Skattefradrag skal redde Øresunds økonomi

Af en ny rapport fra trafik- og finansministerierne samt Sund & Bælt fremgår det, at økonomien i Øresundsforbindelsens landanlæg er meget sårbar.

Men hvis moderselskabet for Storebælts- og Øresundsforbindelserne, Sund & Bælt, benytter sig af landanlæggenes hastigt ekspanderende gæld til at få sig et ordentligt skattefradrag, hvis realrenten holder sig på sit nuværende meget lave niveau og hvis nogle optimistiske trafikprognoser holder stik, vil gælden for de danske landanlæg være betalt tilbage om 46 år.

Det får de radikales trafikordfører, Martin Lidegaard, til at varsle spørgsmål til trafikminister Flemming Hansen (K), der i en artikel på Ingeniøren|net afblæste rentedøden for landanlæggene:

»Vi kan ikke forhindre Sund & Bælt i at anvende et lovligt skattefradrag. Men vi skylder skatteborgerne oplysninger om, hvor mange penge det drejer sig om. Så jeg vil spørge ministeren, hvor meget det, der skulle have været en brugerbetalt bro, kommer til at koste skatteborgerne,« siger Martin Lidegaard fra de radikale, der holdt sig ude af broforliget.

Den politiske forudsætning for Øresundsforbindelsens etablering var, at gælden kunne være betalt tilbage efter 30 år - udelukkende med indtægter fra brugerne. Det var før, trafikprognoserne viste sig at skyde langt over målet. Og det var før, landanlæggene havde overskredet deres budget med 2,1 milliarder kroner.

Rapporten, der kom på gaden tirsdag i denne uge, forudser, at landanlæggenes gæld under gunstigste forhold er betalt tilbage om 70 år. Under knapt så gunstige forhold, afgår deres økonomi ved rentedøden. Rapporten spår desuden, at skattefradraget vil betyde, at gælden i stedet er tilbagebetalt mellem 43 og 66 år efter Øresundsforbindelsens åbning:

"Ved en realrente på fire procent (efter skat) er selv det meget optimistiske scenario D kun nede på en tilbagebetalingstid på 46 år efter åbningen. Såfremt renten stiger til 4,5 procent, vil det være vanskeligt at tilbagebetale gælden, hvis muligheden for sambeskatningen ikke var til stede. Efter skat ligger tilbagebetalingen mellem 50 og 66 år, hvis man ser bort fra scenario C (det mest pessimistiske, red.) Hvis realrenten udvikler sig mere gunstigt og bliver 3,5 procent, betyder det modsat, at tilbagebetalingen ligger mellem 43 og 55 år efter skat, når man igen ser bort fra scenario C," står der i ministerrapporten.

Sund & Bælts finanschef, Kaj Holm, erkender, at der er skattefradraget til forskel mellem det scenarie, der lader landanlæggene dø rentedøden og et mere gunstigt scenarie. Fradraget er en mulighed, der har eksisteret siden 1996, og den forudsætter, at de nuværende langsigtede økonomiske prognoser for A/S Storebælt realiseres. Selv forholdsvis beskedne forringelser af Storebæltsforbindelsens økonomi vil få væsentlig effekt på virkningerne af sambeskatningen. Under de forudsætninger, siger Kaj Holm:

»Vi klarer tilbagebetalingen, men det er rentefølsomt. Ved en realrente på fem procent får vi et problem.«

Blandt de effekter, som sambeskatningen vil få, er, at der i en lang årrække bliver lagt bånd på mulighederne for at sætte taksterne ned på Storebælt. Det vil først kunne ske om 15-20 år, forudser rapporten.

Den danske stat hæfter betingelsesløst for den gæld, som Øresunds- og Storebæltsforbindelserne ikke selv kan afdrage.