligt for pendlerne, når det handler om at få overblik over sin rejse. Incentive konkluderer derfor:

‘De to modeller uden mængde­rabat (hovedstadsmodellerne) er de mest simple, og taksterne ligger tæt på de nuværende takster i hovedstadsområdet. Her behøver kunderne ikke kende deres aktuelle rabattrin for at kunne beregne prisen på deres næste rejse. Vælger man at udbrede hovedstadsmodellen til hele Sjælland, vil kunderne opleve meget små prisændringer’.

Dertil kan man lægge, at prisen for 81 procent af alle rejser maksimalt vil ændre sig fem procent. Dermed er trafikselskaberne relativt sikre på at beholde de samme billetindtægter, og passagerernes gennemsnitspris forbliver mere eller mindre uændret. Men indtil videre må både pendlerne og Trafikstyrelsen have tålmodighed. Eller som der står i det seneste notat:

’Det kan imidlertid konstateres, at en fremgangsmetode, der forudsætter enighed blandt selskaberne om en fælles model, indtil videre ikke har ført til resultater’.

Ingeniøren har forsøgt at få en kommentar fra både DSB, Movia og Metroselskabet. Ingen af selskaberne er vendt tilbage inden for deadline. Heller ikke Rejsekort A/S vil kommentere.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Få nu slået de forskellige trafikselskabet sammen til ét selskab, så de ikke længere har nogen fordel af at modarbejde hinanden.

Alt det interne bøvl der alene drejer sig om en milimeterretfærdig fordeling af biletindtægterne mellem de forskellige selskaber, er kunderne fuldstændig uvedkommende. Vi skal ikke pålægges ekstra arbejde for at stille trafikselskaberne tilfredse. De er til for vores skyld ikke omvendt.

 • 0
 • 0

Det burde nu være klart for enhver, herunder Folketingets Trafikudvalg, at trafikselskaberne ikke selv ønsker, magter eller planlægger at løse denne problematik.

Hvad med om Trafikudvalget udstak nogle helt klare lovfæstede regler for udregning af prisen på offentlig trafik i Danmark:

 1. En gyldig rejsehjemmel er gyldig til alle transportmidler på strækningen, uanset om det er tog eller bus, ejer eller operatør.

 2. Prisen udregnes efter fugleflugtskilometer, med "chokepoints" midt på storebælts og lillebæltsbroerne.

Færdig.

 • 0
 • 0

Hvis Transportministeriet først nu indser at hovedproblemet komplicerede takststrukturer der varier i de forskellige landsdele, så er de godt nok nogle år bag læserne på ing.dk.

Nå, men godt at vi så har handlekraftige politikere, der ikke er bange for at skære igennem og gennemføre simple ens takster!

 • 0
 • 0

Få nu slået de forskellige trafikselskabet sammen til ét selskab, så de ikke længere har nogen fordel af at modarbejde hinanden.

Nu er det jo en del af regionsstyret og kommunal selvstyre. Loven findes her https://www.retsinformation.dk/forms/r0710... En detalje §1 stk2

Stk. 2. I Region Sjælland og Region Hovedstaden etableres kun ét samlet trafikselskab, der dækker de to regioners geografiske område, bortset fra Bornholm, hvor Bornholms Regionskommune varetager de opgaver, der efter denne lov påhviler trafikselskaberne.

Så øst for Storebælt (minus Bornholm) er der kun et trafikselskab.

 • 0
 • 0

Tilføjelse: (citat fra loven)

§ 6 b. Trafikselskabet skal arbejde for, at takstsystemerne for den offentlige servicetrafik bliver ensartede og overskuelige for passagererne.

Stk. 2. Trafikselskabet skal tilstræbe, at taksterne er de samme i samtlige takstområder inden for trafikselskabet.

Er trafikselskabet (tænker her på Sjælland) udueligt? ( jeg tror jeg kender svaret ;-) )

 • 0
 • 0

Det er virkelig flot, at vores politikere og embedsmænd opdager takstjunglen nu. Hvis de havde gjort det for fem år siden, havde rejsekortet kostet en brøkdel at udvikle og vi kunne bruge 2-3 milliarder på trafik fremfor kompliceret software, som bliver overflødigt hvis de formår at simplificere taksterne.

 • 0
 • 0

Pensionister i hovedstadsområdet kan i dag rejse ubegrænset udenfor myldretiderne for en fast betaling pr. kvartal. Foreløbigt ser det ud til at pensionister kommer til at betale dobbelt for en indkøbstur. Tidligere skulle de bare være tilbage på bussen indenfor en time, for at kunne klare det med ét klip. Med rejsekortet skal rejsen jo være AFSLUTTET indenfor en time, og det giver ikke tid til indkøb.

 • 0
 • 0

Ja, men det er ikke et overordnet selskab. Movia skal også blive enige med DSB og Metroselskabet.

Ja men eftersom (nu holder jeg mig til Sjælland) der er flere takstområder inden for samme trafikselskab og efter som det er Jernbanevirksomhederne, der har serveretten til takster for rejser over takstområdegrænser, så har vi miseren Og hvis de ikke kan blive enige, ja så sætter trafikselskabet taksten inden for hvert takstområde i trafikselskabets områder og jernbanevirksomhederne fastsætter taksterne for rejser, der overskrider takstområderne inden for samme trafikselskabs område.

Systemet har altså indbyggede 'takstmure'. Det fremgår ikke om transportministeren kan gå ind i tvisten. Det er nok der 'hunden ligger begravet'.

Stk. 2. Trafikselskabet har pligt til at tage initiativ med henblik på indgåelse af de i stk. 1 nævnte aftaler om fastsættelse af takster for rejser inden for de takstområder, der er fastlagt efter § 6, stk. 1. Jernbanevirksomhederne har pligt til at tage initiativ med henblik på indgåelse af de i stk. 1 nævnte aftaler om fastsættelse af takster for rejser, der overskrider de takstområder, der er fastsat efter § 6, stk. 1.

Stk. 3. Trafikselskabet og jernbanevirksomhederne skal samarbejde med henblik på at nå til enighed om en aftale om fastsættelse af taksterne. Hvis der ikke kan opnås enighed om taksterne, fastsætter trafikselskabet taksterne for rejser inden for de takstområder, der er fastlagt efter § 6, stk. 1, og jernbanevirksomhederne fastsætter taksterne for rejser, der overskrider takstområderne.

 • 0
 • 0

Det fremgår ikke om transportministeren kan gå ind i tvisten.

Nej, men ellers kan transportministeren bede folketinget om et mandat til at gå ind i sagen. For eksempel ved at lave ændringer i loven.

Borgerne i vores samfund kan jo ikke være tjent med at nogle af parterne i praksis har vetoret og kan spænde ben for en løsning.

Det springende punkt er kun, hvornår den politiske tålmodighed er brugt op. Det burde den vel være nu?

 • 0
 • 0
 • Det kan ikke være rigtigt at "den kinesiske mur" ikke kan fjernes SÅ længe efter man har fået de samme takster i både Hovedstaden og Vestsjælland (og måske også Sydsjælland).

Hvorfor faen er det så svært at skille de ting ad?!?!?

 • 0
 • 0

Magnus Heunicke er en yderst venlig og behagelig person, - Jeg mødte ham for første gang i morges. Venligheden er måske, når det kommer til stykket, netop det der gør, at jeg ikke tror, han kan gøre en forskel. Trafikministeriets evner i forhold til at holde tilsyn og opsyn med DSB, Banedanmark, div. busselskaber etc, den er helt unik. (eller snarere ikke eksisterende) Tænk bare på DSB-first, IC3 kontrakten, Kystbanen, Rejsekortet og man kan blive ved. Kontrakten om Kystbanen er så genial, så DSB har størst gevinst ved at jage passagererne væk (det er togvognene, der skal være rettidige) - S-togskontrakten påbyder total tavshedspligt ( intet under at ingen ved noget og henviser til andre). Rejsekortet er en farce, der er ikke udviklet til kunderne, det er til brug for trafikselskabernes indtægt, og ganske genialt kan det ligefrem betale sig ikke at vedligeholde systemet, - for så mister man for mange 50 kr. afgifter. Hvis ministeren skal komme alt dette til livs, så skal det venlige smil nok snart erstattes af et hård slag i bordet.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten