Skrappe energikrav til husrenovering kommer til efteråret

Regeringen er nu klar til at realisere planen, der skal gøre danske boliger, institutioner og erhvervsbygninger mere energieffektive.

Allerede i april blev planen med de 22 initiativer fremlagt og er altså klar til at blive til virkelighed i løbet af efteråret, skriver Berlingske Tidende.

Planens hovedpunkter er, at bygningsejere, der skal til at renovere deres hus, får pligt til at vælge de mest energieffektive løsninger, der ofte også er dyrere, gennem skrappere energikrav til bygningsdele og vinduer.

Som en gulerod vil regeringen samtidig give mulighed for at få finansieret energibesparelser i bygninger gennem en særlig ordning, for at få bolig- og andre bygningsejere til at efterisolere gulve, ydervægge og lofter.

»Det her er noget, der virkelig rykker i forhold til at nedsætte energiforbruget i den danske boligmasse,« siger klima- og energiordfører Per Ørum Jørgensen (K) om strategien til Berlingske Tidende.

De 22 initiativer forventes at ville 'bidrage væsentligt' til regeringens målsætning om at nedsætte det generelle energiforbrug med det, der svarer til 200.000 husstandes årlige energiforbrug, siger han.

Statens Byggeforskningsinstitut på Aalborg Universitet har også vurderet, at danskerne kan spare en tredjedel af varmeforbruget i takt med, at bygningerne alligevel skal renoveres.

Uambitiøse krav til nybyggeri

Regeringen vil samtidig stramme kravene til energiforbruget i alle nye bygninger. Nye bygninger udgør dog kun en procent af den samlede bygningsmasse.

Fra 2015 må bygningerne kun bruge halvt så meget energi som i dag, og i 2020 er det målet, at bygningernes energiforbrug skal reduceres med mindst 75 procent.

Det vil sige, at regeringen ikke har valgt at lytte til den kritik, som allerede blev rejst i maj i Ingeniøren. Her undrede det professor på DTU Byg Svend Svendsen, at kravene ikke var større.

»Jeg havde en forventning om, at kravene ville være strammere end den oprindelige skærpelse i energiaftalen fra 2008. Mange parter har anbefalet at springe lavenergiklasse 2 over, så det undrer mig, at man ikke er mere ambitiøs. Alt tyder på, at vejen frem er strengere krav til bygningsreglementet. Hvis man ikke erkender, at det er sådan, det fungerer på bygningsområdet, får man ingen udvikling,« sagde professoren til Ingeniøren i maj.

Dokumentation

De 22 initiativer

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvilke omregningafaktorer henviser du til. Hvis det er i forbindelse med energirammeberegninger så er der faktorer for elforbrug - hvor alt elforbrug ganges med en faktor 2,5 - både forbrugt el og produceret (solceller).

Der har også været diskuteret en faktor for fjernvarme, så alt fjernvarmeforbrug kan ganges med 0,9.

Om det er fantasifuldt? Tja. Fokus bør vel være på CO2-udledning - men det er en svær debat.

 • 0
 • 0

Ja det er jo godt! Så kan vi her i Hobro som mange andre byer bruge mere og mere fossilet fremstillet el på at bortventilere den varme som skal afbrændes fra affald.

Når nu borgerne i Hobro isolerer deres boliger så stiger Co2 udledningen markant fordi nu skal store el-blæsere på varmeværket bortventilere den overskudsvarme fra affaldsforbrændingen som nu ikke kan forbruges som er langt mere energikrævende end at cirkulere fjernvarmevand.

I Hobro burde man faktuelt, som i hoveddelen af de danske byer som er fjernvarmeforsynet, forbyde isolering så Det fossile energiforbrug kan minimeres.

 • 0
 • 0

I Hobro burde man faktuelt, som i hoveddelen af de danske byer som er fjernvarmeforsynet, forbyde isolering så Det fossile energiforbrug kan minimeres.

Interessant, lad os i samme åndedrag forbyde vindmøller fordi det forårsager kulværkerne til at sænke virkningsgraden om vinteren for at kunne forsyne de selvsamme dårligt isolerede boliger med tilstrækkelige mængder varme.

 • 0
 • 0

Næ Uffe - sådan tror jeg ikke du skal forstå Niels´s indlæg. Det drejer sig om samlet set at udnytte energi bedst muligt. Derfor er det også helt tosset at man i Hobro kan udlede industriel overskudsvarme direkte til atmosfæren - uden at nyttiggøre den ! Alt sammen bare på grund af at afgifterne er skruet sådan sammen at det ikke kan betale sig at udnytte den. Desværre har dansk energipolitik i mange år været synonym med dansk skattepolitik, og så kommer vi jo ikke så meget længere. Men faktisk vil vi kunne producere el en del billigere baseret på kulfurede kraftværker i forhold til vindmøllestrøm. Se bare hvor DONG´s indtjening er størst ? Det er den hvor staten støtter elproduktionen fra vindmølleparker. Personligt synes jeg det er fint med størst mulig andel af VE, men vi skal bare erkende at det koster penge på kort sigt, og samtidig sørge for at implementere det bedst muligt i det eksisterende elnet. Og her er der virkelig en større udfordring end mange er klar over.

 • 0
 • 0

Efter min vurdering drejer denne tråd sig ikke om energiproduktion, men om at vores Regering vil stille krav til isolering (i videste forstand) ved renovering.

Så snak om dumheder i Hobro, atomkraft og vindkraft hører ikke hjemme her!

 • 0
 • 0

Interessant, lad os i samme åndedrag forbyde vindmøller fordi det forårsager kulværkerne til at sænke virkningsgraden om vinteren for at kunne forsyne de selvsamme dårligt isolerede boliger med tilstrækkelige mængder varme.

København, Odense, Ålborg og Århus burde man minimum forbyde isolering fordi det samfundsøkonomisk er en katastrofal ringe forretning så kan man måske se gennem fingre med at man gør det i mindre bysamfund selv om det er exorbitant dyrt og herunder at co2 reduktionen er ringe eller i bedste fald udeblivende. Man burde derimod overveje gratis fjernvarme til de brugere der kan modtage varme til 2 - 3 dags forbrug når det er hensigtsmæssigt at producere den og herunder modtagelse af varmen ved lave temperaturer. Brugerne kunne betale afgift: 190 kr/mwh

Et konkret projekt i Albertslund hvor man ville opstille 4000 som nulenergihuse i stedet for at renovere de gamle huse. Nulenergihuse kostede 3 mio pr stk eller 12 Mia for de 4000 huse.

Det er jo hovedrystende tåbeligt, så kan de københavnske kraftværker dumpe varme i havet når der ikke skal forbruges varme i Albertslund!

Man kan som tommelfingernegl sige 1 Mio brugt til isolering af en bolig halvere varmeforbruget og reducerer meget sjælden co2 pga vort kraftvarmesystem hvor kraftværker producerer varme når de producerer el og herunder industriprocesser som skal afsætte varme, og jo altså spildvarme fra affald som skal afsættes, her er co2 reduktion i bedste fald udeblivende men ofte forøget ved isolering !

1 mio investeret omkring boliger som virker omkring store fjernvarmenet halvere varmeforbruget og vil typisk virke til at øge Co2 udledningen. Der er dog et alternativ til 50.000 kr pr bolig som mere end reducerer co2 udledning med 100 %.

50.000 kr pr bolig investeret i varmepumper og vindmøller som feks virker omkring det Københavnske fjernvarmenet hvor varmepumpen henter energi i havvands overgang til is her er reduktionen skønsmæssigt 125 % i det opstillingen virker til at mere møllestrøm produceres og forbruges når netop kraftværker ligger standby fordi de netop ikke skal afbrænde fossilenergi for bare at varetage varmeforsyning, da den varetages af varmepumper når møllerne producerer!

I takt med at mere og mere fjernvarme kan produceres ved lave temperaturer hvis boliger laves om til lavtemperatur forsyning herved øges el-virkningen på kratværkerne når disse varetager varmeforsyningen sammen med el-produktionen, som netop i et varmepumpeforsynet fjernvarmesystem kan ligge 100 % standby når møller og varmepumper varetager varmeforsyningen.

 • 0
 • 0

Så snak om dumheder i Hobro, atomkraft og vindkraft hører ikke hjemme her!

Det er ikke dumheder i Hobro men dumheder I Danmark!

Isolering bør og skal forbydes og erstattes af møller og varmepumper hvor boliger forsynes af fjernvarme!

 • 0
 • 0

"Forbyd isolering" er altså et for dumt et mantra bare fordi der er dumheder i afregningen Hobro og andre steder.

Selvfølgelig skal isolering ikke forbydes, ligesom varme trøjer heller ikke skal forbydes.

Hold jer nu til emnet!

@Christian Munch Petersen

Din ligegyldighed over for forbruget af fossilt energi er rystende til fordel for nogle tåbelige termoruder mm!

Konkret er det sådan at i Ålborg hvor over halvdelen af byens varmekapacitet kommer fra Renonord (affaldsforbrænding) og Ålborg Portland.

Hvis Ålborg Portland monteres med absorptionsvarmepumper og det samme for Renonord hvor pumpen drives af de varme røggasser. Når kondensatenergien i røggassen nu også udnyttes så vil disse 2 spildenergikilder, sammen med planlagte forøgelser af renonords affaldsforbrug kunne dække over 80 % af byens kapacitet når dette er koldt. Hvorefter Nordjyllandsværket stort set dumper alt varmeproduktion i limfjorden.

Altså 100 % overflødige investeringer til isolering i Ålborg som kun vil have den effekt at Vendsysselværket kan dumpe mere og mere varme i limfjorden.

Halvdelen af disse investeringer i Ålborg (altså bare i Ålborg) kunne omlægge hele regionen 30 km fra ålborg til varmepumpedrift se http://isenergi.dk/coppermine/displayimage...

Bare Brønderslev forbruger over 250.000 Mw gas til el og varmeproduktion hvor hele 33 % af produktionen sker ved kedel.

Energi distribueres i regionen ved slosh ice som produceres decentralt for fjernvarmeforsyning ved møllestrøm og cirkuleres til Ålborg og optøs.

Kan du ikke forklarer mig hvor der i Ålborg skal bruges milliarder og atter milliarder når effekten så åbenlys er at det fossile energiforbrug ikke mindskes.

Når der så åbenlys er alternativer som kan reducere det fossile energiforbrug langt langt mere og koster kun en brøkdel hvorfor skal de så ikke vælges?

 • 0
 • 0

Det her totalt idiotiske projekt til minimum 125 mio kr betalt af danske skatteydere se http://www.dronninglundfjernvarme.dk/showp...

Det går godt i spænd med isoleringstiltag i dronninglund til exorbitante millionbeløb.

Projektet består bla af 160 km jordradiator for varmepumpe.

Hvorfor kunne man nu ikke nøjes med 30 km til Nordjyllandsværket og tilbage igen! Nu halveres investeringen på varmepumpen når temperaturen er høj hvor energi skal optages og herunder falder strømforbruget på pumpen og så kører med de bestående gasmotorer når der virkelig er brug for el og varmepumper og møllestrøm når der ikke kan afsættes el.

 • 0
 • 0

Nu har jeg sparet sammen 10.000 til udskiftning af 3 vinduer i mit hus. Som jeg læser det ,er det for mig en økonomisk ruin. ; Hvis jeg gør det, SKAL jeg udskifte de resterende 7 vinduer, da 25% reglen er overtrådt. Da jeg ikke har penge til og skifte de resterende er det vel bedst og ikke gøre noget. Hvad er strafen for at skifte 1 vindue? Bøde? Fængsel? Ofentlig latteligørelse, som på dette forum?

Da jeg er dum person, skal jeg vel bruge en SAVFØRER for skærer igennem lovgivningen, samt mange sagføre, ingenører til og bevise min uvidenhed.

Ingen nye vinduer her i huset.!

CO2 er det der kommer ud jeres røv.

Trods min uvidenhed er jeg ikke dum; VEL?? Marek.

 • 0
 • 0

Hvor skal man mest effektivt sætte ind, for at få den største besparelse ved renovering af bygninger.

Energistyrelsen har bearbejder de kendte tal og ganske bemærkelsesværdigt så er det ikke ved isolering det største varmesparepotentiale er tilstede ! (kilde : www.byggeriogenergi.dk) Varmeanlæg udgør i parcelhuse 14 % af de rentable energibesparelser, mens loftisolering f.eks. kun udgør 6,5 % eller energiruder kun 0,8 %

Så det kan da være at Marek kan få meget mere for sine 10.000 kr. ved at se på noget helt andet i sit hus end nye vinduer. Og samfundet kunne få en større CO2 gevindst ?

 • 0
 • 0

Niels Hansen:

Konkret er det sådan at i Ålborg hvor over halvdelen af byens varmekapacitet kommer fra Renonord (affaldsforbrænding) og Ålborg Portland.

Hvis Ålborg Portland monteres med absorptionsvarmepumper og det samme for Renonord hvor pumpen drives af de varme røggasser. Når kondensatenergien i røggassen nu også udnyttes så vil disse 2 spildenergikilder, sammen med planlagte forøgelser af renonords affaldsforbrug kunne dække over 80 % af byens kapacitet når dette er koldt. Hvorefter Nordjyllandsværket stort set dumper alt varmeproduktion i limfjorden.

Du har helt misforstået det Niels! Det største problem er da at kraftvarmeværkerne producerer el når der ikke samtidig er brug for fjernvarme! De skulle tage og importere al el i stedet for, når der ikke er behov for varme!

 • 0
 • 0

De skulle tage og importere al el i stedet for, når der ikke er behov for varme

Med de nuværende afgiftsregler kan det meget vel blive resultatet. Fjernvarmeværkerne går så over til at producere varme på f.eks. solvarmeanlæg, som er ved at kunne konkurrere med prisen på varme fra centrale kraftvarmeværker og affaldsforbrænding. Danmarks forsyningssikkerhed forringes og skatteindtægten fra afgifter på bl.a. kul og affald falder. Hvad bliver det næste ? Afgift på solvarme eller luften vi indånder ?

Det drejer sig nu en gang om at lave det samfundsmæssige regnestykke rigtigt. Hvis det bedre kan betale samfundsøkonomisk (og CO2 mæssigt) at fokusere på andre ting end isolering - så skal vi selvfølgelig gøre det. Det er jo trods alt ikke os alle der kan have aktier i Rockwool eller Isover.

 • 0
 • 0

Altså 100 % overflødige investeringer til isolering i Ålborg som kun vil have den effekt at Vendsysselværket kan dumpe mere og mere varme i limfjorden.

Vi er flere, som ved gentagne lejligheder (lidt trættende) fastslår, at kraftværkerne ikke dumper varme.

Når de kører i "kondensdrift", så fremstiller de en meget større elmængde på den samme dampmængde og der opstår noget koldt kølevand, som ikke kan benyttes til noget.

Hvis de tager dampen ud til fjernvarme, så "ofrer" de muligheden for at lave denne ekstra elproduktion, som jo alternativt kunne have været anvendt i decentrale varmepumper og dermed principielt have lavet lige meget varme og el, som i kraftvarmeværkets fjernvarmeområde.

Højeffektive kondenskraftværker (elvirkningsgrader over 50%) er helt afgjort en væsentlig del af vores fremtidige energiforsyning - jeg mener endda, at Niels Hansen fornylig selv pegede på nogle Siemens Combined Cycle værker med elvirkningsgrader på 65% - I KONDENSDRIFT!

 • og for ikke atter at forskrække fjernvarmefolkene, så er der fortsat gode perspektiver i at lave kraftvarme, såfremt fremløbstemperaturerne nedsættes, hvilket ofte kun kan ske, HVIS BYGNINGERNE EFTERISOLERES - OG VARMESYSTEMET OPTIMERES TIL LAVTEMPERATURDRIFT!
 • 0
 • 0

@Nils Peter Astrupgård

Nej fjernvarmefolket har bestemt ikke noget at frygte. Fjernvarme skal udbygges meget betydeligt men bare ikke på helt den samme måde som i dag.

Vi skal fremadrettet have meget store kraftværker som forbruger kul, som fremadrettet omkring de optimale kraftværksteknologier i samproduktion med bla biobrændsler vil udvise en meget markant miljøreduktion i samproduktion med varmepumpesystemer som overtager fjernvarmeproduktion ved mindre byer og herunder storbyer hvor der ikke er kraftværker.

Jeg mener det inden for en kort årrække er muligt at reducere co2 belastningen fra kraftvarmeproduktion og herunder opvarmning i det hele taget til under 20 % af i dag ved at satse på kul (uden Co2 deponering) i samproduktion med møller affald og biobrændsler mm. Men den alt overvejende betingelse er at kul og biobrændsler faktuelt kun indsættes når der er brug for el-produktion og kun da.

Herefter er det vigtigt at varmepumper ved de centrale værker overtager varmeforsyningen så værkerne faktuelt kan ligge standby når møllerne producere!

Når de kører i "kondensdrift", så fremstiller de en meget større elmængde på den samme dampmængde og der opstår noget koldt kølevand, som ikke kan benyttes til noget.

Overvejende er der rig mulighed for at de decentrale værker kan akkumulere fjernvarmen så kun møllestrøm forbruges til varmeproduktion via varmepumper, og særdeleshed når de omlægges til lavtemperatur fjernvarme. Men det forhold at varmepumpesystemer kan trække på kraftværksstrøm for feks en by som brønderslev som modtager spildvarme fra Nordjyllandsværket, og møllerne ikke har produceret gennem længere tid så reduceres investeringen meget betydeligt, når og hvis byen kan trække på kraftværksproduceret strøm nogle få timer om året. Så Nordjyllandsværket langt overvejende kan kører når møllerne ikke producere og herunder 100 % kører kondenserende drift fordi Ålborg 100 % forsynes via varmepumper i samproduktion med den varme røggas på Ålborg Portland og RenoNord og i øvrigt suppleret med varmepumpeproduktion ved møllestrøm med lavtemperatur energi fra Nordjyllandsværket.

 • 0
 • 0

Hej Niels Peter

Først det jeg er enig med dig i. Efterisolering af bygnignerne øger mulighederne for lavtemperaturdrift. Derudover reduceres behovet for spidslasteffekt til et givent fjv. net. Der hvor jeg ikke kan få regnestyket til at gå op, er hvor du sammenligner kondens drift og decentrale VP med et fjernvarmesystem. De regnestykker jeg har set, viser et ØGET brændselsforbrug ved kondens / VP løsningen.

Udover energiøkonomien forringes, mener jeg også kondens / VP er dyrere at etablere og holde vedlige.

Endeligt er jeg ikke i tvivl om at det i sidste ende er synergieffekten mellem øget bygningsisolering, lavtemperatur fjernvarme UDEN lokal produktion på individuelle solfangere, varmepumper etc. der er vinderen.

Så derfor ja til krav om bedre isolering ved renovering men HUSK OGSÅ krav til lavtemperatur varmeinstallationer samtidigt.

 • 0
 • 0

Så derfor ja til krav om bedre isolering ved renovering men HUSK OGSÅ krav til lavtemperatur varmeinstallationer samtidigt.

Nemlig - så er vi nået langt ;-)

...og dermed principielt have lavet lige meget varme og el, som i kraftvarmeværkets fjernvarmeområde.

Læg mærke til ordet "principielt". Første point til kraftvarme fås i varmeveksleren på kraftværket, hvilket principielt betyder, at kraftvarme altid vil være kondens/varmepumpe overlegen - teoretisk.

Første point til varmepumpesystemet fås ved, at man altid er nødt til at holde en "for høj" fjernvarmetemperatur for at tilfredsstille de dårligste fjernvarmeinstallationer. Med de for høje fjernvarmetemperaturer stiger ledningstabet også. Hertil kommer så pumpeenergi mv.

Står det lige nu????

"Sandheden" - om den findes - er nok, at lavtemperatur kraftvarmesystemer i forholdsvis fornuftig beliggenhed i forhold til kraftværkerne vinder her.

Udenfor disse områder vinder kondens/varmepumpe.

Med mere og mere vindEL, så bliver det så mere og mere interessant at arbejde med egentlige EL løsninger.

Vi forskyder os også over mod flere EL løsninger, når og hvis "grundlastværkerne" gå mod C/C værker med 65% elvirkningsgrad. Hermed ændres alle de allerede etablerede regnestykker.

Vi skriger efter mere og mere EL og det giver mere og mere "gratisvarme" (Dissiperet energi). Der er ingen tvivl om, at EL samfundet får mindre og mindre behov for traditionel fjernvarme.

Der er heller ingen tvivl om, at der fortsat vil blive produceret kraftvarme i forholdsvis nærhed af kraftværkerne/affaldskraftværkerne.

Jeg er fortsat overbevist om, at fremtiden integrerer el og varme betydeligt mere på forbrugsstederne bl.a. med decentrale varmepumper.

 • og jeg glemmer gerne decentral solvarme ;-)
 • 0
 • 0

Vi skriger efter mere og mere EL og det giver mere og mere "gratisvarme" (Dissiperet energi). Der er ingen tvivl om, at EL samfundet får mindre og mindre behov for traditionel fjernvarme

Der vil ikke i fremtiden komme meget lavtemperatur energi fra kraftværker hvis der udbygges meget massivt med møller. Ved en femdobling af møllekapaciteten kan 66 % af el-forbruget komme fra møller. Kraftværkerne skulle herefter gerne ligge 100 % standby når mølleproduktion forekommer, hvorfor der ikke vil forekomme spildenergi i lange perioder. Herefter bør varmepumper varetage denne varmeproduktion som nu ikke kommer fra kraftværker.

 • 0
 • 0

I Vinterhalvåret producere møllerne hoveddelen af deres produktion. Netop i vinterhalvåret forekommer varmeforbruget overvejende.

En 5 dobling af møllekapaciteten for jylland og forbrug for januar og februar 2008 se http://isenergi.dk/coppermine/displayimage... her dækker møllerne 85 % af el-forbruget

En 5 dobling af møllekapaciteten for jylland og forbrug for januar og februar 2009 se http://isenergi.dk/coppermine/displayimage... her dækker møllerne 60 % af el-forbruget

Så hvis man virkelig vil omlægge store produktionskapaciteter til VE så skal kraftværkerne ligge standby 100 % når møllerne producere eller der importeres strøm fra udlandet, som igen betyder at den lavtemperatur energi kraftværkerne producere ved kondenserende drift overvejenede ikke kan bruges til varmeforsyning fordi den udebliver i lange perioder. For Januar og Februar 2008 i op til 3 uger vartager møllerne el-produktionen.

 • 0
 • 0

Dette forslag er helt sikkert velment, men hvad er det overordnede mål? Hvis det er at øge energieffektiviteten alene er der mange andre og bedre muligheder, særligt i fjernvarmeområdet, som tråden allerede har beskrevet en del.

Men her snakkes om et middel, isolering, men hvad er økonomien i det. Skal vi regne samfundsøkonomisk eller realprisen, dvs. uden afgifter moms mv. Ved realprisberegninger vil man hurtigt opdage et meget ringe cost/benefit regnestykke.

Som formand for et barmarksværk vil udpræget nedsættelse af varmesalget føre til en stigning i de faste afgifter, som der netop diskuteres i Skævinge mv.(EON som ejer værker).

Derfor er forslaget velment men ikke velgennemtænkt. Eller sagt på en anden måde vil det være en fatal fejl, såfremt alle huse blev isoleret overdrevet.

 • 0
 • 0

Som formand for et barmarksværk vil udpræget nedsættelse af varmesalget føre til en stigning i de faste afgifter, som der netop diskuteres i Skævinge mv.(EON som ejer værker).

Derfor er forslaget velment men ikke velgennemtænkt. Eller sagt på en anden måde vil det være en fatal fejl, såfremt alle huse blev isoleret overdrevet.

Når alt varmeforbrug fra et barmarksværk er væk, vil de fastbidrag falde og ikke stige. Tilbage er kun renter af gæld og afskrivning af anlægget + minimale opsynsudgifter. Ved barmarksværket i Uggelhuse-Langkastrup er man netop ved at nå dette punkt - de forbrugere med de største regninger har installeret anden opvarmning og betaler derfor kun de fastbidrag.

 • 0
 • 0

Når alt varmeforbrug fra et barmarksværk er væk, vil de fastbidrag falde og ikke stige. Tilbage er kun renter af gæld og afskrivning af anlægget + minimale opsynsudgifter. Ved barmarksværket i Uggelhuse-Langkastrup er man netop ved at nå dette punkt - de forbrugere med de største regninger har installeret anden opvarmning og betaler derfor kun de fastbidrag.

Uggelhuse-Langkastrup har da ellers lige investeret i en ny gasmotor!!!!

 • 0
 • 0

Du har helt misforstået det Niels! Det største problem er da at kraftvarmeværkerne producerer el når der ikke samtidig er brug for fjernvarme! De skulle tage og importere al el i stedet for, når der ikke er behov for varme!

Uffe Merrild

Men det er jo i (overvejende) sommerhalvåret hvor det under alle omstændigheder må komme til at flytte denne produktion til et kraftværk som også producere el ved kul eller fossilt energi og afsætter spildvarme til naturen.

Jeg ser nu i langt højere grad problemet hvor varmeværkerne skal producere varme og kan nu ikke afsætte strøm hvorfor de afbrænder brændsler for varmeproduktion!!

Havd mener du om de her GASKEDLER! Se http://isenergi.dk/coppermine/displayimage...

Når man har kraftværker med så rystende lave el-virkningsgrader skyldes det jo møllerne eller man konsekvent har undladt at gøre noget for at implementer denne møllestrøm og herunder gøre den rentabel ved at mangedoble energien i varmepumper og nedlægge særdeles bekostelige decentrale kraftvarmeværker, til fordel for møllestrøm og varmepumper.

 • 0
 • 0

Uggelhuse-Langkastrup har da ellers lige investeret i en ny gasmotor!!!!

Tja, men investreringen er ikke godkendt af generalforsamlingen og der er ikke udarbejdet et projekt. Så Randers kommune der har ydet en kommunegaranti og den tidligere bestyrelse kommer nok selv til at betale det "gilde".

 • 0
 • 0

så må det være krav man bruger miljøvenlige materialer ikke stenuld og lign,

 • 0
 • 0

Når alt varmeforbrug fra et barmarksværk er væk, vil de fastbidrag falde og ikke stige

Når Boe skriver, som ovenstående, så er det kun marginale omkostninger der vil bortfalde. Stort set kan der regnskabsmæssigt kun være tale om gager. Idet værket jo i forvejen kun iht. Varmeforsyningsloven må indregne værkets faste omkostninger i forbrugernes faste bidrag. Men Boe her har du jo en god regnskabsmæssig ballast, så måske kan du uddybe forholdet i Uggelhuse-Langkastrup ?

 • 0
 • 0

Når alt varmeforbrug fra et barmarksværk er væk, vil de fastbidrag falde og ikke stige. Tilbage er kun renter af gæld og afskrivning af anlægget + minimale opsynsudgifter. Ved barmarksværket i Uggelhuse-Langkastrup er man netop ved at nå dette punkt - de forbrugere med de største regninger har installeret anden opvarmning og betaler derfor kun de fastbidrag.

Hej Boe

Jeg tror nu ikke vi er meget uenige, dit eksempel er jo en nedlæggelse af et værk. Ved det hyppige eksempel, nemlig et værk i drift, vil den faste udgiftprocent alt andet lige stige ved et markant fald i varmesalget.

Og derfor er det helt afgørende at tænke nettoenergipriser og samfundsøkonomi, før man kaster sig ud i store isoleringsplaner og energiplaner.

Lur mig om den energiplan ikke mere drejer sig om igen at "lege julemand" med nye tilskudspuljer.

Så derfor igen hvad er målet, hvis det er C02 fri udledning fra energiproduktion giver det jo en god mening.

Kan man så økonomisk producere energien rigeligt og uden C02 udledning, så bør alle vel være glade?

Det kan lade sig gøre, nemlig KK og VE som energikilder, med heftigt udnyttelse af vores fjernvarmesystem som distribution og lager.

Det er ikke så svært, lidt mærkeligt af fjernvarmeorganisationerne ikke rører mere på sig, det er jo typisk fjernvarmeforbrugerne, der står med regningen når det går galt.

 • 0
 • 0

Lur mig om den energiplan ikke mere drejer sig om igen at "lege julemand" med nye tilskudspuljer.

Som jeg læser nogle af de 22 punkter, gælder forslagene om at sikre, at fjernvarme kan bestå i sin nuværende form - helt i tråd med lobbyisterne fra Dansk Fjernvarme. At Danmark ikke bliver et CO2-frit område tæller ikke. At 50 % el fra vindmøller ikke kan indpasses tæller ikke. Men hvis forbrugerne i samlet flok stemmer ved at installere anden omvarmning og kun fremover vil betale de reelle omkostninger, som vedrører fremvarmeproduktionen i de områder med et barma(r)ksværkdet, så kommer det til at tælle.

Det er jo altid rart at kunne lege "julemand", når blot det er andres penge, man deler ud.

 • 0
 • 0

Når Boe skriver, som ovenstående, så er det kun marginale omkostninger der vil bortfalde. Stort set kan der regnskabsmæssigt kun være tale om gager. Idet værket jo i forvejen kun iht. Varmeforsyningsloven må indregne værkets faste omkostninger i forbrugernes faste bidrag. Men Boe her har du jo en god regnskabsmæssig ballast, så måske kan du uddybe forholdet i Uggelhuse-Langkastrup ?

Marginalomkostningsbegrebet gælder kun ved øget produktion, når produktionen nedlægges og produktionsapparatet er solgt er der kun restgælden, restafskrivningerne, minimale opsyns- og administrationsudgifter tilbage. Derfor vil fastbidraget falde. Selvfølgelig vil der være en mellemperiode indtil produktionen er helt stoppet, men det har kun minimal indflydelse på fastbidraget, da dette skal betales af alle uanset om de aftager fjernvarme eller ej. Pt. betaler et standard hus i Uggelhuse-Langkastrup 13.312,50 kr. i fastbidrag, dette vil når/hvis værket bliver lukket falde til ca. 7.500 kr. uden at indregne salgsværdien af bygninger og produktionsanlæg.

 • 0
 • 0

At Danmark ikke bliver et CO2-frit område tæller ikke. At 50 % el fra vindmøller ikke kan indpasses tæller ikke.

Det er i den forbindelse værd at bemærke at fjernvarmeforsyning i Danmark er nået langt længere end elforsyning mht. CO2 emissioner. P.t. er over 41% af Danmarks fjernvarmeproduktion CO2 neutral. Mens elproduktionen i Danmark endnu ikke har nået 20%. Der er altså for begge brancher meget at arbejde med endnu.

Mht. Uggelhuse-Langkasterup så er det jo dybt beklageligt at det nogensinde er nået så langt. Der må være mange rådgivere der sidder tilbage med en dårlig smag i munden efter at have beregnet og anbefalet oprettelsen af mange af landets "såkaldte" barmarksværker. Men det er også værd at bemærke at det er en forsvindende lille del (2-3%) af landets fjernvarmekunder der står i denne ulykkelige situation.

 • 0
 • 0

Da jeg ikke har penge til og skifte de resterende er det vel bedst og ikke gøre noget

Nu er det jo ikke (endnu) sådan at man behøver at fortælle det i forvejen eller søge tilladelse før man skifter et par vinduer!

 • 0
 • 0

Nu har jeg sparet sammen 10.000 til udskiftning af 3 vinduer i mit hus. Som jeg læser det ,er det for mig en økonomisk ruin. ; Hvis jeg gør det, SKAL jeg udskifte de resterende 7 vinduer, da 25% reglen er overtrådt. Da jeg ikke har penge til og skifte de resterende er det vel bedst og ikke gøre noget. Hvad er strafen for at skifte 1 vindue? Bøde? Fængsel? Ofentlig latteligørelse, som på dette forum?

Da jeg er dum person, skal jeg vel bruge en SAVFØRER for skærer igennem lovgivningen, samt mange sagføre, ingenører til og bevise min uvidenhed.

Ingen nye vinduer her i huset.!

CO2 er det der kommer ud jeres røv.

Trods min uvidenhed er jeg ikke dum; VEL?? Marek.

Marek, du er ikke dum! Og hvis du vil skifte dine 3 vinduer, så gør du det uden at spørge nogen. Hvad de ikke ved kan de heller ikke have ondt af. Hvis det utænkelige skulle ske at man ikke kunne gøre det du ville uden at overtræde loven, ville jeg på godt dansk skide dem et stykke og gøre det alligevel.

 • 0
 • 0

Selvfølgelig skal Marek skifte sine vinduer, hvis der er behov for det. Men udgangspunktet i denne tråd var jo de kommende nye skrappere energikrav til husrenovering. Og som en selvfølgelighed tales der om at efterisolere gulve, ydervægge og lofter.

Men hvor skal man mest effektivt sætte ind, for at få den største energibesparelse ved renovering af bygninger ?

Energistyrelsen har faktisk bearbejder de kendte tal ud fra rapporter fra den eksisterende energimærkeordning, og ganske bemærkelsesværdigt så er det ikke ved isolering det største varmesparepotentiale er tilstede ! (kilde : www.byggeriogenergi.dk) Varmeanlæg udgør i parcelhuse 14 % af de rentable energibesparelser, mens loftisolering f.eks. kun udgør 6,5 % eller energiruder kun 0,8 %

Det vil altså øjensynligt være mere fornuftigt at begynde at kigge på huses varmeanlæg end at begynde at snakke om mere isolering eller udskiftning af vinduer !

 • 0
 • 0

@Flemming Ulbjerg

Når rådgivningsbranchen inden for fjernvarme til alle tider arbejder på at minimere sin egen indtjening bare for at være et logrende halehæng til Dansk Fjernvarme forureningsfremmende tilgang til varmeforsyning, som kun går ud på at afbrænde så meget fossilenergi som overhovedet muligt.

Til alle tider skal vi høre på Dansk Fjernvarmes og deres fremsynethed grundet fjernvarmesystemets evne til at udnytte spild fra el-produktion og centralt produceret varme i det hele taget. Netop forsvaret for denne tankegang virker ene og alene til at mere og mere fossilt energi i dag sløses væk til fjernvarmeproduktion (når møllerne producerer).

Dansk Fjernvarme: Vi har reduceret co2 udledningen pr produceret energienhed -> Ja! Når fjernvarme (fra kraftværker) co2-belaster med en fast faktor og der ikke korrigeres for at mere varme kommer fra kedel, at 40 % skulle være Co2 neutral er jo latterlig når netop kraftværkers varmespildandel af el-produktionen over året bliver faretruende større og større fordi el ikke kan afsættes og kedelproduktion vælges for varme. Vi ser nu flere og flere værker helt nedlægge gasmotor for at overgå til 100 % kedelproduktion. At alle de lette frugter er plukket, nemlig co2fri spildenergi fra industrien og sidst men ikke mindst, så sløser man biobrændsler bort som kunne producere strøm, for at holde et idiotisk cirkus kørende hvor danmarks snart virker som en stort radiator når hele danmark er plastret til med højtemperatur fjernvarmerør hvor tabet herefter er maksimalt fordi tyndt befolket områder skal forsynes.

Netop pga Dansk Fjernvarme og det halehæng af ligegyldige rådgivningsinstanser ser vi fiaskoer som www.solarmarstal.dk og nu Dronninglund. 30 % af varmeforsyningen kommer fra sol i Marstal (resten fra spildolie). Havde man været så fremsynet at kører ned i brugsen efter to ruller plast og rullet disse ud på en mark og cirkuleret vand gennem disse og køle den optagne energi i ammoniakkompressorer fra www.johnsoncontrols.dk til 1 Mio pr mw kapacitet med møllestrøm. Problemet er nu bare at nu kunne økonomien hænge sammen og rådgivningsfirmaerne kunne tjene kassen, i stedet for til alle tider at jagte tåbelige offentlige støttekroner og behage Dansk Fjernvarmes totalt idiotiske tilgang til varmeforsyning som ene og alle går ud på at have så mange rør i den danske muld som mulig som taber fossilt fremstillet energi ang mass!

Det vi nu kommer til at se er vindmøllestrøm til 600 kr/mwh omsat i el-patroner tilført fjernvarmenettet hvor 1/3 tabes på vej til forbrugeren altså 900.- kr/mwh inden afgift mm.

Hvad er det i det hele taget man har gang i, tror man da virkelig man kan få samfundsøkonomi i at isolerer boliger, for holde på den bekostelige varme! >>> IDIOTI <

De regnestykker jeg har set, viser et ØGET brændselsforbrug ved kondens / VP løsningen.

Det er dog det mest uhyggelige og inkompetente pladder.

Ja! Det kan ikke hænge sammen når en bydel feks 200 husstande hvor de 196 huse umærket kan modtage varme ved lave temperaturer men 4 huse har et forældet varmesystem og skal derfor modtage varme ved høje temperaturer som har den betydning, at alt varme skal produceres ved så høj en temperatur at økonomien omkring varmepumpen ikke hænger sammen. Pumpen skal givet levere 80 c’ så tabet i nettet er maksimal for herefter at strømforbruget på varmepumpen rigtig kan maksimeres så økonomien er katastrofal. Herefter når nu nettabet pga af det varme fjernvarmevand har spildt en betydelig del af energien så kan hoveddelen af den energi som boligerne modtager den kan nu blandes i en blandesløjfe så gulvvarme kan modtage 28 c’. >>> BOLLER FRA KOBERG <<<

Du kan simpelthen ikke tillade dig at stoppe her og koble hjernen totalt fra, som jeg kun ser som et forsøg for at bygge videre på en forældet måde at distribuere energi som er så helt igennem og aldeles tåbelig!

For det første skal man selvfølgelig ikke bruge den merproduktion (el) som kraftværket yder når det yder maks ved at kondensere ved lave temperaturer. Man skal selvfølgelig indrette fremvarmeforsyningen så der kun bruges møllestrøm.

Man kan fryse kloakvand decentralt og optø isen med kondensatenergien centralt ved rensningsanlæg og kraftværk, eller overfører energi i de korte perioder hvor det er nødvendigt at optø is til rensningsanlægget.

Nu har man kunnet distribuere kølekapaciteter (i 80 år) i fryse-/køleopstillinger ved dampe via varmepumpeteknologi, hvor kølemidler koges i feks kølemontre ved et kogetryk for senere koge ved et lavere tryk i frysebokse med et øget strømforbrug osv. På mejerier hvor man har villet udnytte afgangsenergien har man typisk ladet kondenseringstrykket stige og falde i forskellige kondensatorvarmevekslere afhængig af om disse skulle producere varmt brugsvand eller radiatorvand.

Samme teknologi kan umærket virke omkring lagrede energier (ved forskellige temperaturer) så kun møllestrøm forbruges, for fjernvarmeforsyning af bydele.

 • 0
 • 0

Øhh! … forklar lige en fatsvag fotograf hvordan man forbedrer komforten i sit hus ved at forbyde isolering? Den væsentligste årsag til boligisolering er mig bekendt at man fryser / udgifterne til opvarmning er astronomiske.

Energikrav ved renovering er som udgangspunkt fornuftigt for den enkeltes komfort og økonomi, så længe kravene udmøntes i anvendelige løsninger for den enkelte. At kraftværkerne og deres fejlregnere derved mister indtjening og prestige er mig uvedkommende.

Huse der bliver renoveret så energiforbruget reduceres må alt andet lige mindske CO2 udledningen. Hvis fjernvarmeværkerne får problemer når husene energirenoveres, viser bare i min optik at de er nogle dinosaurer som forsøges holdt i live v.h.a. alverdens kunstgreb.

Jeg renoverer ikke mit hus for at forbedre kraftværkernes økonomi. Jeg gør det for min egen skyld.

 • 0
 • 0

Niels

Jeg synes argumentationen er blevet lidt skinger ! Selvom mange at dine argumenter er ganske fornuftige, så er der andre der kan regne. Det er nok snarere forudsætningerne vi ikke er helt enige om. Men jeg kontakter dig direkte for en uddybende samtale om mulighederne for isning/varmepumper.

Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation for fjernvarmebranchen m.m. Du kan næppe bebrejde dem at de anvender de fra myndighederne accepterede beregningsforudsætninger – vi har jo ligesom ikke andet. Vi kan godt blive enige om at dansk energipolitik ikke altid er lige forståelig, faktisk har jeg vist tidligere påstået at der ikke eksisterer dansk energipolitik – kun dansk skattepolitik.

Du har ganske ret i at vi alle har en enorm stor udfordring i at udnytte vindmøllestrømmen bedre. Men her har det eksisterende fjernvarmenet jo alle muligheder for at komme på banen, hvis ellers afgiftspolitikken gør det muligt. Faktisk vil jeg påstå, at i Danmark er fjernvarmenettet er den eneste igangværende og afprøvede ”akkumulator” for el-overløb.

41,1 % af Danmarks fjernvarme kommer faktisk fra biomasse og anden vedvarende energi (CO2 neutral) derudover bidrager ikke-nedbrydeligt bioaffald med 5,6 % til fjernvarmeproduktionen. (kilde : http://www.ens.dk/da-dk/undergrundogforsyn...)

Mulighederne for øget udnyttelse af spildenergi fra industriel produktion er absolut langt fra udnyttet fuldt ud endnu. Se f.eks. bare dette link http://ing.dk/artikel/93116-nyt-gartneri-p... og tænk på hvor mange store gartnerier der ligger i nærheden af f.eks. Århus eller Odense.

Temperaturen i fjernvarmenettet kan vi nok ikke blive uenige om skal ned. Men med en fremløbstemperatur på omkring 65-70 grader og en returtemperatur der gerne skulle noget under 30 grader, så kan ledningstabet også komme ned på omkring det halve af det du postulerer.

Johan

Journalister er da næsten lige så meget mennesker som ingeniører, så du er sikkert ikke specielt "fatsvag" (ingeniører har ofte et stort ego - ikke) Men jeg kan prøve at forklare det således : Huse der energirenoveres ved isolering får ikke alt andet lige mindsket CO2 udledningen. Det kommer f.eks. an på hvor stor CO2 udledning der har været ved produktion, transport og indbygning af isoleringen, holdt op imod hvor stor reduktion der sker af CO2 udledningen i husets levetid pga. den forøgede isolering. Altså et større samfundsøkonomisk regnestykke, som uden tvivl ikke altid ender med at blive særligt gennemskueligt (selv for ingeniører)

 • 0
 • 0

[...]faktisk har jeg vist tidligere påstået at der ikke eksisterer dansk energipolitik – kun dansk skattepolitik.

Ohh, men du tager fejl, vi har begge slags politik her i landet: både skatte og afgiftspolitik.

(Med passende tip med hatten til Blues Brothers :-)

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation for fjernvarmebranchen m.m. Du kan næppe bebrejde dem at de anvender de fra myndighederne accepterede beregningsforudsætninger – vi har jo ligesom ikke andet.

Hvordan kan du være sikker på, at det ikke er omvendt, at det er myndighederne der har accepteret Dansk Fjernvarmebranches beregningsforudsætninger?

 • 0
 • 0

Kun éen ting er sikkert her i livet !

Hvordan er det repræsentativt demokrati fungerer ? Er det ikke ved, at vi vælger de personer vi mener bedst repræsenterer vore synpunkter. Når vi danner foreninger, organisationer osv. er det så ikke bl.a. i håb om at påvirke beslutnings- processen i den retning vi mener er rigtig ?

Jeg har haft mine meningsudvekslinger med ansatte i statsadministrationen (bl.a. Energitilsynet), men selvom vi ikke altid er enige, så vil det være en stor fejl at tro, man kan "pådutte" dem nogen beregningsforudsætninger.

 • 0
 • 0

@Jakob

DU er velkommen. Jeg kan nås på nh@nhsoft.dk

Du skal ikke isolere dit hus når en varmepumpe kan levere dig 30 c’ varmt energi til under 1000 kr pr år ved kostprisen på strøm fra havvindmøller og hvis det koster 1500 kr hvis dit hus er utæt så kan du ikke afskrive noget som helst ved at halvere dit varmeforbrug. Altså har du valget mellem at holde på varme som er exorbitant dyrt og som overvejende er co2 belastende eller du kan medvirke til at omlægge danmarks energiforsyning ved at udbygge havvaindmøllekapaciteten massivt. Men det kræver altså at du skal indstille dig på stærkt faldende varmepriser hvis du kan finde dig i at energien er 100 % Co2 neutral og 100 % forureningsfri, og som sidegevinst at mere og mere el-produktion til el-nettet kommer fra møller. For at du skal kunne få økonomi i en isolering kan det jo kun ske hvis du vælger en exorbitant høj varmepris hvor du starter med at forurene massivt feks som i Thisted hvor man har valgt geotermisk varme, sammen med halm, og affald. Denne energiresurse kunne have udfaset 125.000 Mwh kul på Nordjyllandsværket men fordi man vil have nogle exorbitant omkostninger til bemanding og vedligehold osv i Thisted og for at borgere som du kan sløse millioner efter millioner bort til isolering, og kun derfor.

Hertil: Jamen syntes du ikke det virker lidt plat feks i Viborg bruger man nu 200 mio bare på geotermisk varme nord for byen, man vil lave en affaldsforbrænding til et exorbitant millionbeløb og så skal et kraftværk som stort set er udtjent det skal renoveres og holdes kørende for at tage spidsbelastning i byen.

Også selvfølgelig den vanlige medicin: isolering.

Byen forbruger 300.000 Mwh/år som antagelig koster 500 kr/Mwh ab kraftværk eller 150 mio/år hvor staten opnår 75 mio i afgift. PS: 750 kr/Meh efter tab i net.

Da kraftværket skal renoveres, affaldsforbrænding skal etableres og det geotekniske anlæg skal anlægges og ikke mindst skal disse anlæg drives og afskrives. Med udgangspunkt i Affalds- og halmanlæg som virker sammen med geotermisk varme i Thisted kommer varmeprisen i Viborg antagelig til at lægge omkring 300 kr/Mwh. Hvor efter staten ikke opnår afgift. Og varmeprisen ude i byen minimum 400 kr/Mwh.

Jeg syntes det er lidt tankevækkende at et turbinehjul se http://isenergi.dk/coppermine/albums/userp... i aluminium til 100.000 kr som virker omkring en turbokompressor kan yde viborg 100 % energiforsyning ved 30 c’, hvis altså distributionen sker i dampe, som ganske vist har den hage at det ikke forbruger miljøbelastende kulstrøm, fordi alle decentrale værker sløser den biobrændsel væk som kunne producere co2fri strøm. Processen driver sig selv via temperaturforskel mellem koge og kondenseringssted.

Færdig turbokompressor som ved isobutan har nogle helt ekstraordinære høje effektforøgelser når det netop er ved lave temperaturer se. http://isenergi.dk/coppermine/albums/userp...

Hvis man omlagde Viborg til varmepumpedrift og indrettede det nuværende fjernvarmenet herefter vil strømforbruget til 100 % forsyning af byen ved de optimale varmepumpeteknologier være mindre end den strøm som skal forbruges til cirkulation af det nuværende fjernvarmevand i det bestående fjernvarmenet sammen med det strømforbrug der efterfølende skal forbruges til at hente energi op af et geotermisk varmeanlæg. Men vel at mærke forbruger varmepumpeløsningen kun møllestrøm.

Investeringen: En brøkdel af det vanvid som nu igangsættes efter fiaskoen i Thisted!!

Når vi igen og igen skal spises af med fiaskoer som Thisted med varmepriser på over 200 Kr/mwh når varmepumpeteknologi kan levere et årsforbrug til under 1000 kr for husstande som forbruger under 20 Mwh varme.

Thisted fjernvarmes Video se http://pics.zuport.dk/imageuploads/1226560...

Jeg syntes det er uhyggelig at der i viborg over de næste få år minimum skal sløses 1 mia kr bort til geotermisk anlæg og ikke mindst isolering og bygningsrenovering som kun tjener til at holde en exorbitant dyr varmeproduktion inde i boliger, når netop varmepumpeløsninger kan levere den varme 100 % co2fri og hertil betale for massive havvindmølleudbygninger så danmark inden for en kort årrække kan 5 doble vindmøllekapaciten som kun vil virke til stærkt faldende varme og el-priser.

Faldende el-priser: fordi de investeringsomkostninger byerne skal afholde til varmepumpedrift er mikroskopiske sammenholdt med konventionelle løsninger og herunder at varmepumpeopstillinger som minimum 10 dobler møllestrømmens energiindhold og kan dermed mere end betale kostprisen for strøm fra møller så den øvrige produktion fra møllerne er billigere og som netop falder når der er forbrug fordi varmepumperne kan aftage strøm når det passer bedst. Netop det forhold gør at økonomien hænger sammen på kommercielle vilkår omkring mølleudbygning.

Når Thisted er en fiasko er det fordi man sløser halm og affald som kunne omsættes på store kraftværker som kunne udnytte denne ressource til el-produktion. Netop nu bygger Århus en affaldsforbrænding for og el og fjernvarmeproduktion til et exorbitant milliardbeløb hvor man forlods lige smider 50 % af den mulige energiproduktion til el bort som var mulig på store centrale anlæg som virker ved kul og affaldet i dampsystemet koger vand på damp og kullet overopheder dampe inden turbine, herved halveres kulforbruget og faktuelt fordobles el-virkningen på affaldet!

Fiaskoen omkring Kongens nytorv se http://www.ke.dk/portal/page/portal/Grafik... til 200 mio kr hvor konsulentfirmaer og deres talmagi kan omdanne selv de største fiaskoer til rene vidunderopstillinger som reducerer co2 udledning men faktuelt gør det modsatte. Konkret på baggrund af fejlagtige beregninger ønsker man at 7 mio boligkvadratmeter i Københavns kommune skal omlægges til Fjernkøling. Det er så mange milliarder man ønsker at sløse bort for at de københavnske kraftværker kan øge det fossile energiforbrug.

Ifølge Nils Peter er el-produktionstabet betydeligt når man tager damp ud ved 100 c’ hvor el-produktionen kan falde fra 50 % ved kul til 40 % som altså sker på amager værket hvor dampen til at drive absorptionsanlægget inde i københavn kommer fra. Ydermere ønsker man at øge kølekapaciteten til 350 Mw som kræver 500 Mw damp. Det er jo totalt ude i hampen når der udbygges med møller, som ene og alene betyder at Amager værket skal afbrænde fossilt energi eller biobrændsler når møllerne i fremtiden udbygges og Biobrændsler som kunne producere el spildes for at holde en fordyrende køleopstilling i gang!!!!!!! Alene det strøm amager værket yder ekstra ved kondenserende drift og den strøm som bruges til at cirkulere vand i kolde fjernvarmerør det er jo totalt uden sammenhæng med noget som helst. Konsulentfirmaernes talmagi det er simpelthen uudholdelig.

Når man ønsker at køle bla det kongelige teater: jeg vil våge den påstand at det kongelige Teater kunne have etableret en varmepumpe som denne se http://isenergi.dk/coppermine/displayimage... hvor teatret opvarmes og brugsvand produceres via møllestrøm når det netop ikke hensigtsmæssigt at producere fjernvarme på de københavnske kraftværker, da energien nu hentes ved at køle jorden via stålrør med co2, er denne nu kold når man ønsker at køle teatret som herefter sker uden forbrug af strøm hvor dampe via en temperaturforskel driver processen og de samme varmevekslere inde i bygningen kan nu også køle luften. Altså luften i teatret opvarmer den kolde jord, hvorved teatret køles. Dog skal der fortsat bruges el-energi på at cirkulere luft i bygningen.

Løsningen til få tusinde kroner tilbyder dels gratis og co2 fri køling med afløser nu også tåbelige el-patroner i de centrale kraftværker til at omsætte møllestrøm fordi i vinterperioden kan overskudsvarme fra fjernvarmenettet akkumuleres i jordradiatoren når der forekommer overskudsvarme fra el-produktionen som der ofte gør i vindstille perioder, herefter kan denne energi via af møllestrøm omsættes til varme i det kongelige teater og fossilt energi behøves ikke svines bort i H C Ørstedsværket, men kan omsættes i Avedøre med nogle meget høje el-virkninger når der netop er brug for el!

 • 0
 • 0

Jeg har haft mine meningsudvekslinger med ansatte i statsadministrationen (bl.a. Energitilsynet), men selvom vi ikke altid er enige, så vil det være en stor fejl at tro, man kan "pådutte" dem nogen beregningsforudsætninger.

Jeg oplever til stadighed, at fjernvarme folk påstår at beregningsmodellen for "kostægte" tariffer kommer fra Energitilsynet, dette selv om der i bunden af skrivelsen står "Dansk Fjernvarme". Energitilsynets praksis på området for udtrædelsesgodtgørelse er ikke fra varmeforsyningsloven men fra andelsretten og gælder således kun andelshaverne. Mange tro fejlagtigt at alle fjernvarmeforbrugere ved andelsselskaber er andelshavere, de er de kun hvis de har tegnet en andel, resten er ganske alm. forbrugere og kan ophøre med at forbruge fjernvarme på nøjagtig samme betingelser, som hvis de skiftede benzinselskab.

 • 0
 • 0

Vi må se i øjenene at der er en kontant grænse for hvad regeringen vil acceptere af energibesparelse. Derfor forbud mod mere afbrænding af affald og anvendelse af spildvarme fra kraftværker uden afgifter samt at lave fjernvarme med vind-el.

Tilsvarende kommer lokalpolitik i vejen for rationel offentlig administration: politistationer skal ligge i en by, domstole i en anden.

Skattestoppet gælder kun sålænge det passer regeringen.

Men det betyder ikke at det i langt de fleste tilfælde er en fordel både for den enkelte og samfundet at isolere og vælge vedvarende energi.

De bedste hilsner Peter Kamp

 • 0
 • 0

Boe Praksis for kostægte tarifering er fastsat af Energitilsynet og stadfæstet bl.a. ud fra tidligere afgørelser i Gas- og Varmeprisudvalget og Monopolankenævnet. (kilde : www.energitilsynet.dk/afgoerelser) Jeg ved ikke om du kan kende et uddrag af en formulering :" ønsker gennem dialog at påvirke lovgivere og myndigheder" Men det stammer fra en interesseorganisation i branchen, som øjensynligt også ønsker at påvirke politikernes og myndighedernes beslutninger.

Peter Vi må erkende at Poul-Henning nok har ret. Der findes 2 slags energipolitik i Danmark : både skatte og afgiftspolitik.

 • 0
 • 0

Du skal ikke isolere dit hus når en varmepumpe kan levere dig 30 c’ varmt energi til under 1000 kr pr år ved kostprisen på strøm fra havvindmøller og hvis det koster 1500 kr hvis dit hus er utæt så kan du ikke afskrive noget som helst ved at halvere dit varmeforbrug.

Så din løsning er at fjerne afgifterne på strøm og indføre varmepumper overalt i landet? Interessant tanke.

Det er da også bemærkelsesværdigt at en kWh naturgas koster 70øre, en kWh olie koster 80øre og en kWh el koster 200 øre.

 • 0
 • 0

Så din løsning er at fjerne afgifterne på strøm og indføre varmepumper overalt i landet? Interessant tanke.

Det er jo det der har været kampen for varmepumpebranchen at man godt ville have lov til at forbruge spild fra industrien uden afgift til varmepumpen og så betale afgift på den strøm som man forbrugte til processen.

Men indirekte er det jo alle regeringers politik at forsvarer markedet for gas som til, alle tider ligger hindringer i vejen for varmepumpen. Ku’ vi da bare få en pris for hvad det koster at nedlægge gasforbruget i husstande og ved varmeværker og så sælge den gas til udlandet eller gemme den.

Hvis en by blev omlagt til varmepumpedrift som 100 % kun forbruger møllestrøm burde husstande betale et beløb som modsvarer den nuværende afgift uanset hvor meget varme de bruger. Herefter betaler brugerne kostprisen for varme: udgift til produktion og afskrivning af anlæg.

 • 0
 • 0

Praksis for kostægte tarifering er fastsat af Energitilsynet og stadfæstet bl.a. ud fra tidligere afgørelser i Gas- og Varmeprisudvalget og Monopolankenævnet. (kilde : www.energitilsynet.dk/afgoerel...lser)

Energitilsynets afgørelser kan bygge på varmeforsyningslovens regler! Der står intet i varmeforsyningsloven om kostægte tariffer - derfor må energitilsynets praksis være i strid med lovgivningen og kun via brancheforeningernes accept være blevet til praksis. Desværre er der pt. ingen forbrugere, der har haft penge og tid til at anlægge en retssag mod Energitilsynets praksis, men jeg har flere gange udfordret Energitilsynet og bedt om en redegørelse for denne praksis, desværre har Energitilsynet endnu ikke ønsket at gå i dialog med forbrugerne.

 • 0
 • 0

Varmeforsyningsloven indeholder ligesom alle andre love ikke en detailjeret beskrivelse af alle forekommende forhold. Det er op til ministerier, styrelser, og domstole, at tolke og fastlægge lovens grænser. Du har - ligesom alle andre, muligheden for at få Energitilsynets afgørelser prøvet ved landets domstole. Personligt må jeg dog nok sige, at jeg efterhånden synes at din indstilling kunne lede tankerne hen mod paranoia, og ikke er en seriøs debat værdig, hvorfor jeg trækker mig fra debatten.

 • 0
 • 0

Der er så faktisk en del andre ud over lige varmepumpebranchen der så gerne vil have de samme vilkår.

Ved højetemperatur fjernvarme hvor varmepumper skal have en overkapacitet for at kun møllestrøm skal forbruges når varmeproduktionen akkumuleres kan varmepumper som virker med en cop på 5 ikke betale co2-, distributions-, energiafgift osv og produktionsprisen for møllestrøm når spildenergien fra industrien skal afgiftsbelægges med 200 kr/Mwh Nu overstiger afgift alm varmeproduktion fra gasmotor!

Så er alternativet større og dyrere varmepumper som henter energi i vands overgang til is ved en cop på 4 her er isen afgiftsfritaget så kan en evt industri forbruge el-energi på at bortventilere køleenergi eller andet!

 • 0
 • 0

Personligt må jeg dog nok sige, at jeg efterhånden synes at din indstilling kunne lede tankerne hen mod paranoia, og ikke er en seriøs debat værdig, hvorfor jeg trækker mig fra debatten.

Tja, hvem har paranoia?

Iflg. Energitilsynet 30. June 2004 Praksis vedrørende det fysiske grundlag for fastlæggelse af fast afgift

Sagsfremstilling Grundmaterialet 17. Grundmaterialet er indeholdt i et medfølgende bilag, men et koncentrat af de af Gas- og varmeprisudvalget trufne afgørelser kan gengives således: Danske Fjernvarmeværkers Tarifvejledning

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten