Slæder af tøris graver grøfter på Mars

Disse lange lige grøfter på Mars’ sandklitter skyldes blokke af tøris, der ‘snowboarder’ ned ad skråningerne. Illustration: Nasa

Store klumper af frossent kuldioxid – eller tøris – glider ned ad skråningerne på Mars’ sandklitter på en pude af gas – på samme måde som luftpudebåde.

Det konkluderer forskere under ledelse af Serina Diniega fra Nasas Jet Propulsion Laboratory i Pasadena, Californien, efter at de har undersøgt nye data og billeder fra Mars. Resultaterne er blevet offentliggjort i det seneste online-nummer af tidsskriftet Icarus.

Forskerne mener, at denne proces kan forklare en type af grøfter, som man har fundet på Mars’ sandklitter. Grøfterne er fundet på billeder taget af Nasa-sonden Mars Reconnaissance Orbiter, der er i kredsløb om den røde planet. Resultater af eksperimenter på lignende klitter i Utahs og Californiens ørkener bekræfter resultaterne.

Læs også: Pressemeddelelse fra Nasa

»Jeg har altid drømt om at rejse til Mars,« siger Serina Diniega i en pressemeddelelse fra Nasa. »Nu drømmer jeg om at snowboarde ned ad sandklitter på Mars på en blok af tøris.«

Grøfterne på Mars-klitterne har en forholdsvis konstant bredde på op til nogle meter, med små volde eller forhøjninger ned langs siderne. Til forskel fra grøfter eller kanaler, der skabes af flydende vand, har disse ikke samlinger af materiale for enden, men i stedet fordybninger.

Ved grøfter skabt af vand trækkes dele af materialet fra toppen med ned for foden af klitterne og aflejres i en vifte. I de lige grøfter flyttes der ikke materiale med – det skubbes til siden.

Grøfter dannes i Mars' forår

Billederne fra Mars Reconnaissance Orbiters Hirise-kamera viser sandklitter på Mars med lige grøfter dækket af kuldioxidfrost om vinteren. Ved at sammenligne billeder af de samme områder fra forskellige årstider på Mars har forskerne konstateret, at grøfterne dannes i det tidlige Mars-forår. På nogle af billederne ses reflekterende objekter i grøfterne.

Forskerne mener, at disse reflekterende objekter er stykker af tøris, der er brækket af undervejs ned ad skråningerne. Når kuldioxid-isblokkene når bunden, vil de med tiden sublimere væk til kuldioxidgas.

Medforfatteren på den videnskabelige artikel Candice Hansen fra Planetary Science Institute i Tucson, Arizona, har købt blokke af tøris og ladet dem glide ned ad klitter.

Forsøgene viste, at der blev dannet de samme lige grøfter som dem på Mars. Det viste sig, at kuldioxidgas fra den optøende tørisblok fungerede som en slags smørelse under blokken, og den skubbede sandet til siden.

Emner : Mars