Skovbrande skaber 'aerosol-stork' over Grønland

Illustration: Google Earth/Coopernicus

Lagde du nakken på hæld i de solrige, skyfrie sommermåneder, har du haft udsigt til en blå himmel.

Men selvom himlen ser klar ud, indeholder den milliarder af luftbårne submikrone partikler, dvs. partikler mindre end 1 μm (mikrometer = 10 −6 m).

Disse partikler, kaldet aerosoler, kan være sod, smådråber eller støvpartikler. Dem har der været ekstra mange af i de seneste fem dage på grund af skovbrande i Nordamerika.

Og selv om vi ikke kan spotte dem, er de i allerhøjeste grad registrerbare for sattelitterne. Det skyldes dels, at aerosolerne påvirker solindstrålingen direkte ved spredning eller absorbering af Solens stråler og den infrarøde stråling fra jordoverfladen, og dels den indirekte effekt ved påvirkning af skydannelsen og luftstrømmene. Sidstnævnte fænomen kan afstedkomme nogle langstrakte mønstre, fordi atmosfærens sammensætning medfører øget sandsynlighed for dannelsen af lange luftstrømme.

Læs også: Svenske skovbrande udsætter raketopsendelse ved Bornholm

Det blev tilfældet i forbindelse med skovbrandene over Nordamerika registreret af det europæiske jordobservationsprogram Copernicus, som er verdens største satellitprogram via sine Sentinel-satellitter. Det var til stor visuel henrykkelse for en række klimaforskere og meteorologer, eksempelvis Jos de Laat, klimaforsker hos The Royal Netherlands Meteorological Institute (KNMI).

»Den pokkers ting må være mere end 10.000 km lang,« skriver han den 25.august på Twitter.

Nasas medarbejdere tilknyttet deres Goddard Earth Observing System Forward Processing har også været travlt beskæftiget denne sommer med at analysere og visualisere de mange skovbrande og andre brande, hvis antal typisk topper i sommermånederne.

30.964 brande har der været i perioden fra 15-22.august ifølge Global Fire Watch, og du kan i realtid følge de registrerede brande og såkaldte termiske abnormaliteter på dette Nasa-site.

Derudover har Nasa ej heller kunnet undgå at værdsætte den æstetiske værdi af det, de underspillet har valgt at kalde for 'Just Another Day on Aerosol Earth'. Det drejer sig om nedenstående visualisering af aerosolerne den 23.august.

Her drev omfattende røgsøjler rundt over Nordamerika og Afrika, store skyer med støv gled over Afrika og Asien, alt imens storme også var synlige i form af aerosolerne med havsalt (visualiseret med blåt), der blev blæst op mod himlen. Kulstof-partiker udledt fra brandene, køretøjer og fabrikker er afbildet med rød farve. Partikler registreret som støv er vist med lilla.

Illustration: NASA/Joshua Stevens/Adam Voiland