Skifergas: Miljøministeriet overtager kommunes ansvar

Der var tidligere i år demonstrationer foran rådhuset i Frederikshavn, da kommunalbestyrelsen skulle tage stilling til, hvorvidt den skulle tillade selskabet Total at foretage en prøveboring efter skifergas ved Dybvad.

Men den beslutning skal byrådet ikke sidde med. I stedet vil det fremover være Miljøministeriet, der bliver myndighed for miljøtilladelser, når det gælder efterforskning i forbindelse med hydraulisk frakturering, også kaldet fracking, som er navnet på teknologien til at indvinde skifergas. Det skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

»Skifergas-spørgsmålet er helt klart et nationalt og ikke et kommunalt anliggende, og råstofferne i undergrunden ejes af staten. Derfor vil en eventuel fremtidig miljøtilladelse til efterforskning med frakturering blive afgjort i Miljøministeriet, så vi i regeringen tager ansvaret, når det handler om frakturering af undergrunden,« siger miljøminister Kirsten Brosbøl (S) i pressemeddelelsen.

Læs også: Frederikshavn har godkendt Totals grundvandsboring til skifergas

Tidligere har Frederikshavns borgmester givet udtryk for, at den slags beslutninger hører til hos Miljøministeriet.

VK-regeringen gav i 2010 Total og Nordsøfonden eneretstilladelser til at efterforske og indvinde skifergas i Nordjylland og Nordsjælland. Den nuværende regering besluttede i 2012 at indføre et midlertidigt stop for yderligere tilladelser for at afvente konkrete resultater og miljøvurderinger.

Regeringen og miljøministeren står stadig fast på, at der skal indvindes skifergas, hvis det kan gøres forsvarligt.

Læs også: Forslag: Lad staten styre tilladelserne til at bore efter skifergas

»Vi er i regeringen enige om, at skifergas kan komme til at bidrage til dansk energiforsyning – men kun, hvis al efterforskning og indvinding kan ske sikkerheds- og miljømæssigt fuldt forsvarligt. Vi skal med andre ord ikke have skifergas for enhver pris. Det er afgørende for mig, at en VVM-redegørelse for en eventuelt kommende efterforskning efter skifergas med frakturering bliver så grundig som muligt,« siger Kirsten Brosbøl. 

Miljøministeren vil samtidig igangsætte en uvildig videnskabelig undersøgelse af de mulige miljømæssige risici ved frakturering.

Inden Miljøministeriet overtager myndighedskompetencen, som er en ændring af VVM-bekendtgørelsen, skal det i høring. Derfor sender Naturstyrelsen i dag – mandag – bekendtgørelsesændringen i offentlig høring i to uger.

Skifergas

Produktprisen 2013 Skal Danmark udnytte skifergassen i undergrunden eller ej? Beslutningen kræver indsigt i tekniske, økonomiske og miljømæssige forhold. Ingeniøren dækker emnet hele vejen med artikler og debatmøde. Følg hele skifergas-dækningen her

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Miljøministeren vil samtidig igangsætte en uvildig videnskabelig undersøgelse af de mulige miljømæssige risici ved frakturering.

Hvordan sikres uvildigheden, og hvordan sikres, at en rapport om skifergas ikke farves af regeringens VE - politik

 • 1
 • 2

...og råstofferne i undergrunden ejes af staten

 • korrekt; men det gør jordoverfladen, som der skal bores ned igennem, til gengæld i mange tilfælde ikke! Så for privatejede områder skal der vel eksproprieres - eller ydes en form for 'ulempekompensation'(?). Det kunne forresten være interessant at få belyst, hvor langt man skal ned, før denne statsejede undergrund begynder?: Fx. plejer grusforekomster da vist at tilhøre lodsejeren(?).
 • 2
 • 0

nu hvor det er staten der bestemmer. så er det også staten der skal betale når det gå galt

 • 2
 • 0

1500 timers arbejde - hvem skal betale ?

http://www.kanalfrederikshavn.dk/vis/nyhed...

Sker ulykken

http://www.tu.no/petroleum/2014/09/28/her-...

de grønne

http://jyllands-posten.dk/politik/ECE70604...

Dette er et åg, der lettes fra vores skuldre, siger borgmester Birgit S. Hansen (S) til Politiken.

http://epn.dk/brancher/energi/ECE7060356/m...

.... Satse stort på skifergas .....

http://jyllands-posten.dk/politik/ECE70406...

Godt at staten kommer indover, her første gang. Man burde nok lave et "Videnscenter for Skifergas" nær borestedet - således både borger og andre kommuner kan få viden, om "utrygheden" og de mere tekniske områder, sat i perspektiv. Hvis der komme 100 boresteder i Jylland - så skal viden opsamles og formidles ud - og gerne på "jysk".

 • 0
 • 0

korrekt; men det gør jordoverfladen, som der skal bores ned igennem, til gengæld i mange tilfælde ikke! Så for privatejede områder skal der vel eksproprieres - eller ydes en form for 'ulempekompensation'(?). Det kunne forresten være interessant at få belyst, hvor langt man skal ned, før denne statsejede undergrund begynder?: Fx. plejer grusforekomster da vist at tilhøre lodsejeren(?).

Helt relevante spørgsmål ! Men en gang imellem bliver man overrasket. Jeg har f.eks. oplevet Banedanmark hævdede, at de havde retten til arealer under - og ved siden af - banerealet. Selvom der i det konkrete tilfælde var tale om en jernbanebro over en kommunal vej, og det aktuelle område lå i vejarealet ca. 50 meter fra jernbanens krydsning. Og selvom arealet matrikulært var tillagt vejarealet. Man må undres over hvor langt visse interesser rækker. (Undtagen til at betale grundskatten)

 • 0
 • 0

http://www.kanalfrederikshavn.dk/vis/nyhed...

En borger spørger om følgende: " .. fordi der findes materiale fra olieselskaberne selv, der oplyser, at over en årrække vil mellem 35% og 50% , måske flere, af alle boringer blive utætte. .. "

Er tallene 35 og 50 % rigtige ? Måske TOTAL kan forklare disse tal ? Den nye bestyrelse (i fonden) har vel krav på at vide om de deltager i et "" 50 % "" forurenings projekt.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten