Ukendt

 • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Skatteyderne får regningen for Metroens budgetskred

Ejerne af den københavnske metro har besluttet, at den 1,2 milliarder kroner store budgetoverskridelse på cityringsprojektet, som Metroselskabet meldte ud for en måned siden, skal finansieres over skatten.

København skal betale 400 millioner kroner for milliardoverskridelsen, der skyldes, at entreprenøren Copenhagen Metro Team er blevet forsinket med anlægsarbejdet og ikke har kunnet leve op til Cityringens tidsplan.

Kloge af skade har trafikpolitikerne på Christiansborg allerede reserveret 300 millioner kroner til den slags metrofordyrelser. Pengene kommer fra andre anlægsprojekter, der er blevet billigere end budgetteret.

Metroentreprenøren forsøgte at kompensere for en overambitiøs tidsplan ved at forsøge at døgnarbejde ved Marmorkirken. Men den gik ikke. (Metroselskabet) Illustration: metroselskabet

Transportminister Magnus Heunicke (S) siger, at han først skal drøfte sagen med forligspartierne, som skal godkende aftaleudkastet:

»Men min indstilling til forligskredsen er, at statens finansiering findes i Infrastrukturfonden. Dels ved allerede reserverede midler, dels ved billiggørelser af andre projekter på transportområdet, så der ikke bliver tale om, at vi tager noget fra nogen – men at midlerne findes i projekter, som er blevet billigere end forudsat.«

Ifølge transportministerens aftaleudkast om den 'økonomiske håndtering' af budgetskredet er Metroselskabets ejere 'enige om, at det er hensigtsmæssigt at etablere en reserve i projektet på 800 mio. kr.' for ikke at gøre tilbagebetalingen alt for langfristet.

'I 2020, året efter anlægsarbejdet er færdigt, Cityringen er åbnet, og projektets usikkerheder dermed er reduceret væsentligt, udarbejdes en revideret opgørelse af Metroselskabets langtidsøkonomi. På baggrund heraf vil ejerne tage stilling til, om reserven helt eller delvist skal indgå i selskabets økonomi, eller om reserven skal tilbagebetales til ejerne. Hvis reserven ikke er blevet forbrugt, vil udgangspunktet for drøftelsen mellem ejerne være, at reserven skal tilbagebetales til ejerne.'

Og: 'Ejerne bidrager til reserven svarende til deres respektive ejerandele af Metroselskabet. Staten indskyder 334 mio. kr. i 2014. Københavns Kommune indskyder 137 mio. kr. i 2014 og 263 mio. kr. i 2016. Frederiksberg Kommune indskyder 66 mio. kr. i 2020. Beløbene opregnes fra 2014 svarende til Metroselskabets gennemsnitlige finansieringsomkostninger i den relevante periode. Reserven står i Metroselskabet og bidrager til selskabets likviditet i perioden.'

Ifølge kontrakterne, som blev indgået i januar 2011, var projektets samlede pris 21,3 milliarder 2010-kroner og deadline december 2018. Efter at bygherre og entreprenør hen over sommeren forhandlede en ny tidsplan, blev Cityringens åbningsdato skudt syv måneder ud i fremtiden til juli 2019.

De 1,2 milliarder kroner omfatter 700 millioner kroner i ekstra udgifter for den øgede anlægsperiode, 300 millioner kroner til ekstra naboerstatning som følge af den nye metrolov og 200 millioner kroner i tabte passagerindtægter og øgede renteudgifter.

Metroselskabets bestyrelse, der består af statslige og kommunale repræsentanter, behandlede overskridelsen på et møde 29. august. Og frem for udelukkende at finansiere budgetoverskridelsen ved at forlænge tilbagebetalingsfristen fra 2059 til 2065 – en praksis, der har været anvendt eksempelvis på det fordyrede Femernprojekt – blev ejerne enige om i stedet at etablere en reserve ved at skyde 800 millioner kroner ind og så forlænge fristen til 2062.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Lad mig gætte på at den metro kommer til at koste det ekstra som der sjovt nok er sat af til formålet. Kan skruen vrides yderligere bliver det også gjort.

 • 0
 • 0

Udover manglende danske job i metroprojektet, er Danmark også gået glip af de skattekroner, som danske ansatte ville have tjent og betalt skat af, samt de penge de ville have brugt her i landet og betalt moms af. Skatteyderne bliver derudover presset i løn, da EU domstolen netop har slået fast, at der ikke må kræves mindsteløn, af de firmaer, der byder ind på et udbudsprojekt i EU. Så skatteborgernes bliver ramt 3 gange, ved at vi skal udbyde den slags i EU regi :(

 • 0
 • 0

Udover manglende danske job i metroprojektet, er Danmark også gået glip af de skattekroner, som danske ansatte ville have tjent og betalt skat af, samt de penge de ville have brugt her i landet og betalt moms af.

De skal vel stadig betale skat i Danmark? Fuld skattepligt hvis de opholder sig i mere end 6 måneder i løbet af et år - og ellers begrænset skattepligtig (dvs. skat af indkomst tjent i danmark). De bliver vel også nødt til at spise og et vist forbrug - kan ikke have så store madpakker med?

Men ellers helt enig i at EU er tosseri... (og Danmark er næsten lige så tosset - i Danmark kører vi efter samme principper som EU - med centralisering af alt, fjernelse af alt konkurrence og politikerne vil regulere alt ned i mindste detalje - så er ikke nok bare at melde sig ud af EU).

 • 0
 • 0

Skatteyderne bliver derudover presset i løn, da EU domstolen netop har slået fast, at der ikke må kræves mindsteløn, af de firmaer, der byder ind på et udbudsprojekt i EU. Så skatteborgernes bliver ramt 3 gange, ved at vi skal udbyde den slags i EU regi :(

3 gange? Projektet må vel også være blevet billigere, fordi der ikke kan kræves mindsteløn eller hvad?

Hvis virksomheder i andre lande kan lave projektet billigere i Danmark, end danske virksomheder, som allerede er til stede, kunne det tyde på, at omkostningerne er (alt) for høje.i forhold til det generelle niveau i EU.

For jeg har svært ved at tro, at danske virksomheder er mindre effektive eller har dummere/dårligere medarbejdere?

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten