Skibakken på Københavns nye affaldsforbrændring rykker et stort skridt nærmere

Med Københavns Kommunes lån på 30,8 mio. kroner til skibakken på toppen af Amager Bakke er den største kommunale lånebidragyder nu i hus, og projektet kommet et stort skidt nærmere mod realisering.

Sammen med lånebevillinger fra ejerkommunerne Frederiksberg, Hvidovre og Tårnby – og sandsynligvis fra Dragør – er projektet sikret lån på i alt 42,2 mio. kroner ud af et budget på 70,4 mio. kroner.

Resten af finansieringen forventes realiseret via tilskud fra fonde, hvor man har en aftale med Fonden R 98, som vil give 10 mio. kroner, hvis kommunerne går med. Det fremgår af et notat om finansiering af projektet.

De resterende 18 mio. kroner er der ikke fundet finansiering til.

»Men vi er rigtig glade for tilsagnet fra Københavns Kommune – så vi har spist kage i dag,« siger projektleder på skibakken Patrik Gustavsson.

Ud over en skibakke omfatter projektet klatrefaciliteter inklusive verdens største klatrevæg, en café i 85 meters højde, grønne vandrestier og publikumsfaciliteter til leje af ski med mere.

»Det vil dog altid være gratis at komme op på taget og nyde udsigten,« forklarer projektlederen.

Amager Ressourcecenter, der ikke selv må eje eller drive skibakken, vil i stedet stifte en erhvervsdrivende fond, der kommer til at eje skibakken, og lade den daglige drift forestå af en privat operatør.

Efter planen skal det rekreative anlæg på toppen åbne i 2017, når forbrændingsanlægget er bygget færdigt.