Skifergas-produktion påvirkede hver sjette drikkevandsbrønd
more_vert
close

Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og du accepterer, at Teknologiens Mediehus og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, job og tilbud m.m. via telefon og e-mail. I nyhedsbreve, e-mails fra Teknologiens Mediehus kan der forefindes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Skifergas-produktion påvirkede hver sjette drikkevandsbrønd

Debatten om forurening af grundvandet i forbindelse med olie- og gasindvinding raser lige nu i den amerikanske delstat Pennsylvania.

Balladen kommer, efter at den lokale avis The Sunday Times har fået adgang til en række afgørelser fra delstatens miljømyndigheder i klagesager, der viser, at forurening og anden påvirkning af drikkevandsressourcer langt fra er ualmindeligt i delstaten.

Skrivelserne er såkaldte ‘determination letters’. Det er en form for afgørelsesskrivelser, som er sendt fra miljømyndighederne i delstaten til ejerne af drikkevandsressourcer, efter de har klaget over forurening eller anden påvirkning i forbindelse med olie- og gasindvinding.

Myndighederne har i hvert tilfælde undersøgte den enkelte klage, der kommer fra et bredt udsnit af private, skoler, kirker og forretningsdrivende. Ifølge avisen viser dokumenterne, at myndighederne i cirka hvert sjette tilfælde har fundet det dokumenteret, at der har enten har været midlertidig påvirkning af brøndene eller at påvirkningen af drikkevandsressourcerne hos klagerne har været stor nok til, at olie- og gasselskaberne skulle erstatte det forurenede drikkevand.

Påvirkningen kunne enten være ved direkte forurening af brøndene eller ved at afbryde vandforsyninger. Det fremgår ikke af artiklen, hvad årsagen er til afbrydelserne var.

I 77 procent af de i alt 969 afgørelser, der er sendt mellem 2008 og 2012, var der enten manglende dokumentation, eller også var kilden til problemerne en anden end olie- og gasindvinding, skriver avisen.

Mange flere forureningssager

Pennsylvania lægger blandt andet undergrund til en stor del af Marcellus-skiferformationen, hvor gasindvinding for alvor har taget fart siden 2008. Det fremgår ikke direkte, om der er tale om forureninger fra skifergasboringer, men avisen skriver, at der i 20 år frem til 2008 er registreret under tre tilfælde af forureninger om året mod over 16 om året siden 2008.

Delstatens miljømyndigheder oplyser, at det reelle antal ramte boringer kan være højere, da et sagstilfælde godt kan dække over flere drikkevandsbrønde, som er forurenet fra samme kilde. Eksempelvis var der tilfælde af forurening i en sag, hvor påvirkning af 18 brønde blev behandlet som én sag, selv om episoden gik ud over drikkevandsressourcerne til 19 familier.

Ifølge en talsmand fra Department of Environmental Protection kan en del af forklaringen henføres til et geografisk skifte for olie- og gasindustrien fra vest til det centrale og østlige Pennsylvania, hvor geologien er mere kompleks, og der ikke er tradition for olie- og gasindvinding som i den vestlige del af staten.

»Det betyder, at der vil være en tilpasningsperiode, hvor operatørerne skal forfine foringer (casings, red.) og cementeringer for at etablere og vedligeholde en effektiv brøndintegritet,« siger talsmanden Kevin Sunday til avisen.

Dårlige drikkevandsboringer

Meget tyder på, at det netop er sjusk med brønde og under gennemboringer af andre gasholdige formationer på vej mod skiferformationerne, der kan forårsage skader på drikkevandsressourcer. Desuden har mange amerikanerne i mindre befolkede dele af landet deres egen drikkevandsboringer, som langtfra altid lever op til bedste standard. Analyserne tyder dog på, at der også i nyere boreprojekter i Pennsylvania har været tilfælde af sjusk, eller at industrien ikke har anvendt bedste kendte teknologi.

Anthony Ingraffea, en tidligere ingeniør med årelang erfaring fra den amerikanske olie- og gasindustri og nuværende professor ved Cornell University, er blandt de hårdeste kritikere af industrien i USA.

Han har ved flere lejligheder og under adskillige borgermøder i Pennsylvania og hans egen delstat New York advaret om, at de teknologier, der anvendes ved udvinding af skifergas og olie reelt er nye, og at industrien i mange tilfælde mangler kendskab til bedste praksis og ikke mindst de geologiske forhold i skiferlag som Marcellus-formationen.

Skrappe danske krav

I Danmark, hvor det franske energiselskab Total og Nordsøfonden forventer at lave den første skifergas-prøveboring ved Dybvad i Nordjylland er der også stor frygt hos mange indbyggere for at drikkevandet kan blive forurenet, hvis det kommer til en egentlig produktion.

Da Ingeniøren sammen med fire af IDAs fagtekniske selskaber holdt teknologisk topmøde om dansk skifergas i maj, var holdningen blandt stort set alle eksperter, at danske myndigheder godt kan håndtere skifergas ved at stille skrappe krav til gasselskaberne og udføre streng kontrol.

Man vil dog aldrig kunne udelukke risiko for forurening - især ikke fra den del af operationen, der foregår oppe på landjorden, lød det ofte.

Det virker dog efterhånden rimeligt sikkert, at selve den hydrauliske frakturering, hvor store mængder vand og sand tilsat kemikalier pumpes ned i undergrunden, ikke udgør en risiko - slet ikke i Danmark, hvor skiferlagene ligger på meget store dybder og dermed flere kilometer fra grundvandslagene.

De amerikanske miljømyndigheder, EPA, er netop nu ved at lave en omfattende analyse af risikoen for forurening af drikkevandet i forbindelse med hydraulisk frakturering. Den forventes gennem peer review i løbet af 2014.

På tide at regulere drikkevandsboringer

Imens fortsætter debatten ikke mindst i Pennsylvania, for sagen er kompliceret, og bevisbyrden svær at løfte. The Sunday Times beskriver blandt andet med reference i påbudsskrivelserne, at delstaten i forvejen flere steder slås med ringe drikkevandskvalitet, der ikke er relateret til olie- og gasindvinding.

Blandt andet er der fundet metaller, salt, metan og bakterier i stribevis af drikkevandsbrønde. En undersøgelse fra Penn State University fra 2011 viste, at 40 procent af alle undersøgte drikkevandsboringer ikke levede op til samtlige krav fra de føderale miljømyndigheder.

En af årsagerne er, at Pennsylvania ikke har miljøkrav til private drikkevandsboringer, hvilket ikke mindst direktøren for det industristøttede Marcellus Shale Coalition, Kathryn Klaber peger på som en medvirkende årsag til forurening.

»Det er på tide, at staten får reguleret på området. Det vil hjælpe til, at man kan bedømme vandkvaliteten, før boringerne starter, og samtidig vil det sikre, at brøndene kan modstå industriel aktivitet i nærheden,« siger hun til avisen.

*Rettet: I rubrik og artikel er det blevet præciseret, at der i de mange afgørelser har været tale om påvirkning af drikkevandsbrønde, frem for direkte forurening, som det fremgik før. Påvirkningen handler også om afbrudte vandforsyninger i de konkrete klagesager. Samtidig er det understreget i artiklen, at der faktisk kan være tale om påvirkning et større antal brønde en hver sjette, fordi påvirkning af flere brønde i ét område vil blive behandlet under én klagesag. *

Skifergas

Produktprisen 2013 Skal Danmark udnytte skifergassen i undergrunden eller ej? Beslutningen kræver indsigt i tekniske, økonomiske og miljømæssige forhold. Ingeniøren dækker emnet hele vejen med artikler og debatmøde. Følg hele skifergas-dækningen her

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Come on, der er altså forskel på hver sjette brønd og hver sjette klage. Det drejer sig om knap 1000 klager over en femårs periode (ifølge jeres egen kilde), hvor 161 bygninger i en delstat med ca 12 mio indbyggere har været påvirket.

Er der en barmhjertig journalist der vil lave et sammenlignende tal for Danmark?

Endnu engang står man med fornemmelsen af at "katastrofen er over os".

 • 7
 • 1

Det vil være godt med sammenlignende tal fra DK. Er der også høje fejl procenter i DK (re. 77 %)

Hvorledes fungere KS inden for dette område. Betyder en fejl øget stikprøve kontrol og laves ekstern KS af DNV eller lignende firmaer.

 • 1
 • 1

Overskrift: "Skifergas forurener hver sjette drikkevandsbrønd" Det lyder godt nok forfærdeligt - hvert sjette brønd er forurenet. mon hele Pennsylvania er uden vand! Men, men, men det viser sig at, det er hver sjette af undersøgelser, der kan skyldes boringer efter gas eller olie. Overskriften nærmer sig et niveau, hvor selv Ekstra Bladet ville skamme sig. Senere i artiklen: ”I 77 procent af 969 afgørelser var der enten manglende dokumentation, eller også var forureningskilden en anden end olie- og gasindvinding”. Der er åbenbart foretaget 969 afgørelser hvor af 1/6 var relateret til olie eller gas, 162 tilfælde. Selv i Danmark ville forurening af 162 private brønde ikke skabe mangel på vand. Et godt råd til journalisten, læs artiklen før du laver en overskrift.

 • 4
 • 1

En tidligere medarbejder i olieindustrien, og landejer i Alberta, Canada kører (og har nu i flere år) kørt en sag mod den Canadiske Skifergasproducent Encana og Miljømyndighederne.

Sagsanlægget mod Encana omhandler forurening af hendes drikkevand med blandt andet metan, og sagsanlægget mod Miljømyndighederne omhandler svigt eller grov forsømmelse af at efterse af skifergasproducenterne lever op til myndighedskravene.

Jessica Ernst har i Marts 2013 været i Irland, hvor hun har turneret med en fortælling/præsentation om hvordan hun har haft skifergas helt tæt på kroppen over en længere årrække. Selve sagsanlægget startede officielt i 2011, og kører stadigvæk.

Jessica Ernst historie er meget overbevisende, og fortæller desværre en historie om en meget beskidt industri i Canada, og myndigheder som forsøger at dække over forureningen.

Hendes 70 minutters præsentation kan downloades på hendes egen hjemmeside: http://www.ernstversusencana.ca/jessica-er...

Jeg kan også varmt anbefale at se hendes præsentation på youtube (70 minutter….og den er allermest spændende til slut….): http://www.youtube.com/watch?v=7kGBCsOOXDQ

Med de erfaringer fra Canada - "landet med de bedst tænkelige miljøkrav og miljømyndigheder" synes det ualmindeligt svært at argumentere for, at vi skal eksperimentere med denne beskidte teknologi i Danmark (hvor vi er hastigt på vej til det fossil-fri samfund!!)

Mvh.Thomas Meinert Larsen Klimabevægelsen i Danmark

 • 0
 • 0

Det vel ok, at nogle vandboringer ryger i svinget. Vi er jo så vandt til, at det koster noget rent vand, at eksperimentere med kemiske stoffer, indtil det viser sig stofferne slet ikke ér så uskadelige som ellers lovet/garanteret. Men det er sgu fuck**g svært at "pille" stofferne ud af de dybe, samt ikke så dybe, grundvandsreservoirer, så, jo flere eksperimenter vi laver med grundvandet, jo mindre vil være rent til de kommende generationer. - Eller bare os selv, lige fuck''g NU!!!

(Eventuel sarkasme i ovenstående er ikke tilsigtet) :-((

 • 0
 • 0

Sidste nyt fra Frederikshavns byråd´s referat d. 29. maj 2013 er flg. " Sagsfremstilling

Frederikshavn Byråd besluttede den 27. februar 2013, at der skal udarbejdes en vurdering af virkningerne på miljøet (VVM-redegørelse) for et ansøgt projekt om efterforskningsboring efter skifergas på ejendommen Ovnstrupvej 6, Dybvad.

Som en del af VVM-processen afholder Frederikshavn Kommune foroffentlighedsfase, hvor borgere, myndigheder og interesseorganisationer inviteres til at deltage i debatten og kvalificere indholdet af den efterfølgende planlægning og VVM.

Til foroffentlighedsfasen er der udarbejdet et debatoplæg, der beskriver efterforskningsboringen. Debatperioden forløber fra onsdag den 12. juni til onsdag den 10. juli 2013.

Indstilling

Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at

sagen sendes videre til behandling i byrådet onsdag den 29. maj 2013 
debatoplægget sendes i foroffentlighedsfase i perioden fra onsdag den 12. juni til onsdag den 10. juli 2013 
Frederikshavn Kommune ikke afholder borgermøde i forbindelse med foroffentlighedsfasen, da kommunen afholdte et informationsmøde om skifergasprojektet den 10. januar 2013 
foroffentlighedsfasen annonceres i lokalaviserne og i Nordjyske søndag ud over den traditionelle annoncering på kommunens hjemmeside 
Plan- og Miljøudvalget ud fra de indkomne forslag og ideer i foroffentlighedsfasen efterfølgende tager stilling til fortsættelse af planprocessen

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 7. maj 2013

Indstillingen tiltrædes.

Udvalget ønsker offentligt møde afholdt i VVM-processen.

Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. maj 2013

Plan- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

Bilag Bilag 1 - Byrådets beslutning på møde den 27. februar 2013 (dok.nr.60640/13) Bilag 2 - Debatoplæg - efterforskningsboring (fase 1) (dok.nr.63923/13) " Tidsplanen, der er vedtaget d. 29 maj 2013, fremgår ikke af kommunens hjemmeside der beskriver skifergas projekt, man finder nyheden under "politik", "dagsordner og referater", "Byrådet".

Bilag 2 - Debatoplægget er på 4 sider og indeholder en række interessante tekniske oplysninger.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten