Skimmelsvamp skal udskille din smartphones metaller

Skimmelsvampen aspergillus niger. Her har den dog ikke travlt med at udvaske lithium eller kobolt, men er fotograferet inde i et græskar, hvor den efter alt at dømme befinder sig ganske godt. Illustration: Wikimedia Commons

De er frygtet af husejere, værdsat af patienter med brug for effektiv antibiotika, elsket af ostespisere ...

Og i fremtiden kommer skimmelsvampe måske også til at tage sig af genanvendelsen af de genopladelig batterier, der tegner til at blive en stadigt større del af hverdagen i takt med, at de fossile brændstoffer som energikilde skubbes i baggrunden.

Problemet er blot, at de genopladelige batterier eksempelvis i mobiltelefoner og bærbare computer indeholder masser af lithium og kobolt – specielt i katoderne – og det er dyrt og vanskeligt at genanvende disse metaller, når de først er smeltet ind i katoderne.

Dyrt at genanvende

Selve processen til genanvendelsen koster endda mere end udvindingen af nye metaller. Konsekvensen er, at masser af metaller i elektronik rundt om i verden stadig ender på en losseplads eller sendes til forurenende adskillelse i et udviklingsland.

Men muligvis kan naturligt forekommende svampe bruges til at trække de ønskede metaller ud på en billigere og mere miljøvenlig måde. Det håber kemi-professorerne Jeffrey Cunningham og Valerie Harwood fra University of Florida i hvert fald.

»Svampe er en meget billig arbejdskraft,« gnæggede Jeffrey Cunningham ifølge Eureka Alert over for sit kemikerpublikum ved en konference hos The American Society, hvor resultaterne med svampene blev præsenteret.

Tre svampe i spil

Svampeforsøget inkluderer tre svampe:

  • Aspergillus niger – også kendt i daglig tale som skimmelsvamp. Det er den svamp, som blandt andet forårsager sorte mugpletter på frugter.
  • Penicillium simplicissimum – den anvendes i forvejen til at udtrække zink fra metaloxider, og den kan endda nedbryde polyethylen, den type plast der fremstilles mest af på verdensplan.
  • Penicillium chrysogenum – bedst kendt for at producere antibiotikummet penicillin, et giftigt stof for bakterier, men ikke for mennesker, hvilket gør det velegnet til behandling af visse bakterielle infektioner. Penicillium chrysogenum kan dog også producere mycotoxiner og forårsage allergiske reaktioner.

De to kemiprofessorer skiller først batterierne ad og pulveriserer dernæst katoderne, som svampene så får lov til at boltre sig i sammen med den syreholdige væske.

»Svampe skaber på egen hånd organiske syrer, og syren udvasker metallerne. Med svampene satser vi på at kunne genbruge stort set alt det oprindelige materiale,« oplyser Jeffrey Cunningham.

Sidder fast i svampene

De hidtidige resultater viser, at 85 procent af litiiummet og 48 procent af kobolten fra katoderne i brugte batterier er blevet udskilt. Én hurdle udestår dog fortsat; kobolt og lithium-mængderne ligger nu inde i selve svampene.

»Vi har en række ideer til, hvordan vi kan fjerne kobolten og lithiummet, men på det her tidspunkt er der altså vel at mærke tale om ideer. Imidlertid er det også et stort skridt at kunne udvaske med brug af svampe,« siger Jeffrey Cunningham til EurekaAlert.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
Visse planter opsamler særlige metalioner fra jordbunden, og nogle af disse planter kan bruges til at rense jorden for giftige tungmetaller.

For over 60 år siden læste jeg, at fx hyld og tobaksplanten samlede Lithium-ioner.

Derfor var det oplagt som kemiing.-studende at lave en flammespektroskopisk undersøgelse. En cigaret (vistnok Chesterfield) blev røget, asken blev tilsat lidt saltsyre, og produktet blev ophedet i en gasflamme. – Voilà, det gav den smukkeste røde Lithium-flamme. – (Hyld har jeg ikke prøvet, dansk hyld indeholder næppe meget Lithium.)
Dengang var der ikke den store efterspørgsel på Lithium. og de Lithium-samlende planters indhold at metallet afhænger naturligvis af Lithium-indholdet i jorden på voxe-stedet, derfor jeg så ingen forretning i at indsamle tobaksaske til Lithium-udvinding.
Så vidt jeg husker findes der nogle planter i nellike-familien, der "elsker" Cobolt og Nikkel, hvorfor de trives rundt om Co/Ni-miner, hvor intet andet vil gro. Mineralsøgere kender disse planter og bruger dem som indikator for Co/Ni-forekomster.
Det forekommer mig lettere at bruge planter end skimmelsvampe til at samle metaller, men naturligvis kan man da også afbrænde skimmelsvampene, hvis man vil genvinde metallerne fra disse.

Med venlig hilsen - Steen Ahrenkiel.

  • 0
  • 0

Jeg har i mange år troet på, at en biologisk opsamling af metalioner, som f.eks. guld, var den eneste mulige for at undgå sjældne metaller til sidst ender i havet. Der er en stor mængde guld i havet, men vi har endnu ingen metoder til at samle det op. Hvis bare mængden kan koncentreres, så vil det være muligt at gøre rentabel. Det kan f.eks. ske ved at metallet opsamles biologisk - først i planter, og evt. herefter ydeligere koncentreres i fisk der spiser planterne - det kunne være smart, hvis vi kunne udvikle små fisk der har smag for guld - og som opsamler så meget guld, at det betaler sig at udvinde fra fisk.

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten