Skifergas er blevet en lokalpolitisk slagmark

Læg venligst et stykke papir hen over resten af denne avisside, eller undlad at scrolle ned på skærmen, inden du kaster dig ud en gættekonkurrence: Hvem står bag følgende citat om skifergas:

‘Udvinding af skifergas kan være mere miljøskadende og ressourcekrævende end udvinding af konventionel naturgas. Det skyldes, at der bruges store mængder ferskvand iblandet miljøskadelige kemikalier, som under højt tryk pumpes ned i skiferlagene for at frigøre den sporadiske gas, der findes i sprækkerne mellem skiferen. Kemikalierne kan trænge ind til grundvandet og gøre skade på mennesker og natur. Derudover kan udvindingen skabe store mængder forurenet vand og industriaffald, der kan være farligt.’

Nej, der er hverken tale om en miljøorganisation eller en politiker på den yderste venstrefløj. Teksten stammer fra et udkast til et brev, som er på vej gennem det politiske system i Ballerup Kommune. Borgmester Jesper Würtzen (S) skal, hvis det overlever hele vejen gennem kommunalbestyrelsen, skrive under på, at en del af skifergassen ‘kan blive udledt direkte til atmosfæren og bidrage til den globale opvarmning uden at være udnyttet først’.

Dermed vil han slutte sig til en række borgmestre fra kommuner over hele landet, som har lagt navn til protester sendt til miljø- og energi­ministrene. Heri opfordrer de til, at Danmark begraver enhver drøm om nogensinde at sprække lagene af skifer med sand, vand, kemikalier og højt tryk for at frigive gas og lede den gennem flere kilometer lange rør op til overfladen. Hydraulisk frakturering eller fracking hedder metoden.

Blandt de øvrige kommuner, som har sendt eller vil sende hilsner til ministrene med advarsler mod fracking, er Furesø, Roskilde, Helsingør, Hjørring, Frederikshavn og Aalborg.

En lokal miljøsag

Brevene følger i kølvandet på de borgerprotester, som Nordjylland har oplevet, efter at det franske olieselskab Total er gået i gang med at prøvebore efter skifergas. Licensen dækker også Nordsjælland. Prøveboringen benytter sig ikke af fracking, men protesterne, og frem for alt mediedækningen af dem, viser, at skifergas er blevet en miljøsag at profilere sig på lokalt.

Kommunerne har dog absolut intet at skulle have sagt, når det gælder skifergas. Frederikshavns Kommune opfordrede tværtimod staten til at tage over, efter at kommunen selv måtte presse sine medarbejdere for at kunne miljøgodkende prøveboringen. I dag ligger al kompetence derfor hos staten, og der burde den have ligget fra starten, mener professor i miljøret Peter Pagh, der aldrig er bleg for et slagkraftigt citat. Her er hans mening om de mange kommunale protestbreve:

»Kommunerne kan også vedtage at være modstander af storme i Sydatlanten eller krig i Irak. Kommunerne ved godt, at de ikke kommer til at afgøre spørgsmålet om skifergas. Det er et politisk stunt, som de kan være heldige at få en journalist til at bære frem til borgerne.«

Det lykkes meget godt, ikke blot med denne artikels forfatter. Brevene bliver også sat i sammenhæng med, at klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen (R) afviser at trække Totals tilladelse tilbage. Til gengæld vil hans parti lade gassen andre steder i landet ligge i undergrunden for tid og evighed. Danmark har uddelt sin sidste frackingtilladelse, håber de Radikale.

Sådan går det dog næppe, hvis der virkelig er gas i skiferlagene tre kilometer nede i undergrunden. For de Radikale, SF og Enhedslisten står på Christiansborg alene med deres afvisning.

S-borgmestre i front

De fleste af de kommuner, som har sendt protestbrevene, har social­demokratiske borgmestre. Det er ikke til at lokke ud af partiets energiordfører på Christiansborg, Jens Joel, hvordan argumenterne lyder, når han mødes med dem. Men selv er han stadig åben over for at sprække skiferen og hente gassen op.

»Jeg afviser ikke noget på forhånd, men jeg kan love, at vi ikke vil gøre noget, som ikke er 100 procent miljømæssigt forsvarligt. Vi skal have helt andre krav end i USA,« som han udtrykker det.

Den amerikanske debat om forurening af grundvand og fracking, der udløser jordskælv, har været med til at give de danske modstandere vind i sejlene. Desuden profilerer regeringen sig som grøn og på at ville udfase alle fossile brændsler, herunder naturgassen.

»Men hvis valget står mellem kul og gas, så er det væsentligt bedre for miljøet at bruge gas,« påpeger Jens Joel.

Christiansborgs forsikringer gør blot lige så lidt indtryk på de magtes­løse borgmestre som på deres bekymrede borgere. En af de første til at sende et protestbrev var den konservative Jørgen Johansen, der står i spidsen for Allerød Kommune.

»Det kan godt være, at der er lav sandsynlighed for, at noget går galt. Men hvorfor løbe risikoen? Vi har ingen sikkerhed i forhold til grundvandet, hvis en boring springer læk,« som han siger.

Mens kommunerne således fastholder deres skepsis, så holder flertallet af landspolitikere lav profil om skifergas, der ikke får en betydende rolle i den kommende valgkamp. Dermed er kommunerne også tilbage, hvor debatten var for to år siden, og denne analyse slutter med en forsigtig forudsigelse:

Hvis der er gas i den danske skifer, bliver det ikke miljødebatten – og slet ikke borgmesterbreve – der holder os fra at hente den op. Miljømyndighederne vil være på nakken af olieselskaberne, men kun økonomien kommer til at afgøre, om vi ser boretårne i Danmark eller ej.

Skifergas

Produktprisen 2013 Skal Danmark udnytte skifergassen i undergrunden eller ej? Beslutningen kræver indsigt i tekniske, økonomiske og miljømæssige forhold. Ingeniøren dækker emnet hele vejen med artikler og debatmøde. Følg hele skifergas-dækningen her

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Måske skulle Peter Pagh så droppe de slagkraftige citater og i stedet tænke sig lidt om. Det han siger er faktisk, at alle andre end de der bestemmer skal holde dress mund. Hvad blev der af demokratiet? Selvfølgelig må borgmestre (og alle andre) sige deres mening i et forsøg på at påvirke beslutningstagerne.

For til forskel fra storme i sydatlanten, så er beslutningen om skiferboringef faktisk noget, der kan påvirkes med argumenter. Så magen til dumsmart sammenligning skal man lede længe efter.

Det er helt grotesk at en professor på den måde opfordrer til at tie en debat ihjel. Mon hans egen holdning til emnet spiller en rolle?

 • 9
 • 4

Så vidt jeg har forstået så er skifergas: 1. besværligt at udvinde 2. stort miljøproblem at udvinde 3. meget dyrt at udvinde

...vi har masser af gas i Nordsøen hvorfor skal vi udvinde noget som har masser af udfordringer når vi bare kan bruge det som vi har i Nordsøen ?

 • 2
 • 4

Ja, vi har gas i rå mængder i Nordsøen, men hvis du tror skifer gas er svært at udvinde, så skulle du prøve at få gas ud af et reservoir i 5 km dybde med 11-1200 bars tryk og 3-400 graders temperatur! Det er ikke for svage sjæle og kræver enorm ekspertise. Risiciene er meget højere end det er med skifergas under ganske normale tryk.

Miljøproblem - ja ja da... Hvis man ikke forstår at håndtere sit affald korrekt - men ikke større end så mange andre boreoperationer eller så meget andet der indebærer brug af kemi.

 • 7
 • 2

Alle "på borgen" er enige om, at der skal "skabes vækst".

Forudsætningen for at starte en vækstperiode er efter min mening, at man skal finde et hvilende aktiv, som kan reaktiveres i økonomien. Nordsøolien duer ikke, for den er aktiveret for mange år siden, og har "givet pote" i form af vækst, og er nu i en konsolideringsfase - slut med den! Vindmøllerne har givet deres bidrag til indenlandsk vækst, for nu rykker produktionen og dermed arbejdspladserne ud som lokal produktion i udlandet - Slut med dem!

Fracking repræsenterer et "hvilende aktiv", som rummer muligheden for vækst, så man kan ikke bare kassere konceptet uden at sætte noget andet i stedet.

Jeg vil gerne efterlyse et par eksempler - altså nogen der batter - vel at mærke, ud over atomkraft.

 • 3
 • 3

Vindmøllerne har givet deres bidrag til indenlandsk vækst, for nu rykker produktionen og dermed arbejdspladserne ud som lokal produktion i udlandet

Øh, hvor har du dét fra? Vestas er igen ved at øge deres medarbejder-stab. Mig bekendt er der ikke sket, eller ved at ske, noget voldsomt indenfor industrien.

Fracking repræsenterer et "hvilende aktiv", som rummer muligheden for vækst

Dansk fracking har kun en fremtid hvis olie-prisen kommer voldsomt op. Vores lag fortsætter ned til Polen, hvor man endeligt har erkendt at det ikke økonomisk kan lade sig gøre at hive det op. Geologiske analyser har vist, at det tilsyneladende ser ud på samme måde i DK - og amerikanerne er enige. Personligt tror jeg mere på at Synfuel produktionen kommer ordentligt igang før fracking i DK.

 • 0
 • 4

vel at mærke, ud over atomkraft

Hvorfor? Fordi det er så blændende klart at kun, at ku forvildede klimafanatikere nægter at indse at det er løsningen?

Skifergas er ikke et "hvilende aktiv" - jeg er imod den store modstand imod fracking og skifergasudvinding, fordi kritikken beror på manglende forståelse og pseudofakta produceret af rabiate miljøorganisationer der har en helt anden agenda end at sikre vores fremtid en bæredygtig fremtid (og med bæredygtig henviser jeg ikke til flosklen "grøn" men til en fremtid der ikke går op i energikrig).

Men at kalde fracking for "et hvilende aktiv" er noget pjat. Der er meget lidt der indikerer at vi har kommercielle forekomster af skifergas/olie i Danmark fordi den ligger så dybt og er så ubetydelige forekomster at frackingen ikke giver gode resultater. Skal den være et aktiv kræver det en bevidst politisk beslutning, med det formål at fastholde Danmark som nettoeksportør af hydrocarboner, hvor man giver skatterabat til udvinding, eller formentlig deciderede støtteordninger til det.

Så her kommer spørgsmålet op, hvorfor skal vi holde kernekraft ude? Var det ikke bedre at statsstøtte en energikilde som udleder ganske lidt CO2 i total lifecycle emmisions (kun ca. dobbelt så meget som en vindmølle) men som faktisk kan tilbyde et vedvarende alternativ til kul, gas og olie og samtidig sikre den forsyningssikkerhed som vind og sol ikke kan. Hvis vi samtidig fokuserer vores ressourcer på udvikling af nye teknologier (behøver jeg nævne Thorium?) så vi kan få en markedsledende position indenfor feltet og ikke ender med at ligge under for kineserne når politikerne en dag vågner op til den virkelighed at vi ikke kan dække vores energibehov uden at skele til fission.

Skifergas er et plaster på et betændt sår som ingen vil se i øjnene - glem drivhuseffekt, døde isbjørne og miljøforurening... Indenfor de næste 100 år begynder vi at løbe tør for fossile brændsler, og hvis ikke vi har et bæredygtigt alternativ på plads inden, så tror jeg at døde isbjørne vil være det mindste problem.

 • 4
 • 1

i stedet for al den panik, der optrådte dengang.

"Al den panik" var med til at nedbringe antallet af ulykker. Hvis ikke medierne holder øje med risiko-fyldte anlægsprojekter, og bøderne for ulykker er for små, hvad skal så holde virksomhederne fra at gamble med sikkerheden? Der er efterhånden forekommet nok ulykker i USA ifbm. fracking til at der er reelle risiko-baserede argumenter imod hele konceptet. Eneste grund til de er kommet, skyldes at USA netop var imod enhver modstand mod fracking, og derfor heller ikke ønskede at straffe virksomhederne for de forskellige katastrofer. Hvis vi fortsætter i samme stil, vil vi også være i risiko for samme katastrofer. Derfor: selvfølgelig skal vi holde øje med dem, og selvfølgelig skal vi holde dem hårdt op på at de følger de sikkerhedsmæssige foranstaltninger der er aftalte. Og selvfølgelig skal de have lov til at lave deres undersøgelser af hvad der reelt ligger af økonomisk potentiale i vores undergrund.

 • 0
 • 2

Dansk fracking har kun en fremtid hvis olie-prisen kommer voldsomt op.

I starten af 1970'erne fik olieprisen et pludseligt løft. Herefter blev udvindingen i Nordsøen rentabel.

Det kan efter min mening ske noget tilsvarende igen, og så kan vi lige så godt være forberedt i stedet for al den panik, der optrådte dengang.

Jeg læste en meget interessant artikel i the economist for et par dage siden. Her talte man om at OPECs markedsledelse er slut. I dag er det amerikanske skiferproducenter der er swing-producers... De styrer olieprisen ubevidst fordi de producerer på marginerne i hvad man har døbt "the shale band" som ligger i niveauet 45-65 dollars, hvis prisen når 45 dollars lukker de sidste skiferproducenter hanerne fordi deres olie bliver urentabel. Stiger prisen åbner de igen, men når prisen overstiger 65 dollars bliver rentabiliteten så høj så mængden af skiferolie oversvømmer markedet og prisen dermed dropper igen. Dermed er det ikke længere Sauderne, men denne markedsmekanisme der styrer prisen. Så regn ikke med at se nye toppe på markedet som vi nød godt af for et år siden... Og dermed er europæisk skiferolie også yderst tvivlsomt, fordi det altid vil være dyrere end de amerikanske swing producers.

 • 3
 • 1

Det skal måske lige nævnes at prøveboringen i Nordjylland er stoppet pga. brug af et kemikalie som der ikke er giver tilladelse til. Dermed kan man vel give vise parter ret i deres skepsis over for Total.

 • 1
 • 0

En kommune er også en lokalpolitisk stemme. Borgmestres opgave er at varetage lokalområdes interesser, ja og så bliver det eller/og gratis profilere sig på sagerne.

At en professer der mener at dette ikke sortere under lokale borgmestre at indvende i Fracking, og de ikke noget at skulle have sagt om en sag der ødelægger grundvandet i deres kommune; er malplaceret synes det mig.

Det er at blande sig i magtkampene imellem oligarkiet som styrer den danske stat og staten der styre landet og kommunerne og burde repræsentere befolkningen; hvilket de altså ikke gør, og kommunerne der også burde repræsentere borgerne. Og når så korruptioen når helt ud i landområderne så sker der magtkampe imellem ansvarlige og korrupte kræfter.

Det Letterman siger følgende er dybest set opsummeringen af kampe, konflikter og miljøkatastrofer der reelt er hændt i USA med fracking.

https://www.youtube.com/watch?v=XGEc8KBKO8I

https://www.youtube.com/watch?v=XGEc8KBKO8I

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten