Skrot dit oliefyr og få støtte til en ny varmepumpe

Skrot dit gamle oliefyr og få betalt op 25 procent af dit nye solvarmeanlæg.

Det er en del af den finanslovsaftale, som regeringen og Dansk Folkeparti indgik i nat.

Den nye skrotningsordning betyder, at der ydes et tilskud ved skrotning af et eksisterende, ineffektivt oliefyr og erstatning af dette med mere moderne og klimavenlige energisystemer.

Det kan f.eks. være en varmepumpe eller et solvarmeanlæg i kombination med et nyt fyr (olie-, gas- eller træpillefyr). Alternativt kan husstanden tilkobles fjernvarmesystemet, hvor dette er muligt.

Værdien af skrotningsbeviset vil være i størrelsesordenen 15-25 pct. af anskaffelsesprisen afhængig af den valgte teknologi.

Regeringen har afsat en pulje på 400 millioner kroner til ordningen, som skal træde i kraft så hurtigt som muligt, så der kan søges om og modtages tilskud i god tid inden fyringssæsonen næste år.

Ministeren jubler

Klima- og energiminister Connie Hedegaard (K) mener, at ordningen vil åbne danskernes øjne for, at der er mange penge at spare ved at skifte deres gamle oliefyr ud med f.eks. varmepumpe eller solvarme, selv om det kræver en investering nu.

Men der er også mange andre gevinster ved ordningen, mener ministeren:

»Det vil for det første sikre en lavere CO2-udledning og hjælpe med til, at Danmark når sine klimamål. For det andet betyder det en lavere udgift til varme på langt sigt og derved også en ekstra gevinst i forbrugernes lommer. For det tredje vil det det mindske afhængigheden af olie, og sikre en bedre forsyningssikkerhed i Danmark, når vores egen produktion af olie falder,« siger ministeren i en pressemeddelelse.

Udover skrotningsordningen for oliefyr er der også afsat 360 mio. kr. til energirenovering af statslige bygninger.

Ing.dk arbejder på at få yderligere informationer om skrotordningen fra Energistyrelsen.

Dokumentation

Pressemeddelelse fra Klima- og Energiministeriet

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

For alle dem der lige har benyttet sig af tilbudet med renoverings puljen, og netop der har skiftet sit Oliefyr med en varmepumpe.

Kan man få 25% med tilbagevirkende kraft ?? I dont think so.

 • 0
 • 0

Kan man få 25% med tilbagevirkende kraft ??

Hvorfor i alverden skulle du da også have det ?

Du installerede din varmepumpe frivilligt, hvorfor brokker du dig så nu ?

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Hvorfor hvorfor HVORFOR skal det altid foregå som tilskud som vi allernådigst kan få lov til at ansøge staten om? Endnu engang fravælger staten armslængdeprincippet. F.eks. kan jeg godt være meget nervøs for hvilke hensyn og interesser der ligger bagved denne formulering:

Den nye skrotningsordning betyder, at der ydes et tilskud ved skrotning af et eksisterende, ineffektivt oliefyr og erstatning af dette med mere moderne og klimavenlige energisystemer, som f.eks. en varmepumpe eller et solvarmeanlæg i kombination med et nyt fyr (olie-, gas- eller træpillefyr).

Brug hellere pengene på at indkøbe 200000 plomberede målere, der kun må bruges på godkendte varmepumper og som giver ret til afregning af netop DENS energi til spotprisen plus 250% i afgift. Så kan selv Claes ovenfor være med.

 • 0
 • 0

For alle dem der lige har benyttet sig af tilbudet med renoverings puljen, og netop der har skiftet sit Oliefyr med en varmepumpe.

Kan man få 25% med tilbagevirkende kraft ?? I dont think so.

Hvorfor skulle man dog modtage yderligere 25%?

 • 0
 • 0

Gælder dette kun oliefyr? Hvad hvis man nu er den heldige ejer af et ældre ikke så energirigtigt naturgasfyr? Svarer det ikke til et gammelt oliefyr, eller hvad er det der gør oliefyret værre end naturgasfyret?

Christer

 • 0
 • 0

Hvorfor ikke bare en skrotningspræmie som med brændekedlerne, og så lad folk selv om at vælge den nye teknologi der passer bedst til netop deres egn/hus/hverdag ? Dette ligner endnu en gang statsfinancieret konkurrenceforvridning med påfølgende administrationsudgifter for de erhvervsdrivende der er så "heldige" at falde ind under ordningen.

 • 0
 • 0

Hvis sort arbejde bliver for arbejdskrævende som folkesport er der vist nu grundlagt en ny dille, hvor de eneste kvalifikationer er dovenskab og en ikke alt for stor samvittighed: miljøafpresning.

Man lader ganske enkelt stå til indtil man sviner så meget, at man bliver belønnet af staten for at rydde op.

 • 0
 • 0

Hvis nogen har glemt hvad der tidligere har haft interesse netop om emnet varmepumper ellers se.: http://ing.dk/artikel/86389-varmepumper-su.... Så skal jeg ellers efterfølgende lige sige at det er en god investering og jeg glæder mig over hver dag at jeg ikke venter på tilskud og andre løjerlige tiltag for at fremme - ja hvad som helst. Det er mit ansvar at jeg selv tager affære og gevinsten er der fra dag et. Nu er tvivlen der så, Jeg har bygget mit hus i 1985 med 300 mm i gúlve, 200 mm i vægge og 350 på loft - 145 m2 óg har et forbrug på ca 700 l olie pr år. Tilslutning alene til Fjernvarmen koster DKK 31.000 - så det gider jeg ikke. Luft til Luft der samtidig renser og fjerner fugt skal da ind istedet for mit ellers kanon gode fyr og ingen godt fyr uden en god keddel og det har jeg så til salg inden så længe - Skorsten ja ned med den. Tilskud ? så skal jeg have nogen til at lave det - det gør jeg da selv så de der 25 % - NEJ TAK og vente - jeg sparer da fra jeg påbegynder.

 • 0
 • 0

Det er muligt jeg har overset noget i dit indlæg, men hvordan vil du lave varmt brugsvand, hvis du skrotter dit oliefyr og installerer en luft til luft varmepumpe ? Og har du overvejet at en tilslutning til fjernvarme højest sandsynlig vil betyde en mindre CO2 emission end en varmepumpe ?

 • 0
 • 0

Og har du overvejet at en tilslutning til fjernvarme højest sandsynlig vil betyde en mindre CO2 emission end en varmepumpe ?

Hvordan det? Fjernvarme ved afbrænding udleder CO2 uanset om det er biomasse, biogas, naturgas, kul mv.

Varme fra en varmepumpe bruger 25 % el, hvoraf 20 % er vind-el + 75 % VE fra luft.

Varmeforbruget er stort set det samme om varmen kommer fra fjernvarme eller fra en varmepumpe.

Dvs. en varmepumper er 80 % VE uden CO2-udslip mod fjernvarmens 100 % afbrænding med CO2-udslip.

 • 0
 • 0

[quote]Og har du overvejet at en tilslutning til fjernvarme højest sandsynlig vil betyde en mindre CO2 emission end en varmepumpe ?

Hvordan det? Fjernvarme ved afbrænding udleder CO2 uanset om det er biomasse, biogas, naturgas, kul mv.

Varme fra en varmepumpe bruger 25 % el, hvoraf 20 % er vind-el + 75 % VE fra luft.

Varmeforbruget er stort set det samme om varmen kommer fra fjernvarme eller fra en varmepumpe.

Dvs. en varmepumper er 80 % VE uden CO2-udslip mod fjernvarmens 100 % afbrænding med CO2-udslip.[/quote]

Det er så her det bliver besværligt.

1: En COP på 4? Det er vist ikke hovedparten af varmepiumper der er deroppe.

2: En stor del fjernvarme produceres også af biobrændsel og -gas, hvilket vi normalt betragter som CO2 neutralt.

 • 0
 • 0

2: En stor del fjernvarme produceres også af biobrændsel og -gas, hvilket vi normalt betragter som CO2 neutralt.

At noget betragtes som CO2-neutral medfører ikke at der ingen CO2-emission er.

Den sidste luft/luft varmepumpe jeg så havde en COP på 7,09. Mit jordvarmeanlæg kører med en årsvirkningsgrad på mellem 5,5 og 6.

 • 0
 • 0

Det med varmepumpers reelle COP værdi kan man finde på www.teknologisk.dk/_roo....pdf eller www.varmepumpeinfo.dk Hvis man skal have en luft til vand varmepumpe, så skal men ikke forvente mere end en COP på omkring 3,5. På www.energinet.dk kan man finde den gennemsnitlige CO2 emission for el. I vestdanmark har den i den seneste periode svinget omkring 500 g/kWh. Energitilsynet angiver imidlertid at el til varmepumper skal regnes som marginalel, som regnes produceret på kulkondens med en CO2 emission på ca. 1200 g/kWh. På www.key2green.dk/page71.aspx eller www.ens.dk kan man finde den gennemsnitlige CO2 emission for fjernvarme. Den var i 2008 på omkring 130 g/kWh. Nu skal der ikke de store regnekundskaber til for at konstatere at set ud fra en gennemsnitsbetragtning så er der større CO2 emission ved en varmepumpe end ved fjernvarme.

 • 0
 • 0

Disse prokurator tricks har intet med virkeligheden at gøre, men er nogle politisk bestemte omregningsfaktorer, beregnet til at fastholde en fordel for fjernvarme, som ikke er reel.

Når CO2-emissionen for fjernvarme beregnes til 130 g/kWh, betyder det at resten af CO2-emissionen belaster sammen værks elproduktion, selv om produktionen af el og varme foregår som samproduktion.

Hvordan bliver CO2-emissionen for fjernvarme, når værkerne pga. vind-el ikke kan køre samproduktion, men må producere fjernvarme via kedeldrift?

Husk også på, at den kun er en procentdel af den producerede fjernvarme, der reelt når ud til forbrugerne. ENS oplyser, at det gennemsnitlige ledningstab er ca. 20 %. Dvs. at CO2-emissionen pr. produceret kWh skal divideres med 0,80 for at få den gennemsnitlige CO2-emission hos forbrugerne.

Hvad er CO2-emissionen for en varmepumpe, hvortil der er købt "grøn" el?

 • 0
 • 0

Man kan jo selv overveje om man vil tro på Energistyrelsen og Teknoligisk Institut eller Boe Carlslund-Sørensen ? Men prøv evt. at checke www.ke.dk og se deres miljødeklaration.

Men for nu at puste lidt til debatten, hvad er så CO2 emissionen for fjernvarme fra et solvarmeanlæg ? Og kan man så betegne det som "grøn" varme ?

 • 0
 • 0

Hej Jacob. Ja du har jo en pointe der berettiger et svar. Jeg vil installere en EL vandvandvarmer til at opvarme mit vand med. Jeg har palatorer og vandsparer overalt og har haft det i mange år så jeg kender godt rumlen hvad det koster med EL etc. Fjernvarme contra EL forsyning er vel ikke så stor uden jeg har det store kendskab dertil; men jeg har EL inde i hus dvs. jeg skal ikke købe rør og alt andet isenkram der skal nedgraves af traktorer og hvad ved jeg. Til fjernvarme skal der anvendes diverse udstyr som krydsveksler og trykdiferens og meget andet. Der går nok mindre isenkram til i et luft/ luft anlæg men det er der sikkert andre der ved noget om - dog min fornemmelse at det er knap så omfattende. El har vi og fjernvarme kommer feks her fra Horsens fra vort forbrændingsanlæg (det stinker) og ja selvfølgelig er der da forskel men jeg hælder mest til El der kommer fra vindmøller og kraftvarmeværker. Jeg mener selv at jeg er bevist om forbrug og har i mange år gjort mange tanker omkring hvad der er godt for miljø og osse mig. Der er udvikling alle steder så måske om få år skal vi andre steder hen for miljøet og omgivelsernes skyld. Hilsen Fredy

 • 0
 • 0

CO2 udledningen fra fjernvarmen stiger pt. fordi kraftvarmeærkerne sænker deres el-faktor. F. eks. har H.C. Ørstedværket sænket deres fra 48% for få år siden til 18% i dag. Det skyldes konkurencen fra vindmøllernes el og den deraf svingende el-pris. Vi (staten) har (forsøgt) at liberalisere el-markedet, men fastholder stadig fjernvarmesystemet i gammel kommunistisk planøkonomi. Har man produktion af 2 produkter (el og varme) og det ene giver ustabil indtægt og den andet kan påtvinges forbrugerne i et "hvile i sig selv" system, altså til enhver tid dækkede de omkostninger man har (incl. direktørlønninger service fra datterselskaber o. lign. (læs E-ON)) så er det da fristende at satse på det sikre salg. Derfor er CO2 udslippet for fjernvarme stigende. At man så har nogen teoretiske formler for fordeligen af udslippet på de 2 produkter viser blot af fjernvarmelobbyen er stærk.

vh Mogens Bülow SDE

 • 0
 • 0

Nå nu skal Fru Hedegård have solgt alle de GAMLE ubrugelige varmepumper med tilskud. Er det fordi man så kan risikere at der endelig bliver produceret nogle nye typer der kan MEGET MERE end de gamle.

Varmepumperne kan ikke producere varme når det er KOLDT. De kan IKKE lave VARMT BRUGSVAND. De har en rimelig COP om sommeren - men skal vi bruge dem dér?

Gælder ordningen bare man skifter oliebrænderen ud med en ny og sætter solvarmepanel op (Vacuumrør). De gamle kedler er ofte lige så gode som de nyere. De skal blot have en ny brænder => olieforbruget styrtdykker. Gaskedler der reklamerer med 109% virkningsgrad er oftest noget plattenslageri (de er stjernedyre at servicere og reparere)

Utroligt at CH ikke snart får sat gang i krav til dokumentation af varmepumperne i relation til forbrugerbehov. Teknologisk Instituts anbefalinger kan man ikke bruge til noget. Positivliste - nøj mand ^^^^

 • 0
 • 0

Andelen af CO2 neutral fjernvarme er stigende. Se f.eks. på www.folkecenter.net/dk/rd/biogas/fjernvarme eller www.ens.dk Københavns Energi har meldt ud at man forventer at være CO2 neutral i 2025. Vattenfall har lige taget et stort nyt halmforbrændingsanlæg i brug, der bl.a. giver Fjernvarme Fyn 20-25 % CO2 neutal varme, ud over de 20-25 % der i forvejen kommer fra affaldsforbrænding, flis, biogas osv. Energi Randers har efter en indkøringsfase af deres flisanlæg næsten 100% CO2 neutral fjernvarmeproduktion. Energi Midt har til Herning i flere år leverer omkring 90% CO2 neutral fjernvarme. Men igen man må jo selv vurdere om man tror på ministerier, styrelser, Teknologisk Institut osv. osv. Eller Boe og Mogens og Sammenslutningen af danske energiforbrugere.

 • 0
 • 0

"Varmepumperne kan ikke producere varme når det er KOLDT. "

Jo, min luft/luft leverer 6500W ved -20° C.

"De kan IKKE lave VARMT BRUGSVAND."

Jo, f.eks. en Vanvex Lite.

"De har en rimelig COP om sommeren - men skal vi bruge dem dér?""

Definer rimelig ?. Min luft/luft har en COP på 2 ved -20° C, og ligger i snit på 3-4 over hele vinteren. Det synes jeg er rimeligt.

 • 0
 • 0

Energi Randers har efter en indkøringsfase af deres flisanlæg næsten 100% CO2 neutral fjernvarmeproduktion.

Har du husket at regne CO2-udslippet fra transport af fliseb ned?

 • 0
 • 0

Kære debattører

Jeg har fjernet et indlæg i denne tråd, der overskred vores regler for god tone i debatten samt et par indlæg, der svarede på dette.

Med venlig hilsen Julian Henlov, Community Builder, ing.dk

 • 0
 • 0

Men igen man må jo selv vurdere om man tror på ministerier, styrelser, Teknologisk Institut osv. osv.

Som forbruger giver det ingen mening, at tage hensyn til produktionsformen af energi. Den har forbrugerne ingen / begrænset indflydelse på.

Som forbruger ser jeg på mit reelle forbrug i kWh, liter, m3 - evt. omregnet til kWh for bedre at kunne sammenligne.

Forbrugerne kan kun spare på eget forbrug, hvorfor produktionsproblemer der medføre, at nogle mener, at forbruget skal ganges med en eller anden faktor, blot medvirker til at øge forvirringen.

 • 0
 • 0

I et tidligere indlæg var der "en" der skrev "Hvad er CO2-emissionen for en varmepumpe, hvortil der er købt "grøn" el? "

Er det ikke at tage hensyn til produktionsformen af energi Boe ?

Jeg mener at man som forbruger (og ingeniør) har en forpligtigelse til at forholde sig til det samfund man lever i. Det er muligt at man hver især kun har en lille indflydelse, men så må man udøve sine demokratiske rettigheder, og søge at påvirke samfundet i den retning man mener er den rigtige.

 • 0
 • 0

He... det er meget fint med alle disse støtte tilskud, men tro ikke at det ender med at det er os der kommer til at spare pænge, tanken med at passe på miliøet er fantastisk og den forholder jeg mig 100% posetiv til, men der er nogen der har glemt at for hvært sol anger anlæg der kommer op på huset stiger grundejer skatten, kan ikke huske hvormeget det er men det er nok til at jeg bakede ud af det igen, spørgsmålet er hvorfor skal vi altid straffes nå vi gerne vil passe på miliøet, om det er vindmøller, mkv anlæg eller solfanger, det er altid staten der pumper os for pænge, jeg ser det som et demutiverende træk som gør at den alternative energi udvikling går i stå her i dk. så kan der værer nok så mange milioner sat af, men i sidste ende kommer man selv til at betale støten til bage... jeg gier ikke retmeget for det....

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten