Skør forskønnelse? Grimme elmaster i Roskilde Fjord bliver erstattet af bro

Først betaler elkunderne 218,5 millioner kroner for at nedtage master over en otte kilometer lang strækning, der krydser Roskilde Fjord syd for Frederikssund. Dernæst betaler skatteyderne to milliarder kroner for at bygge en ny vejbro halvanden kilometer længere mod nord.

Det kan blive konsekvensen, hvis Energinet.dk's planer om at lægge et nyt søkabel gennem Roskilde Fjord realiseres, og hvis det samtidig lykkes et flertal på Christiansborg at finde penge til en ekstra bro over fjorden, som Vejdirektoratet anbefaler.

En del lokale i området er utilfredse med anbefalingen af en bro. De foretrækker, hovedsageligt på grund af støjgenerne, en tunnel, og det falder dem for brystet, at der ikke kan blive penge til tunnelen, når der er råd til at grave elkablerne ned.

Masterne over Roskilde Fjord syd for Frederikssund, som skal fjernes og erstattes med et søkabel. (Foto: Energinet.dk) Illustration: Energinet.dk

Læs også: Se, hvor danske højspændingsmaster skal rives ned

Skørt at stille noget grimmere og mere støjende op tættere på byen

»Elmasterne skal primært fjernes for at beskytte fjordmiljøet. De udgør en landskabelig barriere, primært for borgerne i Frederikssund. Men vi tager ikke meget notits af højspændingsledningerne. De står der jo bare. Nu er der så planer om en højbro 1,5 kilometer tættere på borgerne, som oven i købet støjer,« siger Kenneth Jensen, medlem af byrådet i Frederikssund for Socialdemokratiet og en af stifterne af en lokal protestbevægelse mod en bro, Tunnel Nu.

»Hvorfor fjerne én øjebæ for at stille en anden op?« spørger han.

»Hvis vi vil forskønne vores fjord, kan det ud fra en visuel og naturmæssig betragtning kun være et plus at fjerne højspændingskablerne. Så meget desto mere skørt er det at stille noget endnu større og grimmere op endnu tættere på byen,« mener Kenneth Jensen.

»Masterne skal selvfølgelig ned«

Han har selv inddraget elmasterne i en politisk debat med tidligere transportminister Hans Christian Schmidt (V) under et borgermøde om en ny forbindelse over Roskilde Fjord sidste år.

Tunnel-tilhængeren afviser, at konsekvensen kan blive, at højspændingsmasterne får lov til at blive stående, hvis der trods protesterne kommer en bro i stedet i for en tunnel.

»Højspændingsmasterne skal selvfølgelig fjernes, når man har lovet det gennem så mange år,« siger Kenneth Jensen.

De to masterækker over Roskilde Fjord ved Frederikssund er dimensioneret til henholdsvis 400 og 132 kilovolt. Det samme vil kablerne i jorden blive.

De 218,5 millioner kroner skal dække både søkablet på to kilometer, seks kilometer kabelnedlægning på land og to kabelovergangsstationer. Projektet kan ifølge Energinet.dk være afsluttet i 2015.

Skrotningen af masterne i Roskilde Fjord er et af seks projekter, som Energinet.dk for 1,6 milliarder kroner vil forskønne 400-kV-nettet med. Hvert af projekterne skal godkendes af klima- og energiministeren. Forskønnelsesplanen stammer fra 2009.

Vejdirektoratets anbefaling af en højbro over Roskilde Fjord til at supplere Kronprins Frederiks Bro, hvor der dagligt kører over 20.000 biler, stammer fra 2010. Der er dog ikke sat penge af til den nye bro.

Formanden for Ingeniørforeningens selskab for Elteknik, Erik Herse, understreger, at det teknisk godt kan lade sig gøre at anlægge højspændingskablerne sammen med en ny vejbro eller -tunnel, hvis det giver mening økonomisk og i landskabet.

Han vurderer, at det ikke er udbredt med højspændingskabler på broer i dag, fordi der er tale om forskellige myndigheder, og fordelingen af ansvaret skal afklares.

Emner : El
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det er godt nok mange penge til forskønnelse, sådan 218 mio. kr., hvis ikke der er andet i det end forskønnelse?

[..] et af seks projekter, som Energinet.dk for 1,6 milliarder kroner vil forskønne 400-kV-nettet med.

 • 0
 • 0

En del lokale i området er utilfredse med anbefalingen af en bro. De foretrækker, hovedsageligt på grund af støjgenerne, en tunnel, og det falder dem for brystet, at der ikke kan blive penge til tunnellen, når der er råd til at grave elkablerne ned.

Hvordan bliver der råd til en bro til 2 mia det ene sted, hvis man sparer 200 mio et andet sted?

Højspændingsmasterne skal selvfølgelig fjernes, når man har lovet det gennem så mange år.

Hmm, så de 200 mio skal alligevel ikke spares?

 • 0
 • 0

Kunne man ikke køre projekterne sammen, bygge en tunnel og lægge kablerne i den? der kunne måske spares noget på kablet da det ikke skal lægges i vandet?

 • 0
 • 0

Ja man må sige det går godt i DK. 17 mia til nedgravning her og der og her 218 mio. Ingen kan blive forbavset over, at der mangler 100 mia i kassen, og at der ikke er udsigt til bedringer lige med det første. Når vi ligeledes bruger møller på havet til en investering 3,50 gange investeringen på land, så skal det nok gå rigtig godt for vore børn. Pension bliver der da ikke noget af. I medens går det fortsat tungt med at få moderniseret og isoleret vore huse, så vi slet ikke har brug for al den strøm.

 • 0
 • 0

Med hensyn til det æstetiske kan man med nogen ret sige, at danske landskaber generelt er horisontale. Såfremt en bro kan bygges uden tårne, er den også horisontal, hvorimod en mast er et vertikalt landskabselement.Dermed strider en mast mod landskabets visuelle indtryk. Altså må man give en "thumbs up" for broen og "thumbs down" for masterne. Master er og bliver en 'øjebæ'. I det amerikanske samfund, hvor det æstetiske ikke spiller nogen som helst rolle, plastrer man landskabet til med master, selv i de dyreste områder. At masterne står som vinden blæser, og at man tilmed har sat trafoer op på masterne er der ingen, der protesterer imod. Er det der, vi er på vej hen, fordi det klemmer lidt om tegnebogen lige nu ?

 • 0
 • 0

Det er da dybt godnat at pille højspændingsmaster ned, når vi skal til at stille vindmøller op i massive mængder. Vindmøller er da langt grimmere end en elmast der er lavet som en gittermast, farvet grå, så den ligner en typisk dans himmel. Vindmøller er skrigendehvide og aldrig rengjorte, så det virkelig er en "fryd" at se på. Måske man skulle se på, om der er nogen beslutningstagere der bor, så de kan føle sig "berettiget" til at forbedre deres egen udsigt.

 • 0
 • 0

Den bro er enorm vigtig. Den vil løse et stort trafikalt problem i lokal området. Lad det nu gå lidt tjept. Vores landskab kommer alligevel aldrig til at opfylde vores nationalromantiske ideal. Landskabet er fyldt med motorveje, huse, kraftvarmeværker, højspændingsmaster, vindmøller og broer. De udfylder en nødvendig funktion i vores samfund. Lad os få den bro og placer den tæt op af de eksisterende højspændingsmaster. Det vil nok ikke ændre området meget ud fra et nationalromantisk æstetisk synspunkt.

VH Toke

 • 0
 • 0

Kan man ikke spare en del af de 200 millioner, ved at fører kablerne over med den nye bro, feks. under den, eller hvordan det nu kunne lade sig gøre?

Eller er der regler og regulativer for at højspændingskabler ikke må gå i nærheden af broer?

Hvor kom tallende der siger at det vil koste 2 milliarder med en bro, og hvad ville en tunnel koste?

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten