Skibsdesigner: Så smæk dog afsvovlningsanlæg på skibene

Svovludledningen fra kun 15 af verdens største containerskibe svarer til hele verdens bilpark på omkring 750 millioner biler.

Containerskibene er på 12.000 TEU (TEU = en standardcontainer på 20 fod), og der er pt. bestilt 160 af slagsen til rederier over hele verden inklusiv Mærsk. Men ikke et eneste af dem er blevet udstyret med røg-rensesystemer, såkaldte scrubbere.

Det siger den danske grundlægger af virksomhed DK Group, der har kontorer i København, London, Rotterdam og Zurich, der har specialiseret sig brændstofbesparende skibsdesign, Jørn Winkler.

»Teknologien er 20 år gammel og der er intet til hinder for, at rederne bruger det på deres skibe, men det går ufatteligt langsomt i den marine industri på dette område, fordi der ikke bliver stillet politiske krav,« siger Jørn Winkler.

Udmeldingen fra Jørn Winkler går stik mod tidligere udmeldinger fra MAN Diesel, der hævder, at scrubbere til skibene tidligst bliver klar til 2016. De nuværende, der sejler rundt på forsøgsbasis, har svært ved at klare miljøet på havet og har vist sig at sprække og lække, lød det fra MAN Diesel for et år siden.

Rederierne skal sænke svovlindholdet i brændstoffet

Problemet med svovlforureningen skyldes, at skibe sejler på råolie, og der er ikke krav om, at der bliver brugt scrubbere eller katalysatorer som der er til eksempelvis kraftværker og biler på land for mere end 20 år siden.

Desuden er de ikke underlagt national lovgivning, og det gør det sværere at håndtere.

Den internationale shippingindustri forbruger 7.5 million tønder olie om dagen eller 75 procent af den totale produktion i hele Saudi Arabien. Det betyder, at der på årsplan udledes over 1,1 milliarder ton CO2.

Miljøminister Troels Lund Poulsen (V) sagde forleden til TV2 News, at den Internationale Søfartsorganisation IMO bl.a. med dansk pres havde besluttet, at rederierne skal reducere svovlindholdet i deres brændstof fra 4,5 procent til 0,1 procent i 2015.

Men samtidig sagde han, at man ikke ville stille krav til danske rederier om at forurene mindre for at stille dem i en dårlig konkurrencesituation. Derfor skulle beslutningerne træffes på globalt plan gennem IMO.

Men det er en sovepude mener Jørn Winkler.

»Det er utopisk, at vi skulle kunne få alle verdens lande til, at blive enige om dette her i en acceptabel fremtid. Vi ved, at der dør tusindvis af mennesker på grund af hjerte- kar-sygdomme alene i København på grund af forurening hvert år. Der skal ske noget nu, « siger han.

I stedet mener han, at regeringen kunne starte med at stille krav til de skibe, der færdes i de danske farvande, hvor over 90 procent er udenlandske.

»Det ville jo ikke være noget, der ramte specielt danske skibe, men alle skibe,« siger Jørn Winkler.

Han peger på, at der er flere fortilfælde, hvor andre lande har gjort noget lignende.

»USA har stillet krav om, at skibe blev dobbeltskroget for at undgå oliekatastrofer. Norge har pålagt alle skibe, der sejler ind i deres havne, at de betaler en bestemt skat for at udlede NOx over bestemte grænseværdier. Selvfølgelig kan man stille krav til de skibe, der sejler i de danske farvande,« siger Jørn Winkler.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvorfor fjerne svovlet efter at det er brændt af? Er det ikke nemmere at fjerne svovlet mens det er i olien, som man gør med andre olieprodukter?

Vh Troels

 • 0
 • 0

Jeg er ærligt talt enormt målløs over de her tal. Har læst de sidste debatter og artikler samt surfet rundt på nettet da de tal virker uvirkelige.

Det er jo absurd, at man kan sidde med sit hoved så langt op et hvis sted hvis man som politikker eller andet, ikke har råbt om HJÆLP

At der ikke er taget action på dette bevidner hvor amatøragtigt det hele er. Og man vælger fra visse fagfolk at komme til en konklution omkring køer og deres prutter. Det er jo inhabile tankebølger fra mennekser der burde skiftes ud på stedet !

Det var da på tide for minimum 15 år siden, at man greb til handling hvad angår disse skibsforureninger.

Hilsen den unge vrede mand : )

 • 0
 • 0

Grunden til, at svovlet ikke bliver fjernet af olieraffinaderierne, mens det er i olien, er, at skibsindustrien bruger så enorme mængder olie (75 % af hvad Saudi-Arabien producerer på en dag). Raffinaderierne har simpelthen ikke kapacitet til at rense olien i de mængder, skibene skal bruge. Hvis de skulle det, ville oliepriserne sandsynligvis gå amok, hvilket ville påvirke den globale økonomi meget kraftigt.

Det er derfor at den realistiske løsning vurderes til at være at rense røgen efterfølgende.

Mvh Thomas Lemke

 • 0
 • 0

......sagde musen til elefanten da de gik over en bro.

Hvordan vil man tvinge skibsfarten til noget som helst via dansk solo lovgivning.

En eventuel dansk lovgivning vil da bare medføre udflagning til bekvemmeligs flag.

Vi kan så forbyde skibe uden dit og dat, med det resultat at de ikke anløber DK, og og transporten hertil af skibstransporterede varer, til im og eksport vil så blive betragteligt højere fremover.

Kun amatører tror, at enhedslistens økoprogram har virkning worldwide.

Men dermed er det ikke sagt at det kunne være ønskværdigt at skibsbrændstoffet var afsvovlet fra raffinariernes side...og ...også ønskværdigt at skibe i det hele taget også havde muligheder for at at at afsvovle.

Men det ville være endnu bedre hvis de gik over til at sejle med A Kraft....teknikken er kendt ...jævnfør atomubåde

 • 0
 • 0

Det er derfor at den realistiske løsning vurderes til at være at rense røgen efterfølgende.

Hej Thomas,

Det lyder da fornuftigt. Men hvad tror du er nemmest: At rense svovl ud af et ton olie på et raffinaderi kontra at rense røgen fra et ton afbrændt olie for svovl på et skib? Tror du at der er nogen forskel, når vi så ganger op til 75% af SAs produktion?

Jeg er nu selv lige glad med hvem som gør det, men der er jo ikke nogen grund til at gøre det på den dyreste måde.

Desuden bør et regelsæt ikke bestemme hvorden det skal ske, men hvor meget der må udledes. Så må rederierne selv om hvordan de løser problemet. Installere scrubbere eller købe svovlfri bunkerolie.

Vh Troels

 • 0
 • 0

Raffinaderierne har simpelthen ikke kapacitet til at rense olien i de mængder, skibene skal bruge.

Dette er usandt. Raffinaderierne kan så let som ingenting rense alle produkter, og gør det. Problemet er kun, for os, at raffinaderierne ikke ønsker at betale for at skaffe sig af med giftstofferne bagefter. Derfor tilsætter de stofferne til visse varer, og forærer disse varer bort, til hvem som helst der ønsker at modtage dem. Som samtlige skibsredere ønsker, fordi de konkurrerer imod hinanden, og gratis brændstof er altid populært, og nu og da får de endda penge for at modtage visse brændstoffer. Fordi disse brændstoffer er koncentrerede gifte. Skibskaptajner sørger for med omhu, er jeg sikker på, kun at afbrænde disse stoffer når skibet sejler i solid modvind.

I Danmark kan vi ikke diktere skibsredere om hvad at gøre, men, vi kan diktere enhver skibskaptajn i danske farvande om kun at måtte anvende rene brændstoffer mens skibet befinder sig i danske territoriale farvande. Dette ved alle kaptajner, de har en ventil at dreje på, som de drejer på, når de ved at de ellers risikerer at få en stor bøde eller komme i fængsel. Dette er årsagen til, at skibskaptajner altid omdrejer på ventilen i danske farvande, afbrænder skibets allerværste giftstoffer, fordi Danmark tillader det. Hvis vi erklærer et forbud imod dette, vil masser af nær luftforurening øjebikkelig forsvinde. Til gengæld kan vi forvente en hel del midlertidig ballade, og derfor har vi et behov for altid at have parate jagerfly og helikoptere til at foretag arrest af visse skibe og forlange erstatninger før vi løsgiver skibene igen, en måde at gøre forretning som er sædvane, jeg har selv deltaget engang, da jeg var bankmand, med at løskøbe et danske skib i en brasiliansk havn, fordi det danske skib havde begået forbrydelser dér. De lande, hvorfra forbryderiske skibe kommer, vil altid hævne sig, hvis de bliver afkrævet erstatning, og som betyder at hævn vil ramme danske skibe i visse lande, hvis vi kræver af alle skibe i danske farvande at opføre sig korrekt. Som er en pris som vi altid bør betale uden at tøve, fordi omverdenen hurtigt vil vænne sig til at vi i Danmark forlanger korrekt opførsel af alle. Desværre er vi tåber i Danmark. For eksempel bevist af, at Christiansborg, som ligger midt i landets hovedstad, er tæt omgivet af tusinder af bybusser, der i årtier har udsendt kulsorte skyer af farlige partikler, frit i syne for landets ledere, uden at nogen har standset sådan indlysende helt forkert transportteknologi. Problemet er, at vi tror på eksperter, der altid svarer: »Det kan ikke lade sig gøre, fordi ...« Mens virkeligheden er, at det allerede kan lade sig gøre, at hvad der foregår er fordækte praktikker, fordi slyngler ved at ingen ledere i Danmark kan finde på at besøge et skib og undersøge dets praktiske udstyr til bunds. I så fald ville de finde en ventil, som kaptajner kan omdreje på. Der er altid en tank med brændstof ombord, hvori brændstoffet er rent, og der er altid en tank ombord, hvori brændstoffet er fyldt med koncentrerede giftstoffer, og så er der den store tank, fuld af problematisk beskidt olie af normal og tilfældig karakter, afhængig af hvor skibet sidst har bunkret. Vi skal blot kræve af alle skibe, at de kun må sejle på brændstof fra skibets lille tank fyldt med rent brændstof. Alle giftstofferne kan skibene få lov til at afbrænde ud for tåbelige lande i verden. Som desværre for tiden betyder Danmark.

 • 0
 • 0

......sagde musen til elefanten da de gik over en bro.

Hvordan vil man tvinge skibsfarten til noget som helst via dansk solo lovgivning.

En eventuel dansk lovgivning vil da bare medføre udflagning til bekvemmeligs flag. ...

Er det ikke en mulighed at kræve at alle skibe der sejler i dansk farvand skal være udstyret med sådan et anlæg? Eller kræver det at de lægger til kaj, for at vi kan komme ed sådanne krav, rent juridisk?

 • 0
 • 0

Ved ik om den var myntet på mig angående tramp. Men JA DA.. havde da ikke regnet med at lille Øresund skulle ændre verdenen. Men tager man de store briller på, ved man vel, at det er et Globalt Problem.. USA kunne komme ind på markedt her og løfte deres kedelige økonomi ved at bygge akraft skibe : )

Staten/diverse lande burde have ejerskab over disse supertankere hvor der evt kunne lejes ind på diverse fragter. Endnu større skibe kunne bygges.

Der skal da tænkes nyt på området. Det er da helt sikkert. Og afgifter hjælper ingenting mm at det batter flere hundrede procent.

 • 0
 • 0

Det er da vist ikke rigtigt at skibe bruger råolie. De benytter ofte heavy fuel som er det der er tilbage når de landlevende har fået miljørigtig diesel,fyringsolie og benzin,Jo skrappere krav på land des mere snavs til søs.Der er ikke de store problemer med at omdanne svovlet til gips i kraftværker så hvis Danmark holdt op med det vindmøllepjat og brugte de samme penge til at støvsuge verdensmarkedet for svovlholdig heavy-fuel fik vi rigtig miljø for pengene.

 • 0
 • 0

Lad vore folkevalgte give deres kollegaer i andre lande dårlig samvittighed over at deres befolkninger sviner globalt ved at bruge olieprodukter og så skubbe snavset til søs . I lighed med atomaffald er det mest korrekt at hvert land er ansvarlig for eget snavs og her kunne Danmark mod et ringe vederlag modtage snavset og brænde det forsvarligt af. Affald er VE så det kan blive til rigtig mange basseører og så får vi ovenikøbet strøm når vi har brug for det.

 • 0
 • 0

Carsten Scherrebeck Møller:

"Skibskaptajner sørger for med omhu, er jeg sikker på, kun at afbrænde disse stoffer når skibet sejler i solid modvind."

Hvad er det for noget vrøvl? - har du overhovedet nogen form for dokumentation for disse vilde påstande?

Jeg har som sømand aldrig hørt om at der skulle skiftes om mellem de forskellige fuel-olier som du beskriver. Tværtimod foregår der et stort arbejde - både ombord og i land - for at dokumentere at kravene til bl.a. svovlindhold overholdes. Dvs. laboratorieforsøg i land og simple forsøg ombord inden fuelen må bruges.

 • 0
 • 0

Det bliver meget svært at gøre noget ,hvis der ikke kommer noget fra samtlige lande rundt om østersøen. Hele vejen ned igennem skagerrak,storebæltog vidre ned i østersøen er der en rute som de store skibe sejler i, og det er såvidt jeg ved internationalt farvand ,hvor Danmark ikke kan gøre krav gældene. MVH Toni.

 • 0
 • 0

og så sidder vi og debaterer bilers brændstofforbrug i en anden blog....... noget siger mig at focus er lagt det forkerte sted! eller er det kun mig som med lidt hurtig hovedregning kan se at det edr det forkerte sted at vi bruger vores tid på at finde besparelser???

 • 0
 • 0

... skibsindustrien bruger så enorme mængder olie (75 % af hvad Saudi-Arabien producerer på en dag).

Kære Thomas, Som journalist på Ingeniøren må du efterhånden være vant til at blive korrekset på matematik og fysik. Hvad i alverden mener du med, at skibsindustrien bruger 75% af en dagsproduktion i Saudi Arabien ? Sådan en trekvart dags produktion er sikkert en hel masse olie, men hvor længe er "skibsindustrien" (skibsværfterne ?) om at bruge denne mængde olie ?

 • 0
 • 0

Joee Benjamin og andre, det har i rigtig mange år været kotyme at div., måske ikke alle tanke på et skib, men flere, blev opvarmet meget kraftigt, ellers ville "olien" blive til det rene tjære, og sidde fast som en kage i tanken, - du vil kunne spille fodbold på den i kold tilstand. -- Spekulationen er naturligvis prisen, den tykkeste olie er den billigste, og så længe skibsmotoren æder den!!! so what.

 • 0
 • 0

David Christensen, er du altid så arrogant? Ingen tvinger dig til at læse eller kommentere nyhedderne på denne side.

Kom dog med konstruktiv kritik istedet for det der vås

 • 0
 • 0

"Dette er årsagen til, at skibskaptajner altid omdrejer på ventilen i danske farvande, afbrænder skibets allerværste giftstoffer, fordi Danmark tillader det"

Sjælent har jeg dog hørt mage til udokumenteret vås. Hvilket som helst incitament skulle skibenes besætninger, kaptajnen inklusiv, have for at ville have de "allerværste giftstoffer" ombord ensige afbrænde det i danske farvande.

Søfolk er ikke "slyngler" hvis eneste mål her i livet er at forurene luften omkring Carsten Scherrebeck Møller

"Fordi disse brændstoffer er koncentrerede gifte" Som skibsmaskinmester er jeg enig i at Heavy Fuel Oil er noget stads, men der er trods alt ret omfatende krav om hvad vi tager ombord, og det er altså ikke rent DDT og miltbrændpulver vi sejler rundt på.

Et er at skulle læse Carsten Scherrebeck Møllers hoverystende åndsvage smædevers et andet er at erfare at skibe sejler rundt på råolie. Nu har jeg ikke været på samtlige handelsskibe i verden, men det er dog aldrig en praksis jeg har hverken set eller hørt om før. Jeg kan ikke lade være med at være skuffet over Ingeniørens faglige niveau.

 • 0
 • 0

Joee Benjamin og andre, det har i rigtig mange år været kotyme at div., måske ikke alle tanke på et skib, men flere, blev opvarmet meget kraftigt, ellers ville "olien" blive til det rene tjære, og sidde fast som en kage i tanken, - du vil kunne spille fodbold på den i kold tilstand. -- Spekulationen er naturligvis prisen, den tykkeste olie er den billigste, og så længe skibsmotoren æder den!!! so what.

Hvis man nu kunne blande asfalten med naturgas, så kunne man få benzin ud af det, og dette var nemmer at rense for svovl.

 • 0
 • 0

Kære allesammen. En ven af mig postede her en rimelig 'overfrisk' kommentar fra min pc, uden nok at være klar over, at han var logget ind med mit navn.

Jeg beklager rigtigt meget - men jeg tror hans hensigt bare var at komme med en 'bitter stikpille' til forureningsdebatten helt generelt.

Undskyld :/

 • 0
 • 0

Søfolk er ikke "slyngler" hvis eneste mål her i livet er at forurene luften omkring Carsten Scherrebeck Møller

Ah, det er lykkedes for mig at provokere. Som var mit ønske.

Ganske sikkert har jeg ikke fat i de korrekte detaljer i markedskonstellationerne imellem skibsredere og skibskaptajner og raffinaderier og sælgere af brændstof til skibe, for hvordan skulle jeg evne at undersøge disse detaljer? Jeg ved kun, som alle ved, at disse konstellationer er et hård konkurrencemarked, og at markedet ikke bliver kontrolleret ret meget.

Som betyder, at jeg lægger mærke til, at raffinaderier skaber deres produkter ved at "krakke", opdele, kæder af molekyler i forskellige klasser af kvalitet og renhed, en proces som helt af sig selv skaber mange rene varer, men som også uundgåeligt levner en rest tilbage, en svær sump, og som ganske rigtigt ikke har noget med råolie at gøre, en finke fra min pande højere oppe i tråden. Uanset: Designere af skibsmotorer har i årtier søgt at skabe motorer der evner så vidt muligt at køre på raffinaderiers værst mulige spildprodukter, med et argument bag, at sådanne spildprodukter kan købes meget billigt af skibes rederier, eller fås helt gratis, fordi raffinaderier har behov for at komme af med dem, og som betyder at disse motorer kan give skibsredere en konkurrencefordel i form af lavere driftsomkostninger. Udgifterne i dette, som også findes, i form af skader som følge af forurening, bliver ikke medregnet, fordi skibsredere aldrig bliver afkrævet at skulle erstatte, og dertil bevisførelser og så videre, som jo er vanskeligt.

Som betyder, at hvad der foregår, hvis vi antager at der ikke samtidig sker slyngelstreger, er at skibe ofte anvender brændstoffer der er et koncentrat af skidt, sumpe der ligner tjære, og som raffinaderier ellers ville have et seriøst problem med at kunne komme af med, fordi ingen vil acceptere at det bliver deponeret noget steds, livsfarligt giftigt som det er. At rense dette skidt er meningsløst, fordi det netop er en frafiltreret rest. At sætte filtre på skibes skorstene, javel, det kan lade sig gøre, men det vil koste dyrt, det er indlysende, fordi brændstoffet jo er så koncentreret skidt. Deraf tanken, at lade skibe afbrænde det frit, fordi skibe, hvis de sejler meget langt ud på store have, jo sørger for at fortynde disse giftstoffer over meget store områder, en måde for vor verden at komme af med dem på, uden at fx fisk bliver ramt af store koncentrede doser på én gang. Problemet i dette er, desværre, at det ikke virker i praksis, at vi kan konstatere at skibene også afbrænder sådant brændstof når de sejler nær kyster, og at vore fisk, som vi ønsker at spise, efterhånden indeholder alt for store mængder af giftstoffer, en fødekæde for os som vi risikerer fuldstændig at miste at kunne tåle at indtage.

Alligevel vil jeg sige: Så vidt, så godt. Men: Hvad skal vi i øvrigt tænke, om raffinaderier i verden, fabrikker der fremstiller mange arter af oliebaserede varer, om de ekstraordinære giftstoffer som uundgåeligt må ophobe sig i spildprodukter, når visse ekstra giftige råolier bliver anvendt i konstellation med markeders krav om ekstra rene brændstoffer til fx biler? Vi ved, fra erfaring igennem tiderne, at langt de fleste selskaber har forsøgt at hælde giftstoffer ud i naturen, hvor som helst hvor der har lignet at være en chance for at slippe af sted med det på gratis måder. Vi ved også, at netop disse måder, at udhælde gifstoffer på landjord, efterhånden ikke er muligt længere. Vi ved, at kemiske selskaber i stedet har anvendt dumpning i tønder i store skalaer, en praksis med at sejle ud i rum sø og kyle overbord, som diverse private organisationer så vidt muligt søger at sætte en stopper for, så hurtigt som muligt når en praksis bliver opdaget. Ud fra disse tanker, kan man tænke endnu en tanke, at måske ville det letteste være blot at tilsætte uønskede giftstoffer til diverse brændstoffer som i forvejen er meget beskidte spildprodukter, ordne sådant fordækt, en aftale med visse kaptajner, og visse skibsredere, om at aftage visse arter af brændstoffer nu og da. Hvad har jeg af beviser for sådant, ingen som helst, kun en livserfaring, baseret på mange brancher, at hvor der ikke er tilsyn, sker der svindel. Skibsbygning, om hvad der reelt i detaljer bliver installeret i diverse fragtskibe, det ved kun skibenes ejere, og helt sikkert, det er min livserfaring, er der hemmeligheder, fordi alle erhvervsvirksomheder søger at opnå en lille fordel ved at anvende tricks, så vidt muligt lovlige, som fx udledning af giftstoffer jo typisk er, når det sker til søs. Og deraf mine tanker, at der med en rimelig grad af sandsynlig kan foregå noget i disse brancher som vi ikke ønsker os, fordi ingen af os kontrollerer om alt er som det skal være. Jeg har været medejer af store skibe, ganske vist kun som en meget lille medejer, men jeg har fulgt med i skibsmarkeder, og min baggrund er udenrigshandel, og jeg har haft samtaler med ledere af fx det hedengangne B&W skibsværft, jeg ved at når man bygger skibe, da søger man så vidt muligt at opnå en balance imellem lavest mulige driftsomkostninger til visse arter af fragt og samtidig flest mulige frihedsgrader for skibets fremtidige anvendelse, en balancegang som aldrig har været let, og med årsag til fragtmarkedernes evige omskifteligheder. Deraf mine tanker, at en skibskøber kan frygte at et stort land pludselig vil indføre visse krav om fx udledning af giftstoffer fra skortene, og deraf mine tanker, at sandsynligvis har alle store skibe adskillige brændstoftanke, og at disse kan fyldes med vidt forskellige kvaliteter af brændstof, og som kaptajner beslutter om, hvornår at afbrænde hvad, så vidt muligt sørge for at slippe af med de problemfulde brændstoffer når chancen er der. Uanset om dette i vidt omfang er sandt eller ej: Min mening er, at lande som ikke stiller krav til skibes opførsel i sine farvande, risikerer at blive svinet til med uønskede røgarter. Akkurat som vi kender til det, at skibe ønsker at udlede olier i havet, hvis de kan slippe gratis af sted med det, og som vi kun har evnet at begrænse ved at overflyve vore have. Røgen fra skibene er til sammenligning vanskeligere at opdage, hvad røgen indeholder.

Min holdning er dermed: Jeg ønsker at Danmark skal forbyde skibe at anvende beskidte brændstoffer i danske farvande. Dette skal Danmark sikre sig, ved at lade lodser plombere ventiler, således at skibe slet ikke kan anvende andet end rent brændstof fra en udpeget brændstoftank, mens skibet sejler i danske farvande. Desuden skal lodser have et eller andet udstyr, så der bliver taget en stikprøve fra skibets skorsten, hvordan ved jeg ikke, men et eller andet, som vi konsekvent sender til et laboratorium, lader det teste for giftstoffer. På en eller anden måde, skal der være nogle grænseværdier, således at vi kan forfølge skibsrederier der har overtrådte vore grænser, ved retsligt at kræve erstatning. Cirka således, uanset hvordan i praksis, skal vi sikre os, at der ikke kommer nogen luftforurening fra skibe, bortset fra en normal uundgåelig mængde, fordi, som er ganske sandt, at skibe er en effektiv måde at transportere varer på, bedre i skibe, end i lastvogne på vore veje, for eksempel.

 • 0
 • 0

"Ah, det er lykkedes for mig at provokere. Som var mit ønske."

Jamen så er jeg da glad for at kunne rede Carsten Scherrebeck Møllers dag. Når dette nu er opnået, ville der måske være tid til at sætte sig lidt ind hvad man udtaler sig så kritisk om.

"hvordan skulle jeg evne at undersøge disse detaljer?"

Ja her kan det være, at jeg også kan være til hjælp.

Her er et par forslag

"www.imo.org/Newsroom/mainframe.asp?topic_i..."

"www.maritimedanmark.dk/?Id=1688"

Eller måske bare "www.google.com" ville gøre underværker

Angående bunker olie: "sådanne spildprodukter kan købes meget billigt af skibes rederier, eller fås helt gratis"

Her kan jeg henvise til: "http://www.bunkerworld.com/" og blot nævne at dagsprisen for et ton HFO 380 i Singapore ligger på 271 US$, altså et godt stykke fra gratis selvom skibsrederne sikkert ville syntes om det.

Jeg kan kun udtale mig om prcedurerne i det rederi hvor jeg er ansat, men her kommer der ikke en dråbe bunkerolie ombord, hverken HFO, MDO eller MGO, uden at der tages prøver som bliver analyseret ombord såvel som på et laboratorium.

Jeg ved ikke hvorfor Carsten Scherrebeck Møller har et horn i siden på kaptajner, men hvilket incitament de skulle have for at foretage disse lyssky operationer er ud over min fatteevne. Igen kan jeg kun udtale mig om det sted jeg arbejder, men kaptajner er fastlønnede arbejdere, ikke en del af ondskabens akse.

Angående Carsten Scherrebeck Møllers bekymring for fiskene, så er jeg da ked af at oplyse ham om at mange afsvovlings tekniker til røggas går ud på at vaske svovloxiderne ud med søvand, der bliver ledt tilbage i havet....Sorry

 • 0
 • 0

Jeg kunne godt tænke mig at vide hvilke "giftstoffer" det er Carsten Scherrebeck Møller bliver ved med at referere til...(citat: der er altid en tank ombord, hvori brændstoffet er fyldt med koncentrerede giftstoffer) Jeg vil også gerne vide hvad det er for en "ventil" kaptajnerne drejer på for at forurene mest mulig i Danmark?? (citat: så fald ville de finde en ventil, som kaptajner kan omdreje på. Der er altid en tank med brændstof ombord, hvori brændstoffet er rent, og der er altid en tank ombord, hvori brændstoffet er fyldt med koncentrerede giftstoffer, og så er der den store tank, fuld af problematisk beskidt olie af normal og tilfældig karakter, afhængig af hvor skibet sidst har bunkret).

Desuden får man af mange af ovenstående inlæg det indtryk at skibsemissioner er fulstændigt uregulerede. Detterer på ingen måde tilfældet, og for øjeblikket arbejdes der i IMO på at nedbringe forureningen fra skibe. Da IMO består af repræsentanter fra mange lande som mødes 2 gange om året og som får deres input fra mange forskellige organisationer er dette en relativ langsommelig proces, men til gengæld vil de beslutninger der tages blive ført ud world wide og ikke kun i enkelte lande.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten