Skovbrande skader sundheden mere end biler

Illustration: Wikimedia

Røgen fra de brande, der hærger i Californien i efteråret og vinteren, kan have større sundhedsmæssige konsekvenser for mennesker end forurening fra transport og industri. Det viser et nyt studie, som en gruppe forskere fra University of California har gennemført.

Undersøgelsen kommer i kølvandet på en historisk voldsom skovbrandssæson og slutter sig til den voksende række af beviser for, at brandene vil få stadigt større helbredsmæssige konsekvenser for dem, der bor i det vestlige USA, skriver The Guardian.

Ifølge undersøgelsen har de giftige partikler fra brandene været skyld i ti gange så mange indlæggelser med respirator end andre former for forurening.

»Vi ved, at vi grundet klimaforandringerne vil opleve endnu flere ekstreme skovbrande, og det er vigtigt, at vi begynder at anerkende de helbredsmæssige konsekvenser af det,« siger Rosana Aguilera, der er efterdoktoral forsker ved UCSD og en af forskerne bag undersøgelsen.

Undersøgt over 14 år

Ved at undersøge hospitalsindlæggelser i Californien over en 14 år lang periode, fra 1999 til 2012, har forskerne fundet frem til, at antallet af indlæggelser med åndedrætsbesvær steg med 10 procent, når der var højsæson for skovbrande.

Siden 2012 er brandene kun blevet mere voldsomme, og mængden af forurening er derfor også steget markant. Alene 2020 bød på de seks største skovbrande, man kender til.

Læs også: Derfor giver forurening og skovbrande kraftige tordenstorme

Røgen fra brandene menes at være særligt skadelige, fordi skovbrandene også sætter ild til hjem og infrastruktur og dermed udleder dampe fra blandt andet plast, metaller og kemikalier.

Nogle er særligt udsat

Ifølge den administrerende direktør for advokatgruppen Todec, som blandt andet beskæftiger sig med konsekvenserne af brandene, er det især de lavtlønnede arbejdere, der er udsatte.

Nogle områder er også mere eksponerede end andre, heriblandt amterne Riverside og Imperial, hvor mange landarbejdere dagligt udsættes for pesticidbelastet forurening, fortæller han til The Guardian.

»I vores region har størstedelen af arbejderne astma. Deres børn har astma, og deres forældre har astma. Det har været og er en igangværende krise,« siger han.

Nylig forskning har også vist, at røgen fra skovbrandene kan øge risikoen for hjertekarsygdomme og udløse blodpropper og slagtilfælde.

En anden undersøgelse har vist, at børn efter blot en dags eksponering for forureningen kan svække børns immunforsvar og øge risikoen for at udvikle hjertekarsygdomme senere i livet.

Læs også: Luftforurening øger børns risiko for kroniske sygdomme

Ifølge forskerne bag det nye studie har klimakrisen gjort staten endnu mere sårbar for voldsomme skovbrande. Resultaterne viser, at der er behov for handling, siger en af forskerne, Tom Corringham, til The Guardian:

»Vi ser konsekvenserne af klimaforandringerne, og de er alvorlige. Vores forskning er bestemt et andet tegn på, at vi bliver nødt til at skride til handling.«

Undersøgelsen blev publiceret i tidsskriftet Nature Communications i sidste uge. ]

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

»Vi ved, at vi grundet klimaforandringerne vil opleve endnu flere ekstreme skovbrande, og det er vigtigt, at vi begynder at anerkende de helbredsmæssige konsekvenser af det,« siger Rosana Aguilera, der er efterdoktoral forsker ved UCSD og en af forskerne bag undersøgelsen

måske skulle denne 'efterdoktorale forsker' overveje at gøre sit udsyn en anelse bredere?:

We do have a management problem on the state, federal level and local levels (in that order). This can be broken down into six key areas where we have failed: Access, logging, grazing, endangered species, water quality and air pollution[...]In short,wildland fires have always been here and always will be. Bad management policy has created greater risk to citizens, firefighters, property, and the environment

https://www.fresnobee.com/opinion/readers-...

Mismanaged, overcrowded forests provide fuel to historic California wildfires, experts say

https://www.washingtonexaminer.com/policy/...

 • 6
 • 6

De hyppigere skovbrande er vel en følgevirkning af global opvarmning, der igen er forårsaget af - blandt andet - biler. Så selv om brandene er umiddelbart mere skadelige, så er biler (og meget andet) stadig den oprindelige årsag.

 • 14
 • 7

... der er længere til månen end på cykel.

Spøg til side; uden at kunne dokumentere det, vil jeg mene at bilen er en langt større dræber. Måske ikke grundet partikeludledning, men med de titusindvis der årligt dræbes i trafikulykker.

 • 7
 • 2

Astma: »I vores region har størstedelen af arbejderne astma. Deres børn har astma, og deres forældre har astma. Det har været og er en igangværende krise,« Der har også været artikler fra vinterkolde byer i Amerika, hvor bedrevidende folk blev forargede over at se barnevogne med børn parkerede udenfor om vinteren, og derfor skældte forældrene ud, selvom de sad lige indenfor og overvågede barnevognen og barnet. Forældrene der var fra Skandinavien, var forundrede over at amerikanerne ikke kendte arsagen til at lade børn sove nogle gange udenfor. I skandinavien er denne skik kendt for at være metoden til at undgå at barnet senere får astma.

Allergi: Det er vistnok et kendt fenomen, at folk fra fra landet næsten aldrig får pollenallergi, men at det er almindelig i byerne, og der er jo næsten ingen træer eller planter. Jeg har læst en artikel, hvor der stod at børns immunforsvar er uddannet, når barnet er ca. 2 år. Der stod at barnet eller personen senere hen, vil få allergiske symptomer, altså sygdomstegn hovedsageligt fra luftvejene, ved næsten enhver ændring af nærmiljet. Uanset om det så er kattehår eller pollen. Alt hvad man udsættes for, som kroppen ikke lærte at kende inden to-års alderen, kan derfor bevirke sygdomme.

De seneste 10.000 år har røg fra åben ild været del af menneskers miljø. Røg med mineralske partikler fra vulkaner betød at folk valgte at bo tæt derved, fordi den partikelfyldte røg bevirkede at planter og træer gav næringsholdige frugter og hensigtsmæssigt høst. Der var nok ikke opståer byer de steder, hvis røg oparbejdede sygdomme der lokalt viste sig at gentage sig gennem generationer.

Her i landet har der alle dage været brændeovne, men for ca. 40 år siden blev krafværkerne udstyret med partikelfiltre. Det gik eet eller to år, så begyndte planterne på landet at vise mangelsymptomer på svovlmangel. Det betød en omlægning for kunstgødningsindustrien, der derefter også har produceret svovlholdige gødninger.

Alle og enhver foretrækker ren luft, men luftforurening forekommer at være blevet overeksponeret i forhold til vandforurening: Svovlbrinte, H2S fra iltfattig omsætning af organisk gødning og affald skyldes kort sagt råddenskab, i vandmiljøet er det giftigt og bobler derfra kan lamme åndedrætsorganerne hos os oppe på landjorden.

 • 5
 • 8

Bosættelser i risikoområder betyder nok mest at mere ejendom ødelægges. Mange skovbrande starter naturligt, fx pga lyn. Problemet er, at hvis der falder mindre regn eller det er varmere, har brandene lettere ved at få fat og blive store.

 • 3
 • 0

Det er vistnok et kendt fenomen, at folk fra fra landet næsten aldrig får pollenallergi, men at det er almindelig i byerne, og der er jo næsten ingen træer eller planter

og ligeledes, at allergi mv. i sin tid var mindre udbredt bag Jerntæppet - selvom det skortede en hel del på miljøpolitik netop dér:

These farm children have thus become adapted towards the allergens to which they are exposed. This immunological form ist similar to results from East Germany and the former USSR, in spite of the fact that lifestyle and exposure to microbes differ greatly. The immunological adaptation can best be interpreted as the result of a greater and continual stimulation of the Th1-immune response towards anthropozoonotic antigens

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10967955/

Tilsvarende iagttagelse er gjort i Kina:

The results indicate that a "modern" home environment together with a modern lifestyle is associated with increased prevalences of asthma and allergies among children. Appropriate indoor environmental interventions and education of children's caregivers are important in the management of childhood asthma and allergy

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30627853/

Flere interessante betragtninger her:

http://hansogoline.dk/netv/Allergi.pdf

 • 6
 • 2

Spøg til side; uden at kunne dokumentere det, vil jeg mene at bilen er en langt større dræber. Måske ikke grundet partikeludledning, men med de titusindvis der årligt dræbes i trafikulykker.

Et par minutters net-søgning kunne nuancere det lidt. Hér nogle tal for Danmark, der ligger i den bedre globale ende mht. luftforurening, og hvor skovbrande nok ikke giver større bidrag:

 • Antal døde i trafikken 2019:.............................199
 • Antal tilskadekomne i trafikken 2019........3 275

 • Luftforurening 2016-2018:

 • Antal for tidligt døde/år.....................................4200

samt

"...3000 tilfælde årligt af kronisk bronkitis hos voksne og 19.000 tilfælde hos børn, 58 tilfælde af lungekræft, godt 3000 indlæggelser for åndedrætsbesvær, knapt 1000 indlæggelser for hjerte-kar-sygdomme, godt 1200 tabte arbejdsdage og ca. 3,7 mio. dage med nedsat aktivitet....". Andre neurologiske effekter er muligvis endnu ikke inddraget. Det kommer nok.

 • 3
 • 4

Røg med mineralske partikler fra vulkaner betød at folk valgte at bo tæt derved, fordi den partikelfyldte røg bevirkede at planter og træer gav næringsholdige frugter og hensigtsmæssigt høst. Der var nok ikke opståer byer de steder, hvis røg oparbejdede sygdomme der lokalt viste sig at gentage sig gennem generationer.

Det var nok ikke så meget røgen som den frugtbare jord, der lå tilbage, når et vulkanudbrud var overstået, der lokkede beboere tilbage.

Om vulkansk røg oparbejdede sygdomme igennem generationer var måske svært at iagttage tidligere, dels pga. manglende læge- og miljøfaglige redskaber. Dels fordi relevante forsøgsgrupper af og til udeblev fra de opfølgende undersøgelser: https://denstoredanske.lex.dk/Vesuv

 • 5
 • 0

Der var nok ikke opståer byer de steder, hvis røg oparbejdede sygdomme der lokalt viste sig at gentage sig gennem generationer.

Jeg tror ikke at man kerede sig så meget om hvad folk døde af, hvis de opnåede en høj alder på over 40 år. Så man har i hvert fald haft et helt andet niveau for, hvad der har begrænset beboelserne, end hvad vi i dag definerer som "farligt".

Men det er ganske rigtigt nok så vigtigt at se på, hvad der kan gøre os modstandsdygtige overfor de påvirkninger, som vores (unaturligt?) høje levealder medfører.

 • 2
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten