Skifergas truer USA's nye atomkraftværker

Trods høje anlægsomkostninger giver atomkraftværker billig elektricitet set over levetiden på 60 år. Sådan er mantraet i USA, hvor kernekraften står foran et gennembrud efter 30 års konstruktionstørke som følge af ulykkerne på Three Mile Island og Tjernobyl.

Nu viser en ny analyse imidlertid, at de enorme mængder skifergas og dermed lave gaspriser i USA vil fjerne den langsigtede økonomiske fordel ved atomkraft og gøre det langt billigere at producere energien ved hjælp af naturgas.

I USA er flere atomprojekter ellers godt undervejs. Et af dem er Levy Energy Complex i det nordvestlige Florida, hvor energiselskabet Duke Energy planlægger at opføre et 2.200 MW-atomkraftværk med to Westinghouse-AP1000-trykvandsreaktorer. De skal kobles til elnettet i henholdsvis 2024 og 2025.

Ifølge avisen Tampa Bay Times, der har gennemført en omfattende økonomisk sammenligning af Levy-projektet med opførelsen af et tilsvarende gaskraftværk, vil gaskraftværket set over 60 år være 17-33 milliarder 2012-kroner billigere.

Tallet inkluderer opførelsen af et nyt gaskraftværk efter 30 år, der er levetiden for den type kraftværker, mod 60 år for moderne atomkraftværker, skriver avisen om sin metode.

Det er især på opførelsen og den løbende drift, at gaskraftværkerne falder godt ud sammenlignet med atomkraftværker. Ifølge analysen er det kun på brændslet, at gaskraftværker vil være dyrere, men langtfra så meget, at det opvejer de øvrige fordele, hedder det.

USA har 103 operative reaktorer, der leverer knap 20 procent af landets elektricitet. Ifølge World Nuclear Association (WNA) er tre nye reaktorer er under opførelse, mens 4-6 forventes online inden 2020. De amerikanske myndigheder behandler i alt 16 ansøgninger om konstruktion af 25 reaktorer.

Gasprisen i USA er allerede mere end halveret, og skifergas-revolutionen betyder, at landet har udsigt til at kunne tappe naturgas i mindst 100 år. WNA skriver på sin hjemmeside, at udviklingen for gaspriserne allerede nu har sået tvivl om økonomien bag flere af de kommende atomkraftværker.

‘Formentlig vil ikke flere end fire nye enheder være koblet til nettet i 2020,’ hedder det på WNA's hjemmeside om atomkraften i USA.

Atomkraft handler dog om andet end økonomi, fremhæver blandt andre Duke Energy i Florida. For det første er der ikke CO2-emissioner fra atomkraftværker som fra naturgas, også selv om gas er det mindst skadelige af de fossile brændsler og især er fordelagtig sammenlignet med kul. Samtidig vil elforsyningen blive for sårbar, hvis USA satser for entydigt på kun én energiform, fremhæver en talsmand fra Duke Energy over for Tampa Bay Times.

En yderligere fordel ved gas er dog, at den vil eliminere to af atomkraftens helt store problembørn. Det ene er håndteringen af det langlivede affald, herunder det højaktive brugte brændsel. Det andet er risikoen for ulykker som Fukushima i Japan, hvor over 300.000 mennesker har været evakueret siden marts 2011.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Alle shale gas producenterne lever af cash flow og har negativ indtægt. Naturligvis kan man konkurrere med andre energikilder når man selv lever af lånte penge...

Gaspriserne skal cirka fordobles for at det løber rundt.

 • 0
 • 0

Det er da positivt for amerikanerne, at de har to billige energikilder. For forbrugeren betyder det konkurrence og lave priser.

Hvor er problemet?!

 • 0
 • 0

Nu startar serietillverkning av kärnkraft GenIII och redan i starten har Indien en på 700MWe som kostar $ 1,7We att bygga i Indien. Mer intressant är att Sydkoreas missilsäkra APR-1400 är nere på samma tillverkningskostnad i Korea. Modern gaskraft kan byggas för $0,9/We med över 55% i elektrisk verkningsgrad, men med tanke på att APR-1400 har nästan 100% tillgänglighet och mysket lägre driftkostnad för personalen samt försumbar bränslekostnad så kommer inte naturgas för $4/mcf kunna priskonkurrera. fyra dollar per tusen kubikfot ger cirka 8 svenska öre per kWh med 59% verkningsgrad ger det dryga 13,5 öre/kWh.

De tidigare APR-1400 som byggs i Sydkorea då de inte hade alla imaginära rättigheter och hela produktionen ger en totalkostnad på 20öre/kWh, de två som nu byggs kommer ge totalkostnaden 16öre/kWh och före 2020 ligger totalkostnaden för elproduktion från APR-1400 (jag väljer den modellen för att de inte byggs av ett låglöneland).

Som lägst var gaspriset nere i $ 1,8/mfc i april 2012, men inte ens det kan konkurrera mot serietillverkade GenIII i dagens snabbväxande kärnkraftsländer där byråkratin på området inte hunnit drabbas av Parkinsons Law som i gamla kärnkraftsländer.

Till det kommer Gen IV, där en aktuell modell är den Ryska BN-800 som startar nästa år och ska drivas av att destruera kärnvapenmaterial, men lika gärna kunde destruera dagens långlivade isotoper i det som i Väst kallas avfall, men som i ex. Indien är en mycket värdefull resurs.

Indien och ärkefienden Kina kommer samarbeta med Ryssland för att till 2020 ta fram BN-1200, den är avsevärt mindre än BN-600 som varit i drift sedan 1980 och BN-800 som har samma härddimensioner som BN-600.

BN-1200 kommer inte bli dyrare än VVER-1200 som Ryssland sålt till Bangladesh för $1,3/We, men bränslet gratis då den kommer få en sluten bränslecykel.

15öre/kWh är den uppskattade totalkostnaden för elproduktion av BN-1200 en äkta GenIV, 10 stycken VVER-1200 har planeringsmässigts bytts mot BN-1200 mellan 2020 och 2030 i östra Ryssland.

Tänk att modern kärnkraft drivs av snabbväxande länder och att de gamla kärnkraftsländerna i Västvärlden har lämnat walk over.

Jag tror att samarbetet mellan Indien Kina och Ryssland på kommersiella GenIV kommer gå till historien som ett av världens största fredsprojekt och den teknik som gav även den billigaste fossila energin en tuff kamp.

Ni som leker med att skiffergas är en bubbla och teknikutvecklingen slutar helt plötsligt nu, ska kolla in underjordisk förgasning av kol, där Fischer Tropsch metoden flyttat ner till koldepån.

Även den äldre Tyska metoden att tillverka syntetisk diesel av kol byggs ut snabbt, Kina har redan 18 stora fabriker som tillverkar syntetisk diesel av lägsta kolkvalitet till en kostnad motsvarande ett oljepris på $30/fat.

De som inbillade sig att energiomvandling till skillnad mot all annan storskalig industri skulle prisutvecklas negativ och vi därför skulle få ständigt ökade priser på drivmedel och elektricitet, är lurade, i vart fall inte med en djup teknisk förståelse.

Vind och sol har noll chans att öka resurserna när de systemen kopplas upp storskaligt på elnät, att ledande politiker påstår så, beror på en kombination av att skuldbelägga energianvändare för att motivera ökade skatter och lobbying från skattesubventionerade NGO som Greenpeace, WWF med många fler.

Passa på att studera Green 10 som har hela sin budget från EUs skattebetalare genom beslut i EUparlamentet.

Jag anser att vår form av demokrati kortsluts av att skatter används för att finansiera grupper som har som mål att plantera åsikter i väljarkåren, dessutom från politiskt styrd forskning och ändring av läromedel.

 • 0
 • 0

Nu ligger der løse skøn fra Gunnar littmarck som venter ca. 15 øre for KK når lige de næste nye reaktor typer er udviklet til masseproduktion.

Muligvis sandt eksklusiv forsikring dekommissionering og affaldshåndtering men den frimodige konklusion om at sol og vind ikke kan nå ned på det prisniveau er bare ikke rigtig.

Chancen for at KK udviklingen efter mange års stigende priser rent faktisk ter sig som Gunnar drømmer om er for lille til at det svarer sig at droppe teknologi der udvikler sig meget hurtigt tæt på samme prisniveau.

 • 0
 • 0

Priserna är officiella se ex. länders data på World Nuclear Assosiation. Försäkring av GenII+ som ex. Barsebäcksreaktorer (med utsläppsfilter till skillnad mot de havererade reaktorerna i Fukushima) upp till 1000 miljarder dollar, skulle inte ens kosta 1öre/kWh om alla reaktorer GenII+ ingick i en försäkringspool.

GenIII+ som både klarar direktträff av missiler och härdsmälta lär få långt under halva den premien.

Faktum är att GenII utan utsläppsfilter inte skulle fått många öre/kWh i försäkringskostnad om Fukushimahaveriet togs med, bara dividera kostnaden med antalet producerade kWh.

GenIV som ligger under mark och saknar driftpersonal, samt har helt passiva säkerhetssystem kommer få försumbara försäkringskostnader.

Avfallshantering kostar 1öre/kWh om man väljer ex. Finlands metod, men att driva GenIV av det en gång använda kärnbränslet kommer bli använt i kommersiella reaktorer.

Jag förespråkar mobila bränslefabriker som Skiljer ut kortlivade fissionsprodukter och fluoriserar resten för att driva FS-MSR, min tankemodell är en LFTR-hybrid enligt David LeBlanc´s rör i rör, där det inre reaktorröret saknar moderator och har gravitationsdriven cirkulation, det yttre röret har moderator och tillverka syntetiskt uran av torium.

Följaktligen är vare sig försäkring eller förvar längre än 300år av det mycket ringa avfallet några hinder för modern kärnkraft även i Danmark.

När det gäller sol och vind så kostar elnätsutbyggnaden mer än elproduktionen från modern kärnkraft, lägg till energilagring och du måste ner i en bygg och underhålls kostnad på minus 20öre/kWh för att storskalig sol & vind ska öka samhällets resurser.

Betänk att fyra av de sex GenIV kan växla mellan produktion av vätgas och elektricitet, därmed vara baskraft och spetskraft. Till skillnad mot sol & vind som varken är bas eller spetskraft, snarare slumpkraft...

Då kärnkraft är den mest välståndsskapande teknik som finns för länder som tar sig ur fattigdom, så brukar kärnkraftverken ofta ägas av stater och då är de landets medborgare som står för försäkringspremien och även får vinsterna liksom för storskalig vattenkraft utom tokländer som Sverige, där varken vattenkraft, kärnkraft eller ens jordens mineraler ägs av medborgarna eller markägarna.

Förra gången kärnkraft serietillverkades var under 1980:talet och då startade en stor GenII+ var sjuttonde dag, under hela årtiondet.

Denna gång är det fyra gånger så många som ska elektrifieras och nu när GenIII+ är mänsklighetens i särklass billigaste, säkraste och minst miljöbelastande energisystem, så kommer vi få se en stor reaktor starta var fjärde dag, tills masstillverkade GenIV som byggs kompletta i fabrik tar vid, då först kommer även nybyggda kolkraftverk stoppas.

Sedan 2000 har kolförbränningen ökat från 3miljarder ton /år till över 7miljarder ton /år, samtidigt som klimatkriget krävt största resurser, detta visar att sol & vind enbart subventioneras av ideologiska skäl, inte för att minska fossila energier eller öka resurserna i de länder som subventionerar sol&vind, straffbeskattar, förbjuder eller belägger kärnkraft med byråkrati så dyr att den kostnaden är 5ggr så stor som byggkostnaden.

De som inbillar sig att serietillverkad kärnkraft är den enda industriproduktion som kostnadsutvecklas negativt, har en lång väg att vandra.

Sanningen är att GenIV med en sluten bränslecykel är mänsklighetens enda fossilfria alternativ.

 • 0
 • 0

Tak for det fyldige svar.

Udbygningen af elnettet sker ikke alene for at sikre muligheder for at integrere sol og vind i elnettet. Geotermi har næsten helt samme karakteristik som KK, da det faktisk ikke kan svare sig at skrue ned for produktionen, der jo er baseret på gratis vedvarende energi fra jordens indre og derfor ideelt burde bruges til at levere kontinuerlig elproduktion. Derfor er fx HVDC netværk en vigtig forudsætning for at man kan have ufleksible energiproduktionsteknologier tilkoblet grid uanset om det gælder intermittent kilder eller KK eller geotermi.

Du mener at elnettet skal udbygges for en omkostning, der svarer til 35 øre per kilowatt for at kunne integrere sol og vind. Kan du ikke vise det regnestykke som du baserer den antagelse på.

Hvad koster det, hvor lang tid afskrives det osv.

Jeg antager selvfølgelig, at du selv allerede har smidt de bagatelagtige ører ovenpå KK kWh som det koster at tilpasse elsystemet til KK værker. Ellers ville det også være en interessant oplysning for en bredere kreds af Ing.dk læsere.

Sandhedsværdien i din påstand om at GenIV er menneskehedens eneste fossilfri alternativ er jo indlysende ikke rigtig. Du overser en meget væsentlig karakter ved energimarkeder og det er, at dem som ejer kraftværker vil tjene penge og dem som ejer grid vil tjene penge, så der vil være betydelig interesse for selv at eje fx solceller og undgå at betale profit til ejere af grid og kraftværker. Desuden er der overordentligt mange steder, hvor der slet ikke er kompetence eller kapacitetsbehov til KK værker. Derudover så er kraftbehov en meget dynamisk faktor, hvor det er meget dyrt at have for lidt kraft. Adskillige lande fordobler i øjeblikket deres økonomi hvert tiende år, så de skal konstant have udbygget deres energiproduktion, og her er KK håbløs, da det tager alt for lang tid. Solceller og vindenergi tager måneder, hvor KK tager år.

Lad os følge med i udviklingen, så får vi at se om det er muligt for KK industrien efter 60 års tornerose søvn at vågne op til markedsrealiteterne og endelig blive konkurrencedygtig. De konkurrerende VE teknologier forbedrer performance meget hurtigt, så det er et virkeligt "fast moving target" der skal indhentes.

 • 0
 • 0

Gunnars drømme:

De tidigare APR-1400 som byggs i Sydkorea då de inte hade alla imaginära rättigheter och hela produktionen ger en totalkostnad på 20öre/kWh, de två som nu byggs kommer ge totalkostnaden 16öre/kWh och före 2020 ligger totalkostnaden för elproduktion från APR-1400

...slår desværre ikke rigtigt igennem i den virkelige verden.

http://www.bloomberg.com/news/2013-05-16/e...

"French wholesale and consumer electricity prices don’t adequately reflect the costs of producing nuclear power..."

Vi taler her om den franske flåde af reaktorer, hvor 98% af kapitalomkostningerne for længst er afskrevet, med skatteydernes hjælp.

Alligevel er 33 øre/kWh EDF ikke tilstrækkeligt for EDF til at holde dem i drift, og forlanger derfor at staten skal tvinge elprisen mindst 30% op.

Sød musik for liberale ører, ikke sandt!?

I UK er forhandlingerne om nye akraftværker efterhånden løbet helt og endeligt ud i sandet, fordi det viser sig at være mindst 3 gange så dyrt som briterne troede for 5 år siden, og ingen ved hvornår de vil kunne producere den første kWh, hvis det nogensinde bliver.

Selv de mest pro-nukleare politikere bryder sig trods alt ikke om at låse de britiske borgere fast på en pristalsreguleret elpris tæt på 1 kr/kWh i 2012-priser, de næste 35-40 år, vel vidende at det også bliver borgerne selv der kommer til at stå med regningen for affald og dekommissionering.

Alt imens bliver der pt opstillet sprit-nye vindmøller med 24 øre/kWh fastsat afregningspris i Brasilien!

Skifergas bliver kun dyrere, i takt med at udbygningen af nye gaskraftværker i USA indhenter udbuddet af skifergas. De samfundsmæssige omkostninger ved de mange lækkende gasbrønde, er der naturligvis ingen der regner med.

 • 0
 • 0

GenIV ifølge Gunnar er det eneste fossilfri alternativ.

Det er ligegyldigt at vindmøller producerer allerede nu til tæt på samme pris som GenIV drømmer om for ifølge Gunnar koster det jo 35 øre per kWh bare at koble vindmøller på nettet.

Du kan ikke få KK fortalerne fastholdt til virkelighedens verden.

Når GenIV om nogle år fortsætter med at skuffe, så er der jo altid Lockheed, der siger de kommer 100 MW fusionskraft i kontainer størrelse i 2018 og lancerer det kommercielt i 2022.

Det er ikke rart for fossil og KK industrierne, at de har fået mere konkurrence end de kan håndtere.

Til dem der er interesseret i problemstillingen når økonomien i fossil sektoren kommer ramlende ned, så læs denne artikel. http://www.renewableenergyworld.com/rea/ne...

 • 0
 • 0

Artiklen bekræfter med al ønskelig tydelighed, at a-modstandernes regnestykker i mange debatter er forkerte - som mange andre argumenter. Strøm fra atomenergien er en af billigste energikilder - målt over hele værkets levetid.

Vil man gøre noget aktivt for at bremse CO2-udslippene, bør man arbejde aktivt for at fremme udbygningen af atomkraftværker. Ikke bare de giganter man er ved at bygge i Finland, Frankrig og Kina, men også mindre, modulære anlæg, hvor også mindre lande kan være med. Det ville være godt for både miljø og forbrugere, der nu bliver flået af enorme el-regninger.

Særlig vind-menigheden har det med at manipulere med tal - de "glemmer" at regne med de enorme ekstraudgifter til veje og anlæg som statskassen må punge ud med for at man kan få afsat produktionen. 1 transport af materiel slider på vejnettet som 100.000 personbiler. Lad os få "ærlige" tal frem selv om forbrugerne er nødt til at betale prisen, for vi vil da gerne beholde de mange arbejdspladser i Danmark.

 • 0
 • 0

@Søren,

Selv de mest pro-nukleare politikere bryder sig trods alt ikke om at låse de britiske borgere fast på en pristalsreguleret elpris tæt på 1 kr/kWh i 2012-priser, de næste 35-40 år, vel vidende at det også bliver borgerne selv der kommer til at stå med regningen for affald og dekommissionering

I virkeligheden er det ikke særlig svært, så man må undre sig over du ikke rigtig kan finde ud af det? Sagen er den enkle, at ingen borgere kommer til at stå med nogen regning for affaldsbehandling, det beløb bliver fortløbende sat til side til formålet af produktionen - intet af skatteyderne penge medgår til denne del. I modsætning til VE, hvor regningen for slid på vejnet, ekstra forstærkning af elnettet m.v. pålægges skatteyderne. Men utrolig langsigtet når der tales om atomenergi, hvor a-modstandere helst vil have værkerne dekommissioneret før de bliver bygget! Selv om pengene ligger parat i den virkelige verden, så forlænges driftsperioden rask væk fra 40 - 60 år, hvilket gør de gængse regnestykker forældede.

 • 0
 • 0

Re: 100.000 personbiler... tror du også "boreudstyret" til en skifergas boring vil slide så meget på vejene ? (boreudstyr,rør, diesel, vand, boremudder, byggeplads, medarbejdere...)

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten