Skulle lokke bilister over i toget: Droppet infotavle kunne »skabe farlige situationer«

Illustration: COBE & DISSING+WEITLING

Når man i planen for opførelsen af Køge Nord Station dropper informationsdisplayet, er der tale om et fravalg af en lille, valgfri del af et stort projekt, der aldrig var en fast del af finansieringen.

Læs også: Informationsdisplay på Køge Nords nye vartegn spares væk

Derudover vil det planlagte skilt på broen »vil være uhensigtsmæssigt, da der kan opstå farlige trafikale situationer pga. pludselige vognbaneskift.«

Sådan Iyder det i et svar fra transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) til Folketingets udvalg på området.

Skilte skaber farlige situationer

Ministeren baserer umiddelbart sit svar til udvalget på sin korrespondance med Banedanmark. Og Banedanmark baserer sit svar til ministeren på vurderinger fra Vejdirektoratet, der ‘tidligere har oplyst Banedanmark’.

»Det skyldes, at reaktionstiden fra bilisten har set informationen til, at der skal drejes af, er meget kort. Der er ca. 200 meter fra gangbroen til afkørslen ved Egedesvej,« skriver Ole Birk Olesen til udvalget og understreger, at det samme gør sig gældende i den anden kørselsretning.

Ministeren skriver ikke noget om, hvorvidt man har overvejet blot at fremskyde skiltet eller på anden måde øge afstanden fra skilt til afkørsel.

Skulle lokke bilister

Hele ideen med displayet var, at man skulle »findes en teknisk løsning, som kan oplyse trafikanterne om eksempelvis køre-/ventetider til bestemte destinationer på en hensigtsmæssig måde, så bilister ville vælge tog frem for bil«, skriver Ole Birk Olesen til udvalget.

Displayet skulle vise, hvor mange parkeringspladser der var ledige i park'n'ride-anlægget ved stationen samt tidspunktet for næste togafgang.

Men det kan Køge Kommune og resten af ejerkredsen godt glemme alt om.

»Banedanmark har ved ejerkredsmøder meddelt ejerkredsen, bestående af Køge Kommune, DSB og Banedanmark, at hovedformålet med etablering af en informationstavle på Køge Nord Station – som af ejerskabskredsen i 2016 blev beskrevet som 'at påvirke så mange som muligt til at skifte fra bil til tog'– ikke kan opfyldes,« skriver Ole Birk Olesen.

Køge Kommune har som et sidste forsøg på at lave effektiv skiltning foreslået en løsning med laserlys, men »denne løsning er dog ikke detailundersøgt i en grad, at der på nuværende tidspunkt kan siges noget om gangbarhed af denne løsning,« fastslår Ole Birk Olesen over for Transport, Bygnings- og Boligministeriet.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Oplysning om tiden her og nu vil jo ALDRIG betyde at folk ombestemmer sig - og kører galt fordi de vi laf lynhurtigt (med mindre de holder stille i en kø!)... Men det kan give information så man næste gang kan vælge noget andet.

Bunden opgave: "find en forklaring som gør at beslutningen pludselig er fornuftig". Fejlede fatalt....

 • 35
 • 2

200 meter fra skilt til afkørsel har vel ingen umiddelbar betydning. Det er mere afstanden fra skiltet kan læses til afkørslen der er interessant. Og den afstand kan øges ved at flytte skiltebroen eller ved at gøre skiltene større. Så det er vist ikke den rigtige forklaring.

Den konspirative udlægning: Kunne man tænke sig, at årsagen til at fjerne skiltene er den omvendte. Plejer du at køre til stationen for at tage toget, ville du jo fortsætte i bil, hvis skiltene viste at der var kludder i toggangen. Jeg kan lige høre diskussionen i BaneDK: Projektleder: - Kan vi så ikke bare skrive på skiltene at togene kører til tiden altid? Økonomichef:- God idé - det er også meget billigere at lægge køreplanen ind. Ingeniør: - Det opdager folk jo hurtigt Økonomichef: - Ja, lad os droppe det skidt, det er endnu billigere Projektleder: - Så fandt vi alligevel en rigtig od løsning. Hvad skulle jeg gøre uden kyndig rådgivning.

Nej det er selvfølgelig ikke derfor man dropper skiltene. Det er fordi bilisterne bliver så vilde med toget, at det vil sætte eget og andres liv i fare for at komme hurtigt over på statione.

Jeg elsker offentlig forvaltning. De passer så godt på os alle sammen.

 • 15
 • 1

Du kommer kørende på Køge Bugt Motorvejen men ser et skilt at der afgår et tog til København om fem minutter og der er 100 ledige parkeringspladser, så du beslutter at tage toget i stedet for, helt impulsivt inspireret af skiltet.

For at parkere skal du downloade en app og registrere dig, vælge adgangskode, bekræfte via mail og registrere dit betalingskort og oprette din bil og så skal du lige starte parkeringer.

Så kommer du ind på stationen hvor det billigste er et rejsekort eller pendlerrejsekort men det tager to uger at bestille, og det var jo skiltet som gjorde du lige hurtigt tog beslutningen om at tage toget, så det har du ikke rigtig tid at vente på. Eneste alternativ er altså at købe en enkeltbillet i automaten til 120 kroner, vel vidende at det er så også din eneste mulighed når du skal hjem.

Altså, den impulsive beslutning truffet fordi du så skiltet ender med at koste 2 x 120 kroner plus parkering, men du sparer så noget benzin.

Fint at vide der kører et tog til Hovedbanegården, men de fleste skal jo allemulige andre steder hen, de færreste mennesker bor og arbejder på en togstation.

Alt det besvær tror jeg de færreste vil vælge.

 • 20
 • 4

Ole Birk Olesen hader offentlig transport, lige så meget som han elsker biler og motorveje. Og er derfor parat til at bruge alle muligheder for at lægge hindringer i vejen for at det på nogen måde vil kunne få succes. Allerhelst så han gerne enhver form for offentlig transport nedlagt.

 • 16
 • 6

Hvis toget Køge Nord til hovedbanegården tager 18 minutter så må 2 pendlertog som kun kører mellem Køge Nord og hovedbanegården kunne sikre 20 minutters drift.

Dertil lægges at det er knudepunkt for S-tog og busser, altså må fjerntrafikken også standse her, hermed i myldretiden max 5 minutter til næste tog, og så giver køreplanen ikke mening for dem der bare skal til København, forudsat at der i god tid er skiltet med "mere end 200 gratis og ledige parkeringspladser på Køge Nord station" eventuelt kort og godt "ledige pladser" eller måske at seneste vejbro er oplyst med en farve der angiver mængden af ledige og gratis pladser,f.eks grøn for mere end 200 ledige pladser så kan dem der kører hver dag se muligheden for at køre grønt.

Vi kan også vælge en borgerlig tilgang og drive parkeringspladserne for max profit, uoverskueligt, besværligt og dyrt, så der ikke opstår det grimme fristende alternativ til bilen hele vejen ind.

 • 5
 • 3

Når der er trængsel på en motorvej, løser man ofte problemet ved at udvide vejen med endnu en kørebane. Men hvis der løber en parallel jernbane, vil den eneste virkning være, at toget mister passagerer til motorvejen, indtil der igen er trængsel på vejen. Hvis man vil flytte passagerer fra motorvejen til toget, så er der ét og kun ét virkemiddel: Sænk prisen på kollektiv trafik!

 • 8
 • 3

Er vi enige om at de andre skal over i toget så vi kan få vejnettet og parkeringspladserne for os selv, for vi har særlige behov der gør at togløsningen ikke passer til os, er det rimeligt at samfundet støtter med de tiltag der er nødvendige for at det bliver en succes?

Skræk scenariet må være en gentagelse af alle de visionervi havde da vi besluttede Høje Tåstrup Station, jo der skulle være kæmpe parkeringsanlæg og hurtig adgang til byen, og fungerer det i dag?

 • 3
 • 2

Skræk scenariet må være en gentagelse af alle de visionervi havde da vi besluttede Høje Tåstrup Station, jo der skulle være kæmpe parkeringsanlæg og hurtig adgang til byen, og fungerer det i dag?

Ja det fungerer i dag. Vi er mange der ikke gider køre til Aarhus i bil og i stedet gerne parkerer bilen i Høje Tåstrup og tager toget derfra. Dert er hurtigere og nemmere end at tage ind over Kbh H. Der er af samme grund altid næsten altid fyldt på alle (betalings) parkeringspladserne ved Høje Tåstrup.

Der ud over er jeg enig med PHK. Jeg tror det "farlige" er hvordan det vil påvirke trafiministerens blodtryk hvis nogle bilister af vanvare skulle forvilde sig over i noget kollektiv trafik

 • 6
 • 0

Personligt mener jeg dog, pålidelighed er vigtigere.

Det kommer jo lidt an på hvordan pålidelighed defineres.

Hvis målet er at få 3.000 biler parkeret ved Køge Nord station, og der afgår tog så snart du kommer til perronen så er det jo ligegyldigt om det er et forsinket tog der skulle være afgået for 40 minutter siden, når bare togene kører i en lind strøm.

Tilgængelighed er vigtigst, du skal kunne køre fra motorvejen uden kø til parkeringspladsen, og hurtigt og sikkert og beskyttet mod vejrliget over i toget, og når du kommer retur vil det være et plus at bilen ikke er tiliset eller glohed fra sin plads i solen,

 • 5
 • 2

Kører man nordpå langs E6, så kan man når man nærmer sig Göteborg se en del tavler langs vejen før afkørsler som ligger tæt på stationer. På den tavle oplyses der om minutter til næste togafgang og ledige P-pladser. Udover at skiltet er gult, så er det ikke mere forstyrrende end de almindelige tavler. Man skal selvfølgelig vide om fx. 9 minutter til næste afgang er nok tid til at nå toget, men det finder man vel ud af første gang man prøver. Hvis det skal have en god effekt, så skulle man vel dynamisk skrive hvor meget tid man sparer ifht. fortsat kørsel. Der er også bompenge i Göteborg, så udover tid og brændstof, så sparer man også bompengene.

 • 6
 • 0

200 meter fra skilt til afkørsel har vel ingen umiddelbar betydning. Det er mere afstanden fra skiltet kan læses til afkørslen der er interessant. Og den afstand kan øges ved at flytte skiltebroen eller ved at gøre skiltene større. Så det er vist ikke den rigtige forklaring.

Følg linket til den fulde svartekst, så giver det lidt mere mening:

Det skyldes, at reaktionstiden fra bilisten har set informationen til, at der skal drejes af, er meget kort. Der er ca. 200 meter fra gangbroen til afkørslen ved Egedesvej. Der er ligeledes ca. 200 meter mellem Ølsemaglebroen og gangbroen. Ølsemaglebroen spærrer således for udsynet til gangbroen indtil ca. 200 meter før.

Men som andre er inde på kunne skiltet jo så bare stå endnu tidligere. Svenskerne plejer også at interessere sig for at billister ikke kører sig selv, hinanden og andre ned, så de må have relevant info om hvor farlig skiltetypen er:

https://www.google.com/maps/@57.9652678,12...

(Nå, det var også blevet postet lige ovenfor, det var vist længe siden jeg havde genindlæst siden)

 • 2
 • 0

Fuldstændig enig, de er distraherende som en mobil. De almindelige regler for reklamer og skilte bør følges. Det bør også gælde for valgplakater. I bytrafik bør kommunale reklameskilte også begrænses, da de fjerner opmærksomhed.

Men hvad er reklamer og hvad er information?

Jeg kan ikke se den store forskel på de store skilte, der nu er slukket de fleste steder, der viste, hvor lang tid en vis strækning ville tage at køre og så et skilt, der viser, hvornår næste tog kører.

Eller i bybilledet, hvor parkeringsskilte viser, hvor mange ledige parkeringspladser, der er tilbage.

I øvrigt enig med valgplakater, der i min optik intet har at gøre på nogensomhelst lysmast eller andre steder i gadebilledet. Men flertallet af politikerne mener jo, at det gør opmærksom på et valg, og ønsker derfor ikke at forbyde det. Miljømæssigt er det nok heller ikke smart med alle de valgplakater, men det er en helt anden snak.

 • 0
 • 0

Men hvad er reklamer og hvad er information?

Information på disse steder bør kun værre om umiddelbar brug, som vejarbejder, kø, baneindsnævring, hastighedsgrænse, vind, is eller omkørsel. Hvis der er planlagt tog, burde det være sket inden man satte sig i bilen, derfor overflødig info. I bybilledet er i forbindelse med anvisning af P-pladser muligt at oplyse ledig/optaget. Altså ikke overflødig info. Men find da gerne de undersøgelser frem hvor minnimering af skilte i områder mindsker antallet af ulykker, grundet større opmærksomhed. Mener der er erfaringer fra Tyskland og Holland.

 • 1
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten