Skifergas-plan for Nordsjælland på trapperne

10. maj 2013 kl. 13:4215
Total og Nordsøfonden er tæt på at have et færdigt i arbejdsprogram for skifergas-licensen i Nordsjælland. Det indebærer seismiske undersøgelser fra foråret 2014.
Artiklen er ældre end 30 dage

Det franske energiselskab Total og statens olieselskab Nordsøfonden er tæt på at have detailplanlagt efterforskningsprogrammet for skifergas i Nordsjælland.

Programmet er netop ved at blive færdiggjort og vil blive præsenteret for Energistyrelsen inden for de næste par måneder. Det fortæller Henrik Nicolaisen, projektkoordinator for Danmark i Total.

»Vi mangler stadig at få de sidste kontrakter på plads, men det er tæt på,« siger Henrik Nicolaisen.

Modsat Nordjylland, hvor de to selskaber også leder efter skifergas, mangler der basale seismiske data for den nordsjællandske del af projektet. Derfor bliver der i første omgang kun tale om indledende undersøgelser herunder miljøundersøgelser og 2D-seismik, forklarer han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Licensen i Nordsjælland udgør et areal på 2.288,9 km2. For at planlægge, hvor de seismiske analyser skal foretages, kræves en form for forberedende gravimetriske målinger (måling af rumlige og tidslige variationer i Jordens tyngdefelt). Den type målinger kan foretages med fly, men det er endnu ikke fastlagt, hvordan de udføres.

Henrik Nicolaisen siger, at Total forventer at kunne gennemføre seismiske undersøgelser i den nordsjællandske licens til marts eller april 2014. Herefter vil den normale efterforskningsproces være, at man efter at have analyseret data foretager en prøveboring, før man efterfølgende går til 3D-seismik og planlægning af produktionsfase.

Der vil i givet fald gå nogle år, og om projektet i Nordsjælland nogensinde kommer så vidt som til en prøveboring, er på nuværende tidspunkt temmelig usikkert.

»Det vil i høj grad afhænge af, hvad der sker i Nordjylland,« siger Henrik Nicolaisen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Nordjyderne er meget længere i processen, fordi der var adgang til eksisterende seismik. Indtil februar var Totals plan at lave en prøvebroing i Dybvad ved Sæby. Det ligger i Frederikshavns Kommune.

Her satte byrådet tirsdag officielt gang i den VVM-proces, som et flertal i byrådet krævede i forbindelse med prøveboringen. Det er første gang, der kræves en fuld VVM på en prøveboring, som der er lavet over 100 af på dansk grund, og det vil forsinke projektet mindst et år. Kravet kom fra Socialdemokraterne, der blandt andet ønskede mere information om de kemikalier, der skal anvendes.

»Vi ønsker bare, at vi får så sikker dokumentation som muligt for, at der ikke er risiko for miljøet i forbindelse med boringen. En fuld VVM er det redskab, vi har som politikere,« siger gruppeformand Birgit Hansen.

Frederikshavns Kommune oplyser, at VVM-redegørelsen undervejs skal godkendes af lokalpolitikerne fire gange. SF har tidligere slået fast, at partiet vil gøre alt, de kan, for at forhindre og forsinke projektet, så Total og Nordsøfonden til sidst trækker sig.

Men hos Socialdemokraterne, der er det største parti i byrådet, understreger Birgit Hansen, at man ikke ønsker at lægge snubletråde ud ved at forlænge VVM-processen undervejs og sende projektet i en politisk syltekrukke.

»Det er slet ikke det, det her handler om. Politisk er vi enige om, at vi vil have denne VVM-redegørelse og de svar, den vil give. Så forventer jeg også, at byrådet stemmer redegørelsen igennem,« siger gruppeformanden.

Forløbet betyder, at der i givet fald kan ligge en godkendt VVM-redegørelse i løbet februar/marts 2014. Redegørelsen skal efterfølgende i offentlig høring, men løber alt efter tidsplanen, vil Total og Nordsøfonden have sin endelige boretilladelse i løbet af sommeren 2014.

Nordsjællænderne bør derfor holde godt øje med udviklingen i Nordjylland, for afhængig af resultatet i Nordjylland kan det nordsjællandske efterforskningsprojekt stoppe, før det for alvor er kommet i gang.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Olieselskabet Shell har tidligere boret efter skifergas i samme skiferformation i Skåne uden held, og hvis den nordjyske prøveboring heller ikke viser gas i kommercielle mængder, lukkes projektet ned.

»Hvis boringen i Nordjylland er negativ, er det usandsynligt, at vi vil bore i Nordsjælland. Chancen for gas vil være for lille til, at det er økonomisk forsvarligt,« siger Henrik Nicolaisen.

Efterforskningen efter skifergas i Danmark er relativt billig, ikke mindst sammenlignet med offshore, men det er stadig langtfra småpenge. Total har netop opjusteret prisen for den nordjyske prøveboring til 350 millioner kroner. Hvor meget man kan spare ved at droppe Nordsjælland, er dog uklart på nuværende tidspunkt.

I morgen, lørdag, afholder nordsjællænderne et møde om skifergas. Det sker i Hillerød og er arrangeret af Frederikssund Klimaforening samt aktive i Hillerød, Halsnæs og Gribskov.

15 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
17
13. maj 2013 kl. 10:24

Hvis nigerianernes per capita indkomst var 20% af den danske ville befolkningsvæksten allerede være kraftigt på vej ned</p>
<p>Der er helt basale kulturelle grunde til at den ikke er det. Det du reelt siger er: hvis nigerianerne var mere ligesom os, ville de ikke have den befolkningsvækst. Nej, men det ER de jo ikke.

Nej det er faktisk forkert - selv om det er naturligt at tro det.

Du burde se nogle af Hans Roslings videoer. Det overraskede tilmed ham selv at fødselsraten er så tæt forbundet med lav børnedødelighed, social sikkerhed og uddannelse (især af kvinder) - og alle disse faktorer er igen ganske tæt forbundet med BNP med små variationer.

Der er afvigelser grundet religion og kultur, men de er små, og især religion spiller ingen påviselig rolle - heller ikke politiske indgreb.

 • Det sidste vises let ved at vise til, at den laveste fødselshyppighed (ca. 0,6 til 0,8 barn per kvinde) har man i Norditalien (katolsk med “forbud” mod prævention) og i de tre områder i Kina, der ikke har etbarnspolitik - nemlig Macao, Hong Kong og Taiwan.

Mine tal fra Nigeria er fra de “rige” sydlige stater, da der ikke findes statistik fra de nordlige tilbage i tid - og de omhandler selvfølgeligt klimagasudslip og ikke indkomst.

 • Det samme mønster kunne have været vist hvor som helst fra, idet bl.a. den globale statistik, som Hans Rosling har sat sammen, viser det samme mønster overalt.

 • Man løser altid en opgave bedst, når man tager udgangspunkt i virkeligheden og den viden, der findes - og “glemmer” ønsketænkningen.

Mvh Peder Wirstad

15
12. maj 2013 kl. 01:19

Lad os tage udgangspunkt i de 3 millioner danskere, der var i 1930, og sammenligne dem med 3 millioner Nigerianere samme år:
Danskernes efterkommere er nu blevet 6 millioner, og de bruger godt nok de samme resurser som de 30 millioner, nigerianerne er blevet til.

Det er temmelig meget forkert. Hvis nigerianernes per capita indkomst var 20% af den danske ville befolkningsvæksten allerede være kraftigt på vej ned - som du så rigtigt skriver - under forudsætning naturligvis af en nogenlunde ensartet indkomstfordeling. Men nigerianernes per capita indkomst er imidlertid kun 6-7% af den danske. Tager man de 90% fattigste vil deres indkomst formentlig kun være nogle få % af den danske.

For alle landene syd for Sahara er gns per capita indkomsten ca. det halve af den nigerianske - altså 3-4% af den danske. Tager vi igen de 90% fattigste vil jeg gætte på at vi nærmer os 1-2% af den danske per capita indkomst.

Ikke desto mindre er det længe siden der var ret mange der mente at u-landene ikke skal begrænse deres resourceforbrug. Gør de det ikke vil selv en 100% udfasning af fossile brændsler i den rige del af verden ikke stoppe væksten i CO2 indhold i atmosfæren. Det er vist forstået hele vejen rundt - også hos dine tidligere venner på den ekstreme venstrefløj som du har så travlt med at genere. Moppede de dig?

Det er et dilemma at man på den ene side skal have en stejl indkomstvækst (og fair fordeling) for at stoppe befolkningsvæksten (og det tager nok mindst et par generationer) mens man på den anden side skal reducere forbruget af fossile brændsler. Voldsomme investeringer i VE og rene teknologier med hjælp fra de rige lande er foreslået men endnu temmelig utopisk. Men hvad så?

Det ser sort ud.

14
11. maj 2013 kl. 22:20

Det bliver ofte - i god overensstemmelse med at den tidligere revolutionære venstrefløj er blevet “miljøværnere” og fortsætter sin “bashing” af det vestlige samfundssystem med det - fremført, at vi ikke kan skylde på de fattige landes forbrug og klimaudslip, fordi de bruger ⅕ af, hvad vi gør per indbygger.

Lad os tage udgangspunkt i de 3 millioner danskere, der var i 1930, og sammenligne dem med 3 millioner Nigerianere samme år: Danskernes efterkommere er nu blevet 6 millioner, og de bruger godt nok de samme resurser som de 30 millioner, nigerianerne er blevet til.

Det er meget veldokumenteret - og et svineheld - at befolkningsvæksten stopper, når velstanden er blevet så stor, at kvinderne får uddannelse og den sociale- og helsemæssige sikkerhed bliver stor nok til at planlægge sit liv. (Google Hans Rosling og se hans glimrende foredrag) Derfor vil danskerne stadigt bare være 6 millioner i 2040 - hvis man ikke får en del indvandring af sultende “nigerianere” - mens Nigerianerne vil være mindst 60 millioner. - Og fortsætte at fordobles indtil de får samme levestandard som os.

 • De 3 millioner fra 1930 vil altså i bedste fald bruge 10 gange så mange resurser som os i 2040erne!!!

Jeg ved godt, at traditionel u-hjælp ikke virker, men at en skøge som præsidenten på Maldiverne tager opmærksomheden fra problemet med de virkeligt fattige er en katastrofe for vor fælles fremtid.

Alt skal sættes ind på at integrere de fattigste i vor vestlige livsstil og samfundsstruktur, så subsistensjordbrug og anden “pittoresk og charmerende” fattigdom ophører - og dermed befolkningsvæksten. - Og så udvikler vi os hen af vejen til et større åndeligt og mindre materielt forbrug. - Det sker allerede.

Jeg giver da Niels I. Meyer (hvis bog sammen Med Helveg Pedersen og Willy Sørensen jeg læste med stor interesse og sympati) ret i, at det ikke er den teoretisk mest fornuftige verdensorden, der råder.

 • Om den verdensorden så kan kaldes "den sunde fornuft" er en anden sag.

 • Det, der råder i den store verden, er menneskets fundamentale behov og psykologi.

 • Det har kun medført større lidelser, når man hatr prøvet at overstyre dem. - Desværre!!!

Mvh Peder Wirstad

13
11. maj 2013 kl. 22:14

@ Frej Schmedes Ja! De grafer kan godt være tegn på en meget alvorlig udvikling. Jeg forstår bare ikke, at du knytter det til mit indlæg, hvor jeg jo netop skriver, at det er en anden diskussion - og for øvrigt alt andet lig, så er naturgas den mindst forurenende fossile brændsel på alle måder.

Jeg har været gift med en Rwander, der voksede op med ludfattige analfabetiske subsistensbønder som forældre. Jeg har desuden to gode unge afrikanske veninder - den ene fra et fattigt township i Sydafrika, den anden fra en endnu fattigere familie i Nigeria. Jeg læser derfor dagligt netaviser og andet på nettet fra Afrika. - Jeg har bare læst om Global Opvarmning et par gange, og da i forbindelse med nogle IPCC-møder der. - Ellers er det et fuldstændigt ikke eksisterende problem for mine afrikanske venner og deres samfund. - De har simpelthen så nærliggende problemer at kæmpe med.

 • At afrikanske lande gerne vil have FN-konferencer derned skyldes selvfølgeligt “invasionen” af betalingsstærke vesterlændinge og de siger nok: “Den omtale og de penge er da nok en messe værd” ;-)

Hvis du mener, at problemet skal løses med “en kold tyrker” mht. fossilt brændsel, så synes jeg du skal læse mit repostede indlæg nedenfor og oplyse, hvad du synes ikke stemmer med det!!

 • Eller er du mest til at stikke hovedet i sandet og benægte verden af frygt for en udvikling, du ikke kan lide?

Mvh Peder Wirstad

12
11. maj 2013 kl. 21:54

Sjovt nok vil klima-fanatikere kun vise "hockey-stick" grafen for de seneste 6-8 hundrede tusinde år. For går man længere tilbage vil grafen vise, at CO2 indholdet i atmosfæren har været voldsomt meget højere, og det ville jo ligesom lidt modsige deres skræmmebillede >https://www.paulmacrae.com/wp-content/uploads/2008/06/co2-levels-over-time1.jpg

Dernæst må det siges, at vi mennesker bør ændre vores energiformer til kernekraft og vedvarende energi.

11
11. maj 2013 kl. 20:27

På Frh. kom. hjemmeside under "dagsordner - plan og miljø - møde 7. maj 2013 -punkt 8 -bilag 2", eller dette link, kan man finde et nyt "4 siders debatoplæg" vedr. skifergas projektet.

https://frederikshavn.instant.cohaesio.net/Plan-%20og%20Milj%C3%B8udvalget/07-05-2013%20Referat%20af%20Referat.aspx#8

Fra dette uddrag, af udvalgets behandling af sagen, ses både tidsplan og at der skal afholdes et offentligt møde i VVM fasen.

" debatoplægget sendes i foroffentlighedsfase i perioden fra onsdag den 12. juni til onsdag den 10. juli 2013

Frederikshavn Kommune ikke afholder borgermøde i forbindelse med foroffentlighedsfasen, da kommunen afholdte et informationsmøde om skifergasprojektet den 10. januar 2013

...

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 7. maj 2013

Indstillingen tiltrædes.

Udvalget ønsker offentligt møde afholdt i VVM-processen.

" Da de "Nordjyske faser" er lidt foran, kan det måske interessere "Nordsjælland" hvad der kan komme.

8
10. maj 2013 kl. 20:38

I artiklen står der: " »Vi mangler stadig at få de sidste kontrakter på plads, men det er tæt på,« siger Henrik Nicolaisen."

Umiddelbart synes jeg det er lidt ærgerligt at det nye mulige borested i Nordsjælland mm. ikke er helt på plads, INDEN ingeniøren mm. holder et stort skifergas møde.

Det kunne have interessant med xx MB filer/links og nyt materiale/udtalelser mm. inden den nye debat og vidensformidling skydes i gang.

Er der links til det nye Sjællandske bore projekt ?

7
10. maj 2013 kl. 18:09

Desværre er frygten for udvinding af skifergas i hovedsag baseret på rene misforståelser. Disse misforståelser er blevet skamredet af extreme mennesker i USA, som har en second agenda - nemlig en nærmest religiøs overbevisning om, at menneskeheden kun kan reddes, hvis vi stopper den teknologiske udvikling. USA er kendt for den slags extreme grupper - lige fra militante anti abortmodstandere, over de fredelige hamishfolk, til extreme “miljøgrupper” etc. - I lighed med tendensen i den politiske debat i USA, bruger man meget tendensiøse metoder med enorme overdrivelser og “fortæl kun hvad der tjener sagen”.

 • Dette er vi ikke forberedt på her, og når noget af deres propaganda - i dette tilfælde især videoen “gasland” kommer her til Europa, bliver mange desværre helt unødvendigt skræmt.

For europæiske fagfolk virker deres argumenter så helt hen i skoven, at de bare ler og ikke oplyser om den ganske ufarlige virkelighed.

RadioaktivitetSkifergas er dannet i havaflejringer fra perioden Kambrium-Ordovicium-Silur (fra ca. 540 millioner år til knapt 420 millioner år siden) Livet udviklede sig voldsomt fra bakterier til mange slags havdyr og planter i perioden - den kambriske eksplosion - og det er rester efter disse dyr og planter, der sammen med leraflejringer på dybere vand danner skifrene, der indeholder olie og gas.

Uran opløses lettere i havet end de fleste jordmineraler, så organisk materiale fra havet indeholder mere uran end gennemsnitligt for jordmineralerne. - Dengang var der også omkring 15 gange så meget CO2 i luften som nu, så havet må have været ganske surt, hvorved der var endnu mere uran opløst. Uranmængderne er dog stadigt så små, at der ikke er nogen fare. - Jeg bor f.eks.direktee på alunskifer, der indeholder så meget organisk materiale, at det har været brugt til at brænde kalk af, da det selv kan holde varmen i en højovn, når det først er tændt.

Metan i grundvandetMetan findes overalt i grundvand - og vi producerer selv flere liter om dagen i vore tarme. - Det er altså fuldstændigt ufarligt. I tillæg har alle påstande om forurening med metan i drikkevand vist sig at stamme fra grundvandet selv. - Jeg har selv en nabo her, der har en brønd i et sumpet område. Han klagede over, at der måtte være blevet utæt i hans rør, da jeg gravede i nærheden, da der til tider kom “eksplosioner” af luft, når han tappede varmt vand. Det viste sig da, at han havde fået ny vandvarmer, der varmede vandet op til over 80 grader. Jeg tog da en tændstik og holdt tæt ved hanen, og da der kom en “lufteksplosion”, kom der en så kraftig flamme, at hårene blev svidt af mine arme og bryn.

 • Havde det ikke været mig, der gravede - men i stedet boring efter olie eller gas samme sted - så havde det fået skylden ;-)

KemikalierDer bruges i hovedsag ikke andre kemikalier end ved almindelig olieboring - og jeg har tilmed set, at man bruger vegetabilske olier til smøring (rapsolie mm.) i stedet for mineralolie. - Sikkert af miljøhensyn.

 • Olieboringer på land udgør således en langt større fare for forurening af grundvandet!!

BentonitJeg så til min overraskelse, at der var en plakat med påskriften - der gik igen i et indlæg her: “ Man bruger Bentonit, selv om det er kendt, at det er kræftfremkaldende “ Bentonit er et helt almindeligt ler, der har ekstra gode tættende egenskaber, hvorfor det bruges til at tætne op til 4 lag med rør i de første 200 meters dybde, så der ingen forurening sker med jord eller grundvand.

 • Havde danske vandværker været lige så gode til at tætne omkring deres boringer, så havde vi sikkert undgået 90% af alle forureninger med bakterier og pesticider, der ofte kan strømme frit langs borerøret ;-)

Det gas, vi evt. udvinder her i Danmark, slipper vi at transportere fra Sibirien og gennem mange tusinde kilometer lange rørledninger gennem den sårbare arktiske permafrost og langs bunden på hele Østersøen. - Det må da være fuldstændigt klart, at faren for forureninger og skader på flora og fauna er mange gange større ved det, end ved nogle boringer her lokalt, hvor man i tillæg har noget nær verdens bedste offentlige kontrol.

 • At så nogle mener, at man blot skal stoppe med brug af fossilt brændsel, er da et legalt standpunkt. - Det er blot usagligt i denne sammenhæng.

Mvh Peder Wirstad

6
10. maj 2013 kl. 17:32

Nok ikke så mange nej, og slet ikke i boringsfasen, men under anlæg måske. Men gassen er næppe klar til nettet og skal nok efterbehandles. Dertil kræves en (mindre) organisation. Den vil helt sikkert være lokalt bemandet og i høj grad bruge lokale entreprenøre til vedligehold mv.

5
10. maj 2013 kl. 16:29

OK med dit vindmølle argument, jeg tror LED lamper fremover kommer til at bruge mindre strøm og ½ m3 batterier bliver bedre og billigere de kommende år, og at disse to udviklinger kommer til at krydses medførende at rigtigt mange ser en ide i et batteri hjemme.

Det med arbejdspladser... jeg tror det er udenlandske super super eksperter der skal bore og special special firmaere der skal lave og kvalitetssikre rørene, så mange lokale jobs kommer der nok ikke ud at denne proces.

Et gæt kunne være 90 % udenlandske og 10 % fra DK ????

4
10. maj 2013 kl. 16:05

Nu er det sådan at det jo ikke blæser hele tide, derfor er netop megen vidmøllestrøm afhængig af en alternativ produktion. Her kunne gas jo være en mulighed. Så upåagttet af om vi har vindmøller skal der andre energikilder til! Lastudligning med batterier er science fiction pt. Selv store smeltet salt batterier o.l. findes endu ikke over pilot skala.

Jeg tror at en valgkampagne lige så godt kan flytte tal til gassens fordel. Arbejdspladser kan jo også være interessant! For at god ordens skyld bor jeg i Nordsjælland og ville se det som et positivt træk at et parti generelt var for gas fra Danmark skiffer eller andre geologiske formationer. Der har været boringer i Kokkedal, ikke langt fra hvor jeg bor.

3
10. maj 2013 kl. 15:20

Tja-- ikke helt uenige i at der kan argumenteres for at det skal være et statsligt anliggende.

Re: 30% ... Måske flytter en valgkamp disse """ tal """. Og da vindmøller kan levere meget strøm, er det vi mangler vel bare batterier i vores huse til at opsamle den om natten...

2
10. maj 2013 kl. 15:04

udnyttelse af råstoffer bør være et statsligt anliggende. Nuvel, en VVM er rimeligt men er den i orden skal kommunernes rettigheder ende der!

@Ole, hvis 30% er imod er 70% for eller neutrale! Dvs at de måske ikke er så dumme at de tror at man kan tænde for lyset uden at det kræver produktion af energi et eller andet sted!

1
10. maj 2013 kl. 14:27

Man skal nok huske på at et kommunal valg kan betyde ændringer i byrådet.

"""Hvis"""

30 % af borgerne er imod prøveboring efter skifergas i områder med grundvand, kan det måske betyde noget ved et kommunal valg.

Så Citat: " VVM-redegørelse i løbet februar/marts 2014. Redegørelsen skal efterfølgende i offentlig høring, men løber alt efter tidsplanen, vil Total og Nordsøfonden have sin endelige boretilladelse i løbet af sommeren 2014."

Efter et valg kan det betyde at byrådet siger NEJ, til at gå videre. ?valg kamp?

OG man skal huske, at der vist er stor sandsynlighed for at der meget RADIOAKTIVT materiale i skifergas lagene i Nordjylland.

Det kan også betyde noget i en valgkamp.