Skraldebiler finder mobilhuller i Viborg

Illustration: Viborg Kommune

Skraldebiler har kortlagt mobildækningen i Viborg Kommune, så alle nu kan se, hvordan netværksdækningen for mobiltelefoner er på deres adresse.

I en periode på omkring tre måneder kørte skraldebiler fra Meldgaard Miljø sidste år rundt med tre tasker, der indeholdt otte mobiltelefoner pr. taske og målte 2G-, 3G- og 4G-netværk for teleudbyderne TDC, Telia/Telenor og 3. Mobiltaskerne blev fragtet rundt på skraldebilernes forskellige ruter, indtil mobildækningen i hele Viborg Kommune var kortlagt.

Det er den svenske virksomhed IQMTEL, der leverer udstyret til at måle mobildækningen, og kortet over mobildækningen ligger frit tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

Borgmester Ulrik Wilbek (V) er glad for, at borgere i alle kroge af kommunen nu har adgang til kortene.

»Mine kolleger i byrådet og jeg støder i forskellige sammenhænge på borgere og virksomheder i landdistrikterne, som fortæller, at de mangler mobildækning, der hvor de bor. Nu giver vi dem mulighed for at gå ind og se, hvilken leverandør der dækker bedst på deres adresse. Samtidig er det positivt, at der er flere master på vej,« siger Ulrik Wilbek ifølge en pressemeddelelse.

Illustration: IQMTEL

Læs også: Skraldebiler laver kort over mobildækning

Adskillige kommuner kortlægger

Det er langtfra første gang, at en kommune bruger skraldebiler til at dokumentere huller i mobildækningen. Faktisk er det efterhånden blevet en udbredt metode, som kommuner som Norddjurs, Syddjurs, Ringkøbing-Skjern og Guldborgsund har foretaget tilsvarende undersøgelser med. Desuden har 11 nordjyske kommuner har kortlagt mobildækningen med egne biler.

En af forklaringerne på, at den svenske metode fra IQMT er blevet populær, er, at netværksudbydernes kortlægning af mobildækning i dag fortsat er baseret på matematiske modeller for, hvor god dækningen er i et givent område ud fra masternes placering. Den type teoretiske modeller tager bare ikke højde for, at bakker, træer eller bygninger kan sløre signalet på bestemte adresser. I Viborg Kommune har skraldebilernes køreture afdækket 7-8 huller i mobildækningen.

Kommunen kan dog ikke umiddelbart selv ændre eller lappe på hullerne i mobildækningen. For det er Energistyrelsen, der står for auktioner og udbud af nye mobilfrekvenser. Det er samme styrelse, der kan pålægge netværksudbydere dækningskrav for at få adgang til bestemte frekvenser.

For nylig afholdt Energistyrelsen auktion over tre frekvensområder i 700-, 900- og 2300-MHz-båndet. Her accepterede de tre netværksudbydere at forbedre mobildækningen på 19.000 adresser inden april 2022.

De 19.000 adresser er fordelt på boliger, virksomheder og sommerhuse i 212 dækningsområder som strækker sig over et areal på 2.700 km2, hvilket svarer til 6 procent af Danmarks samlede areal.

Dækningskravene gælder for 700- og 900-MHz-frekvensbåndet og gælder også for flere områder i Viborg Kommune, der kan se frem til flere mobilmaster i de kommende år.

Her kan du se et kort over dækningskravene ved den seneste frekvensauktion

Teleminister Lars Chr. Lilleholt (V) og Energistyrelsen fik dog ikke teleselskaberne til at forpligte sig til alle dækningskravene. Frekvenser med dækningskrav på 2300 Mhz er nemlig ikke afsat. Ifølge Jakob Willer fra Teleindustrien skyldes det, at myndighederne har sat for høje og omkostningsfulde krav på enkeltadresser i netop det frekvensbånd.

Selvom Viborg Kommune ikke direkte er involveret i frekvensauktioner og dækningskrav, så har kommunen alligevel afholdt et dialogmøde med netværksudbyderne i kølvandet på resultaterne fra skraldebilerne.

»Vi vil gerne være proaktive og sikre, at det i alle tilfælde ikke er os, der står i vejen for opsætning af nye master, der kan dække hullerne. Derfor har vi taget dialogen, så vi kender hinanden og har de rigtige kontaktpersoner, når der er brug for det – f.eks. i forbindelse med køb eller leje af arealer til nye master. Det gælder også vores kolleger i Byggeri & Miljø, som gerne vil gøre byggesagsbehandlingen så effektiv som muligt, når teleselskaberne søger om tilladelse til opsætning af nye master, « siger Erik Sørensen, Viborg Kommunes it- og digitaliseringschef.

Mobildækningen er nemlig ikke kun vigtig for borgerne i Viborg Kommune, men også central for den daglige drift i Viborg Kommune. Det gælder ifølge Erik Sørensen f.eks. plejepersonale og miljømedarbejdere, der skal kunne kommunikere og koble sig på nødvendige systemer, mens de er på farten, samt nødkaldesystemer hos borgerne, der er baseret på mobil opkobling.

Læs også: TDC vinder 14 af 20 nye mobilfrekvenser – betaler 1,6 mia.